Archif Dyddiol: 8 Chwefror 2020

meddwl.org: Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud?

Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n byw â chyflwr iechyd meddwl? Sut wyt ti heddiw? Mae’n gwestiwn rydym i gyd yn ei ofyn sawl gwaith y dydd. Ond pa mor aml fydd rhywun yn ymhelaethu ymhellach na jyst “Iawn, diolch”? Does dim rhaid cynnig yr ateb, jyst byddwch yn glust i wrando. Byddwch […]

The post Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud? appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffydd joseff

Trwy ffydd y soniodd Joseff, wrth farw, am exodus meibion Israel, a rhoi gorchymyn ynghylch ei esgyrn. – Hebreaid 11:22Doeddwn i ddim yn deall o’r blaen pam bod Joseff wedi ei ganmol am “roi gorchymyn ynghylch ei esgyrn” yn hytrach nag am ei gampiai rh… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol. Dyma rai o’r cyfraniadau diweddar – diolch o galon i bob un. Mae’r cyfraniadau hyn o gymorth mawr i gynnal y wefan, prosiectau ac ymgyrchoedd. Diolch hefyd i’r cwmnïau isod am gyfraniadau hael…

The post Codi arian i meddwl.org… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen