Archif Dyddiol: 9 Chwefror 2020

Lowri Haf Cooke: Oscars 2020

Cyfranais ragolwg o wobrau’r Oscars ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 9ed o Chwefror 2020: cliciwch yma i wrando eto. Y Gaeaf yw’r tymor gorau i brofi ffilmiau o fri; mae’r hufen o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

meddwl.org: PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw

Sgwrs gyda’r bardd Rufus Mufasa wnaeth ysgogi’r gomedïwraig Beth Jones i rannu’n gyhoeddus am y tro cyntaf ei stori am enedigaeth trawmatig ei mab. Rufus yw gwestai diweddaraf Beth a’i chyd-gyflwynydd Siôn Tomos Owen ar y podlediad Bwyta Cysgu Crio sy’n trafod pob math o bynciau am fod yn rhieni. Ar ôl profi dwy enedigaeth […]

The post PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dwi ‘di blino – Glesni Williams

Dwi ‘di blino. Dwi jysd wedi cael digon a wedi blino. Mae pob dim yn ymdrech. Mae pob dim yn anodd. Dwi’n teimlo’n bell oddi wrth pawb a phopeth. Dwi’m isio deffro. Ond pan dwi yn deffro dwi ddim isio codi. Mae amser yn pasio heibio heb i mi sylwi. Dwi’m ‘di gwneud dim byd ond […]

The post Dwi ‘di blino – Glesni Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Chwarae rhyfel

Rwyf wedi cydnabod cyn hyn na fu gennyf lwchyn o ddiddordeb mewn gemau fideo ers blynyddoedd. Roedd Space Invaders yn denu am ei bod mor newydd a gwahanol i unrhyw beth a welwyd yn flaenorol yn saithdegau’r ganrif ddiwethaf. Cyn hynny, roedd hyd yn oed dau ddash a smotyn y gêm fideo gyntaf a welais […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Adolygiad o ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.  Dyma addasiad Cymraeg Elin Meek o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau. Mae’r llyfr lliwgar a deniadol hwn wedi ei rannu’n bedwar categori sy’n ymdrin â ‘phedwar o’r emosiynau mawr’, sef hapusrwydd, dicter, ofn a thristwch. Yn […]

The post Adolygiad o ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019) – Manon Elin appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiadau byw gydag iselder : Y Lolfa

Cyhoeddir llyfr newydd yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder. Mae Llythyrau Adferiad (Y Lolfa) yn gyfieithiad o’r fersiwn wreiddiol lwyddiannus The Recovery Letters, a golygwyd gan James Withey ac Olivia Sagan a gafodd ei gyhoeddi yn 2012. Cyhoeddwyd y gyfrol i gyflwyno cyfres o […]

The post Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiadau byw gydag iselder : Y Lolfa appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y drew, screch y coed, a "rewinding"

Dwi newydd gorffen darllen Wilding gan Isabella Tree.  Mae’r llyfr wedi cael sylw ar Galwad Cynnar a mae Isabella Tree wedi bod ar Desert Island Discs yn eitha ddiweddar hefyd yn son am y prosiect.  Mae gymaint y… Parhau i ddarllen