Archif Dyddiol: 10 Chwefror 2020

Bethan Gwanas: Syniad ar gyfer ysgolion?

Dyma be mae Ysgol Mundelein High School District 120, Chicago, Illinois wedi ei wneud i’r cyntedd tu allan i’r adran Saesneg. Ffordd wych o wneud waliau diflas yn ddiddorol ynde? Be amdani, ysgolion Cymru? Dim ond mater o gopîo gwaith celf y llyfrau ydi o. A chydig o baent. Prosiect i’r adran gelf? Y disgyblion […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru

Bydd canolfannau galw heibio’n ei gwneud hi’n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r Canolfannau Mi Fedraf yn lleoliadau cymunedol sy’n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda phobl sy’n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a’r […]

The post Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl. Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac […]

The post Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360

Cynhaliodd Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddigwyddiad iechyd meddwl yn ddiweddar. Daeth tyrfa dda o tua 150 o bobol ynghyd er mwyn gwrando ar banel o siaradwyr a oedd yn cynnwys y cyflwynydd teledu, ffermwr ac actor, Alun Elidyr; yr Hybarch Eileen Davies o Tir Dewi; ac Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation. […]

The post “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad eira

Roeddwn i’n medru gweld Lleuad Eira nos Sadwrn. Roedd yn llachar dros ben! Gan fod y gweddill o’r penwythnos yn gymylog, honno oedd yr unig gyfle.  Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cipluniau o Erddi Dyffryn: Reginald Cory, Thomas Mawson a chreu gardd Edwardaidd glasurol

Yn ystod y flwyddyn y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed, rydym yn edrych, trwy luniau a chofnodion a gedwir yn Archifau Morgannwg, ar ei heiddo mwyaf a mwyaf adnabyddus efallai yn ardal Caerdydd, Gerddi Dyffryn. Mae’r cyntaf o gyfres o luniau o Gerddi Dyffryn yn edrych ar y gerddi gwreiddiol […] Parhau i ddarllen