Canlyniadau Chwilio: obama

Y Papur Gwyrdd: Rhybudd Obama: Gallwn fod yn rhy hwyr gyda Newid Hinsawdd

“DYMA un o’r pynciau prin hynny sy’n golygu, oherwydd ei feintioli, oherwydd ei ehangder, os nad ydym yn ei gael yn iawn, efallai na fyddwn yn gallu ei droi ’nôl. A fyddwn ni ddim yn gallu addasu’n ddigonol. Mae’r fath … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Colli ffydd yn Obama

Dewi Alter sydd yn trafod yr etholiadau seneddol diweddaraf ochr arall yr Iwerydd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges i obama

Gyrrodd pobl UDA neges glir i Arlywydd Obama bod nhw’n anhapus gydag ef a’r llywodraeth ffederal. Gobeithio byddan nhw’n gwrando arni. Roedd y bobl a etholodd e ddwy flynedd yn ôl eisiau newid, ond newid da. Parhau i ddarllen

Ble mae'r gath?: Obama


Mae’r mis mêl drosodd – dyma lun o brotest yn San Francisco 10 Ionawr. Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 美国短期签证延长至10年

美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)在北京亚太经合组织会议期间宣布… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 本周特朗普迎来了一大好消息。

美媒称,美国总统唐纳德·川普本周的工作支持率在各大民调中的平均值超过了他的前任贝… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 美国总统候选人的秘密不止一次被窥探。

许多人想窥探名人的秘密。最近,国务院雇员因偷窥三名总统候选人的护照数据而受到惩罚… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 美国卫生福利部长紧急宣誓抗猪流感

美国总统奥巴马新提名的卫生福利部部长塞比留斯(KathleenSebelius)… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 干起牌注册、钓鱼寄信是迪推动医疗保险改革的最后一封信

美国总统巴拉克·奥巴马(BarackObama)今天表示,已故参议员泰德·肯尼迪… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gall ?

Darllen fod Adam Price AC yn mynd ar daith genedlaethol gyda sgwrs ar y testun ‘Gall Cymru / Wales Can’. A fyddwn yn iawn fod teitl dwy-sillaf y sgwrs wedi ei ysbrydoli gan y slogan dair-sillaf a enillodd agoriad y Tŷ Gwyn i Barack Obama yn 2008? Ie. ‘Yes We Can’. ‘Can beth?’ Roedd y … … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Gall ?

Darllen fod Adam Price AC yn mynd ar daith genedlaethol gyda sgwrs ar y testun ‘Gall Cymru / Wales Can’. A fyddwn yn iawn fod teitl dwy-sillaf y sgwrs wedi ei ysbrydoli gan y slogan dair-sillaf a enillodd agoriad y Tŷ Gwyn i Barack Obama yn 2008? Ie. ‘Yes We Can’. ‘Can beth?’ Roedd y […] Parhau i ddarllen

: Gall ?

Darllen fod Adam Price AC yn mynd ar daith genedlaethol gyda sgwrs ar y testun ‘Gall Cymru / Wales Can’. A fyddwn yn iawn fod teitl dwy-sillaf y sgwrs wedi ei ysbrydoli gan y slogan dair-sillaf a enillodd agoriad y Tŷ Gwyn i Barack Obama yn 2008? Ie. ‘Yes We Can’. ‘Can beth?’ Roedd y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Lywodraethwr Kevin Stitt a Cyngreswr Markwayne Mullin am eu buddugoliaeth! Fe wnaeth y Gweriniaethwyr yn dda ar y cyfan gan ennill y Senedd a’r seddau pwysig mewn nifer o’r taleithiau. Er bod nhw wedi colli’r Gyngres, llawer lla… Parhau i ddarllen

: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwba

Ciwba am y ‘dolig, y flwyddyn newydd a fy mhenblwydd yn 25. Dathlu chwarter canrif mewn steil.Cawsom ‘Casa Particular’ gyda Zure – ffrind i ffrind dim yn bell o’r Capitolio. Daeth ffrind Zure i’r maes awyr i bigo fi i fyny mewn car o’r 60au a’r reggaet… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg nadolig

Mae’r bil gostyngiad trethi newydd gael ei gymeradwyo am y tro olaf cyn i’r Arlywydd ei arwyddo er gwaethaf pawb a phopeth – 3.2 triliwn o ddoleri. Bydd o’n chwali drwg-enwog mandad Obamacare i unigolion hefyd. Eisoes cyhoeddodd nifer o fusnesau mawr f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dewis

Mae gan bawb ddewis; dydy neb yn eich gorfod chi i weithredu’n dreisgar. Doeddwn ni ddim yn gweithredu’n erchyll pan gafodd Obama ei etholi dwywaith, nac Israel pan benderfynodd UNESCO nad oes cysylltiad rhwng Iddewon a Jerwsalem. Bydd eich dewis chi’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhydded

Pasiodd Senedd y ddeddfwriaeth arfaethedig ddoe a fyddai’n diddymu mandad Obamacare. Bydd gan bobl America ddewis prynu neu beidio ei brynu, neu beidio prynu yswiriant iechyd o gwbl. Hyd yma dylech chi dalu dirwy os nad oes gynnoch chi yswiriant. (Mae’… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Holl-bwysigrwydd Bonn – er absenoldeb y Gwadwr Newid Hinsawdd Trump

DIOLCH  i’r Cenhedloedd Unedig am y Gynhadledd Newid Hinsawdd sy’n cychwyn yn ninas Bonn yn yr Almaen heddiw – er yn gynhadledd gyda gwacter maint eliffant yn yr ystafell oherwydd absenoldeb yr Arlywydd Donald J Trump sy’n gwadu newid hinsawdd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Holl-bwysigrwydd Bonn – er absenoldeb y Gwadwr Newid Hinsawdd Trump

DIOLCH  i’r Cenhedloedd Unedig am y Gynhadledd Newid Hinsawdd sy’n cychwyn yn ninas Bonn yn yr Almaen heddiw – er yn gynhadledd gyda gwacter maint eliffant yn yr ystafell oherwydd absenoldeb yr Arlywydd Donald J Trump sy’n gwadu newid hinsawdd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: America’n paratoi i wrthsefyll ffolineb hinsawdd Trump

Wrth i’r Arlywydd Donald Trump  ddatgan ei fwriad gwallgof i dynnu allan o Gytundeb Newid Hinsawdd Paris, mae Charlotte a minnau’n digwydd bod yn ymweld a’i theulu yn America ac yn profi’n uniongyrchol beth yw’r ymateb yn y wlad. Yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: angen gweddi

Diwrnod Gweddi Genedlaethol ydy hi heddiw. Mae angen gweddi mwy byth arnon ni. Rhoddodd Duw drugaredd ar America a rhoi i ni Mr. Trump, ac eto dydy’r frwydr ddim wedi gorffen; mae hi’n dal yn ffyrnig. Does dim amser i fod yn ddiofal; rhaid dal ati weddïo. Diolch i’r Arlywydd Trump sydd yn cymryd y diwrnod hwn yn ddifrifol. Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwyddonwyr doeth yn herio ffolineb Donald Trump

Ynghanol y gwallgofrwydd cyfoes ymysg gwleidyddion asgell-dde sy’n gwadu bodolaeth Cynhesu Byd-eang a Newid Hinsawdd, diolch o galon i’r miloedd di-ri’ o wyddonwyr gynhaliodd Orymdeithiau dros Wyddoniaeth mewn 600 o ddinasoedd ledled y byd ddoe, wrth nodi Dydd y Ddaear. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi wal

Maen nhw eisiau codi wal er mwyn amddiffyn y bobl a’r pethau gwerthfawr tu mewn rhag terfysgwyr. Cam doeth ac ymarferol. Na, dw i ddim yn sôn am wal yr Arlywydd Trump ar y ffin ddeheuol. Sôn am wal gwydr mae Ffrainc yn mynd i godi o gwmpas Twr Eiffel dw i. Wedi’r cwbl, codwyd waliau o gwmpas pob castell, Palas Buckingham, y Fatican, Tŷ Gwyn, tŷ Hillary, tŷ Obama, ayyb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagrith

Mae protest yn erbyn gwaharddiad yr Arlywydd Trump ar fewnfudo’n parhau’n ffyrnig, yn America a thramor.  Ddwedodd y bobl hynny ddim byd yn erbyn Obama pan waharddodd bobl o Irac a Ciwba. Dydyn nhw ddim yn condemnio’r 16 gwlad sydd yn gwahardd y bobl sydd gan basbort Israel. Gwahoddodd Maer Llundain sydd yn prysur gondemnio’r Arlywydd Trump, bwysigion o 11 gwlad allan o’r 16 i’w barti. Dw i’n siŵr bod pawb sydd yn protestio yn erbyn y gorchymyn hwnnw’n cloi drysau a ffenestri eu tai yn y nos nid oherwydd bod nhw’n casáu’r bobl tu allan, ond oherwydd bod nhw eisiau amddiffyn y rhai tu mewn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: braint

Braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Dylai pawb ufudd i gyfraith y wlad – ar ei hamodau hi, nid ar ei amodau o. Mae penderfyniad Arlywydd Trump i wahardd y bobl o’r saith wlad dros dro’n hollol resymol heb sôn am ddoeth. Rhaid cofio bod Obama wedi gweithredu’n debyg yn 2011 heb gael beirniadaeth hallt. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Arlywydd Trump fyddai fo’n rhoi blaenoriaeth i Gristnogion yn Syria sydd yn dioddef o erledigaeth grefyddol i ddod i America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siryf newydd

“Mae’r bobl yn dathlu,” meddai Jane yn Jerwsalem, “oherwydd bod gan America siryf newydd yn y dref.” Penderfynwyd ddoe fyddai cannoedd o dai yn cael eu hadeiladu yn nwyrain Jerwsalem. “Efallai bydd pobl Israel yn cael blaenoriaeth rŵan oherwydd nad oes rhaid i’r llywodraeth blesio Obama mwyach,” ychwanegodd. Fe ddoi’r prif weinidog Netanhahu i weld ein Harlywydd newydd ni mis nesaf. Gall perthynas rhwng America ac Israel fod yn gryf a chynnes iawn heb gysgod o smalio o’r diwedd. Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Arlywydd Trump

Daeth y dydd. Mae Donald Trump bellach yn arlywydd Unol Daleithiau America. Fe ddywedais drannoeth yr etholiad fy mod yn anobeithio am gyflwr y byd; nid oes unrhyw beth wedi digwydd ers hynny i godi fy nghalon. Os rywbeth, rwy’n argyhoeddedig bod pethau hyd yn oed yn fwy trychinebus nag mae llawer o bobl yn ei sylweddoli. Os oedd unrhyw un dal i gydio yn y ffantasi bod Arlywydd Trump yn mynd i fod yn greadur gwahanol i’r ymgyrchydd Trump, dylai heddiw ddryllio hynny: mae’r dyn wedi bod yn obsesiynu am faint y dorf wrth iddo dyngu llw ddoe, gan gyhuddo’r cyfryngau o ddweud celwydd er ein bod i gyd wedi gweld y lluniau. Mae’r ffaith bod y mater yma mor bitw’n rybudd difrifol ynddo’i hun: os yw’n fodlon neilltuo bron diwrnod cyfan i falu cachu yn gelwyddog am bethau di-nod, mae’n ddychrynllyd meddwl sut fydd pethau pan ddaw materion sylweddol ar yr agenda.

Heb ail-adrodd fy hun yn ormodol, mae’r dyn yn fwli hollol dwp, ansefydlog, narsisitig, llwgr a rhagfarnllyd. Os oes llygedyn o obaith o gwbl, yna hwnnw yw bod ei weinyddiaeth am fod yn eithriadol o ddi-glem a bod eu diffyg crebwyll am eu rhwystro rhag cyflawni llawer o’u hagenda. Nid yw hynny’n gysur i gyd, fodd bynnag, oherwydd mae’r cyfuniad hwnnw o ddiffyg gallu, ar y naill law, a hyder haerllug ar y llaw arall, yn debygol o niwieidio hygrededd sefydliadau a strwythurau sifil y wlad (a’r byd, o ran hynny). Bydd hynny’n fwriadol i raddau helaeth: nid oes ganddynt lawer o syniad sut mae pethau’n gweithio, ond nid ydynt yn poeni am hynny gan mai e llosgi llawer ohonynt i lawr yw’r union nod.

Ar lawr gwlad, mae Arlywydd Trump am gael effaith anferth ar un maes yn arbennig heb orfod gwneud unrhyw beth: heddlua. Mae adrannau heddlu America eisoes yn hynod asgell-dde, ac mae eisoes yn amlwg bod hiliaeth yn eu mysg yn broblem anferth. Yn fuan iawn, rhywle yn America, mae swyddog heddlu yn mynd i saethu dyn ifanc croenddu di-euog yn farw. Mae hynny wrth gwrs eisoes wedi digwydd sawl tro dros y blynyddoedd diwethaf. Yn yr hinsawdd wleidyddol newydd, fodd bynnag, rwy’n credu ei fod hyd  yn oed yn fwy tebygol, a diolch i’r ffŵl yn y Tŷ Gwyn mae’r ymateb i’r protestio anochel fydd yn dilyn yn sicr o fod yn llanast. Mae’n hawdd dychmygu Trump yn troi’r sefyllfa yn greisis, boed yn fwriadol neu trwy dwpdra, gan beryglu hawliau sifil a lleiafrifoedd ethnig ymhellach eto.

Rhywbeth arall sydd bron yn sicr o ddigwydd yn fuan yw ymosodiad terfysgol gan y Wladwriaeth Islamaidd. Buaswn i’n tybio bod hyn yn flaenoriaeth strategol i IS, gan fod ymateb twp anochel Trump – sef ymosod ar fwslemiaid a datgymalu hawliau sifil – yn sicr o fod yn fuddiol iddynt. Byddaf yn synnu’n fawr os na fydd ymosodiad, neu ymdrech amlwg i gyflawni un, ar dir mawr America erbyn yr haf.

Dyma pam rwy’n sicr bod Trump am fod hyn yn oed yn waeth na’r disgwyl. Mae heddiw – ei ddiwrnod llawn cyntaf, ei fis mêl, heb unrhyw ddigwyddiad cas iddo orfod ymateb iddo – wedi bod yn drychinebus. Dychmygwch, mewn difrif, ei greisis cyntaf. Ac wedyn dychmygwch ei ugeinfed. Doed a ddelo, mae pethau anffodus yn mynd i ddigwydd. Ym mhob un senario rwy’n gallu’i ddychmygu, mae Trump am eu gwneud yn waeth.

Ar ben hynny, wrth gwrs, mae Trump yn mynd i lenwi o leiaf un sedd wag ar Oruchaf Lys America, wedi i’r Gweriniaethwyr, heb gywilydd yn y byd, wrthod gadael i Obama wneud am bron i flwyddyn gyfan. Mae Trump yn sicr o ddefnyddio’r cyfle yma i daflu cig coch at y ffwndamentalwyr eithafol ymysg ei gefnogwyr. Mae’n dweud cyfrolau na fuaswn yn synnu o gwbl petai’n enwebu rhywun fel Roy Moore, ffasgydd theocrataidd o’r iawn ryw.

Cefais fy ngeni ym 1984. Am y tro cyntaf erioed, rwyf wedi dechrau dychmygu fy marwolaeth fy hun mewn rhyfel niwclear. Mae’n annhebygol iawn o hyd, wrth reswm, ond mae’r posibilrwydd wedi rhoi’r gorau i fod yn chwerthinllyd. Mae Rwsia a China ill dau’n fwy tebygol o geisio manteisio a gwthio’u lwc yn y gêm fawr geopoliticaidd, ac mae sawl senario trychinebus, a fu gynt fwy neu lai’n amhosibl diolch i gytundebau amlochrog y mae Trump yn ddirmygus iawn ohonynt, bellach yn gredadwy. Mae Wcraniaid, a hyd yn oed Latfiaid, yn teimlo’n nerfus, ac mae ganddynt resymau i wneud. Mae dyfodol NATO a’r Undeb Ewropeaidd yn edrych yn ddu, ac af mor bell ag awgrymu bod obsesiwn macho Trump â delio â phobl mano a mano, ar draul trafodaethau amlochrog pwyllog a gofalus, yn mynd i beryglu’r Cenhedloedd Unedig hefyd. Mae ei gefnogwyr craidd, wedi’r cyfan, yn casáu’r sefydliad hwnnw â chas perffaith. Pwy a ŵyr?

Dim ond crafu’r wyneb yw hyn. Nid oes unrhyw beth am hyn nad yw’n drychinebus. Rwy’n besimistig dros ben. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gweithio’n barod

Dechreuodd yr Arlywydd Trump eisoes weithio yn Swyddfa Hirgrwn chwap ar ôl yr orymdaith ddathlu ddoe. Arwyddodd sawl mesur allweddol gan gynnwys Gorchymyn Arlywyddol i ailwampio drwg-enwog Obamacare. Dydy o ddim gwastraffu amser. Ethol a gafodd er gwaethaf pawb a phopeth; ar ben hynny bydd o’n arlywydd gwych. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O Washington i Wynedd

Nid yn annisgwyl, parhau y mae’r sylwebu a’r dadansoddi, y darogan a’r arswydo wrth inni nesu at ddiwrnod urddo’r Trymp yn arlywydd, – neu ei ‘sefydlu’, ac arfer iaith y capel. (A pharhau â’r derminoleg ymneilltuol, cafodd ei ‘godi’ ddiwrnod yr etholiad ym mis Tachwedd, ac eisoes ei ‘ordeinio’ mewn seremoni fach dawel rai dyddiau’n […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

Falch o weld cefnogaeth gan gant o weriniaethwyr yn Nhŷ’r Cynrychiolwyr ar gynllun Mr. Trump i symud Llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Er bod Obama newydd arwyddo waiver i’w atal am chwe mis, gobeithio bydd Mr. Trump yn medru goresgyn y rhwystr, a chyflawni ei addewid yn gynt na’r disgwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cam hurt

Wedi methu pob modd i danseilio buddugoliaeth Donald Trump, ar y Rwsiaid mae Obama’n beio am golled yr etholiad yn ddiweddar, a chymerodd gam hurt tuag atyn nhw. Mae o wrthi’n chwalu America ers iddo gychwyn fel yr arlywydd wyth mlynedd yn ôl. Mynegodd pobl America eu barn, a chollodd o. Pe bai o’n gadael yn ddistaw, gallai fo ennill ychydig o barch. Ond dydy o ddim. Cywilydd cenedlaethol ydy o bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: addewid duw

Roedd o’n llechwraidd hyd at yr etholiad diwethaf, ond yn sydyn dangosodd Barak Hussein Obama ei “wir liwiau” gan helpu (neu gynllunio) datganiad y Cenhedloedd Unedig newydd yn erbyn Israel i basio. Doedd neb wedi melltithio Israel a phara’n hir pa mor… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enfys

Roedd America’n prysur chwalu ar ôl yr Arlywydd Reagan, ond rŵan mae ganddon ni obaith, er bod Mrs. Obama ddim yn cytuno. Mae Donald Trump wedi rhoi hwb i ysbryd y bobl a’r economi hyd yn oed cyn iddo gychwyn yn swyddogol. Ymddangosodd enfys hardd yn Las Vegas (lle mae Tŵr Trump) y diwrnod cwynodd Mrs. Obama nad oes ganddi obaith. Mae’n well gen i feddwl mai bendith Duw ar y llywodraeth newydd oedd o.

(y llun – tynnwyd gan fy mrawd yng-nghyfraith yn Las Vegas) Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Angen dycnwch Awel Aman Tawe a dewrder Sioux Standing Rock

Fel buddsoddwyr a chefnogwyr i fudiad cymunedol cydweithredol Awel Aman Tawe, mae Charlotte a minnau’n falch iawn y bydd dau dyrbin gwynt Mynydd y Gwryd ger Pontardawe yn dod yn rhan o grid trydan Ynys Prydain o Ddydd Gwener, Rhagfyr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth Uchaf 2016

gan f8 Ydi, mae diwedd y flwyddyn cwbwl, cwbwl hunllefus yma bron ar ben, gan addo blwyddyn… wel, hyd yn oed gwaeth tro nesa, o bosib. Diolch, Obama Trump. Fyddwch chi’n gweld lot o edrych yn ôl ar 2016 ac edrych ymlaen at 2017 yma dros y wythnosau nesa – fyddwn ni’n trafod holl deledu,…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y diweddaraf o etholiad arlywyddol America

Na, dwi ddim yn colli arni – am resymau sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth Blogmenai mae rhai talaethau yn yr UDA yn dal i gyfri tan fis Ionawr, ac fel mae’r cyfri wedi mynd rhagddo mae’r bwlch rhwng Clinton a Trump wedi mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: na

Dw i ddim yn gwybod yn ddigon er mwyn mynegi fy marn ynghyn â chanlyniad y refferendwm yn yr Eidal. Un peth dw i’n sicr, fodd bynnag, ydy bod o’n ganlyniad da dros bobl yr Eidal, oherwydd bod Barak Hussein Obama wedi bod yn cefnogi’n daer yr ochr “Ie.” Rhaid canmol Mr. Renzi am gadw at ei air ac ymddiswyddo ar unwaith heb ofyn am ailgyfrif. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI LLEUCU ROBERTS

Yr awdur Lleucu Roberts sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Pwy sy’n dangos arweiniad call a chyfrifol i’r byd wrth i’r Ddaear boethi ar garlam?

Triawd o ddinasoedd. Dwy ohonynt yn brolio enwau cyfarwydd ledled y byd. Llefydd pwysig. Cynefinoedd y mawrion. Y drydedd yn adlais o’r cynfyd, hen werddon rywle yn unigeddau Morrocco, yn perthyn i’r gorffennol. Ond pa un sy’n gwneud cyfraniad call … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stopiwch y terfysgwyr!

Mae pobl yn dal i brotestio yn erbyn Donald Trump mewn dinasoedd mawr, ac mewn modd ofnadwy o dreisgar. Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu talu i achosi cynnwrf, ac maen nhw’n cael eu cludo mewn bysiau o le i le. Mae rhai ohonyn nhw’n gwisgo hetiau a chrysau Trump er mwyn twyllo’r cyhoedd hyd yn oed. Dylai’r arlywydd Obama fod wedi gweithredu’n gadarn i’w hatal erbyn hyn, ond wnaeth o ddim byd. Rŵan collodd hogan fach bedair oed ei thad oherwydd bod yr ambiwlans a oedd yn ei gludo’n cael ei rwystro gan y terfysgwyr ar y ffordd; cyrhaeddodd yr ambiwlans yr ysbyty’n rhy hwyr. Dylai’r arlywydd Obama eu hatal nhw ar unwaith cyn i’r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth. Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Does hope trump hate? – President Trump and Welsh Nationalism

Can a progressive national movement be successful?

I describe myself as a utilitarian nationalist, as I believe that there are logical and practical reasons why further self-determination would benefit Wales.

However, we shouldn’t kid ourselves that people are always logical and practical when they choose who to vote for.

As Trump’s election as President in the United States has shown, people tend to vote with their gut, for loyalty to a particular tribe, and for emotional reasons.

Hate is the most powerful emotion of all. And when it comes to nationalist movements, voters tend to react not to policies but to what’s called the ‘discourse of nationalism’ – a discourse that emphasises in many overt and subtle ways the difference between ‘us’ and ‘them’.

Trump’s campaign wasn’t a nationalist movement per se – he wasn’t campaigning for independence – but he did tip the scales back from civic to ethnic nationalism.

To be an American it was no longer enough to live in the country and respect its constitution and its institutions – the Khzir Khan model of American nationalism.

The Trump campaign’s message was that you only truly belong to the country if you belong to a particular culture, in this case White Anglo-Saxon/Celtic Protestant.

The discourse of nationalism is obvious in Trump’s speeches and adverts and has clearly been extremely effective.

Welsh and Scottish nationalism’s ‘problem’ (if you could call it that) is that it lacks such a clear ‘us’ versus ‘them’ narrative.

Its adherents are progressive liberals. Most are happy to accept anyone who wants to be part of the country. There’s no ‘other’ to be excluded.

The only ‘other’ is Westminster, or perhaps British politicians. They can claim these British institutions aren’t working for them, and need to be replaced with home-grown ones.

It’s easy to maintain civic nationalism in a country that is already independent, but it’s harder in my opinion to base an independence movement on it, because it lacks the same emotional punch.

How then can Welsh and Scottish nationalists appeal to voters on an emotional level? They can offer hope, but unfortunately – as the US election has shown – when it comes to the ballot box hope doesn’t always trump hate.

The only chance of success in my opinion is that the politics of the UK become so repellent to Welsh and Scottish voters that independence becomes the only positive solution.

That is clearly the game Nicola Sturgeon is playing, by juxtaposing the pro-EU and progressive civic nationalism in Scotland with the increasingly right-wing, ethnic turn of British nationalism.

Thankfully, they’re doing it the hard way. Whether it’ll be enough remains to be seen.

Further thoughts: How dangerous is Trump?

The extent to which we should fear a President Trump depends to a large extent upon to what extent he actually he has the political nous and patience to govern a country.

Despite being the most powerful person on earth, a President and the rest of the Executive Branch can get very little done without the Legislative Branch.

As President Obama demonstrated before him, it’s easy to campaign on a message of change, but much harder to deliver change when in power.

Despite his promises in 2008, Guantánamo Bay remains open, millionaires still pay a lower tax share than many of their workers, and government surveillance in as intensive as ever.

Obama’s failures were frustrating at the time, but when a demagogue does enter power you are reminded why these checks and balances are there.

We should certainly take Trump and his fascist tendencies at face value – he is very dangerous and would build that wall, veto the press and deport millions if he could.

But he can’t achieve anything without the rest of the Republican party, who are thankfully slightly less dangerous.

I don’t think Trump has the patience or intelligence to get his policies through. I suspect we’ll probably end up with an executive that is run by the Vice President, Mike Pence.

His views on guns, the LGBT community are extremely troubling, but not quite white supremacist-level troubling.

It should be noted however that the Nazis’ rise to power in Germany was played down in the 1930s on the grounds that other political parties would have a moderating influence on them.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a’r polau piniwn

Gan bod Dan yr Wyneb wedi gofyn i mi ddweud pwt am bolio yn sgil y methiant polio yn yr etholiad arlywyddol yr wythnos yma, a gan fy mod wedi bod yn edrych ar y pwnc yn sgil hynny waeth i mi ddweud gair neu ddau yma am y pwnc hynod gymhleth hwn.Dyma i … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth Trump – ambell i wers

Roedd buddugoliaeth Trump yn anisgwyl – yn sicr o safbwynt y polau a’r marchnadoedd betio.  Ond digwyddodd mewn cyfnod lle – o safbwynt gwleidyddiaeth beth bynnag – mae’r anisgwyl yn ddisgwyledig.  Mae yna wersi etholiadol i’w cymryd o hyn ol… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Trump, Brexit, rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb

Yr Arlywydd Etholedig Donald Trump
Rwy’n credu bod yna ddau ffactor wrth wraidd buddugoliaeth Trump yn yr Unol Daleithiau a Brexit yn y Deyrnas Gyfunol.


Rhif 1


Yn gyntaf, system etholiadol a oedd yn gorfodi dewis rhwng dau ganlyniad a oedd, i’r mwyafrif o bobl, yn annymunol.


Yn y ddau achos, roedd pobl eisiau datgan eu hanfodlonrwydd gyda’r drefn fel yr oedd, ond yr unig fodd o wneud hynny oedd dewis opsiwn eithafol a fyddai yn gwneud pethau’n waeth.


Refferendwm a arweiniodd at Brexit wrth gwrs, ac mae’r rheini yn bethau prin, ond mae system ddemocrataidd yr Unol Daleithiau wedi bod yn llanast ers degawdau ac mae angen ei atgyweirio.


Rhwng etholaethau wedi eu gerimandro, y gornestau cychwynnol, dylanwad arian ar y broses, a’r coleg etholiadol ei hun, does yna ddim llawer yma sy’n gwneud unrhyw fath o synnwyr.


Esgorodd y system hon ar ddau ymgeisydd hynod o wael, a gorfodwyd pobl yr Unol Daleithiau i ddewis rhyngddynt am nad oedd y system mewn gwirionedd yn caniatáu unrhyw ddewis amgen.


Yn anffodus rwy’n credu bod y modd y mae’r wlad bellach wedi ei rwygo i lawr y canol yn ganlyniad uniongyrchol i orfodi pawb i ddewis rhwng y Democratiaid a’r Gweriniaethwyr.


Mae angen llawer mwy o hyblygrwydd o fewn ein systemau democrataidd os ydyn nhw am osgoi twf eithafiaeth yn y dyfodol. Mae cynrychiolaeth gyfrannol a phleidlais sengl drosglwyddadwy yn hanfodol.

Rhif 2


Mae’r term ‘neo-ryddfrydiaeth’ wedi colli ei ystyr drwy orddefnydd dros y blynyddoedd diwethaf. Ond beth bynnag ydan ni’n ei alw, mae’n amlwg bod yr etholwyr wedi cael llond bol ohono.


Dyw hyn ddim yn unrhyw beth newydd. Wedi’r cwbl, roedd y geidwadaeth radicalaidd a oedd yn rhan o dwf cenedlaetholdeb Cymreig diwylliannol yn yr 20fed ganrif yn ymateb i raddau i ryddfrydiaeth eithafol yr 19eg ganrif.


Mae masnach rydd yn cyfoethogi pawb, ond rhai yn fwy na’i gilydd. Ac nid yw’r manteision mor amlwg pan ddaw hynny ar draul ystyriaethau diwylliannol a chymdeithasol.


Does dim dwywaith bod nifer o gefnogwyr Trump yn hiliol. Ond y cwestiwn yw i ba raddau y mae’n ymateb i newid demograffig a diwylliannol cyflym yn yr Unol Daleithiau.


Roeddwn i’n anhapus o weld Donald Trump yn cael ei ddisgrifio fel ‘nationalist’. Y gwir yw bod Hillary Clinton yn genedlaetholwr hefyd, ond bod ei chenedlaetholdeb hi yn un sydd â gwedd ddinesig iddo.


Mae Donald Trump yn genedlaetholwr ethnig a diwylliannol. Wrth addo gwneud America yn fawr unwaith eto, yr hyn a oedd yn ei addo mewn gwirionedd oedd ei ddychwelyd i oes pan nad oedd unrhyw her i reolaeth, diwylliant ac iaith y mwyafrif croenwyn.


Rwy’n credu bod y pwyslais ar ddiwylliant ac iaith yn bwysig yma. Er ei fod yn ddyn croenddu, roedd Barack Obama yn dderbyniol i nifer o’r un bobl a bleidleisiodd dros Trump.


Roedd ei fagwraeth yn golygu ei fod yn gallu pontio ffiniau diwylliant pobl croenwyn a chroenddu.


Llwyddodd i apelio at y dosbarth gweithiol croenwyn, tra bod Hillary wedi ceisio eu hanwybyddu a dibynnu ar bleidlais pobl croewyn oedd ag addysg a grwpiau lleiafrifol. Methodd y strategaeth hon.


Mae iaith yn ystyriaeth arall wrth drafod dylanwad poblogaeth Hispanaidd yr Unol Daleithiau. Mae disgwyl i ddefnydd y Sbaeneg barhau i dyfu wrth i’r boblogaeth gyrraedd 30% o drigolion yr Unol Daleithiau.


Mae’n hawdd i ni ar y chwith wfftio pryderon o’r fath a dyheu am fyd amlddiwylliannol lle mae pawb yn gyfartal. Ond yn anffodus mae nifer yn gweld rhyngweithio rhwng diwylliannau gwahanol yn debycach i ‘tug of war’ – yn eu tyb nhw, does dim modd i ddylanwad y grwpiau lleiafrifol dyfu heb i ddylanwad y grŵp gwyn mwyafrifol grebachu.


Mae ymchwil wedi dangos bod twf poblogaeth groenddu neu Hispanaidd yn golygu bod cymunedau croenwyn yn fwy tebygol o bleidleisio dros y blaid Weriniaethol.


Roedd nifer yn meddwl y byddai’r newidiadau demograffig yn yr Unol Daleithiau yn siŵr o fod o fudd i’r Democratiaid, ond ymddengys y bydd yn hytrach yn hybu’r Gweriniaethwyr, yn y tymor byr beth bynnag.


Casgliad


Y ddau ffactor hyn gyda’i gilydd oedd y cyfuniad peryglus.

Roedd bai ar y sefydliad yn achos Brexit ac etholiad Trump. Roedd y Democratiaid wedi hybu Trump gan feddwl mai ef fyddai’r ymgeisydd hawsaf i’w faeddu.

Roedd Cameron yn yr un modd wedi cynnig refferendwm ar Brexit gan feddwl y byddai’r bobl yn gochel rhag ddewis mor eithafol.

Yn y ddau achos roedd y mwyafrif diwylliannol wedi cael cymaint o lond bol gyda’r drefn ryddfrydol fel ag yr oedd fe ddewison nhw neidio oddi ar y clogwyn i’r tywyllwch.

Mae angen i ni gynnig dewis i’r etholwyr sydd rywle rhwng y ddau begwn hyn os ydyn ni am atal twf ffasgaeth yn yr Unol Daleithiau ac yn Ewrop.

Parhau i ddarllen

: Trump, Brexit, rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb

Yr Arlywydd Etholedig Donald TrumpRwy’n credu bod yna ddau ffactor wrth wraidd buddugoliaeth Trump yn yr Unol Daleithiau a Brexit yn y Deyrnas Gyfunol.Rhif 1Yn gyntaf, system etholiadol a oedd yn gorfodi dewis rhwng dau ganlyniad a oedd, i’r mwyafrif o… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Trump, Brexit, rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb

Yr Arlywydd Etholedig Donald TrumpRwy’n credu bod yna ddau ffactor wrth wraidd buddugoliaeth Trump yn yr Unol Daleithiau a Brexit yn y Deyrnas Gyfunol.Rhif 1Yn gyntaf, system etholiadol a oedd yn gorfodi dewis rhwng dau ganlyniad a oedd, i’r mwyafrif o… Parhau i ddarllen