Canlyniadau Chwilio: rygbi

Blog Y Gyfnewidfa Arfer Da: Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa)

Ym mhennod 1, cawn sgwrs â Rupert Moon ynglŷn â gweithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu ymddygiad y tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20… Read more Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa) Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Matthew Jones: Cwmni dillad newydd i gefnogwyr rygbi Cymru- Sgrym / A new clothing brand for Welsh rugby fans is launched- Sgrym

Yn ychwanegol i weithio llawn amser, ysgrifennu llyfrau cwis, cyfrannu at parallel.cymru a magu teulu, mae Matthew Jones wedi penderfynu helpu pobl o Gymru i wisgo’n well. Yma, mae’n siarad am ryddhau llinell dillad newydd o’r enw Sgrym… In addition to working fuling time, writing quiz books, contributing to parallel.cymru and bringing up a family, Matthew Jones has decided to help the people of Wales to dress better. Here, he speaks about releasing a new clothing line named Sgrym…   etsy.com/uk/shop/Sgrym / AmserYchwanegol Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology

I helpu pobl i ddeall wrth wylio’r rygbi ar S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi) neu wrando ar Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), dyma restr o dermau cyffredin… Amdani! C’mon Cymru! To help people while watching rugby on S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi)  or listening on Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), here’s a list of common terms… Game on! C’mon Cymru! Safleoedd / Positions 1, Loose-head prop = Prop pen rhydd2, Hooker = Bachwr3, Tight-head prop = Prop pen tynn4, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng5, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng6, Flanker = Blaenasgellwr (literally forward winger)7, Flanker = Blaenasgellwr8, Number 8 = Wythwr9, Scrum-half = Mewnew 10, Outiside-half = Maswr11, Left winger = Asgellwr chwith12, Inside centre = Canolwr 13, Outside centre = Canolwr 14, Right winger = Asgellwr de15, Full-back…

The post Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : Rygbi a newyddiadura Cymraeg: y cyfle a gollwyd

Yn fy mlogiad diwethaf, trafodais adroddiad papur newydd ar fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr mewn gêm rygbi a chwaraewyd ar 7 Ionawr 1899. Hyd y gwn i, dyna’r adroddiad cyntaf erioed i’w gyhoeddi am gêm o rygbi yn y Gymraeg. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Rygbi a newyddiadura Cymraeg: y cyfle a gollwyd

Yn fy mlogiad diwethaf, trafodais adroddiad papur newydd ar fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr mewn gêm rygbi a chwaraewyd ar 7 Ionawr 1899. Hyd y gwn i, dyna’r adroddiad cyntaf erioed i’w gyhoeddi am gêm o rygbi yn y Gymraeg. … Parh… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig Clwb Rygbi Pwllheli 09:12:2016

Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig
Clwb Rygbi Pwllheli
09:12:2016 | 7.30yh | £8 | 18+
Tocynnau ar gael yn Llên Llŷn a Tonnau

Parhau i ddarllen

: Idriswyn: arloeswr ysgrifennu rygbi yn y Gymraeg

Heddiw (12 Tachwedd 2016) mae timau rhyngwladol Cymru yn y rygbi a’r bêl-droed ill dau yn chwarae gartref yng Nghaerdydd. Dyma gyfle unwaith eto i gnoi cil ar arwyddocâd y ddwy gamp yn ein bywyd cenedlaethol, rhywbeth a wnaed sawl … Parhau … Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : Idriswyn: arloeswr ysgrifennu rygbi yn y Gymraeg

Heddiw (12 Tachwedd 20106) mae timau rhyngwladol Cymru yn y rygbi a’r bêl-droed ill dau yn chwarae gartref yng Nghaerdydd. Dyma gyfle unwaith eto i gnoi cil ar arwyddocâd y ddwy gamp yn ein bywyd cenedlaethol, rhywbeth a wnaed sawl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gemau rhyngwladol Rygbi’r Gynghrair yn fyw ar S4C

Yn dilyn eu buddugoliaeth ym mhencampwriaeth Ewrop y llynedd, mae tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru nawr yn gobeithio gadael eu marc yn erbyn timau gorau’r byd yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2017. Ond yn gyntaf, er mwyn sicrhau ei lle …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gêm Rygbi Ffantasi – dewiswch eich tim i ennill £1000

A allwch chi reoli tîm rygbi i guro’r bencampwriaeth? Mae S4C yn eich gwahodd i gystadlu mewn gêm Rygbi Ffantasi, am y cyfle i ennill £1,000 a thocynnau i gemau rhanbarthol a rhyngwladol. http://ffantasirygbi.s4c.cymru/ Mae gêm Rygbi Ffantasi S4C wedi cael ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Clwb Rygbi yn dychwelyd i amserlen nos Sadwrn

Mae rygbi byw yn ôl ar nos Sadwrn ar S4C gyda thîm Clwb Rygbi yn barod am yr her o daclo gemau byw Pencampwriaeth y Guinness PRO12. Gyda’r gic gyntaf am 7.35, bydd Clwb Rygbi yn rhan o amserlen gyffrous …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sêr ifanc rygbi Cymru yn wynebu her yn Ne Affrica

Mae maswr y Scarlets, Billy McBryde, yn credu y bydd tîm Cymru Dan 18 yn wynebu her anoddaf eu gyrfaoedd pan fyddan nhw’n teithio i Dde Affrica i chwarae yn y Gyfres Ryngwladol Dan 19. Roedd McBryde yn aelod o …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tybed os ydi Owen am i Gymru gael tim pel droed neu rygbi?

Golwg360: ‘Gypsy boy’ a cham gwag rygbi

Mae’n hawdd deall pam bod cefnogwyr wedi siomi â’r ymateb i sarhad Joe Marler, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

S4C Caban: £1,400 er budd elusen rygbi

Mae S4C yn falch iawn o gyflwyno £1,400 er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, sy’n rhoi cymorth i chwaraewyr a’u teuluoedd yn dilyn anafiadau difrifol ar y cae. Roedd yr arian wedi ei godi yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd 2015 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Criw Jonathan am godi hwyl wrth ddathlu rygbi

Gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad yn dechrau, bydd criw Jonathan ar S4Cyn cynnig llond gwlad o hwyl, gemau a thynnu coes i ddathlu’r byd rygbi a llawer mwy. Ac ar nos Wener 5 Chwefror, bydd yr actores Carys Eleri a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Rygbi rhyngwladol angen agor ei drysau

Rhaid i’r gamp fod yn barod i newid os yw hi eisiau bod yn gêm wirioneddol ryngwladol, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Wrth eich Bodd efo Cwpan Rygbi’r Byd?

Cymerwch gip ar rifyn arbennig Cwpan y Byd o gylchgrawn “Rugby World” am ddim ar-lein gyda’ch cerdyn llyfrgell gan e-gylchgronau Zinio. Cymerwch gip ar ein hystod lawn o e-gylchgronau yma. Parhau i ddarllen

Golwg360: Rygbi a chenedlaetholdeb

Ifan Morgan Jones sy’n holi a yw selio hunaniaeth genedlaethol ar rygbi yn beth iach i Gymru… Er mai Gog ydw i, rydw i ers blynyddoedd wedi ymddiddori mewn rygbi, a hynny ar draul pêl-droed. Mae hynny’n rhannol oherwydd cyfnod hir… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau am rygbi – rygbi Cymru.

Barod am y gêm heno? Mi wnes i feddwl y byddai’n syniad i mi dalu sylw i ddau lyfr arall oedd yn y pecyn o lyfrau plant gan Wasg Gomer, cyn gêm Lloegr v Cymru yn Twickers. Dwi’n meddwl y bydd hi’n haws eu hadolygu cyn gwybod y sgôr. Peidiwch â nghamddallt i, dwi’n eitha […] Parhau i ddarllen

: Arweinwyr Dinesig a Chwpan Rygbi’r Byd yn ymweld â Chaerdydd

Dinasoedd Craidd Flwyddyn ar ôl refferendwm annibyniaeth yr Alban, roedd yn bleser cael croesawu Arweinwyr a Meiri Etholedig y Dinasoedd Craidd i Gaerdydd. Ymunodd Caerdydd â’r Dinasoedd Craidd fis Medi diwethaf, pan daniwyd dychymyg y cyhoedd gan refferendwm yr Alban … Continue reading Parhau i ddarllen

: Arweinwyr Dinesig a Chwpan Rygbi’r Byd yn ymweld â Chaerdydd

Dinasoedd Craidd Flwyddyn ar ôl refferendwm annibyniaeth yr Alban, roedd yn bleser cael croesawu Arweinwyr a Meiri Etholedig y Dinasoedd Craidd i Gaerdydd. Ymunodd Caerdydd â’r Dinasoedd Craidd fis Medi diwethaf, pan daniwyd dychymyg y cyhoedd gan refferendwm yr Alban … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbiyn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd. (Datganiad i’r Wasg) Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydreffwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbiyn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd. (Datganiad i’r Wasg) Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydreffwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Darogan Cwpan Rygbi’r Byd

Blogwyr Golwg360 sy’n cymryd cip i mewn i’r belen grisial Parhau i ddarllen

S4C Caban: Lluniau Taith Cwpan Rygbi’r Byd

Diolch i bawb a ddaeth i nosweithiau arbennig taith Cwpan Rygbi’r Byd S4C yn ystod y pythefnos diwethaf. Gobeithio’ch bod chi wedi mwynhau! Cynhalwyd sesiynau hyfforddi a noson o adloniant mewn pum clwb rygbi gyda’r gweithgareddau yn codi arian er budd Ymddiriedolaeth …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Lluniau taith #CRB2015 i Glwb Rygbi Bethesda

Y cyn chwaraewyr rhyngwladol dros Gymru Dafydd Jones (chwith) ac Arthur Emyr (dde) gyda hogia’ rygbi Bethesda yn dilyn y sesiwn hyfforddi arbennig yn rhan o daith Cwpan Rygbi’r Byd S4C. Ar nos Fercher 2 Medi roedd y daith yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Taith Cwpan Rygbi’r Byd er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru

Wrth baratoi ar gyfer darlledu cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd 2015, bydd S4C yn mynd â chyn chwaraewyr rygbi Cymru ar daith arbennig er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru. Yn dechrau ddydd Mercher 2 Medi, bydd y daith yn ymweld â …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rheolau Llawn ar gyfer Cyfle i Ennill Crys Rygbi Cymru wedi’i arwyddo S4C 2015

1.Mae’r Cyfle i Ennill Gwobr (Prize Draw) hwn yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 16oed neu’n hŷn ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, unigolion a chwmnïau eraill sydd â chyswllt uniongyrchol gyda’r Cyfle i Ennill Gwobr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Storïau Rygbi

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd. Oes gennych chi stori grêt am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Darogan y rygbi – sut wnaethon ni?

Blogwyr golwg360 sy’n edrych yn ôl ar y tymor a fu, a gweld pwy oedd agosaf ati Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dilynwch Bencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd – Yn Fyw ar S4C

Fe fydd Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd yn cael ei darlledu ar S4C – gyda holl gemau Cymru ar gael i’w gwylio yn fyw. Mae’r sianel deledu wedi sicrhau’r hawliau i ddarlledu’r bencampwriaeth yn 2015 a 2016 drwy gyfrwng …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rygbi’r gynghrair ar S4C – y gêm ddarbi fawr

Mae gan S4C hawliau darlledu ecsgliwsif ar gyfer Gêm Ddarbi Fawr rygbi’r gynghrair, ddydd Sul, 10 Mai pan fydd Scorpions De Cymru yn herio Crusaders Gogledd Cymru ym Mharc yr Arfau, Caerdydd. Bydd y sianel yn dangos pecyn uchafbwyntiau o’r …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Jôcs Jac y Jwc a Ti a dy Rygbi..!

Diolch yn fawr i Sioned Wyn Gwasg Gomer am yrru’r rhain i mi: Dau lyfr Cymraeg a Chymreig a GWREIDDIOL! Mi fydd Llyfr Jôcs Jac y Jwc (£3.99) yn ffefryn efo unrhyw blentyn ifanc sy’n hoffi jôcs. A dwi’n hoffi’r ffaith bod ynddo jôcs am gymeriadau eraill byd Jac y Jwc a Sali Mali. Rhai […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr eicon rygbi Non Evans i daclo tîm Jonathan

Fe fydd un o arwyr mwyaf rygbi merched Non Evans yw mynd benben â thîm bywiog o gyflwynwyr yn y sioe siarad rygbi Jonathan ar S4C nos Wener, 6 Mawrth 10.00 (isdeitlau Saesneg ar gael). Bydd cyn gefnwr tîm rygbi …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr – cyfle i ennill crys rygbi Cymru!

Newydd gael gwybod am hwn drwy’r Cyngor Llyfrau – syniad da! Mae sêr Rygbi Cymru wedi lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr. Wyddoch chi beth yw #hunlyfr? ( NID Y LLUN UCHOD, OND DO’N I METHU CAEL YR HUNLYFR-LUNIAU I WEITHIO AR HWN!) ‘Mae nifer ohonom bellach yn gyfarwydd â chreu hunlun ar Twitter neu […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ennill tocynnau Cymru Dan 20 ar @RygbiS4C

Cystadleuaeth wedi cau Ar nos Iau, 5 Chwefror, bydd cyfrif Twitter @RygbiS4C yn rhoi cyfle i chi ennill dau docyn i gêm Cymru Dan 20 v Lloegr Dan 20 ym Mharc Eirias, Bae Colwyn nos Sadwrn 7 Chwefror gyda’r gic gyntaf …Darllen mwy Parhau i ddarllen

shitclic: O’r maes rygbi i faes y gad

 
Mae’r bocs recordio acw’n dal yn drymlwythog o bethau Dolig a’r Calan. Wedi dweud mai cyfresi cerddoriaeth oedd popeth ar S4C dros y gwyliau, dyma sylwi bod y ffeithiol yn ail agos iawn. Roedd Dolig Gwyn Dolwyddelan yn gronicl difyr o ailddarganfod hen ffilm o Nadolig 1961, pan ddaeth Americanwr draw i’r pentref yn Nyffryn Lledr i dynnu lluniau a chreu ffilm ciné montage i gyfeiliant A Child’s Christmas in Wales Dillon Thomas. Awran hudolus a deimlai, serch hynny, yn fwy o gyfrwng i yrfa’r cyw gyflwynydd Aled Llywelyn ar draul rhagor o hanes y pentrefwyr. Disgwyliais yn ofer am gael gweld y ffilm ei hun yn ei chyfanrwydd wedyn.

Bues i’n hwyr (iawn) yn dal i fyny efo’r portread arbennig o lais rygbi Cymru am ddeugain mlynedd, Huw Llywelyn Davies: Tu ôl i’r meic. Mae portreadau o enwogion weithiau fel cofiannau Cymraeg – lot o hel achau diflas am hen Wncwl Walter ac enwi enwogion heb fawr o sylwedd neis-neis – ond roedd y clod a’r bri a’r geiriau “emosiynol” “gwych” a “choron ar deledu’r ŵyl” gan y twitteratis yn awgrymu bod hon yn rhywbeth go arbennig. Cafwyd coflaid o atgofion melys gyda Huw Eic hyd yn oed yn sylwebu’n blentyn wrth chwarae rygbi gyda Gareth Edwards (ie, Y Gareth Edwards) a’i frawd Gethin ar sgwâr Colbren, Gwauncaegurwen, a’r tynnu coes pan lwyddodd y mewnwr medrus i ddwyn lle GE yn nhîm Cwmgors. Y syfrdandod wedyn wrth iddo siarad o’r galon am ei byliau o iselder, a’r salwch meddwl a arweiniodd at hunanladdiad ei chwaer Beth ac yntau bendraw’r byd yn rhan o dîm sylwebu Seland Newydd ’87. A’r Cymro twymgalon, “dyn y campau a’r pethe” medd y Prifardd Ceri Wyn, a wrthododd bresant MBE gan y Frenhines, ac na aeth i Gwpan Rygbi’r Byd Awstralia 2003 oherwydd gofynion Dechrau Canu Dechrau Canmol nôl adre. Pinacl teledu’r ŵyl heb os.
 

 

Mae’r gyfres Gohebwyr yn ffefryn mawr gen i, gydag ymchwiliadau i ddirgelion y gorffennol yn cosi’r chwilfrydedd. Fel un sy’n mopio ar hanes y Llen Haearn, roedd taith John Stevenson i Bwcaresti ddarganfod Pwy Laddodd Ian Parry? o Brestatyn megis sgript ias a chyffro, a ategwyd gydag ail-gread o’r ddamwain awyren angheuol a laddodd ffotograffydd disglair 24 oed y Sunday Times. Doeddwn i ddim mor frwd tuag at Gohebwyr: Owen Davis yn wreiddiol am mai milwr Prydeinig cyffredin nid gohebydd yn ôl traed Wyre Davis a Guto Harri oedd y cyflwynydd. Os ‘cyffredin’ hefyd, gan fod Owen Davis o Gwmtawe yn gyn-aelod o’r Marines a gafodd fedal ddewrder gan y frenhines. Ond cynyddodd fy niddordeb o ddeall bod mwy ym mhen hwn fel Cymro Cymraeg, ac iddo ddysgu’r ieithoedd cynhenid Pashto a Dari wrth gydweithio a chydfyw gyda heddlu Afghan. Dychwelyd fel ymwelydd ydoedd, i Kabul wedi’i chreithio gan olion y goresgynwyr Prydeinig, Sofietaidd ac Americanaidd yn ogystal â’r Taliban, a cheffylau a throliau ochr yn ochr â’r BMWs diweddaraf ar y strydoedd llychlyd.

Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Rygbi a Phêl-droed heno

Chwaraeon: Pêl-droed a Rygbi – Nos Galan Gaeaf

UGC – Aberwystwyth v Drenewydd, Derwyddon Cefn v Tref Prestatyn, Cymru v Lloegr (U16) Pro 12 – Gweilch v Connacht Nos Galan Gaeaf Hapus i chi gyd. Beth yw’r peth yn fwyaf scary? Fy Nghymraeg wrth gwrs! :p Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Pel droed a rygbi – Nos Wener Hydref 24

Uwch Gynghrair Cymru – Dinas Bangor v Cei Connah ac Y Bala v Aberystwyth. Cwpan FA – Macclesfield v Wrecsam Cwpan Hir Ewrop Rygbi – Dreigiau v Newcastle Falcons Bonws – Dave v Gramadeg – Canlyniad – bydd gramadeg yn ennill y gêm yma! Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Rygbi a Phêl-droed

Updates yn fyw o rygbi a phêl-droed heno. Rygbi – Connacht yn erbyn Gleision a Sebre yn erbyn Gweilch. Pêl-droed – Pencampwriaeth Lloegr – Blackpool yn erbyn Caerdydd. UGC – Y Bala yn erbyn Y Rhyl Fel arfer – camgymeriadau ym mhob man, treigladau ofnadwy, ie ie ie. Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Rygbi a Phêl Droed 26 Medi

Blog yn fyw – Rygbi Pro 12 Caeredin v Sgarlets a Leinster v Gleision. Pel-droed – UGC – Cei Conna v Dinas Bangor ac Aberystwyth v Y Bala. Dysgwr – camgymeriadau a stwff fel hwn…. Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Rygbi a Phêl-droed – 19 Medi

Blog yn fyw o Gleision yn erbyn Ulster yn y Pro 12 a 3 gemau UGC. Gobeithio bydda i’n dechrau 7.30 ond mae’n dependant ar amser gwely Iwan!! Parhau i ddarllen

Golwg360: Ai doeth ymarfer rygbi yn Qatar?

Rhys Jones sy’n pendroni syniad diweddaraf Warren Gatland … Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Rygbi – Darogan y Tymor

Blogwyr rygbi golwg360 sy’n darogan y tymor rygbi newydd Parhau i ddarllen