Archives: ajo

agssc: Dylan Thomas found on film

Further to my blog post a few weeks ago, appealing for information about any films showing Dylan Thomas, it has came to light that Dylan Thomas appeared as an extra in the 1951 film Pandora and the Flying Dutchman. This discovery was made by Jeff Towns, a Dylan Thomas expert from Swansea. On the year […] Parhau i ddarllen

agssc: Appeal to find Dylan on Film

The Dylan Thomas centenary has been well publicised both nationally and internationally over the past few months, and events to mark the occasion have been organised. The poet and author is regarded as one of the most renowned and recognisable writers to come from Wales. Despite being such a recognisable figure, what’s remarkable to us […] Parhau i ddarllen

agssc: Kicking off events in Blaenau

Last week, we launched a programme of events in Blaenau Ffestiniog with a screening of Archive films at Cell B. As well as showing clips from various TV programmes filmed in Blaenau over the years, we also showed older films of the town during the 1920s and 1930s, including the official ceremony to open the […] Parhau i ddarllen

agssc: A special visitor..

On Tuesday, the Library saw a special visit from a little lady in an orange dress…Sali Mali! Her visit coincided with the screening of some classic S4C cartoons at the Drwm. All who attended (including the parents!) enjoyed meeting Sali.         Keep your eye out for the next cartoon screening in the Drwm. Parhau i ddarllen

agssc: Audience Research Project

Hello! My name is Madara Veipa and I am currently an MA Film student at the Aberystwyth University. I am working on an audience research project for the National Screen and Sound Archives (NSSAW), which is in part funded by the European Social Fund (ESF) through the European Union’s Convergence programme administered by the Welsh […] Parhau i ddarllen

agssc: Gwyl Wil Sam

Last week, Tŷ Newydd arranged a week-long festival to celebrate the life and work of welsh language author, playwright and scriptwriter, William Samuel Jones, or Wil Sam as he was best known. All the events took place in Llanystumdwy, the village in which he was born and lived. On the Thursday evening, I traveled up […] Parhau i ddarllen

agssc: Special screening at Groeslon

Monday night, we held a film screening at Groeslon village hall. One of the films we showed was ‘Muriau Segontium’, a 1979 film produced by HTV. The film follows two young boys from Caernarfon, Gerwyn Owen and Azahar Hughes, as they run around the town causing havoc and talking to local characters. We were fortunate […] Parhau i ddarllen

agssc: A visit to Penmachno

On Monday of last week we pointed the car in the direction of Neuadd Tŷ’n y Porth, Penmachno , where we showed two examples of early S4C programmes which were of particular local interest: an edition of Cefn Gwlad about renowned singer, Ritchie Thomas and an edition of the series Portreadau featuring the two farming […] Parhau i ddarllen

agssc: On the Road

One of the best things about working at the Archive, is being able to go out to communities across Wales, and beyond to screen local films and tv programmes from the collection. The first quarter of the year is always a busy period for us. Last week, Trystan and I traveled to Dyffryn Ardudwy, for […] Parhau i ddarllen

agssc: Ar y ffordd

Un o’r pethau sy’n rhoi llawer o fwynhad i mi yn fy ngwaith, yw’r cyfle i fynd allan i gymunedau ar draws Cymru, a thu hwnt, i rannu ein casgliadau. Mae dechrau’r flwyddyn yn dueddol o fod yn amser reit brysur i ni. Nos Iau diwetha, teithiodd Trystan a fi i Ddyfryn Ardudwy, a chynnal […] Parhau i ddarllen

agssc: Christmas across the collections

On Wednesday 12 December, the Library’s annual Carol Service was held at the Drwm. The Archive is home to a number of Christmas-related material which includes carols, Christmas songs and Plygain music. These exist on Television and Radio programmes, as well as sound recordings. Christmas songs are sung by artists such as Bryn Terfel, Rebecca […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: ..-

Bellach, mae criw Arddangosfeydd y Llyfrgell yn brysur yn dechrau gosod ar gyfer Dot Dot Dash.  Bydd yr arddangosfa newydd yn agor ar ddydd Sadwrn 3 Tachwedd, ac yn edrych ar sut mae’r Cymry wedi bod yn cyfathrebu dros y ganrif diwetha’. Oherwydd natur glyweledol ac interactif yr arddangosfa, bydd sawl eitem o gasgliad yr […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Cynulleidfa fawr yn mwynhau Valley of Song

Nos Wener diwetha, aethom lawr o Aberystwyth i Abertawe i ddangosy ffilm gomedi o 1950, Valley of Song yng Nghanolfan Taliesin. Roedd y dangosiad yn ran o broject blynyddol Estyn Allan y Llyfrgell Genedlaethol. Cyn y brif ffilm, dangoswyd ffilm archif leol, Come With Me Swansea. Gwnaethwyd y ffilm yn 1952, ac mae’n rhoi cipolwg […] Parhau i ddarllen

agssc: ‘Opening Doors’ in the Drwm

Arad Goch are currently in the process of preparing for their 7th AGOR DRYSAU – OPENING DOORS FESTIVAL which will take place here in Aberystwyth between March 19 – 24. For the first time in the history of the Festival, there will be a film screening at the Drwm, in the National Library. Jerry the […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Bron yn amser Alec Templeton!

Nos Wener, byddwn yn croesawu Dr Rhian Davies, Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Gregynog a’r pianydd gwych, Simon Crawford-Phillips i’r Drwm. Byddant yn cyflwyno noson i ddathlu cerddoriaeth a bywyd un o’r cerddorion mwyaf llwyddiannus y byd a gynhyrchwyd erioed gan Gymru, ond eto un o’r rhai lleiaf adnabyddus, sef y cyfansoddwr-pianydd dall, Alec Templeton (1909-63).
Er i […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Edrych yn nôl ac edrych ymlaen

Wrth i ni gyd yn y swyddfa ddechrau ymlacio ac edrych ymlaen am wyliau’r Nadolig, dwi wedi bod yn edrych yn nôl ar rai o ddigwyddiadau’r flwyddyn diwetha’..
Mae 2011 wedi bod yn flwyddyn brysur i ni fel Archif.Dywedsom ‘hwyl fawr’ wrth Iestyn Hughes, cyn bennaeth yr Archif ym mis Mawrth, wrth iddo ymddeol, a dweud […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol

Fory, byddaf yn mynychu cwrs ‘Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol’, sydd wedi’i drefnu gan Arts and Business Cymru.  Dwi’n gobeithio bydd y cwrs yn cynyddu ein deunydd o farchnata trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol,… Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Dangosiadau Diweddar

Dros yr wythnosau diwethaf, ‘den ni wedi bod yn brysur iawn efo amryw o ddangosiadau, ac wedi denu cynulleidfaoedd niferus yn y broses.
Ar 20 Hydref, dangosom The Last Days of Dolwyn yn Sinema’r Regent, Drenewydd. Dangoswyd hefyd ffilmiau archif o ardal Drenewydd, gan gynnwys ffilm o eira mawr 1947 a carnifal Drenewydd yn 1950. Roedd […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Glowyr, Gwylliaid ac argae!

Bydd yr wythnos hon yn un brysur i’r Archif. Dyma grynodeb o beth sy’n digwydd…
Nos Fawrth
Bydd rhifyn arbennig o Pethe yn cael ei ddarlledu ar S4C am 9:30pm ar ddwy ffilm sy’n adrodd hanes Gwylliaid Cochion Mawddwy a wnaed yn 1936 a 1938 gan drigolion ardal Dinas Mawddwy. Bu i Gwmni Da, sydd wedi cynhyrchu’r […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Haf!

A hithau’r fis Awst, mae’r flwyddyn yn fflio heibio! Mae Awst wastad yn fis rhyfedd yma. Er bod llawer o’r staff i ffwrdd ar wyliau, mae’r ymholiadau dal yn llifo fel o pob pen o Brydain.
Yr wythnos yma, dwi wedi bod yn dewis clipiau ffilm i’w dangos yn yr Arddangosfa Hamdden a fydd yn agor […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Trip i Aberdaugleddau

Nos fory, byddaf yn teithio i Aberdaugleddau i ddangos casgliad o ffilmiau William Haggar yn Theatr y Torch. Mae’r dangosiad yma yn ran o ŵyl Ffilm ac Animeiddio Ysgolion Sir Benfro.
Byddwn yn dangos y ffilmiau canlynol:
A desperate poaching affray
The life of Charles Peace
The bathers’ revenge
The maid of Cefn Ydfa
A message from the sea &
The sheep […] Parhau i ddarllen