Archives: All articles - y-selar.com

All articles - y-selar.com: Sengl Ysgol Sul allan heddiw

Mae Ysgol Sul bellach wedi ymuno’n swyddogol â’r Clwb – Clwb Senglau’r Selar hynny ydy!

 

Sengl gyntaf y grŵp addawol o Landeilo, ‘Aberystwyth yn y Glaw’, ydy’r drydedd sengl i’w rhyddhau fel rhan o brosiect senglau Y Selar. 

 

Mae’r gân, sef y fwyaf adnabyddus o set byw Ysgol Sul, ar gael i’w lawr lwytho o’r prif siopau cerddoriaeth digidol o heddiw ymlaen:

 

– Dolen Aberystwyth yn y Glaw iTunes

– Dolen Aberystwyth yn y Glaw Spotify

– Dolen Aberystwyth yn y… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar yn gyflawn

Mae rhestrau byr Gwobrau’r Selar bellach wedi eu cyhoeddi’n llawn. 
Cyhoeddwyd rhestr fer un o’r prif wobrau, sef Band Gorau, neithiwr i gwblhau’r rhestrau eleni. 
Sŵnami, Candelas ac Y Ffug fydd yn brwydro am deitl y Band Gorau eleni – y tri grŵp fel mae’n digwydd ar lein-yp Gwobrau’r Selar yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth ar Sadwrn 21 Chwefror. 
 

Y noson flaenorol fe wnaethom ni gyhoeddi mai Tymbal, Fleur de Lys ac Ysgol Sul sy’n llunio rhestr fer categori ‘Band neu… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi rhestr fer Artist Unigol Gorau Gwobrau’r Selar

Dros yr wythnos diwethaf mae’r Selar wedi bod yn brysur yn cyhoeddi rhestrau byr Gwobrau’r Selar (#gwobraurselar) yn nosweithiol, a thro categori ‘Artist Unigol Gorau’ 2014 oedd hi neithiwr. 
Mae’r categori’n cael ei noddi gan Rondo, ac mae dwy o’r dair merch oedd ar rhestr fer y categori yma llynedd, Casi Wyn a Kizzy Crawford, unwaith eto ar y rhestr eleni.
Yn ymuno â nhw mae cyn ganwr y grŵp Frizbee, Yws Gwynedd, a ryddhaodd ei albwm unigol cyntaf yn 2014 – Codi / \… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Ysgol Sul yn ymuno â’r Clwb

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi mai Ysgol Sul fydd y grŵp nes i ryddhau sengl trwy gynllun clwb Senglau’r Selar. 
Bydd ‘Aberystwyth yn y Glaw’ yn cael ei ryddhau’n swyddogol ar 16 Chwefror, mewn cydweithrediad â label recordiau I Ka Ching. 
Mae’r gân yn un o ffefrynnau set byw y grŵp o Landeilo, ac mae’r fersiwn demo wedi’i chwarae’n rheolaidd ar y tonfeddi, ond mae’r grŵp wedi bod yn stiwdio Llyr Pari ym Melin y Coed ger Llanrwst i recordio’r fersiwn newydd. 
Bydd modd lawr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi Rhestrau Byr Record Hir a Hyrwyddwr Gorau #gwobraurselar

Dros y deuddydd diwethaf rydym wedi cyhoeddi dwy o restrau byr Gwobrau’r Selar eleni. 
Nos Lun, cyhoeddwyr rhestr fer categori ‘Record Hir Orau’ 2014, gyda Bodoli’n Ddistaw – Candelas; Codi / \ Cysgu – Yws Gwynedd; a Codi’n Fore – Bromas, yn cyrraedd brig y bleidlais gyhoeddus eleni. 

Yna nos Fawrth, tro y bobl bwysig hynny sy’n trefnu’r gigs oedd hi – criw nosweithiau 4 a 6, trefnwyr Gŵyl Gwydir a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg ydy’r tri sy’n cyrraedd rhestr fer categori Hyrwyddwr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi lein-yp Gwobrau’r Selar

Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi lein-yp y digwyddiad mawreddog fydd yn cael ei gynnal yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 21 Chwefror. 
Bydd cerddoriaeth fyw trwy’r dydd eleni o 1pm i 1am, ac amrywiaeth eang o artistiaid sy’n adlewyrchu gweithgarwch cerddorol 2014. 
Mae tocynnau’n gwerthu’n dda ar Sadwrn.com eisoes, a bydd y cyffro’n siŵr o gynyddu gyda’r cyhoeddiad fod rhai o fandiau gorau’r sin, gan gynnwys Candelas, Sŵnami, Y Ffug, Plu ac Y Reu ymysg y perfformwyr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyfle olaf i fwrw pleidlais Gwobrau’r Selar

Fe fydd pleidlais gyhoeddus Gwobrau’r Selar yn cau nos fory (Gwener 16 Ionawr) am 23:00. 
Mae gan bawb sydd heb fwrw pleidlais yn barod ychydig dros 24 awr i wneud hynny felly. Gallwch fwrw pleidlais dros y categoriau i gyd ar yr ap Facebook Gwobr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Blogiau a gigs Nadoligaidd

Mae Uwch Olygydd Y Selar, Owain Schiavone (@owainsgiv) wedi bod yn brysur yn ysgrifennu blogiau cerddoriaeth Nadoligaidd eu naws i Golwg360 yr wythnos hon. 
Y cyntaf o’r rhain ydy ei ’10 uchaf caneuon 2014′, sef ei restr 10 uchaf blynyddol sy’n dewis ei hoff ganeuon o’r flwyddyn â fu. 
Mae hefyd heddiw wedi cyhoeddi darn yn crynhoi’r holl gigs Nadoligaidd sydd wedi, ac yn, cael eu cynnal eleni. 
Dyma’r prif gigs Cymraeg sydd i ddod rhwng y Nadolig â’r flwyddyn newydd:
Sadwrn 27… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Lansiad albwm Candelas nos Fercher

Wrth i ni lansio pleidlais Gwobrau’r Selar eleni, mae enillwyr categoriau ‘Band Gorau’, ‘Cân Orau’ a ‘Record Hir Orau’ y gwobrau diwethaf yn paratoi i ryddhau eu hail albwm nos Fercher yma. 
Bydd Candelas yn rhyddhau Bodoli’n Ddistaw mewn gig yn Neuadd Buddug, Y Bala, nos Fercher 17 Rhagfyr. 
Mae’r grŵp wedi penderfynu cynnal y lansiad ar stepen eu drws i gydnabod y gefnogaeth maent wedi’i cael yn ardal Y Bala ers ffurfio yn Ysgol y Berwyn rai blynyddoedd yn ôl. 
Mae’n addo bod… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Agor pleidlais Gwobrau’r Selar

Mae blwch pleidleisio Gwobrau’r Selar bellach ar agor!
Yn dilyn proses o wahodd enwebiadau ar gyfer yr amryw gategoriau ganddoch chi, ein darllenwyr annwyl, mae Panel Gwobrau’r Selar wedi dewis eu rhestrau hir ac nawr mae’r penderfyniad terfynol yn eic… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cerddoriaeth i Hybu’r Chwyldro?

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal digwyddiad difyr iawn ym mis Ionawr dan y teitl ‘Hybu’r Chwyldro Trwy’r Sin Roc Gymraeg’.
Bydd y drafodaeth, sy’n cynnwys cyfraniadau gan Griff Lynch, Toni Schiavone, Rhys Mwyn a Pat Morgan, yn holi os oes pert… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Sengl Y Trŵbz allan rŵan

Mae sengl ddiweddaraf Clwb Senglau’r Selar – ‘Tyrd yn Ôl’ gan Y Trŵbz – allan i’w lawr lwytho rŵan. 
Sengl y grŵp cyffrous o Uwch Aled ydy ail sengl ein clwb arbennig fydd yn rhyddhau sengl gyntaf artist bob mis. 
Fe ddaeth Y Trŵbz i amlygrwydd gyntaf wrth gipio teitl Brwydr y Bandiau C2 ym mis Mai eleni, ac mae rhyddhau eu sengl cyntaf yn coroni blwyddyn gofiadwy i’r grŵp ifanc. 
Gallwch ddarllen mwy am y sengl yn y stori fach yma ar Golwg360. 
Ac yn bwysicach oll,… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhyddhau EP cyntaf Carcharorion

Mae EP cyntaf y ddeuawd electroneg difyr, Carcharorion, allan ar label Peski heddiw (8/12/14).
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Carcharorion wedi creu cryn argraff gyda’u sampyls a synau electro rhyfedd a hyfryd. 
Rhyddhawyd eu cynnyrch cyntaf yn ffurfiol gan Peski ar ffurf y trac ‘Beth yw’r Haf’ ar record aml-gyfrannog Cam 1 yn gynharach eleni. 
Bydd y newyddion bod yr EP newydd, Hiraeth, yn cael ei ryddhau cyn y Nadolig yn fêl ar fysedd eu ffans niferus. 
Mae’r EP yn cynnwys 5… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Trŵbz yn ymaelodi â Chlwb Senglau’r Selar

Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi mai Y Trŵbz fydd aelod nesaf Clwb Senglau’r Selar.
Bydd y grŵp ifanc o Uwch Aled yn rhyddhau’r sengl ‘Tyrd yn Ôl’ i’w lawr lwytho’n ddigidol ar ddydd Llun 8 Rhagfyr.
Daeth Y Trŵbz i amlygrwydd yn gynharach eleni wrth gipio teitl enillwyr cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 Radio Cymru.
Bryd hynny fe wnaeth sŵn roc anthemig ‘Estyn am y Gwn’ a llais pwerus y prif ganwr, Mared greu argraff ar y beirniaid a’r gynulleidfa. Mae sŵn ‘Tyrd yn Ôl’ ychydig yn ysgafnach,… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhyddhau ail albwm Bromas

Mae’r grŵp o Sir Gaerfyrddin, Bromas, wedi cyhoeddi y byddan nhw’n rhyddhau eu hail albwm, Codi’r Fore, ddydd Llun nesaf, 8 Rhagfyr. 
Bromas oedd enillwyr teitl  ‘Grŵp neu Artist Newydd Gorau’ Gwobrau’r Selar 2012 ac fe ryddhawyd eu halbwm cyntaf, Byr Dymor, llynedd. Fe gafodd hwnnw ei bleidleisio’n bedwerydd albwm gorau’r flwyddyn yn rhestr 10 Uchaf Y Selar yng Ngwobrau’r Selar 2013.
Mae chwaraewr allweddellau’r grŵp, Llewelyn Hopwood, wedi bod yn siarad â gohebydd Golwg360, ac… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Joanna Gruesome yn ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig

Y grŵp ifanc cyffrous o Gaerdydd, Joanna Gruesome, gipiodd deitl ‘Gwobr Gerddoriaeth Gymreig’ eleni mewn seremoni yng Nghaerdydd nos Wener.
Eu record hir cyntaf nhw, Weird Sister’, ddaeth i’r brig mewn rhestr oedd yn cynnwys enwau mawr fel y Manic Streer Preachers, Gruff Rhys, Future of the Left ac Euros Childs.
Roedd dau albwm cwbl Gymraeg ar y rhestr hir o 12 eleni hefyd, sef Tincian gan 9 Bach ac Y Bardd Anfarwol gan The Gentle Good. 
Ymysg y panel beirniaid fu’n dewis yr enillydd eleni… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi ôl-rifynnau Y Selar

Fel rhan o ddathliadau Selar 10, rydym wedi dechrau ar y broses o gyhoeddi ôl-rifynnau cynharaf y cylchgrawn ar-lein. 
Mae bellach modd i chi ddarllen y rhifyn cyntaf erioed, o Dachwedd 2004, gyda Sibrydon ar y clawr. 
Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r ail rifyn, gyda Gruff Rhys ar y clawr a chyfweliad ynglŷn â’i albwm unigol cyntaf Yr Atal Genhedlaeth, rhwng y cloriau. 
Byddwn yn cyhoeddi’r 10 rhifyn arall sydd ddym arlein yn barod dros y bythefnos nesaf. Mwynhewch y nostalgia! Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Categori newydd Gwobrau’r Selar?

Wrth i’r cylchgrawn lansio manylion ein gwobrau blynyddol, mae Y Selar yn gofyn i ddarllenwyr awgrymu unrhyw gategoriau newydd ddylid eu gwobrwyo eleni. 
Llynedd, cyflwynodd Y Selar gategori newydd ‘Fideo Cerddoriaeth Gorau’ i Wobrau’r Selar ac rydan ni am wybod os oes yna gategori newydd arall yr hoffech chi weld yn cael ei ychwanegu eleni. 
Mae Gwobrau’r Selar yn ceisio gwobrwyo y bobl sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig i’r sin yn y flwyddyn a fu – boed hynny’n artist yn rhyddhau… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhyddhau cynnyrch Estrons a’r Eira

Mae’n ddiwrnod mawr o ran rhyddhau cynnyrch newydd heddiw gyda dau o fandiau taith Selar 10 yn rhyddhau cynnyrch newydd i’r farchnad. 
Yn dilyn gig lansio swyddogol yn gig Selar 10 Aberystwyth nos Wener, mae sengl gyntaf Clwb Senglau newydd Y Selar allan i’w phrynu’n ddigidol heddiw. 
Mae ‘C-C-CARIAD’ gan Estrons bellach ar werth ar iTunes, ac mae’n glamp o drac gan y grŵp gwych o Gaerdydd. 
Bydd modd i chi weld Estrons yn perfformio’n fyw yn gig olaf cyfres gigs Selar 10 yng… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Albwm Gwenno allan heddiw

Newyddion da o lawenydd mawr, mae albwm newydd Gwenno – Y Dydd Olaf – wedi’i ryddhau ar label Peski heddiw.
Mae’r record yn un wleidyddol sydd wedi’i ysbrydoli gan y nofel ffuglen wyddonol gan Owain Owain, sy’n rhannu enw’r albwn, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer ym 1976. 
Mae’r albwm ar gael yn ddigidol, ar CD, ac ar feinyl ac mae modd i chi archebu o wefan Peski rŵan.
Bydd Gwenno yn perfformio am y tro cyntaf erioed yn Aberystwyth yn gig O’r Selar ym Mar Canolfan y Celfyddydau ar nos Iau 27… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhyddhau sengl gyntaf Estrons yn gig Selar 10

Bydd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘C-C-CARIAD!’ ar ddydd Llun 3 Tachwedd.
Hon fydd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble bydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar yn cydweithio â label Rasal i ryddhau sengl gyntaf artist addawol bob mis.
Bydd y sengl yn cael ei lansio’n swyddogol fel rhan o gig dathlu deng mlynedd o gyhoeddi Y Selar yn Aberystwyth ar nos Wener 31 Hydref.
Mae thema y gân yn eironig iawn o ystyried… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Danteithion Calan Gaeaf Selar 10

Nid yn unif bydd Y Selar yn dathlu degawd o gyhoeddi yn gig Selar 10 Aberystwyth yn y Neuadd Fawr ar 31 Hydref, ond byddwn ni hefyd yn dathlu’r hen flwyddyn newydd Geltaidd mewn steil.
I nodi’r dathliad dwbl – pen-blwydd a blwyddyn newydd – rydan ni’n annog pobl sy’n dod i’r gig i ddod wedi eu gwisgo fel cymeriadau neu enwogion Cymreig, a bydd bag danteithion arbennig i’r 100 cyntaf sy’n gwneud hynny.
“Bydd awyrgylch parti i Selar 10 beth bynnag, ond gan ei bod yn nos Calan Gaeaf hefyd roedden… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cau pôl piniwn 10 Albwm Selar 10

Mae pleidlais 10 Albwm Selar 10 bellach wedi cau – diolch yn fawr iawn i bawb a bleidleisiodd dros eu hoff 3 albwm o’r rhestr hir roeddem ni wedi llunio. 
Roedd llunio rhestr hir o 25 o albyms gorau 10 mlynedd cyhoeddi Y Selar yn dipyn o her. I’r rhau ohonoch chi sydd wedi holi ynglŷn â’r broses o lunio’r rhestr hir, fe fuom ni’n pori trwy holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn a llunio rhestr ar sail yr adolygiadau gorau a’r rhestrau ’10 uchaf’ blynyddol roeddem ni’n llunio. Fe wnaethom ni hefyd… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Dyddiad rhyddhau albwm Gwenno

Newyddion hynod o gyffrous wedi cyrraedd tyrau Selar dros nos, sef mai 27 Hydref ydy dyddiad rhyddhau albwm hirddisgwyliedig Gwenno.
Y Dydd Olaf ydy enw’r albwm sy’n cael ei ddisgrifio fel albwm ‘wleidyddol gysyniadol’. 
Mae’r record yn dwyn dylanwad o nofel ffuglen wyddonol Owain Owain o 1976, ac yn rhannu enw â’r gyfrol.
Mae Gwenno’n plethu llu o themau i’r record sy’n gyfan gwbl Gymraeg heblaw am un trac mae’n canu’n Gernyweg. 
Bydd Y Dydd Olaf yn cael ei ryddhau gan label Peski, a… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Albyms gorau 10 mlynedd Y Selar

Mae’r Selar am lunio rhestr o’r 10 albwm Cymraeg gorau sydd wedi eu rhyddhau dros y 10 mlynedd mae’r Selar wedi bod yn cael ei gyhoeddi. 
Mae hon yn dasg a hanner, felly rydan ni eisiau eich help chi! Pleidleisiwch dros 3 o’r rhestr hir isod. Bydd… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Manylion gigs #selar10

Mae’r Selar wedi cyhoeddi manylion llawn y gyfres o gigs ‘Selar 10’ fydd yn nodi achlysur pen-blwydd y cylchgrawn yn ddeg oed.
Yn gynharach yn yr wythnos fe wnaethom ni gyhoeddi nifer o bethau sy’n digwydd i nodi’r degawd, gan gynnwys rhifyn estynedig, clwb senglau a’r gyfres o gigs Selar 10.
Felly, dyma fanylion y gigs: 
Aberystwyth: Nos Wener 31 Hydref (nos Calan Gaeaf) – Sŵnami, Yr Eira, Estrons, Ysgol Sul, Sgilti (Canolfan y Celfyddydau)
Bangor: Nos Wener 7 Tachwedd – Sŵnami, Yr Eira,… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Y Selar yn dathlu degawd

Bydd y rhai craff ohonoch chi wedi sylwi bod Y Selar yn dathlu pen-blwydd go arbennig eleni. I’r gweddill ohonoch chi, mae mis Tachwedd yn nodi 10 mlynedd ers cyhoeddi rhifyn cyntaf un Y Selar…sy’n golygu bod ni’n ddeg oed!
I nodi’r achlysur rydan ni am wneud nifer o bethau cyffrous iawn, gan gynnwys:

Cynnal cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd

Cyhoeddi rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen

Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Gig O’r Selar nos Wener

Candelas, Castro ac Y Gwyryf i chwarae yn y cyntaf o gyfres o gigs yn Aberystwyth
Mae cyfres gigs O’r Selar yn Aberystwyth yn dechrau ym Mar Canolfan y Celfyddydau nos Wener yma, 26 Medi. 
Enillwyr mawr Gwobrau’r Selar nôl ym mis Chwefror, Candelas, fydd y prif atyniad nos Wener – cipiodd y grŵp o Lanuwchllyn deitlau ‘Cân Orau’, ‘Record Hir Orau’ a ‘Band Gorau’ y gwobrau. 
Hefyd yn perfformio mae’r grŵp ifanc gwych o Landeilo,  Castro,  a ryddhaodd eu EP cyntaf ar label… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Dim Sŵn ym mis Hydref

Mae trefnwyr Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi mai gŵyl undydd yn unig fydd yn cael ei chynnal ar 18 Hydref eleni, yn hytrach na gŵyl dros bedwar diwrnod yn ôl yr arfer. 
Bydd yr ŵyl, sy’n cael ei galw’n ‘Dim Sŵn’, yn cael ei chyfyngu i gynulleidfa o 500 hefyd. 
Sefydlwyd Gŵyl Sŵn gan y DJ Huw Stephens a’r hyrwyddwr John Rostron saith mlynedd yn ôl, gydag artistiaid lu’n perfformio mewn nifer o leoliadau ledled Caerdydd.
Mae’r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth, a cipiodd yr ŵyl wobr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Lansio gigs rheolaidd Y Selar yn Aberystwyth

Ddiwedd Medi bydd Y Selar, yn lansio cyfres o gigs newydd fydd yn dod a’r artistiaid Cymraeg cyfoes gorau i Aberystwyth
Yn dilyn llwyddiant noson wobrau’r cylchgrawn a werthodd allan ymlaen llaw yn y Neuadd Fawr fis Chwefror, mae’r Selar yn cydweithio â Chanolfan y Celfyddydau i hyrwyddo cyfres o gigs rheolaidd yn y ganolfan dros yr hydref.
Bydd y digwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i bobl ifanc o’r ardal sydd am ddysgu sut i hyrwyddo gigs wneud hynny trwy gynllun mentora hyrwyddwyr newydd Y… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Lansio gigs O’r Selar…

Fis Medi bydd Y Selar yn lansio cyfres o gigs rheolaidd yn Aberystwyth. 
Bydd gigs O’r Selar… yn cael ei lansio ym mar Canolfan y Celfyddydau ar nos Wener 26 Medi, gyda noson o roc budr yng nghwmni Candelas, Castro ac Y Gwyryf. 
Bydd gigs eraill yn dilyn ar 31 Hydref a 27 Tachwedd, a’r bwriad ydy cynnal y gigs yn fisol.
Mae’r prosiect yn un cyffrous hefyd gan fod Y Selar yn cynnig cynllun mentora i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn hyrwyddo gigs. Byddwn yn cydweithio gyda Chymdeithas… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: EP Losin Pwdr

Braf yw gallu croesawu prif ganwr Texas Radio Band yn ôl, wrth iddo ryddhau EP ei brosiect newydd Losin Pwdr yr wythnos hon. 
Mae Matthew ‘Mini’ Williams bellach yn byw yng Ngwlad y Basg, ac fe recordiodd yr EP yn y stiwdio mae wedi creu yno yn ei gartref. 
Mae’r EP allan ar label Peski, ac enw’r casgliad ydy Câr dy Henaint. 
Dyma un o’r traciau, ‘Gwaith Motion’ i chi gael gwrando arno
  Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Bromas ar daith

Yn ffresh o lwyddiant eu rhan allweddol yng nghynhyrchiad diweddaraf cwmni theatr ieuenctid yr Urdd, Cysgu’n Brysur, ar ddechrau’r mis, mae’n argoeli i fod yn bythefnos prysur ar ddiwedd mis Gorffennaf i Bromas hefyd. 
Mae’r grŵp cyffrous o Sir Gâr wedi cyhoeddi eu taith haf gydag Y Cledrau. Bydd y gyfres o gigs yn dechrau yng Nghlwb Ifor Bach nos Iau yma (17 Gorffennaf) ac yn ymweld ag wyth o leoliadau gan orffen yn Y Bala ar nos Fercher 30 Gorffennaf. 
Bydd Fleur de Lys a Tymbal yn… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Ail sengl Fleur-de-Lys

Os ydach chi wedi darllen rhifyn diweddaraf Y Selar byddwch yn ymwybodol fod Fleur-de-Lys wedi recordio dwy sengl yn ddiweddar. 
Rhyddhawyd y gyntaf, ‘Difaru Dim Byd’, gwpl o fisoedd yn ôl a’r newyddion da ydy bod yr ail sengl ar gael i’w lawr lwytho am ddim yn fuan iawn. 
Bydd ‘Crafangau’ yn cael ei rhyddhau’n swyddogol ar 20 Mehefin, ond mae modd i chi wrando ar y trac isod.

 
Fleur-de-Lys ydy band ‘Ti di clywed…’ rhifyn diweddaraf Y Selar, ac mae adolygiad o’r ddwy… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Ffrwti a Iolo Y Ffug

Mae cyfweliad diddorol iawn Owain Nico Dafydd gyda ffryntman Y Ffug, Iolo Selyf James, wedi’i gyhoeddi ar wasanaeth Ffrwti bnawn ddoe. 
Yn sicr mae’n werth i unrhyw un sy’n ffan o’r grŵp roc o Grymych ddarllen y sgwrs sy’n mynd o dan groen y canwr carismatig. Mae’r cyfweliad yn trafod ei gefndir teuluol a’i anniddigrwydd gyda chymreictod traddodiadol a bro ei febyd yn Sir Benfro. 
Cofiwch hefyd bod Y Selar wedi bod yn siarad gyda Iolo ynglŷn â gwaith celf EP newydd Y Ffug yn y rhifyn… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Titw Tomos Tom

Mae albwm gyntaf yr artist amryddawn o’r Felinheli, Tom ap Dan, allan heddiw.
Label Dan Amor, Recordiau Cae Gwyn, sy’n gyfrifol am ryddhau’r albwm sy’n dwyn yr enw Titw Tomos Afiach.
Y sôn ydy bod y caneuon wedi eu recordio yn selar (nid y cylchgrawn) taid Tom ym Mhwllheli. mr huw syddd wedi cynhyrchu’r casgliad. 
Mae modd i chi brynu copi CD o Titw Tomos Afiach ar wefan Cae Gwyn, neu ei lawr lwytho’n ddigidol. Mae hefyd modd prynu’n ddigidol ar iTunes a bydd ar gael o siopau recordiau… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi lein-yps Maes B Llanelli

Mae trefnwyr gigs Maes B yn Eisteddfod Llanelli wedi cyhoeddi ei lein-yps ar gyfer yr wythnos. 
Cyhoeddwyd y newyddion ar raglen Lisa Gwilym ar C2 Radio Cymru heno (21 Mai).
Hedleinars y nosweithiau ydy Yr Ods, Candelas, Y Bandana a Sŵnami, ond mae nifer o artistiaid ifanc addawol yn cael cyfle i gamu i’r llwyfan yn ystod yr wythnos hefyd. 
Mae’r gigs ym Maes B yn dechrau ar nos Fercher yr Eisteddfod (6 Awst) ac yn dod i ben ar y nos Sadwrn (9 Awst).
Bydd mwy o wybodaeth am gigs Maes… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Gigs a Gwefan Y Ffug

Mae Y Ffug wedi lansio gwefan newydd, yn ogystal â chyhoeddi manylion clwstwr o gigs y grŵp dros yr haf. 
Ymddangosodd gwefan newydd enillwyr Brwydr y Bandiau C2 2013 yr wythnos diwethaf, a neithiwr roedd y grŵp yn brysur yn trydar manylion nifer o gigs y byddan nhw’n gwneud dros yr wythnosau nesaf. 
Mae’r cyfnod prysur o gigio i’r grŵp o Grymych yn dechrau yng Ngŵyl Nyth yn Porter’s, Caerdydd ddydd Sul yma cyn iddyn nhw ymweld ag Aberystwyth nos Fawrth ac wrth gwrs gig Slot Selar ar… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Slot Selar @ Steddfod yr Urdd Meirionnydd

Bydd gwledd gerddorol i’r clustiau i’r rhai ohonoch chi sy’n mentro am faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala ddiwedd y mis … a does dim rhaid i chi fynd yn agos at y pafiliwn i’w glywed.
Am y bedwaredd flwyddyn mae Y Selar yn falch iawn i gydweithio â’r Urdd i lwyfannu rhai o artistiaid cyfoes mwyaf cyffrous y sin ar lwyfan perfformio’r Eisteddfod. 
Bydd Slot Selar yn digwydd rhwng 1 a 2 bob dydd ac rydan ni wedi penderfynu dewis rhai o’r artistiaid rydan ni’n disgwyl i greu enw go iawn i’w… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Sengl Gwyllt allan ddiwedd y mis

Bydd Gwyllt yn rhyddhau eu hail sengl o’r flwyddyn ar ddydd Llun 26 Mai. 
Mae Dorothea yn cael ei rhyddhau gan Recordiau Mwg ac yn dilyn y sengl Effaith Trowsus Lledar a ryddhawyd ym mis Ebrill. 
Gwyllt ydy prosiect Amlyn Parry, ac fe wnaethon nhw ryddhau EP sy’n rhannu enw’r grŵp ym mis Mehefin llynedd, yn ogystal â chael eu cyfweld ar gyfer rhifyn mis Awst o’r Selar. 

Yn ôl y label mae’r sengl yn adlewyrchu’r gerddoriaeth acwstig acwstig gyda llinynnau hyfryd oedd yn… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Sengl Bromas – Merched Mumbai

Ar ôl rhyddhau eu halbwm cyntaf, Byr Dymor, fis Rhagfyr, mae’r Bromas yn ôl gyda sengl newydd fydd allan yfory (1 Mai 2014). 
Mae ‘Merched Mumbai’ yn ragflas o albwm newydd enillwyr teitl ‘Band neu Artist Newydd Gorau’ Gwobrau’r Selar 2012. 
Roedd Byr Dymor yn rhif 4 yn rhestr ’10 Uchaf Albwms Gorau 2013′ Y Selar, a gyhoeddwyd yn y rhifyn diwethaf. Mae’n amlwg felly bod y grŵp ifanc yn plesio’r gynulleidfa, a does dim gorffwyr ar eu rhwyfau i fod gyda’r albwm nesaf, Codi’r Fore, i’w… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Canlyniadau Cwpan Jarman

Anghofiwch y gwobrau cerddorol, gwobr fwyaf penwythnos Gwobrau’r Selar oedd Cwpan Jarman a daeth 8 tîm ynghyd i frwydro am yr anrhydedd. 
Y Selar oedd y deiliaid, a’r tîm yn awchu i gadw eu dwylo ar y teitl. Ond, doedd hi ddim i fod wrth i lanciau West Bromas Albion orffen ar frig grŵp 1 gan adael y deiliaid yn yr ail safle ac allan o’r gwpan. 
Brwydr rhwng Barbariaid Gwydir a’r cyfuniad tymhestlog Sŵnami-Eira oedd hi yng ngrŵp 2, gyda trefnwyr Gŵyl fawr Dyffryn Conwy yn dod i’r… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Hat-tric i Candelas yn Ngwobrau’r Selar

Y grŵp roc o Lanuwchllyn, Candelas, oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar  mewn noson orlawn yn Aberystwyth neithiwr.
Cipiodd y Candelas dair o wobrau’r cylchgrawn cerddoriaeth mewn gig llawn dop yng Nganolfan y Celfyddydau.
Nhw ddaeth ar frig y bleidlais gyhoeddus yng nghategorïau ‘Cân Orau’, ‘Record Hir Orau’ a ‘Band Gorau’.
Cafodd Sŵnami noson dda hefyd yn ennill gwobr y ‘Record Fer Orau’, ac eu fideo i’r gân Gwreiddiau, a gyfarwyddwyd gan Osian Williams gipiodd y wobr yn y categori newydd… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Amserlen Cwpan Jarman #gwobraurselar

Bydd pencampwriaeth pêl-droed pump-bob-ochr mawreddog Gwobrau’r Selar yn cael ei gynnal ar faes astroturf Prifysgl Aberystwyth ddydd Sadwrn rhwng 11:30 a 13:30. 
Bydd rhai o fawrion, y sin gerddoriaeth Gymraeg gyfoes mynd benben gan frwydro hyd farwolaeth (wel, ddim cweit) am y fraint o godi tlws prydferth Cwpan Jarman. 
Dyma’r grwpiau eleni, a’r amserlen gemau:

Grŵp 1

Grŵp 2

C2
Y Selar
West Bromas Albion
Jessop a’r… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Amserlen llwyfan Gwobrau’r Selar

Rydan ni’n falch iawn i ddatgelu’r amserlen llwyfan ar gyfar Gwobrau’r Selar wrth i’r cyffro ynglŷn â’r noson fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth gynyddu. 
Mae’r digwyddiad yn agor am 5pm gyda sesiynau acwstig yn y ‘Stiwdio’ sydd ar lawr uchaf Canolfan y Celfyddydau (wrth ymyl Theatr y Werin). Casi Wyn fydd yn agor yr arlwy cyn i Gildas a Kizzy Crawford berfformio. Cofiwch hefyd am set DJ cyntaf erioed Gramcon fydd yn digwydd rhwng yr artistiaid. 
Yna, am 8pm bydd y… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Mwy o restrau Byr

Rhestr fer categori ‘Record Hir Orau’ ydy’r diweddaraf i’w chyhoeddi wrth i bethau boethi cyn Noson Wobrau’r Selar yn Aberystwyth ar y penwythnos. 
Y tri sydd wedi cyrraedd y rhestr, sy’n un o uchafbwyntiau’r gwobrau, ydy Llithro – Yr Ods; Bywyd Gwyn – Y Bandana; ac albwm Candelas, sy’n rhannu enw’r grŵp. 
 

Mae rhestrau byr dau gategori arall wedi eu cyhoeddi dros y penwythnos, sef ‘Hyrwyddwr Gorau’ a ‘Band neu Artist Newydd Gorau’. 
Mae enillwyr teitl ‘Hyrwyddwr Gorau’… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhestr fer ‘Cyflwynydd Gorau’ 2013

Mae’r Selar yn falch iawn o gyhoeddi rhestr fer categori ‘Cyflwydd Gorau’ 2013. 
Mae Huw Stephens a Lisa Gwilym unwaith eto wedi cyrraedd y brig, ond yr enw newydd ar y rhestr eleni ydy Tudur Owen. 

 
Neithiwr cyhoeddwyr rhestr fer categori  ‘Record Fer Orau’ 2013, gydag EP Sŵnami, ‘Du a Gwyn’; EP ‘1’ gan Casi Wyn; ac EP ‘Sudd Sudd Sudd’ gan Sen Segur yn cyrraedd y rhestr o dri. 
Bydd enillwyr yr holl gategoriau’n cael eu cyhoeddi yn noson Wobrau’r Selar yn Neuadd Fawr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhestr fer Artist Unigol Gorau

Mae’r Selar wedi cyhoeddi rhestr fer ail gategori Gwobrau’r Selar eleni, sef Artist Unigol Gorau. 

 

A’r merched sydd wedi rheoli’r categori yma eleni, gyda Kizzy Crawford, Casi Wyn a Georgia Ruth Williams yn dod i frig y bleidlais gyhoeddus. 

 

Mae’r dair wedi cael blwyddyn i’w chofio gyda Kizzy a Casi yn rhyddhau eu EPs cyntaf, Temporary Zone ac 1, tra bod Georgia wedi cipio’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig yng Ngŵyl Sŵn.

 

Bydd enillydd y wobr yn cael ei… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyflwynwyr ac ychwanegiadau i lein-yp Gwobrau

Heno mae’r Selar wedi cyhoeddi mai Dyl Mei a Gethin Evans fydd yn cyflwyno noson Wobrau’r Selar unwaith eto eleni. 
Y ddau guru cerddorol o Borthmadog oedd yn llywio’r noson wobrau ym Mangor llynedd, a’r dybyl-act yn hynod boblogaidd.
Yn ogystal â hynny, rydan ni wedi cyhoeddi ychwanegiadau i arlwy’r noson gyda Gildas yn ymuno â’r artistiaid acwstig eraill, Casi Wyn a Kizzy Crawford, fydd yn agor y noson yn ‘Stiwdio’ Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. 
Cyhoeddwyd hefyd y bydd y… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Albwm newydd Dan Amor allan heddiw

Mae albwm newydd Dan Amor, Rainhill Trials, allan heddiw (dydd Llun 20 Ionawr 2014) ar label yr artist ei hun, Recordiau Cae Gwyn.
Hwn ydy pendwerydd albwm y canwr-gyfansoddwr o Ddyffryn Conwy yn dilyn Neigwl (2011),  Adlais a ryddhawyd yn 2007 a Dychwelwyd a ryddhawyd ar label Sain nôl yn 2005. 
Roedd Dan wedi rhyddhau sengl ‘Y Ci’ fel tamaid i aros pryd nôl ym mis Rhagfyr, a’r gân honno sy’n cloi yr albwm newydd sydd ar gael i’w lawr lwytho am ddim o wefan Bandcamp Dan… Parhau i ddarllen