Archives: alysontyler

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Adroddiad Taflu Goleuni

Cyhoeddwyd Carnegie UK Trust adroddiad ar lyfrgelloedd cyhoeddus yn fis Ebrill 2017. Mae taflenni ar Gymru ar gael yn y Gymraeg. Roedd awdur yr adroddiad, Dr Jenny Peachey, wedi ysgrifennu erthygl yn Saesneg ar fy blog Saesneg.
Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyfeiriad tudalen gwefan newydd IAALl (MALD)

Mae cyfeiriad tudalen gwefan Is-adran Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd wedi newid. Y cyfeiriad newydd yw yma.

Tudaelen eraill yw:

llyfrgelloedd
Safonau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
Adolygiad llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
Manylion hyfforddi
Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Caru Llyfrgelloedd yn 2016

Ym mis Hydref eleni, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn #CaruLlyfrgelloedd – sef ymgyrch sy’n ceisio tynnu sylw at y gwasanaethau gwych y mae llyfrgelloedd Cymru yn eu cynnig ac annog defnyddwyr llyfrgelloedd i ddod â’u ffrindiau a’u … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Adolygiad Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

Gweler y ddolen isod i’r holiadur yn ymwneud á’r Adolygiad i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i Gyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru. Bydd yr holiadur ar gael tan y 31ain o Awst. Dolen: Holiadur – Adolygiad Cyhoeddi a Llenyddiaeth     Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Darllen Mawr Direidus

(Datganiad y wasg gan Llywodraeth Cymru) Mae llyfrgelloedd ledled Cymru yn dathlu canmlwyddiant geni hoff storïwr y byd, Roald Dahl yn y Cyfle Darllen Mawr Direidus. Mae llyfrau Roald Dahl, a gafodd ei eni yng Nghymru, wedi rhoi’r thema i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Crynodeb newyddion o lyfrgelloedd yng Nghymru

Dyma grynodeb newyddion diweddaf o lyfrgelloedd yng Nghymru. Datganiad i’r wasg ynglŷn ar arian i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn 2016-17, gan gynnwys £1m arian cyfalaf i chwech llyfrgelloedd o dan Raglen Llyfrgelloedd a Dysgu Cymunedol. Datganiad i’r wasg i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd 2016

Bydd Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 6 Chwefror eleni. A i i’r llyfrgell y dre yma, i ddathlu – beth amdanoch? Bydd y tîm datblygu cynulleidfa yn defnyddio’r hashnodau sy’n benodol i Gymru #DCLCymru a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata 2016 – gwybodaeth

Post hon yw neges gan tim machnata Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli: “A yw eich gwasanaeth wedi denu cynulleidfaoedd newydd, wedi gwneud gweithgarwch marchnata grêt gydag ychydig iawn o arian neu wedi defnyddio rhywfaint o arian grant i ymgysylltu mwy ag ymgyrch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Amser #carudigidol

Gan adeiladu ar lwyddiant ymgyrch ddigidol #CaruLlyfrgelloedd y llynedd ac yn dilyn adborth gan staff llyfrgelloedd, byddwn yn cynnal ymgyrch ddigidol â chyfeiriad pendant ac wedi’i thargedu, o ddydd Sadwrn 21 Tachwedd tan ddydd Sadwrn 28 Tachwedd 2015. Bydd ymgyrch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Pennu cwmpas gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus newydd i Gymru

Fel rhan o Adolygiad Arbenigol, mae adroddiad newydd wedi cael eu cyhoeddi: Pennu cwmpas gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus newydd i Gymru. Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni i o argymhellion yr Adolygiad Arbenigol (rhif 10). Mae’n edrych ar statws newidiol gwasanaethau llyfrgelloedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Pennu cwmpas gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus newydd i Gymru

Fel rhan o Adolygiad Arbenigol, mae adroddiad newydd wedi cael eu cyhoeddi: Pennu cwmpas gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus newydd i Gymru. Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni i o argymhellion yr Adolygiad Arbenigol (rhif 10). Mae’n edrych ar statws newidiol gwasanaethau llyfrgelloedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbiyn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd. (Datganiad i’r Wasg) Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydreffwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbiyn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd. (Datganiad i’r Wasg) Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydreffwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Datganiad wasg – llyfrgelloedd cyhoeddus ‘LMS’

Datganiad wasg o’r Llywodraeth Cymru: Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan er mwyn i bobl gael defnyddio gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o’r wlad a sicrhau arbedion o 70% i awdurdodau lleol ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Datganiad wasg – llyfrgelloedd cyhoeddus ‘LMS’

Datganiad wasg o’r Llywodraeth Cymru: Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan er mwyn i bobl gael defnyddio gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o’r wlad a sicrhau arbedion o 70% i awdurdodau lleol ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Clasuron Cymreig

Beth yw clasur? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir ar 5 Mawrth yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr o lyfrau a fydd yn cael ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Clasuron Cymreig

Beth yw clasur? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir ar 5 Mawrth yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr o lyfrau a fydd yn cael ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru

Heddiw (5 Mis Mawrth, 2015) yw Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru. Mae digwyddiadau yn digwydd dros Gymru mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siop llyfrau ayyb. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu #hunlyfr, ac wedi dechrau gyda rai sêr rygbi Cymru. Pam lai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru

Heddiw (5 Mis Mawrth, 2015) yw Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru. Mae digwyddiadau yn digwydd dros Gymru mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siop llyfrau ayyb. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu #hunlyfr, ac wedi dechrau gyda rai sêr rygbi Cymru. Pam lai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Hanner can mlynedd: Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus 1964

[‘Guest post’ gan Hywel James, Gwynedd – diolch yn fawr. Fersiwn Saesneg ar blog arall] Bu prif lyfrgellwyr Cymru yn dathlu yn ddiweddar. Beth oedd ganddynt i ddathlu meddwch yn ganol cynllunio cwtogi llym ar wariant a chau rhai llyfrgelloedd? … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Grantiau datblygu’r gweithlu frgelloedd

Rydym yn derbyn ceisiadau am grantiau Datblygu’r Gweithlu Llyfrgelloedd. Mae’n cynnwys: Cymwysterau MSc (Dysgu o Bell) Cymhwyster Gradd Sylfaen Trosi Gradd Sylfaen yn BSc Cymwysterau Galwedigaethol Bwrsariaethau Arweinyddiaeth Gweler y wefan am wybodaeth bellach. Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Galwad am dystiolaeth: Adolygiad llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru

  Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, adolygiad arbenigol ar llyfrgelloedd cyhoeddus ar 3 Rhagfyr 2013. Bydd yn edrych ar gynlluniau awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol. Y nod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Arolwg – llyfrgelloedd cyhoeddus

Mae Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu cynnal ymchwiliad byr i lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru. Fel rhan o’i waith, mae’r Pwyllgor yn awyddus i wybod beth yw barn pobl Cymru am ddefnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus, a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Heno neithiwr ar S4C!

Braf oedd gweld Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn annog pawb i ddefnyddio eu llyfrgelloedd lleol mewn darllediad byw o’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ar y rhaglen gylchgrawn Heno (rhif 208, eitem gyntaf). Rhoddwyd sylw arbennig i ddwy lyfrgell gyhoeddus a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Adnoddau ar-lein trwy’r Llyfrgelloed yn Ysbrydoli 2013-14

Mae Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli, strategaeth llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, yn darparu adnoddau ar-lein ar gyfer llyfrgelloedd Cymru. Bydd rhai newidiadau ar gyfer 2013-14. Papurau newydd ar-lein Mae’r cytundeb presennol gyda NewsBank yn dod i ben ar 31 Mawrth ar ôl 3 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Buddsoddiad o fwy na £2 miliwn ar gyfer llyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd Cymru

Heddiw (dydd Iau, 04 Ebrill), cyhoeddodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, fuddsoddiad o fwy na £2.17 miliwn i annog mwy o bobl i ymweld â’u hamgueddfeydd, eu harchifdai a’u llyfrgelloedd lleol, a’u defnyddio. Mae mwy nag 14 miliwn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Papurau Newydd Cymru Ar-lein

Yn dilyn lansiad llwyddiannus yn y Pierhead, Bae Caerydd ar y 13.3.13 mae gwefan Papurau Newydd Cymru Ar-lein bellach yn fyw. Oddi wrth datganiad i’r wasg: “Mae Prosiect Papurau Newydd a Chylchgronau Hanesyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn defnyddio’r dechnoleg ddigidol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn

Mae gwobr newydd yng Nghymru i lyfrgellydd. Mae’r wobr newydd Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn yn cydnabod a dathlu’r cyfraniad mae llyfrgellwyr a gweithwyr gwybodaeth yn ei wneud i gymdeithas gyfoes yng Nghymru a thu hwnt. Bydd y wobr yn cael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Her Darllen Chwech ar gael yn y Gymraeg

Mae deunyddiau print dwyieithog Her Darllen Chwech yng Nghymru ar gael i’w harchebu, am y tro cyntaf erioed, diolch i’r gefnogaeth a gafwyd gan Cyngor Llyfrau Cymru a Lywodraeth Cymru (CyMAL) . Mae’r Her Darllen Chwech eisioes wedi cael ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen