Archives: americanwr

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Ffarwel

Diolch i bawb wnaeth ddarllen fy mlog. Arbrawf diddorol a hynod afaelgar – o’m rhan i, beth bynnag! Efallai y bydd gen i’r hyder i sgwennu blog arall rhywbryd – o dan fy enw go iawn y tro nesa’, o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Ail-ddyfeisio’r Eisteddfod

Dwi’n meddwl ‘mod i wedi bod i bob un Eisteddfod pan oeddwn i’n ifanc. Yn blentyn roeddwn i wrth fy modd yn crwydro’r Maes, yn gweld ser rhaglenni plant ‘yn y cnawd’, ambell i wleidydd amlwg a phrotest neu ddwy. Roeddwn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Ail-ddyfeisio’r Eisteddfod

Dwi’n meddwl ‘mod i wedi bod i bob un Eisteddfod pan oeddwn i’n ifanc. Yn blentyn roeddwn i wrth fy modd yn crwydro’r Maes, yn gweld ser rhaglenni plant ‘yn y cnawd’, ambell i wleidydd amlwg a phrotest neu ddwy. Roeddwn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Obsesiwn a chrefydd

Un theori athronyddol sydd gen i (“yeah, right…”) ydy bod gan bawb obsesiynau – mae’n un o’r pethau ‘na sy’n diffinio dynoliaeth – a bod pawb, mewn gwirionedd, yn gaeth i rai obsesiynau. Efallai eich bod chi wedi sylweddoli erbyn hyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Blaenoriaethau

Ydych chi weithiau yn cael eich hunain yn rhoi lot gormod o ymdrech i rywbeth sydd, yn y pendraw, jyst ddim werth yr ymdrech? Dyna wnes i dros y dyddiau diwethaf hefo’r drafodaeth am statws yr iaith fel “priod iaith” … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: “Priod iaith” #2

Dwi’n ddiochgar iawn i Pigogyn am ei atebion manwl i’r cwestiynau ofynais i am fesur iaith Cymdeithas yr Iaith. Dwi wedi ychwanegu’r sylwadau isod, fwy neu lai fel maen nhw yma, i’r sgwrs. Mae’r datganiad mai’r Gymraeg ydy “priod iaith” Cymru yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Pam “priod iaith”?

Maddeuwch i mi os ydw i’n cyrraedd y drafodaeth yma yn hwyr. Y Ddeddf Iaith Newydd sydd ar fy meddwl eto. Gan fy mod wedi gofyn cwestiwn am effaith deddf iaith newydd ar y sector breifat y tro diwethaf, rhoddais … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Deddf Iaith a’r sector breifat

Dwi angen arweiniad. Mae’r holl sylw i “sgandal fawr” Thomas Cook yn gwneud i mi feddwl i ba raddau fyddai deddf iaith newydd yn gallu gwneud unrhyw wahaniaeth mewn sefyllfaoedd fel hyn. Wrth gwrs dwi’n credu’n gryf bod angen i gyrff cyhoeddus … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Ti’n ansicr? Dwi’n ansicr!!

Diolch i Ansicr am ymateb i rai o’r pethau sgwenais i. Dwi wedi ymateb hefyd ar ei flog yntau. Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Patagonia newydd?

Beth fyddai ei angen arnom ni i sefydlu cymuned Gymraeg newydd go iawn rhywle arall yn y byd? Ok, gadewch i ni fod yn hollol ‘hypothetical’ rwan. Petaech chi’n cael dewis unrhyw leoliad neu unrhyw amgylchiadau o gwbl, beth fyddai ar eich ‘wishlist’ chi er mwyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Chwyddiant – ‘Disney style’

. . Ar hyn o bryd dwi’n darllen llyfr Bill Bryson, “The Life and Times of the Thunderbolt Kid”, un o’m hoff awduron. Llyfr ydy sy’n llawn atgofion am ei blentyndod yn Iowa yn y 50au. Oes aur America mewn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen