Archives: anarchwaethus

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig”

https://anffyddiaeth.blogspot.nl/2017/11/y-dde-eithafol-chenedlaetholdeb-cymreig.html Blogiad hollbwysig am ddefnydd rhai cenedlaetholwyr Cymreig o ddelwedd dde-eithafol, Pepe y broga / llyffant. Mae’r blogiwr Anffyddiaeth yn “rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambell achos yn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Hydref Aflonydd

Cafwyd peth cynnwrf yng Nghymru dros y mis diwethaf. Dyma grynodeb anarchwaethus. Solidariaeth â Chatalwnia Yn dilyn ymgais gwladwriaeth Sbaen i sathru protestiadau a refferendwm annibyniaeth Catalwnia dangoswyd solidariaeth ar hyd Gymru. Hyd a wyddwn ni, cynhaliwyd ralïau yn Llangefni, Caernarfon, Aberystwyth, Caernarfon, Llanelli a Chaerdydd, y rhan fwyaf wedi trefnu gan y grŵp annibyniaeth […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Tranc Hetiau Trump”

“Tranc Hetiau Trump, Castell Nedd Communique dienw Ceisiodd Poundland werthu hetiau Trump. Cymerwyd a llosgwyd yr hetiau. Anti-Trump Action, Neath Anonymous communique Poundland decided to (try and) sell Trump hats. The hats were taken and burned.” Hoffa anarchwaethus nodi y cafwyd llosgiadau eraill o hetiau Trump yng Nghymru eleni. Advertisements Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Taith Na i Garchardai Gwenwynig”

https://noprisonsdecymru.noblogs.org/post/2017/09/15/end-toxic-prisons-tour-taith-na-i-garchardai-gwenwynig/ “Dros yr Hydref bydd Campaign to Fight Toxic Prisons o’r UDA yn teithio’r DU gyda Community Action on Prison Expansion. Ledled y byd mae carchardai yn niwediol yn gymdeithasol ac ecolegol. Bu pobl gyffredin o’r UDA yn trefnu gwrthwynebu carcharu torfol a difrod amgylcheddol fel ei gilydd, gan lwyddo i ohirio adeiladu’r unig garchar […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: 1400, 1979

“I raddau helaeth, protest haenau isa’r gymdeithas oedd Gwrthryfel Glyn Dŵr. Yn 1401, cofnododd Senedd Lloegr fod taeogion Cymreig a weithiau yn Lloegr wedi dychwelyd adref i gymryd rhan ynddo, a bu’r difrod helaeth a briodolir i derfysg gwerinol yn nodwedd ar y Gwrthryfel … Yr oedd disgwyl ar led y byddai’r byd yn dod […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Pride Caerdydd: Cwiariaid yn meddu’r strydoedd”

https://angryqueerantifascists.wordpress.com/2017/09/13/cardiffpride/ Anerchiad dwy-ieithog ar y wefan newydd Gwrthffasgiaid Cwiâr a Grac, yn disgrifio cwiariaid a gweithwyr eraill LHDT+ yn ymuno a Bloc Radical yr IWW yn Pride Caerdydd! Advertisements Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Unoliaeth o Gymru i Charlottesville

Ar y 12fed o Awst laddwyd protestiwr, Heather Heyer, gan ffasgydd wrth iddi hi wrthwynebu rali goruchafol gwyn yn Charlottesville, UDA. Anafwyd nifer mwy o wrthffasgiaid wrth iddynt frwydro a dal tir yn erbyn trais y ffasgiaid a’r heddlu fel ei gilydd. Yn dilyn y brwydr cafwyd protestiadau gwrthffasgaidd a gweithredoedd mewn unoliaeth led-led y […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: treiglo???

Reit, yn gyflym rwan, cyn i’r heddlu cudd sylwi eich bod chi yma yn cynllunio i danseilio’r llywodraeth. Cofio Branwen, a’r deryn bach na anfonodd hi i’w brawd efo SOS? Be oedd enw hwnnw dudwch? Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gwnewch Bopeth yn Gymraeg

Frwydrwn dros fywyd yr iaith ond pa fath o fywyd ddymunwn canys problem yw bywyd bywyd hanner-fyw yn llusgo’i gelain trwy’r byd ma yn para mlan dan oblygiad dyletswydd barchus wrth lithro ara deg i’n hangau heb ei wynebu’n llawn gan farw fwy fwy heb fyth cweit marw ond heb fyth fyw     A’i […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Wali Marx

Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Protest yn erbyn IPP a cham-drin carcharwr: Caerdydd, Dydd Sadwrn

Cwrdd tu allan i garchar Caerdydd, am 3 o’r gloch ar Ddydd Sadwrn y 1af o Orffennaf. Bydd protest yn erbyn dedfrydiau gorthrymus IPP a cham-drin carcharwr ar ddydd Sadwrn. Galwyd am y brotest gan yr ymgyrch Smash IPP ac IWOC Gweithwyr Diwydiannol y Byd. Dolen digwyddiad facebook: https://www.facebook.com/events/276579582745822/ Galwyd hefyd am bythefnos o weithredu […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Protest “Dymchwel y DUP” ym Mangor a bradychu Prydeindod

Ar ddydd Llun y 19eg o Fehefin cafwyd protest bywiog yn erbyn y DUP ym Mangor. Fel plaid deyrngarol a Phrydeinllyd, mae’r DUP yn gwrth-Wyddelig, yn gwrth-LHDT+, yn gwrth-wyrdd, yn batriarchaidd ac yn hiliol (ymysg pethau eraill). Trefnwyd y protest “Dymchwel y DUP” gan Gymdeithas yr Iaith felly ac mae’n debyg daeth dorf o ryw […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Heddlu yn chwilio am ddyn trionglaidd”

Mae Heddlu De Cymru wedi datgan eu bod yn chwilio am ddyn 26 oed a gredir i fod ynglwm â gweithredoedd terfysgol. Codwyd lefel bygythiad y DU i oren-olau ar ddydd Sadwrn diwethaf wrth i nifer o unigolion amheus ymgynnull yn ardal Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Credir bellach i ganolbwynt y rhwydwaith fod yn ddyn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: A oes heddwch?

Sathrwyd ein traddodiadau gwrth-filitaraidd. Croeso i Steddfod Brydain Fawr.   Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Why we shut down the UK’s largest coal mine – a call to action”

https://reclaimthepower.org.uk/news/canaries-shut-mine/ Anerchiad gan brotestwyr a gauodd gloddfa brig Ffos-y-Fran ym mis Ebrill. Cawsant eu deddfrydu i dalu dirwy o £10,000 – gallwch eu cefnogi yn ariannol fan hyn. Cafwyd gweithredoedd tebyg yn ac mae mwy ar y gweill yng ngweddill yr ynys.     Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Calan Mai Cymru Lonydd

Difeth irgyrs a dyfai / dyw Calan mis mwynlan Mai. Mis Mai, Dafydd ap Gwilym Ers terfysgoedd Haymarket bu’r Cyntaf o Fai, May Day, yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr. Anarchyddion oedd merthyron helynt yr Haymarket, Chicago 1886, ond dathlir gan fudiad y gweithwyr yn ei grynswth. Mae gan Galan Mai arwyddocâd fel gŵyl Gymreig werinol […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Chwalwch garchar Port Talbot

Cachwrs yn Cynllunio Carchar arall i Gymru Datganodd y llywodraeth ei fwriad i adeiladu carchar anferth arall, ger Baglan, Port Talbot. Wrth i fwyfwy o weithfeydd y De cau daw’n amlwg mai cynllun y wladwriaeth yw cloi mwy ohonom yng ngharchardai, lle gam-drinir carcharorion a orfodir llafur rhad ac am ddim. Fel hen wyrkhws Cymry […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Yfory” cawn gwtsho UKIP?

Mae celfyddyd yn wleidyddol. Dyma atgofiad cras galeri “LD50” Llundain, a gaewyd i lawr gan brotestwyr yn ddiweddar. Roedd gan gelfyddyd warthus yr LD50 neges a symboliaeth ffasgaidd amlwg, gan wahodd siaradwyr yr “Alt-Right” i’w dangosfeydd parchus. Ond beth am gelf gwrth-ffasgaidd, gelf radical felly? Oes bosib creu celfyddyd radical a Chymreig heddiw? Ys wetodd […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Protest Na i Ffair Arfau Caerdydd: Mawrth 28ain

Wythnos nesaf bydd ffair arfau “DPRTE” yn dychwelyd i’r Motorpoint Arena yng Nghaerdydd. Bydd diwrnod o brotest yn eu herbyn, rhwng 8 y bore a 5.30 y prynhawn, gan gwrdd tu allan i’w drysau. Cyfarfod o gwmnïau mawr a’r Ministry of Defence sydd yn cynhyrchu, gwerthu a defnyddio offer milwrol yw’r DPRTE. Mae’r dechnoleg hon […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gwnewch y pethau bychain

Wedi pythefnos o hir-fyfyrio ar ein Neges Dydd Gŵyl Dewi, dyma anarchwaethus yn edrych nôl ar un o ddigwyddiadau 2017 (y ffasgydd Richard B. Spencer yn derbyn dyrnod llaw dde, 20fed o Ionawr) ac yn ystyried ei arwyddocâd ysbrydol i’n cenedl yn ein horiau dyrys, gan ei gyfleu mewn modd gweledol a thrawiadol. Ys wedodd […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhai eglurhadau / Some Clarifications

Scroll down to read the following in English. Hoffa anarchwaethus amlygu rhai pwyntiau a wnaethwn yn ein herthygl “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Goruchafwyr gwyn a Goruchafiaeth wen Er bod y bachiad hwn gan ffasgiaid goruchafol gwyn Prydeinig o symbolau Cymreig yn ddatblygiad diweddar, rhaid pwysleisio bod y perthynas rhwng Cymry gwyn, gan gynnwys […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation. There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations! Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Difrod i fega-garchar HMP Berwyn, Wrecsam

Ar yr 20fed o Chwefror, 2017, datganodd grŵp dienw eu bod wedi achosi difrod sylweddol i garchar HMP Berwyn, Wrecsam. Dyma gyfieithiad anarchwaethus o’r communiqué gwreiddiol: “Difrod i HMP Berwyn yn ystod adeiladwaith – Carchar yn strwythurol fregus Mae’n bwysig datgan un wythnos cyn agored HMP Berwyn bod dau o’r blociau-tai yn y carchar yn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Tri phrotest cyn hir: Na i garchardai! & Na i orthrymder anifeiliaid!

Ma rhai protestiadau ar y gorwel: Protest Na i Garchardai! Cwrdd tu allan i brif giatiau HMP Berwyn, Wrecsam am 12yh ar ddydd Llun y 27fed o Chwefror. Mae No Prisons Manchester, Community Action on Prison Expansion, ac yr Incarcerated Workers’ Organising Committee yr IWW yn galw am weithredu yn erbyn y diwydiant carchar a […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: British fascists try to appropriate Welsh symbols

I ddarllen yr erthygl wreiddiol yn Gymraeg, ewch i “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. The following is an English translation of the original article “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Fascists are trying to take Welsh and Welsh-language symbols. These are racist, white-supremacist and violent groups. They attack refugees and migrants. They are Islamophobic […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod

Ma ffasgiaid yn trial cymryd symbolau Cymreig a Chymraeg. Dyma grwpiau hiliol, goruchafol-wen a threisgar. Maent oll yn ymosod ar ffoaduriaid a mudwyr. Maent yn Islamoffobaidd ac yn wrth-Semitaidd. Maent yn gwrth-ddosbarth-weithiol ac yn batriarchaidd. Maent yn rhagfarnllyd yn erbyn pobl anabl. Yn fyr: dyma gachwrs cachaidd. Nid oes croeso iddynt yng Nghymru, na nunman […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i IPP, Na i Bwerdy Aberddawan, Na i Trump!

Ar ddiwedd mis Ionawr cafwyd nifer o brotestiadau ledled Cymru. Dyma anarchwaethus yn dathlu hyn ac yn bwrw golwg arnynt. Chwalwch “IPP”! Protest tu fas i Swyddfa Profiannaeth Caerdydd Cafwyd protest yn erbyn y ddeddf ormesol “Imprisoment for Public Protection” yng Nghaerdydd ar y 24ain o Ionawr. Mae “IPP” yn cadw carcharorion yn y jail, […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Caru Llawer”

Anaml y clywn, yn ein hiaith Barchus, cân-werin yn clodfori “caru llawer”. Anaml iawn y cawn glywed cân-werin sy’n clodfori menyw a “gâr llawer” yn agored.[1] Mae digon (neu ormod) o Hen Benillion lle cawn Gymro yn brolio fod ef ei hun yn caru sawl fenyw a hynny heb iddynt wybod.[2] Ond gwahanol yw “Caru […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Y Gwahanfur”, Boneddigeiddio a Phrydeindod

  Difrod Cyfalafiaeth Mae “Y Gwahanfur: Trebiwt a Difrod Cyfalafiaeth” gan Morgan Owen yn anerchiad diweddar yn erbyn boneddigeiddio (“gentrification”) yng Nghaerdydd. Mae’n llawn angerdd barddonol a gwrth-gyfalafol, ac yn werth ddarllen. Disgrifia’r erthygl rhwyg ar hyd Drebiwt, Caerdydd, y gwagle wedi hollti’n “ddwy wlad” gan wahanfur y rheilffordd [2]. Mae’r ochr Dwyreiniol wedi’u boneddigeiddio’n […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Beth yw “intersectionality” yn Gymraeg?

Gormes Ma sawl fath o ormes yn y byd mawr. Ac ma sawl fath o ormes yng Ngwalia fach. Tenantiaid yn cal eu bwrw allan o’u cartrefu, ffoaduriaid yn cal eu carcharu. Tranc ein hiaith. Gair eang yw gormes. Ond ma hefyd sawl enw i’r mathau cyffredinol o ormes. Hiliaeth; patriarchaeth; y system ddosbarth (a […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Baich Cymreictod

Mae traddodiadau’r cenedlaethau meirw ‘oll yn pwyso fel hunllef ar amynedd y byw. Deunawfed Brumaire Louis Napoleon, Karl Marx [1] Nid cenedlaetholdeb gorfoleddus yw cenedlaetholdeb Cymreig. Nid yn aml, ta beth. ‘Drychwch ar Brydeindod, a’i falchder dathliadol, goruchafol. Ei bleser. Cyfri ein cleisiau wnawn ni’r Gymru, gan weithiau ymfalchïo yn yr ambell bwyth y talwn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Amddiffynna dy hun a’th mêts ar-lein (Rhan 2)

Sut? Yn gynharach mi esboniwn pam mae angen amddiffyn ein hun rhag gwyliadwriaeth (“surveillance“) ar-lein. Mae cachwrs wladwriaethol a chorfforaethol yn trial sbïo ar bopeth da ni’n neud ar y we. Nawr, yn rhan 2, cyflwynwn sut allwn amddiffyn ein hun. Dyma ychydig o gamau hawdd, gloi a rhad ac am ddim. Cofiwch i ddarllen […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Aberfan: politicising tragedy”

https://methiannau.wordpress.com/2016/10/19/aberfan-politicising-tragedy/ Cofnod blog yn siarad am Drychineb Aberfan, gan un o’r pentre. Mae’n adrodd parhad trawma y trychineb, iechyd meddyliol y pentre a’r Cymoedd, a’r cymhlethdod sydd ynghlwm â lleisio gormes wleidyddol y trasiedi. Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Amddiffynna dy hun a’th mêts ar-lein! (Rhan 1)

Pam? Mae gwladwriaethau, gorfforaethau a chachwrs arall[1] yn cadw golwg, yn recordio ac yn prosesu’r hyn da ni’n neud ar-lein. Dydi’r fath sbïo ddim yn newydd – nid i drigolion ein hynys o leiaf. Ers dechreuad y Post Brenhinol darllenwyd llythyrau pobl![2] Yng Nghymru ma digon o hanes diweddar o hacio ffoniau, pe bai hyn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / (gwrth)wybodaeth anarchaidd yn gymraeg: nyni

yw’r rhith sy’n cythryblu’r crach. Croeso i anarchwaethus, blog newydd dros anarchiaeth Gymreig a Chymraeg anarchaidd! Ceir yma malu cachu ar newyddion amgen, ddigwyddiadau radical, hanesion afreolus, anerchiadau anfodlon, dactegau tanbaid, (gwrth)ddiwylliant stwrllyd, a rwtsh tebyg.   anarch- Ma sawl ateb i’r cwestiwn: “beth yw anarchiaeth?”. Ma hefyd digon o anghytundeb, yn enwedig rhwng anarchyddion!  […] Parhau i ddarllen