Archives: anarchwaethus

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gwnewch y pethau bychain

Wedi pythefnos o hir-fyfyrio ar ein Neges Dydd Gŵyl Dewi, dyma anarchwaethus yn edrych nôl ar un o ddigwyddiadau 2017 (y ffasgydd Richard B. Spencer yn derbyn dyrnod llaw dde, 20fed o Ionawr) ac yn ystyried ei arwyddocâd ysbrydol i’n cenedl yn ein horiau dyrys, gan ei gyfleu mewn modd gweledol a thrawiadol. Ys wedodd […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhai eglurhadau / Some Clarifications

Scroll down to read the following in English. Hoffa anarchwaethus amlygu rhai pwyntiau a wnaethwn yn ein herthygl “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Goruchafwyr gwyn a Goruchafiaeth wen Er bod y bachiad hwn gan ffasgiaid goruchafol gwyn Prydeinig o symbolau Cymreig yn ddatblygiad diweddar, rhaid pwysleisio bod y perthynas rhwng Cymry gwyn, gan gynnwys […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation. There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations! Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Difrod i fega-garchar HMP Berwyn, Wrecsam

Ar yr 20fed o Chwefror, 2017, datganodd grŵp dienw eu bod wedi achosi difrod sylweddol i garchar HMP Berwyn, Wrecsam. Dyma gyfieithiad anarchwaethus o’r communiqué gwreiddiol: “Difrod i HMP Berwyn yn ystod adeiladwaith – Carchar yn strwythurol fregus Mae’n bwysig datgan un wythnos cyn agored HMP Berwyn bod dau o’r blociau-tai yn y carchar yn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Tri phrotest cyn hir: Na i garchardai! & Na i orthrymder anifeiliaid!

Ma rhai protestiadau ar y gorwel: Protest Na i Garchardai! Cwrdd tu allan i brif giatiau HMP Berwyn, Wrecsam am 12yh ar ddydd Llun y 27fed o Chwefror. Mae No Prisons Manchester, Community Action on Prison Expansion, ac yr Incarcerated Workers’ Organising Committee yr IWW yn galw am weithredu yn erbyn y diwydiant carchar a […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: British fascists try to appropriate Welsh symbols

I ddarllen yr erthygl wreiddiol yn Gymraeg, ewch i “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. The following is an English translation of the original article “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Fascists are trying to take Welsh and Welsh-language symbols. These are racist, white-supremacist and violent groups. They attack refugees and migrants. They are Islamophobic […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod

Ma ffasgiaid yn trial cymryd symbolau Cymreig a Chymraeg. Dyma grwpiau hiliol, goruchafol-wen a threisgar. Maent oll yn ymosod ar ffoaduriaid a mudwyr. Maent yn Islamoffobaidd ac yn wrth-Semitaidd. Maent yn gwrth-ddosbarth-weithiol ac yn batriarchaidd. Maent yn rhagfarnllyd yn erbyn pobl anabl. Yn fyr: dyma gachwrs cachaidd. Nid oes croeso iddynt yng Nghymru, na nunman […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i IPP, Na i Bwerdy Aberddawan, Na i Trump!

Ar ddiwedd mis Ionawr cafwyd nifer o brotestiadau ledled Cymru. Dyma anarchwaethus yn dathlu hyn ac yn bwrw golwg arnynt. Chwalwch “IPP”! Protest tu fas i Swyddfa Profiannaeth Caerdydd Cafwyd protest yn erbyn y ddeddf ormesol “Imprisoment for Public Protection” yng Nghaerdydd ar y 24ain o Ionawr. Mae “IPP” yn cadw carcharorion yn y jail, […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Caru Llawer”

Anaml y clywn, yn ein hiaith Barchus, cân-werin yn clodfori “caru llawer”. Anaml iawn y cawn glywed cân-werin sy’n clodfori menyw a “gâr llawer” yn agored.[1] Mae digon (neu ormod) o Hen Benillion lle cawn Gymro yn brolio fod ef ei hun yn caru sawl fenyw a hynny heb iddynt wybod.[2] Ond gwahanol yw “Caru […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Y Gwahanfur”, Boneddigeiddio a Phrydeindod

  Difrod Cyfalafiaeth Mae “Y Gwahanfur: Trebiwt a Difrod Cyfalafiaeth” gan Morgan Owen yn anerchiad diweddar yn erbyn boneddigeiddio (“gentrification”) yng Nghaerdydd. Mae’n llawn angerdd barddonol a gwrth-gyfalafol, ac yn werth ddarllen. Disgrifia’r erthygl rhwyg ar hyd Drebiwt, Caerdydd, y gwagle wedi hollti’n “ddwy wlad” gan wahanfur y rheilffordd [2]. Mae’r ochr Dwyreiniol wedi’u boneddigeiddio’n […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Beth yw “intersectionality” yn Gymraeg?

Gormes Ma sawl fath o ormes yn y byd mawr. Ac ma sawl fath o ormes yng Ngwalia fach. Tenantiaid yn cal eu bwrw allan o’u cartrefu, ffoaduriaid yn cal eu carcharu. Tranc ein hiaith. Gair eang yw gormes. Ond ma hefyd sawl enw i’r mathau cyffredinol o ormes. Hiliaeth; patriarchaeth; y system ddosbarth (a […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Baich Cymreictod

Mae traddodiadau’r cenedlaethau meirw ‘oll yn pwyso fel hunllef ar amynedd y byw. Deunawfed Brumaire Louis Napoleon, Karl Marx [1] Nid cenedlaetholdeb gorfoleddus yw cenedlaetholdeb Cymreig. Nid yn aml, ta beth. ‘Drychwch ar Brydeindod, a’i falchder dathliadol, goruchafol. Ei bleser. Cyfri ein cleisiau wnawn ni’r Gymru, gan weithiau ymfalchïo yn yr ambell bwyth y talwn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Amddiffynna dy hun a’th mêts ar-lein (Rhan 2)

Sut? Yn gynharach mi esboniwn pam mae angen amddiffyn ein hun rhag gwyliadwriaeth (“surveillance“) ar-lein. Mae cachwrs wladwriaethol a chorfforaethol yn trial sbïo ar bopeth da ni’n neud ar y we. Nawr, yn rhan 2, cyflwynwn sut allwn amddiffyn ein hun. Dyma ychydig o gamau hawdd, gloi a rhad ac am ddim. Cofiwch i ddarllen […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Aberfan: politicising tragedy”

https://methiannau.wordpress.com/2016/10/19/aberfan-politicising-tragedy/ Cofnod blog yn siarad am Drychineb Aberfan, gan un o’r pentre. Mae’n adrodd parhad trawma y trychineb, iechyd meddyliol y pentre a’r Cymoedd, a’r cymhlethdod sydd ynghlwm â lleisio gormes wleidyddol y trasiedi. Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Amddiffynna dy hun a’th mêts ar-lein! (Rhan 1)

Pam? Mae gwladwriaethau, gorfforaethau a chachwrs arall[1] yn cadw golwg, yn recordio ac yn prosesu’r hyn da ni’n neud ar-lein. Dydi’r fath sbïo ddim yn newydd – nid i drigolion ein hynys o leiaf. Ers dechreuad y Post Brenhinol darllenwyd llythyrau pobl![2] Yng Nghymru ma digon o hanes diweddar o hacio ffoniau, pe bai hyn […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / (gwrth)wybodaeth anarchaidd yn gymraeg: nyni

yw’r rhith sy’n cythryblu’r crach. Croeso i anarchwaethus, blog newydd dros anarchiaeth Gymreig a Chymraeg anarchaidd! Ceir yma malu cachu ar newyddion amgen, ddigwyddiadau radical, hanesion afreolus, anerchiadau anfodlon, dactegau tanbaid, (gwrth)ddiwylliant stwrllyd, a rwtsh tebyg.   anarch- Ma sawl ateb i’r cwestiwn: “beth yw anarchiaeth?”. Ma hefyd digon o anghytundeb, yn enwedig rhwng anarchyddion!  […] Parhau i ddarllen