Archives: Ani Saunders

Cardiff to the See: Kernow II

A few photos I took on holiday in Penzance, Cornwall.
Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhenzance, Cernyw.

 
  Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Kernow I

A few photos I took on holiday in St Ives, Cornwall. Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhorth Ia, Cernyw. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S – Ffrwydrad Tawel [Remixed]

Artwork for Ani Glass‘ new EP – Ffrwydrad Tawel [Remixed] Gwaith celf ar gyfer EP newydd Ani Glass – Ffrwydrad Tawel [Remixed] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S – Ffrwydrad Tawel

Artwork for Ani Glass‘ new EP – Ffrwydrad Tawel Gwaith celf ar gyfer EP newydd Ani Glass – Ffrwydrad Tawel. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S

New promo shots for Ani Glass
Lluniau cyhoeddusrwydd newydd Ani Glass

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Cardiff Collage II . Collage Caerdydd II

Parhau i ddarllen

: Cardiff Collage II . Collage Caerdydd II

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: New York V

A wonderful walk along the High Line, New York. Siwrne hyfryd ar hyd yr High Line, Efrog Newydd.   Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: New York IV

Saturated walls in the stairwells of MoMA PS1, Brooklyn. Waliau llachar dirlawn ar risiau MoMA PS1, Brooklyn. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: New York III

Light from Mark Leckey’s wonderful exhibition at MoMA PS1, Brooklyn. Golau o arddangosfa wych Mark Leckey yn MoMA PS1, Brooklyn. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: New York II

Admiring the wonderful work of Agnes Martin at the Guggenheim, New York. Edmygu gwaith gogoneddus Agnes Martin yn y Guggenheim, Efrog Newydd. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: New York 1

Central Park, New York. Copyright © 2016 Ani Saunders Bedford Avenue, Brooklyn. Copyright © 2016 Ani Saunders MoMA, New York. Copyright © 2016 Ani Saunders MoMA, New York. Copyright © 2016 Ani Saunders McDonald’s, New York. Copyright © 2016 Ani Saunders MoMA PS1, Brooklyn. Copyright © 2016 Ani Saunders New York. Copyright © 2016 Ani […] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Building Again . Adeiladu Eto

Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Door . Drws

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Carcharorion

Carcharorion. Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Carcharorion. Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Carcharorion. Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Carcharorion. Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Carcharorion. Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Two Birds . Dau Aderyn

Cardiff Bay / Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Window Shadow .Cysgod Ffenest

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Window Light . Golau Ffenest

Wales Millennium Centre, Cardiff Bay/ Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: In the City . Yn y Ddinas

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: In the Corner . Yn y Gornel

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Industry . Diwydiant

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Lines . Llinellau

Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Dinner Time . Amser Swper

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Magic Light . Golau Hud

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Chimney . Simne

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: High Art Street Art . Celf Cyfoes Caerdydd

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Hazy . Niwlog

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Lines . Llinellau (Aberystwyth)

Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: City of the Unexpected

To celebrate the life and work of Roald Dahl, Cardiff was completely transformed today into a magical land and it was absolutely unexpected and delightful. I ddathlu gwaith a bywyd yr awdur Roald Dahl, roedd prifddinas Cymru wedi ei drawsnewid mewn i fyd hudol lle’r oedd pob dim yn annisgwyl ac yn hollol hyfryd. Copyright […] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Cardiff Collage . Collage Caerdydd

Copyright © 2015 Ani Saunders Copyright © 2015 Ani Saunders Copyright © 2015 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Winter in Cardiff . Y Gaeaf yng Nghaerdydd

Corporation Road, Caerdydd/CardiffCopyright © 2015 Ani Saunders Corporation Road, Caerdydd/Cardiff Copyright © 2015 Ani Saunders Corporation Road, Caerdydd/Cardiff Copyright © 2015 Ani Saunders Bae Caerdydd/Cardiff Bay Copyright © 2015 Ani Saunders Bae Caerdydd/Cardiff Bay Copyright © 2015 Ani Saunders Kevs Celf Copyright © 2015 Ani Saunders Bae Caerdydd/Cardiff Bay Copyright © 2015 Ani Saunders Bae […] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Ghost Dance . Dawns Ysbrydion

Dawns Ysbrydion . Ghost Dance – Theatr Genedlaethol Cymru 11.11.15 Copyright © 2015 Ani Saunders. Dawns Ysbrydion . Ghost Dance – Theatr Genedlaethol Cymru 11.11.15 Copyright © 2015 Ani Saunders. Dawns Ysbrydion . Ghost Dance – Theatr Genedlaethol Cymru 11.11.15 Copyright © 2015 Ani Saunders. Dawns Ysbrydion . Ghost Dance – Theatr Genedlaethol Cymru 11.11.15 […] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: London . Llundain

Covent Garden, London
 

Hackney, London Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Shadows . Cysgodion

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Festival No 6 . Gwyl Rhif 6

Y Pencadlys . Portmeirion. Copyright © 2015 Ani Saunders. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Two Dots . Dau Ddot

Cardiff . Caerdydd Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Circle . Cylch

Wood Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Arrow . Saeth

Corporation Road Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Dots . Dotiau

Corporation Road Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Exhibition . Arddangosfa

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 – 23.08.15   Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Pink Metal . Metal Pinc

Southerndown Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Shapes . Siape

Adelaide Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: The Caravan . Y Carafan

Paget Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Blue Bag . Bag Glas

James Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Stripes . Streipie

Adelaide Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Gwyl C A M Festival 2015

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Half Way . Hanner Ffordd

Tudor Road . Heol Tudur Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Concrete . Concrît

Westgate Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Paws . Pawennau

Cardiff . Caerdydd Parhau i ddarllen