Archives: anturypaleone

anturypaleone: BE NESA

M’ond 5 mis sydd ar ôl efo fi cyn bo rhaid i fi feddwl am fynd i fyd swyddi, trethi a gobeithio ‘chydig o arian i fyw a mae’r cwestiwn yn aml yn codi o “be nei ‘di nesa?” neu “lle ei di nesa?’ a fi’n credu bod yr ail un yn codi’n fyw aml … More BE NESA Parhau i ddarllen

anturypaleone: Be? Pryd? Gorffen?

Felly a finne nawr wedi dechrau ar dymor ola’r drydedd flwyddyn yma’n Munich o’n ni’n meddwl bydde ni’n sgwennu rywbeth bach. Dwi ‘di bod nol am wythnos a mae’n ôd faint mor fast ei di nol fewn i rythm a routine. Fi’n credu yn un peth mae’r ffaith bod fi wedi codi am 6:30 am … More Be? Pryd? Gorffen? Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dechre’r Diwedd

Heb sgwennu ers ‘chydig ac er bod dim llawer i ddeud o’n ni’n meddwl bydde ni’n trio cadw’r blog yn rhannol fyw. A dyw’r teitl ddim yn portreadu beth sy’n cael i ddeud yn blog ryw lawer. Felly mae hi’n dod i derfyn ar fy nhymor cynta’ o’r flwyddyn ola’ ac i fod yn hollol … More Dechre’r Diwedd Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dechre’r Diwedd

Heb sgwennu ers ‘chydig ac er bod dim llawer i ddeud o’n ni’n meddwl bydde ni’n trio cadw’r blog yn rhannol fyw. A dyw’r teitl ddim yn portreadu beth sy’n cael i ddeud yn blog ryw lawer. Felly mae hi’n dod i derfyn ar fy nhymor cynta’ o’r flwyddyn ola’ ac i fod yn hollol … More Dechre’r Diwedd Parhau i ddarllen

anturypaleone: Haf 2017

O’n ni ‘di deud y byddwn ni’n neud loads o bethe’r haf yma – fel bob haf i ryw radde ond unwaith eto nes i ddim llawer, mwy o jyst gorweddian, gigio neu gweithio ond o’n ni’n dal yn meddwl bydde ni’n sgwennu rhywbeth amdano fe. Dechreuoedd yr haf wrth fynd i raddio un o’n … More Haf 2017 Parhau i ddarllen

anturypaleone: Haf Munich

Sai ‘di sgwennu dim ers oes ar y blog felly o’n ni’n meddwl bod rhaid i fi sgwennu am rywbeth, a fi’n mynd i sôn am haf yn Munich… Nawr er byddai llawer yn anghytuno fi’n siwr fi’n credu bod Munich yn sereni yn yr haf. Er bod Oktoberfest i gael diwedd Medi, dechrau Hydref … More Haf Munich Parhau i ddarllen

: Emosiynau

Nawr fi ddim yn rhywun sy’n crio’n aml, o gwbl. Ac yn ein blwyddyn ni fi’n credu mai fi yw’r class clown i ratha – achos be bynnag fi’n gweud mae pobl yn chwerthin (fi really wedi ystyried trio neud e fel comedian yn Ewrop, achos fi llawer doniolach yn Munich nag ydw i adre’n … More Emosiynau Parhau i ddarllen

anturypaleone: Emosiynau

Nawr fi ddim yn rhywun sy’n crio’n aml, o gwbl. Ac yn ein blwyddyn ni fi’n credu mai fi yw’r class clown i ratha – achos be bynnag fi’n gweud mae pobl yn chwerthin (fi really wedi ystyried trio neud e fel comedian yn Ewrop, achos fi llawer doniolach yn Munich nag ydw i adre’n … More Emosiynau Parhau i ddarllen

: BWYD

Ar ôl darllen llyfr gwych Lara Catrin, Llyfr Bach Paris, on ni’n meddwl bydde ni’n dwyn ‘chydig o’i syniad hi a sôn am y caffis/bwytai fi’n hoffi o amgylch Munich. Nawr FULL DISCLOSURE dyw’r rhan fwyaf o rhein ddim yn fwytai Almeinig achos wel mwy ‘na dim dyw’i bwyd nhw ddim mor ddiddorol a hynny, … More BWYD Parhau i ddarllen

anturypaleone: BWYD

Ar ôl darllen llyfr gwych Lara Catrin, Llyfr Bach Paris, on ni’n meddwl bydde ni’n dwyn ‘chydig o’i syniad hi a sôn am y caffis/bwytai fi’n hoffi o amgylch Munich. Nawr FULL DISCLOSURE dyw’r rhan fwyaf o rhein ddim yn fwytai Almeinig achos wel mwy ‘na dim dyw’i bwyd nhw ddim mor ddiddorol a hynny, … More BWYD Parhau i ddarllen

anturypaleone: Almaeneg :)

Heb ‘sgwennu dim ers ‘chydig felly’n meddwl y dylwn i. A dwi’n mynd i siarad am y diffyg Almaeneg  sydd gennai. Wrth feddwl am y peth nawr dwi ‘di byw yma am flwyddyn a hanner, fwy neu lai a m’ond ‘di pigo fyny rhai pethau, gallai ddeall llawer mwy na dwi’n siarad ond dal dyw … More Almaeneg 🙂 Parhau i ddarllen

: Almaeneg :)

Heb ‘sgwennu dim ers ‘chydig felly’n meddwl y dylwn i. A dwi’n mynd i siarad am y diffyg Almaeneg  sydd gennai. Wrth feddwl am y peth nawr dwi ‘di byw yma am flwyddyn a hanner, fwy neu lai a m’ond ‘di pigo fyny rhai pethau, gallai ddeall llawer mwy na dwi’n siarad ond dal dyw … More Almaeneg 🙂 Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dawnsio a ballu….

                                 top y bryn, y seasoned professionals just yn belly syrffio  lawr   Mae ‘na eira, mae fe’n bert iawn, mae hi’n oer iawn a mae bywyd yn cario ymlaen fel arfer. Mae’n anhygoel cyn lleied mae cael trodfeddi o … More Dawnsio a ballu…. Parhau i ddarllen

anturypaleone: Parablu

Mae’r blog bron yn flwydd oed, sydd ddim yn lot o benblwydd gan nad ydw i wedi sgwennu llawer ond wrth feddwl fi’n eitha mwynhau sgwennu blog. Yn un peth ma fe’n neud fi ymarfer rhywbeth fi ddim yn neud lot, sef sgwennu – falle ddim yn dda, ond dal! Yn ail fi’n cael rhoi … More Parablu Parhau i ddarllen

anturypaleone: DOLLA, DOLLA BILLS YALL

Does na’m un myfyriwr sydd heb boeni am arian, neu beidio mynd allan am wythnos er mwyn cael y arian i gael bwyd a ballu, wel i ryw raddau wrth gwrs ond o’n ni am sgwennu rhywbeth bach yn son am y gwahanol wledydd a’r cymorth arian sy’n cael ei rhoi i’r gwledydd yna. Wrth … More DOLLA, DOLLA BILLS YALL Parhau i ddarllen

anturypaleone: Y byd celfyddydol #1

Tro ma on ni am son ‘chydig am be sy’n digwydd dydd i ddydd ond hefyd am y rhwystrau sy’n rhan o’r byd dawns neu’r byd celfyddydol yn gyffredinol, o’n perspectif i wrth gwrs, a neb aral so mae croeso i chi anghytuno. Felly o rhan y dydd i ddydd mae’r amserlen yn eitha normal … More Y byd celfyddydol #1 Parhau i ddarllen

anturypaleone: GWAITH

Reit rhywbeth bach yn son am be sy’n cadw arian yn y banc yw hwn… Gan nad ydw i’n gallu… Read more GWAITH Parhau i ddarllen

anturypaleone: HAFALAFALAM

(hoff lun fi o’r ‘steddfod) Nawr bod fi nol yn yr Almaen ar ôl chwe’ wythnos adre mae’n ôd ond rhyw ffordd dyw e ddim yn teimlo fel bod ni wedi bod i ffwrdd, mae pawb dal yma, yn byw yn yr un llefydd, yn siarad am yr un pethau ond wedi cael well needed… More HAFALAFALAM Parhau i ddarllen

anturypaleone: I WANNA STAY WITH ‘EU’

Bach yn hwyr ond rhywbeth bach ar ein sefyllfa wleidyddol yw’r blog yma. Nawr, dydw i ddim yn ryw wleidydd nag yn rhywun sy’n honni i wybod llawr am ein sefyllfa wleidyddol yng Nghymru/DU/EU ond mae gennai dal ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd ac moyn rhannu sut mae pobl wedi ymateb i BREXIT o’n… More I WANNA STAY WITH ‘EU’ Parhau i ddarllen

anturypaleone: Y Cymry

Wrth weld pawb yn teithio allan i Bordeaux, neu yn y ‘Fan Zone’ yn Gaerdydd, neu yn cynrychioli’r wlad adre efo fflag tu allan y ffenest nath e neud i fi fod yn falch iawn o fod yn Gymraes, sy siwr o fod ddim yn dod fel llawer o sioc, wrth edrych nol ar yr… More Y Cymry Parhau i ddarllen

anturypaleone: Ysbrydoliaeth

Rhywbeth diddorol iawn yw ysbrydoliaeth. Gan fy mod yn dawnsio bod dydd, ar hyn o bryd dwi’n y flwyddyn gynta, a felly mae llawer o’r ‘day-to-day’ stuff yn bethau rydym wedi dysgu ers dechrau’r flwyddyn, ac r’yn ni’n gweithio ar wella ein techneg yn yr ymarferion yma, fel mae chwaraewyr rygbi yn gorfod ymarfer eu… More Ysbrydoliaeth Parhau i ddarllen

anturypaleone: Ein Brêns Clyfar

Wrth deithio nol i Munich ar ôl antur i Barcelona a Llundain wythnos dwethaf, nath e amlygu rhywbeth sy’n cadw synnu fi tro ar ôl tro…Sef ein dealltwriaeth hollol o rywbeth, mond oherwydd ein sefyllfa arbennig. Ok, falle bod hwnna’n hollol vague ond be dwi’n feddwl ydy sut gallwn ni ddehongli a deall cwestiwn neu… More Ein Brêns Clyfar Parhau i ddarllen

anturypaleone: Bla..Bla…Bla…

Felly, fi’n gwybod bod y blog wedi cael’i neglectio neu’i esgeuluso i fod yn fanwl gywir dros yr wythnosau dwetha, ond mae hyn lawr i’r ffeithiau 1.) Dwi ‘di bod ar’y ngwyliau adre, yn neud dim lot o ddim byd ond yfed a bwyta efo ffrindiau a 2.) Does dim llawer o ddim byd wedi… More Bla..Bla…Bla… Parhau i ddarllen

anturypaleone: UNDER PRESSURE, o ryw fath!

Blog fach sydyn i sôn am yr hyn sy’n mynd trwy’n meddwl pan fydd rhywun yn dod i ymweld â fi yn y coleg. Gan fy mod yn astudio’n Munich dyw e ddim mor aml mae rhywun yn deud “Hey meddwl dod lawr i weld ti, penwythnos nesa’n cŵl?”… ….Hyd yn hyn ma’n rhieni wedi bod… More UNDER PRESSURE, o ryw fath! Parhau i ddarllen

anturypaleone: Yr SRG

UNWAITH ETO MOYN DECHRE TRWY NODI MAI BARN FI A FI’N UNIG YW HWN, GALLWCH FARNU NEU CHYTUNO OND AM NAWR, YMLAEN I’R BLOG I gario ymlaen o’r blog cynt oedd yn sôn am yr iaith Gymraeg o’i chymharu ag ieithoedd megis Almaenig a Ffrangeg o’n ni am sôn am y ‘Sîn Roc Gymraeg’ fel… More Yr SRG Parhau i ddarllen

anturypaleone: Camdreiglad? Godreigliad? A oes ots?

FY MARN I YW’R BLOG HYN, AC NID BARN NEB ARALL! CROESO I CHI ANGHYTUNO A BEIRNIADU (ond peidiwch â bod yn rhy llym!) Gan fy mod i, ar hyn o bryd, yn byw yn yr Almaen fi’n gallu gweld sut ma’ hi i ddod i fyw i gymdeithas newydd efo traddodiadau gwahanol ac iaith… More Camdreiglad? Godreigliad? A oes ots? Parhau i ddarllen

anturypaleone: Adre Dros Dolig

Nath y countdown tuag at y ‘dolig neidio allan arna i yn yr wythnos cyn i fi adael yr Almaen, achos oedd arholiad dawnsio efo ni ar y 15fed ac o’n ni’n gadel ar y 18fed felly ar y 16eg nes i sylweddoli bydde Nadolig WYTHNOS NESA’! Ond oedd ‘dolig adre yn lyfli, ac er i… More Adre Dros Dolig Parhau i ddarllen