Canlyniadau Chwilio: plaid

Trafodaeth: Cyfarfod Plaid Cymru cyntaf i hogyn heb ffydd…

Roeddwn i’n hwyr iawn yn ymaelodi efo Plaid Cymru, er mawr syndod i fi fy hun.  Roedd bwriad gen i ymaelodi yr un adeg i mi ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith a Cymuned, yn Eisteddfod Dinbych 2001 – yr ail dro i mi fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi paratoi’r frawddeg ‘Gaf i ymaelodi, os… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut fath o beth fyddai rhyddid pe tasen ni’n ei gymryd heb ofyn?

Do, diolch, dw i wedi cael y busnes Steddfod ‘na allan o fy sustem, diolch i sylwadau clên rhai pobl dw i’n eu parchu yn fawr iawn – felly nôl at brif reswm bodolaeth y blog hwn, sef codi syniadau am gamau ymarferol ‘er mwyn ennill’ – dim bod ystyr ennill bob tro yn hollol… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dyfodol yr Eisteddfod a’r hwyl a sbri o anghytuno gyda Seimon Brooks

2 beth cyn cychwyn – madda i mi os bydd fy Nghymraeg yn fwy lletchwith nag arfer, ond dw i newydd orfod ateb sylw ar fy mlog ‘Saesneg’ yn y Sbaeneg, ac mae dal yn fore iawn i mi, ac mae’r hen frêns ‘ma’n teimlo fel bod rhywun ‘di gadael nhw mewn peiriant sychu dillad… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Beth ydi pwrpas ysgrifennu yn y Gymraeg?

Dim o ran llyfrau neu bapurau bro neu gylchgronau neu ffurflenni neu arwyddion – yn y byd cyfoes, mae iaith heb bresenoldeb gweledol yn gorfod bod yn is-raddol. Yr hyn dw i’n holi fy hun ydy beth ydy pwrpas i mi ysgrifennu blog yn y Gymraeg? Dywedais yn y cofnod cyntaf fod o’n iawn –… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pa beth yr aethoch allan i’w achub?

Roedd hi’n braf iawn gweld Seimon Brooks a Richard Glyn yn lawnsio’r gyfrol maen nhw wedi’i golygu a’i chyhoeddi yn ddiweddar, ‘Pa beth yr aethoch allan i’w achub?’, yn y Penlan Fawr ym Mhwllheli neithiwr – tafarn sydd ag un o’r awyrgylchoedd mwyaf hyfryd o Gymraeg yn y wlad gyfan, am wn i. Dim ond… Parhau i ddarllen