Archives: aranjones

Trafodaeth: Plant ta busnes?!

Do, mi aeth ddoe rhwng y cŵn a’r brain – Angharad wedi gwrthod mynd i’r ysgol eto (cafodd hi godwm y noson gynt, ac mae unrhyw awgrym o boen yn ddigon o esgus yn ei barn hi!), tipyn o anghydfod yn fan hyn, ac wedyn lot fawr iawn o redeg o gwmpas. Ac heb y … Continue reading Plant ta busnes?! Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cysondeb a methu diwrnodiau

Un o’r pethau difyr am y ddefod yma o ddechrau’r diwrnod efo nodyn syml yn fan hyn ydi sut mae’n teimlo pan dwi’n methu. Roedd ddoe yn rhemp o’r cychwyn cyntaf un – Angharad yn gwrthod mynd i’r ysgol, hwyliau gwael gan bawb yn y bore, angen mynd â mam at y deintydd, ac wedyn … Continue reading Cysondeb a methu diwrnodiau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’

Plant nôl yn yr ysgol – y cyfle perffaith am ddiwrnod cyfan i gyflawni pob math o bethau. Ia, wir. Mewn cartref heb gi sydd isio neidio ar goesau pobl yn cysgu’n ddiniwed tua 4.30 y bore – ac yn aml wedyn hefyd. Felly diolch byth am weithio mewn cwmni efo oriau hyblyg – ac … Continue reading Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’ Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhaid cyfaddef…

Tydi gwyliau a plantos ddim yn ffit perffaith ar gyfer y busnes ‘gwaith dwfn’ ma…;-) Ond eto, mae’r ddefod o gychwyn bob dydd efo pwt yn fan hyn, sydd wedyn yn syth bin yn f’atgoffa i bod angen sgwennu rhywbeth ar dudalen FB SSiW ac ail-bostio wedyn ar y blog, yn golygu bo fi’n cyflawni … Continue reading Rhaid cyfaddef… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar frys braidd

Off â ni heddiw i weld teulu sydd yn ymweld ag Ynys Môn, felly pwt bach yn fan hyn tra’n annog plant (gan gynnwys fy nai, sydd efo ni am yr wythnos) i fwyta a gwisgo a brwsio dannedd a ballu…;-) Y prif peth heddiw ydi cychwyn (gobeithio!) ein prawf marchnata newydd cyn fynd ati … Continue reading Ar frys braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Os ydi Dee yn gweithio…

Wedi gweld ebost wythnosol yn cyrraedd, felly well i mi roi diwrnod o waith i mewn hefyd. Jôc! Dwi ddim yn mynd i weithio ar ddiwrnod cynta’r flwyddyn. Stopia dithau hefyd, Dee!…;-) Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau

Cyfnod y Nadolig drosodd, a nôl yn y cyfrwy – mwy neu lai, am fod fy nai yn aros efo ni am yr wythnos, felly fydd ‘nam fawr o lonydd yn fan hyn! Ond amser clirio pen a bwrw ati – blwyddyn dylai fod yn gyffrous iawn i SSi, yn enwedig os bydd ymdrechion hysbysebu … Continue reading Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ww, diwedd yr wythnos!

Wel, mae cyhoeddi bob dydd ar Facebook eisoes wedi arwain at ein post mwyaf llwyddiannus erioed o ran faint o bobl mae wedi cyrraedd heb unrhyw gost hysbysebu – felly mae’r busnes ffocws/cysondeb yma yn werth ei halen, am wn i… 😉 Diwrnod meddwl piau hi heddiw, ar ôl cyhoeddi ar Facebook a’r blog eto. … Continue reading Ww, diwedd yr wythnos! Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian ac yn y blaen

Wel, diwrnod dwys oedd hi ddoe, yn trio gweithio allan beth ydi’r realiti o ran ein llif arian – mae Iestyn yn tueddu i fod yn ofalus, dwi’n tueddu i fod yn or-optimistaidd, ac roedd Jesse yn chwilota am y gwir rhywle rhwng y ddau ohonom ni. Roedd profiad Jesse yn amlwg, yn enwedig yn … Continue reading Arian ac yn y blaen Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amcanion a manylder

Ddoe, wnes i rannu ‘cryfhau’r Gymraeg’ yn ddwy: cynyddu nifer o ddysgwyr llwyddiannus, a chefnogi prosiectau ieithyddol. Yr un gyntaf, wrth gwrs, ydi beth mae SSiW yn trio gwneud – ond mae’n werth nodi bod y manylder eisoes yn cynnig gogwydd mymryn yn wahanol ar ein gwaith. Os dan ni’n anelu at gynyddu faint o … Continue reading Amcanion a manylder Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwynt, glaw a blaenoriaethau

Gobeithio na fydd apwyntiad nesaf mam efo’r deintydd ddim am 9.15 ar fore mor wlyb a gwyntog…;-) Reit, lle o’n i?  O, ia, amcanion mawreddog – adeiladu Cymru well trwy gryfhau’r Gymraeg a chryfhau cymdeithas yn gyffredinol. Wn i, mae hynna’n dal i swnio’n haniaethol, niwlog.  Ond cam wrth gam… Sut mae cryfhau’r Gymraeg?  Hynny … Continue reading Gwynt, glaw a blaenoriaethau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blaenoriaethau

Tipyn i’w wneud heddiw – y math o ddiwrnod ‘dal i fyny ar ôl y penwythnos’ byddai wedi mynd rhwng y cŵn a’r brain fel rheol – ond mae’r arfer o gychwyn efo sgwennu nodyn yn fan hyn ac wedyn cyfraniad ar Facebook yn dechrau sadio gen i erbyn hyn. Mae’n deimlad braf i gyflawni … Continue reading Blaenoriaethau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sadio ac ail-gychwyn

Wnes i gychwyn yr arfer beunyddiol yma er mwyn mynd yn fwy disgybledig yn y boreau, ac mae wedi helpu efo hynna. O’n i hefyd isio gwella fy ffocws ar ‘waith dwfn’ – ac wedi dechrau gwneud y gwaith asesu sydd angen ar gyfer hynna – ond mae hynna wedi mynd rhwng y cŵn a’r … Continue reading Sadio ac ail-gychwyn Parhau i ddarllen

: Sadio ac ail-gychwyn

Wnes i gychwyn yr arfer beunyddiol yma er mwyn mynd yn fwy disgybledig yn y boreau, ac mae wedi helpu efo hynna. O’n i hefyd isio gwella fy ffocws ar ‘waith dwfn’ – ac wedi dechrau gwneud y gwaith asesu sydd angen ar gyfer hynna – ond mae hynna wedi mynd rhwng y cŵn a’r … Continue reading Sadio ac ail-gychwyn Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sprint diwedd wythnos

Mae heddiw yn mynd: Dyddiadur. Darn am SSiW ar gyfer FB a’r blog a ballu. Sgwrs efo Iestyn am y rhagolygon ariannol – wrth i mi ddechrau deall y model yn well, dan ni’n agosau rwan at weithio allan sut i’w addasu ar gyfer ffigyrau gwahanol o incwm rhagweledig. Mae’n teimlo fel gwaith digon sych, … Continue reading Sprint diwedd wythnos Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sprint diwedd wythnos

Mae heddiw yn mynd: Dyddiadur. Darn am SSiW ar gyfer FB a’r blog a ballu. Sgwrs efo Iestyn am y rhagolygon ariannol – wrth i mi ddechrau deall y model yn well, dan ni’n agosau rwan at weithio allan sut i’w addasu ar gyfer ffigyrau gwahanol o incwm rhagweledig. Mae’n teimlo fel gwaith digon sych, … Continue reading Sprint diwedd wythnos Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar ei hôl hi braidd

Mae rhai diwrnodiau yn fwy heriol nag eraill – wedi ffrae mawr efo’r plant neithiwr, bore digon distaw fuodd hi, ond finnau’n gwneud y daith ysgol tra bod Catrin yn paratoi ar gyfer sgwrs ar y radio nes ymlaen – wedyn golchi llestri, dyn ffrwythau, archeb Tesco, sesiwn delio efo gorbryder fy mam, nwy yn … Continue reading Ar ei hôl hi braidd Parhau i ddarllen

: Ar ei hôl hi braidd

Mae rhai diwrnodiau yn fwy heriol nag eraill – wedi ffrae mawr efo’r plant neithiwr, bore digon distaw fuodd hi, ond finnau’n gwneud y daith ysgol tra bod Catrin yn paratoi ar gyfer sgwrs ar y radio nes ymlaen – wedyn golchi llestri, dyn ffrwythau, archeb Tesco, sesiwn delio efo gorbryder fy mam, nwy yn … Continue reading Ar ei hôl hi braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian, ymgyrchu a chysondeb

Cychwyn araf arni heddiw – mae’r saer coed wedi cyrraedd i drwsio llawr stafell fyw y caban (neu hafoty, meddai Bruce – dwi’n eithaf licio hynna), felly mae fy mam i lawr efo ni – ond mae pawb mwy neu lai yn setlo erbyn hyn, a Catrin wedi cilio er mwyn gweithio ar ail ddrafft … Continue reading Arian, ymgyrchu a chysondeb Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian, ymgyrchu a chysondeb

Cychwyn araf arni heddiw – mae’r saer coed wedi cyrraedd i drwsio llawr stafell fyw y caban (neu hafoty, meddai Bruce – dwi’n eithaf licio hynna), felly mae fy mam i lawr efo ni – ond mae pawb mwy neu lai yn setlo erbyn hyn, a Catrin wedi cilio er mwyn gweithio ar ail ddrafft … Continue reading Arian, ymgyrchu a chysondeb Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwerth cysondeb

Wnes i gadw at y patrwm boreol ddoe, a’r canlyniad oedd i mi orffen darn weddol cymhleth cyn wedyn bod efo digon o amser i drafod patrymau asesu ein llif arian yn fanwl iawn efo Iestyn. Cyn dechrau trio bod yn fwy gyson efo patrymau cychwynnol, mae’n debyg na fyddwn i wedi gorffen y darn … Continue reading Gwerth cysondeb Parhau i ddarllen

: Strwythur gweithio

Ww – mae bore ‘ma’n teimlo’n drefnus… plant yn ôl yn yr ysgol, mymryn o ddyddiadura i atgoffa fi lle mae angen i mi ffocysu, ac amdani…:-) Sgwennu post yn esbonio elfen o’r methodoleg (ar gyfer Facebook a Twitter) bob bore bydd hi am y ddau neu dri mis nesaf – sydd yn glir, yn … Continue reading Strwythur gweithio Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Strwythur gweithio

Ww – mae bore ‘ma’n teimlo’n drefnus… plant yn ôl yn yr ysgol, mymryn o ddyddiadura i atgoffa fi lle mae angen i mi ffocysu, ac amdani…:-) Sgwennu post yn esbonio elfen o’r methodoleg (ar gyfer Facebook a Twitter) bob bore bydd hi am y ddau neu dri mis nesaf – sydd yn glir, yn … Continue reading Strwythur gweithio Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dydd Sul distaw

Fel bod ‘na ffasiwn beth…;-) Ond ges i gyfle i dreulio rhywfaint ar y syniadau daeth allan o gyfarfod YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, wrth eistedd efo panad yn y Blac tra bod Angharad yn parti penblwydd ei chefnithr yn yr Hwylfan. Bydd Siôn yn wych fel cadeirydd – bydd yn egnïol, yn bositif, yn weithgar.  … Continue reading Dydd Sul distaw Parhau i ddarllen

: Dydd Sul distaw

Fel bod ‘na ffasiwn beth…;-) Ond ges i gyfle i dreulio rhywfaint ar y syniadau daeth allan o gyfarfod YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, wrth eistedd efo panad yn y Blac tra bod Angharad yn parti penblwydd ei chefnithr yn yr Hwylfan. Bydd Siôn yn wych fel cadeirydd – bydd yn egnïol, yn bositif, yn weithgar.  … Continue reading Dydd Sul distaw Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Salwch ac esgusodion eraill

Ia, wel, dyna fi, ynde – dechrau gwella o’r annwyd yma, ac yn anghofio’n llwyr am fy ymrwymiad i flogio-dyddiadur bob dydd er mwyn gwella cysondeb ac eglurder meddwl. Felly tebyg bod faint o eglurder meddwl sydd gen i yn… wel, eglur…;-) Ond diwrnod arall o ffocysu ar y llif arian, a’r camau sydd angen … Continue reading Salwch ac esgusodion eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bechod mawr drosto fi fy hun

Mae un bore o salwch yn rhywbeth i rolio dy lygaid arni. Cilwenu hyd yn oed, mewn ffordd eironig. Erbyn yr ail fore, does gena i ddim mynadd o gwbl, efo fi fy hun ta neb arall ‘chwaith. Gwely oedd hi ddoe, yn gwneud gwaith ar ddeall ein sustemau rhagweld llif arian – oedd yn … Continue reading Bechod mawr drosto fi fy hun Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annwyd a hunan-dosturi

Ych. Y peth cyntaf bore ‘ma (wedi gwneud brecwast i’r plant a golchi llestri) ydi llyncu llond llaw o ffisig annwyd a syth yn ôl i ‘ngwely, yn y gobaith bydd yr annwyd ‘ma yn clirio rhywfaint. Mae’n brawf da ar y syniad o ‘waith dwfn’, mae’n siwr – achos fel arfer ar ddiwrnod fel heddiw, … Continue reading Annwyd a hunan-dosturi Parhau i ddarllen

: Annwyd a hunan-dosturi

Ych. Y peth cyntaf bore ‘ma (wedi gwneud brecwast i’r plant a golchi llestri) ydi llyncu llond llaw o ffisig annwyd a syth yn ôl i ‘ngwely, yn y gobaith bydd yr annwyd ‘ma yn clirio rhywfaint. Mae’n brawf da ar y syniad o ‘waith dwfn’, mae’n siwr – achos fel arfer ar ddiwrnod fel heddiw, … Continue reading Annwyd a hunan-dosturi Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cynlluniau a jôcs gwael eraill

Wel, mi gychwynais i arni yn wych ddoe – dim lol, dim petha-tynnu-sylw, jesd agor y chromebook, sgwennu’r dyddiadur, cau’r Chromebook a dechrau meddwl (efo llyfryn nodiadau). Sgwennais i restr uchelgeisiol o bethau hoffwn i eu cyflawni (efallai bydda i’n teimlo’n ddigon di-gywilydd i’w rhannu rhywbryd), ac wedyn dechrau ffocysu ar un elfen o’r gwaith … Continue reading Cynlluniau a jôcs gwael eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut mae cychwyn arni

Un o’r pethau dwi’n gobeithio cyflawni trwy gadw dyddiadur bach ydi gorfodi fy hun i gychwyn y diwrnod yn fwy pwyllog. Fel arfer, mae rhestr hir gen i o bethau sydd ‘angen eu gwneud’ wrth gychwyn y diwrnod – gwaith prysur, chwedl ‘Deep Work’. Bydd rhywfaint o ebyst ataf fi, bydd ebyst at gyfeiriad ‘admin’ … Continue reading Sut mae cychwyn arni Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cynnig i’r 5 busnes cyntaf i gefnogi #SaveSaithSeren

Mae 10 diwrnod ar ôl i ni achub Saith Seren. Mae angen codi tua £900 y mis yn rhagor (wedi cyrraedd oddeutu £2100 yn barod). Rydym bellach yn chwilio am 5 busnes Cymraeg i ymrwymo £100 y mis. Dim ond 5, achos am y £100 bydd pob un o’r 5 busnes yn cael: Hysbyseb amlwg… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pam dwi wedi ymrwymo £10 y mis i #SaveSaithSeren

Dwi ddim yn byw yn Wrecsam. Dwi ddim yn byw yn agos i Wrecsam. Y gwir ydi, prin iawn bydda i hyd yn oed yn ymweld â Wrecsam, er bod gen i ffrindiau da acw. Pam, felly, talu £10 y mis i gadw Saith Seren (y ganolfan Gymraeg a thafarn cyd-weithredol) yn agored? Mae’n agos… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai…;-) Ia, mae’n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar – os ydan ni’n derbyn bod hi’n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfarfod Plaid Cymru cyntaf i hogyn heb ffydd…

Roeddwn i’n hwyr iawn yn ymaelodi efo Plaid Cymru, er mawr syndod i fi fy hun.  Roedd bwriad gen i ymaelodi yr un adeg i mi ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith a Cymuned, yn Eisteddfod Dinbych 2001 – yr ail dro i mi fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi paratoi’r frawddeg ‘Gaf i ymaelodi, os… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cais diddorol iawn ar greu rhwydwaith – a gwir gwerth methiannau

Wedi rhywfaint o fwydro cychwynnol yn fan hyn am bwysigrwydd cysylltu pobl, fydd o ddim yn dy synnu di i mi fod wrth fy modd o weld syniad newydd yn ymddangos ar Twitter heddiw – @YRhwydwaith sydd yn arwain at http://yrhwydwaith.com – er mwyn ‘hyrwyddo cynnwys digidol Cymraeg’. Mae’r syniad wedi’i ddatblygu gan Huw Marshall o S4C,… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Beth fyddai’r pwrpas cysylltu pobl gyda’i gilydd? Beth sydd i’w ennill o’i wneud?

Yn y post blaenorol, cychwynnais ar hyd llwybr yn gofyn sut fath o beth byddai rhyddid y mae modd i ni gymryd heb ganiatad neb arall – a’r fan gychwyn roeddwn yn cynnig oedd yr angen i gysylltu pobl gyda’i gilydd. Yn amlwg, mae pawb wedi’i gysylltu mewn rhyw ffordd yn barod – cysylltiadau ydy… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut fath o beth fyddai rhyddid pe tasen ni’n ei gymryd heb ofyn?

Do, diolch, dw i wedi cael y busnes Steddfod ‘na allan o fy sustem, diolch i sylwadau clên rhai pobl dw i’n eu parchu yn fawr iawn – felly nôl at brif reswm bodolaeth y blog hwn, sef codi syniadau am gamau ymarferol ‘er mwyn ennill’ – dim bod ystyr ennill bob tro yn hollol… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Yli, dim bai fi ydi hyn – wedi cael fy neffro gan y larwm 5 o’r gloch sef hogyn bach yn crio am ei nwn, a does gen i’m gobaith mul cysgu eto – yn enwedig efo fy mhen yn dal i droi efo sylwadau am y Steddfod.  Dw i’n gwybod yn iawn bod 5… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Yli, dim bai fi ydi hyn – wedi cael fy neffro gan y larwm 5 o’r gloch sef hogyn bach yn crio am ei nwn, a does gen i’m gobaith mul cysgu eto – yn enwedig efo fy mhen yn dal i droi efo sylwadau am y Steddfod.  Dw i’n gwybod yn iawn bod 5… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dyfodol yr Eisteddfod a’r hwyl a sbri o anghytuno gyda Seimon Brooks

2 beth cyn cychwyn – madda i mi os bydd fy Nghymraeg yn fwy lletchwith nag arfer, ond dw i newydd orfod ateb sylw ar fy mlog ‘Saesneg’ yn y Sbaeneg, ac mae dal yn fore iawn i mi, ac mae’r hen frêns ‘ma’n teimlo fel bod rhywun ‘di gadael nhw mewn peiriant sychu dillad… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Beth ydi pwrpas ysgrifennu yn y Gymraeg?

Dim o ran llyfrau neu bapurau bro neu gylchgronau neu ffurflenni neu arwyddion – yn y byd cyfoes, mae iaith heb bresenoldeb gweledol yn gorfod bod yn is-raddol. Yr hyn dw i’n holi fy hun ydy beth ydy pwrpas i mi ysgrifennu blog yn y Gymraeg? Dywedais yn y cofnod cyntaf fod o’n iawn –… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pa beth yr aethoch allan i’w achub?

Roedd hi’n braf iawn gweld Seimon Brooks a Richard Glyn yn lawnsio’r gyfrol maen nhw wedi’i golygu a’i chyhoeddi yn ddiweddar, ‘Pa beth yr aethoch allan i’w achub?’, yn y Penlan Fawr ym Mhwllheli neithiwr – tafarn sydd ag un o’r awyrgylchoedd mwyaf hyfryd o Gymraeg yn y wlad gyfan, am wn i. Dim ond… Parhau i ddarllen