Archives: Bach o bopeth BR

Bach o bopeth BR: Fietnam

Bach o bopeth BR: Castell y Bere

Hufen iâ yn Nhywyn cyn cychwyn…Cadarnle anghysbell oedd Castell y Bere a hynny ar ffin hollbwysig i ddiogelwch y Tywysog, gan warchod porfeydd ei wartheg, amdiffyn cadarnle Gwynedd a thra-arglwyddiaethau ar dir cyfagos Meirionydd.I’r Tywysog Lly… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Tafwyl ‘18

Cychwyn y penwythnos gyda dêt brecwast gyda KarinaMynd am dro i’r Rhath i weld cartref newydd KarinaAmser teulu ac ymweld â Iago Llywelyn! Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gŵyl Sónar Barcelona

MACBA Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwlad y Basg

BilbaoGextoBiarritzBayonne Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Arfordir Gorllewin Ceri

Bach o bopeth BR: Tymor 2, Madrid

Dyma fi’n dogfennu rhai straeon o fy ail dymor yma ym Madrid.Dechreuais fynychu dosbarthiadau cerameg. Dyma’r peth cynta’ i mi greu! Dwi’n mwynhau’r dosbarth yn arw. Mae’na gymysgedd gwahanol o ferched pob wythnos o bob oedran a mae’n broses gwych ffoc… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Helo Bethan. Rwy’n ysgrifennu atoch achos bod ni’n datblygu prosiect newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg a hoffen ni gael eich help. Mae CorCenCC yn brosiect uchelgeisiol a ddechreuodd yn swyddogol ar Fawrth 1af 2016 (gweler ei’n gwefan – ond nid fedrai yrru url) Bydd llawer o gydrannau gan y corpws rydyn ni’n ei gynllunio. Rydyn ni’n cysylltu â chi ynglŷn â’r elfen testunau electronig. Oes bosib i ti gyrru ebost i mi (WilliamsL10 at cardiff. ac. uk) i mi yrru mwy o wybodaeth i ti? Diolch, Lowri

Helo Lowri, dim ond nawr dwi´n gweld y neges yma! Yda chi dal angen fy help? – Bethan Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Lisboa

Bach o bopeth BR: Tiyoweh la Quietud

Gweithdy bwyd figan Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Segovia

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2018-03-04 22:07:20

Bach o bopeth BR: Ciwba

Bach o bopeth BR: Malaga

Calle Larios CAC Malaga Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Granada

Cerdded trwy strydoedd yr Albacin ben bore i Mirador San Nicolás.Yr AlhambraGolygfa o’r Alhambra o SacromonteYmweld â thŷ yn y graig yn Sacromonte cyn mynd i fyny trwy’r goedwig i dafarn amghyfreithlon mewn ogof yn cael ei redeg gan griw o Senegal…. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Misoedd cyntaf Madrid

Roedd hi’n hunllef dod o hyd i rywle i fyw yn y ddinas – llawer wedi dweud wrtha i o flaen llaw ei bod hi’n haws dod o hyd i swydd yn y ddinas na ‘stafell! Yn diwedd cefais ‘stafell mewn fflat gyda dau fachgen, un o Frasil a’r llall o ogledd Sbaen yn A… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Bach o bopeth BR: Toledo 01/09/17

Toledo 01/09/17 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bartholomiew

“Dewr yw dilyn eich breuddwydion”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Euraidd

“Mae pobl mor sicr bod amser yn bodoli, ond ni allynt ei dal gyda eu dwylo.

Mae wastad yn llithro trwy eu bysedd.

Efallai ni allynt ei ddal achos nid yw’n bodoli.

Mae amser mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Durutti

“Mi welais hedyn sycamorwydden yn chwyrlio i lawr mewn i’r pwll o ddŵr.

Roedd hi’n bwrw neithiwr, mae’r stryd yn llawn pyllau dŵr.

Mae’r awyr mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bricyll

“Mi welais i dau ddyn tal yn cerdded heibio. 

Amdanynt dillad lliwgar a llaes. 

Mi faglodd un ar y pafin anwastad.

Mae pobl mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ddy gŷrls

Ddy gŷrls

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parc Sefton Parc Sefton Lerpwl ONE Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Tapas a choctêls ym mwyty ‘Midland’ Biwmaris i ddathlu Bleep yn…

Tapas a choctêls ym mwyty ‘Midland’ Biwmaris i ddathlu Bleep yn cymhwyso fel athrawes.

Ffrindiau newydd yn clwb COPA Caernarfon wedyn!

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Llyn Hafod

Caffi 1815 Bangor

Mynd ar goll yn y goedwig

Llyn Hafod o’r diwedd yn y gwres

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Fidio del

Fidio del Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Primavera

Perfformiad syrpreis gan Arcade Fire. 

Gwelon ni sawl perfformiad gan gynnwys: Flying Lotus, Fatima Yamaha, Run the Jungle, HAIM, Bon Iver, The XX, Jamie XX, Skepta, King Krule, Alexandra Saviour, Chkchkchk!!!, badbadnotgood,Wild Beasts, Aint no Metal in this Battle.

Solange

Tycho

Cinio yn Flax & Kale. Cawl cêl, salad cêl, sglodion cêl.

Powlen salad gyda hwmws a thŵr o felon ddŵr â chaws gafr.

Pina Colada mor fawr a fy mhen.

Y brecwast olaf.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gŵyl Gomedi Machynlleth 2017

Gŵyl Gomedi Machynlleth 2017

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Partishmarti Twthil Ebrill 2017

Partishmarti Twthil Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Rotterdam

Fuodd Mam yn byw yn Rotterdam yn ei hugeiniau am rhai blynyddoedd, felly rym ni wedi bod i’r ddinas bob ryw bum mlynedd i ymweld â ffrindiau fel teulu. Ro’n i wastad yn teimlo bod fy mhrofiad o’r ddinas wedi bod yn un o ddilyn ôl-traed fy mam, ac felly ddim wir yn gwneud amserlen fy hun a ddim wir wedi dod i adnabod y ddinas.

Penderfynais ymweld ben fy hun ac aros gyda ffrindiau mam, a hefyd fy ffrind Cisem a oedd yno’n astudio’r fiolin er mwyn cael blas o’r sîn ifanc yn y ddinas.

Wnes i gwrdd â Cisem sy’n wreiddiol o Dwrci mewn parti ar dram yng Ngwlad Pwyl a wnaethon ni yrru ymlaen yn syth bin! Roedd hi’n astudio’r fiolin ac yn rhoi gwersi, ynghyd â theithio gyda cherddorion o dro i dro. Roedd hi’n teithio ar hyn o bryd gyda perfformwraig o’r enw ‘Karsu’. Roedd hi’n byw bellach yn Koningin Emmaplein yn ne’r ddinas, mewn fflat a oedd yn eiddo i A.D. Donker, awdur llyfrau academaidd i ysgolion enwog yn yr Isel Diroedd. Roedd ei fab yn byw lawr grisiau i Cisem – artist … mi dynnais rhai lluniau o’r tu fewn hefyd… 

image
image
image
image
image

Roedd hwn mewn bocs gwydr a tua’r un maint a fy llaw.

image
image

Celf mab Donker.

image
image
image

Cefais groeso Twrceg yn fflat Cisem, gyda choffi Twrceg yn fy nisgwyl.

image

Drws nesa’ i’r fflatiau roedd amgueddfeydd hanes natur, galeri gelf enwog y Kunsthall, parc del ac ysbyty wedi eu henwi ar ôl Erasmus.

Ysbyty Erasmus

image

Cariadon ym Mharc Het

image
image

Yn un o’r coed roedd ‘na barot gwyrdd diddanu ei hun trwy bigo’r hadau coed ‘na sy’n twyrlio i lawr fel hofrennydd gyda’i big, ac yna’n eu gollwng a’u gwylio’n disgyn i’r llawr.

image

Tŵr teledu Rotterdam

image
image

Clirio addurniadau’r Hydref o’r parc yn barod i’r Gaeaf!

image

Ymlwybro wedyn i’r amgueddfa hanes natur gydag anifeiliaid a thrychfilod.

image
image
image
image
image

Roedd arddangosfa ar fywyd cyfredol anifeiliaid y ddinas, yn gorfod goroesi ymysg yr holl sbwriel.

image

Dyma nyth ‘deryn a wnaed o wifren.

image

Roedd casgliad od o anifeiliaid a oedd wedi dioddef tynged erchyll. 

Yn ystod ailaddurno ei dy yn 1987, daeth Leo Eeuwijk o hyd i’r lygoden fawr yma yn ei dŷ yn Schiedam. Cafodd y lygoden druan ei ddal rhwng y llawr a’r tô gan y sgriw.

image
image
image

Mi es i ymlaen i’r galeri gelf fodern y Kunsthall wedyn drws nesa’.

image

Yn ei weithdy ym Maputo, mae’r artist Goncalo Mabunda yn casglu arfau a metel sgrap a gafodd ei ddefnyddio yn ystod y rhyfel cartre’ pymtheg mlynedd o hyd yn Mozambique – gan ddefnyddio’r hyn mae’n dod o hyd iddo mewn i seddi, gan roi ystyr newydd i’r hen ddeunyddiau. Mae ei wefan www.crise.com nid yn unig yn feirniadol am y cydsyniad bod cyfundrefnau milwrol Affricanaidd yn rhai llawn trosedd, ond mae hefyd yn gwthio’r syniad o adlewyrchu yn bositif ar y pwêr o gelf i drawsnewid gwrthrychau, enwedig mewn cyd-destun cymdeithasau sifil Affricanaidd.

http://makingafrica.net/2015/04/featured-workgoncalo-mabunda-www-crise-com/

image
image
image

Roedd gen i ofn edrych i lawr wrth gamu ar hwn!

image

Arddangosfa gan y ffotograffydd du a gwyn enwog Peter Lindbergh.

image

Dyma lun Lindbergh yn 1988 yn mynegi ei syniad plentyndod o brydferthwch am iddo gael ei fagu yn yr ardal diwydiannol yr Almaen, y Ruhr.

image
image

Yn y tô roedd arddangosfa am ddeintyddiaeth mewn celf dros yr oesoedd. Roedd yn ddifyr iawn! Gwelwch isod ‘Santa Polonia’ – Sant Apollonia 1470-1800. Pan wnaeth Apollonia wrthod rhoi’r gorau i’w chrefydd (Cristnogaeth) yn yr ymerodraeth Rhufeinig yn 248 AC, cafodd hi ei dannedd wedi eu tynnu allan gan efail a fe dorrwyd ei gên! Er mwyn rhoi terfyn i’r boen, penderfynodd hi i neidio ar coelcerth yn wirfoddol a marw fel merthyr. Fe wnaeth ei dioddefaint hi ysbrydoli Cristnogion, a fe wnaed hi’n sant ar boen dannoedd!

image
image

Roedd galeri Witte de With ar agor yn hwyr, felly aethom i weld y celf yn fano. Mae wedi ei leoli ar stryd prysur ac ifanc y Witte de Withstraat- sy’n enwog am gael y dafarn fwyaf prysur yn Ewrop yno – De Witte Aap.

image
image
image
image
image

Roedd y ffilm yma’n anhygoel gan ddangos adeilad gwag Le Corbusier yn India.

image
image
image
image
image
image
image

Dawnsio a chwrw yn Witte De Aap.

image
image

Aethom i glwb nos WORM gan ei fod yn enwog am nosweithiau cofiadwy a celfyddydol. Roedd hi’n digwydd bod yn noson dathlu amrywiaeth rywedd, felly mewn â ni… yno cafwyd perfformiad ar ôl perfformiad gan y gymuned LGBTQ a oedd yn llawn rhyw! Dyma luniau o ddawnsiwr oedd y mwyaf gweddus i roi ar y blog! Ar un llaw, ro’n i’n falch o fod yn rhan o’r dathliad yma, ond ar y llaw arall roedd bach o ofarlôd o rhyw a roedd’na awyrgylch rhyfedd am bod y gynulleidfa oedd i gyd yno i ddawnsio a mwynhau mewn tawelwch yn gwylio ‘chydig rai oedd yn mwynhau sylw a ddim gyda lawer o dalent… !

image
image
image
image

Cyn mynd adre’ cawsom fwyd Surinamaidd o gaffi Warung Mini – mor dda, ond mor seimllyd!

Cefais snap o’r celf stryd wrth i ni gerdded adref.

image

Clwb nos breifat White’s rownd y gornel o fflat Cisem. Dyma ble mae’r dynion ariannog y ddinas yn mynd i gael cwmni merched meddai hi. Roedd yn y newyddion ‘chydig fisoedd yng nghynt am bod un o’r cwsmeriaid wedi cael ei saethu.

image

Witte yn y dydd.

image
image
image

Dyma gerflun trawiadol o ddynes Rotterdam yn dal yr awyr i fyny am i ddinas Rotterdam gael ei ddifetha’n llwyr gan fomio’r ail ryfel byd yn 1946.

image

Markthal Rotterdam llawn stondinau bwyd a bwytai tu fewn.

image
image
image

Cefais grempogau bach Iseldireg ‘poffertjes’ gyda siwgr, lemwn a sinamwn.

image

Gyda’r nos aethom i weld ffrind Cisem yn chwarae’r trwmped fel rhan o berfformiad ‘The Big Easy’ yn theatr y Rotterdamse Schouwburg. Roedd yn berfformiad a oedd yn cyfuno drama a cherddoriaeth yn Saesneg a Iseldireg gan sôn am brofiadau trigolion New Orleans wedi’r trychineb corwynt Katrina. 

image
image

Ymlwybro i weld y bariau Luchtsingel wedi i ni gael bwyd ffres hyfryd ym mwyty Sbaeneg La Cazuela.

image
image

Gin mawr nol yn Witte De Withstraat.

image

Am fy noson olaf mi es i at fy anti Loes ac wncwl Peter i aros yn eu fflat ar Benthuizerstraat gyda grisiau serth wrth i chi ddod mewn!

image

Roeddynt wedi paratoi swper arbennig i mi gyda Jennifer a Fleur yn y fflat!

image

Aethom wedyn i far. Roedd mor hyfryd bod yng nghwmni’r ddau – maent dal llwyr mewn cariad wedi degawdau o berthynas!

image
image
image

Cysgais yn y gwely tri chwarter dan lun a wnaed gan tad Peter.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Brwsel Tomislav

Aduniad

Noson 1af, creu caer o obennyddion a sgwrsio

image

Cogydd o fri

image
image

Cawsom daith tywys gan Tomislav o gwmpas y Cyngor Ewropeaidd ble mae’n gweithio fel cyfieithydd i swyddfa Croatia. Cerddom heibio gwenidogion economi’r holl wledydd wedi iddynt ddod allan o gyfarfod!

Dyma ni’n ymlwybro i’r siopau yn y Marolles o Palais de Justice. Prynnais ddwy sgarff o siop ar Rue Haute am 20c.

image

Prif Sgwâr Brwsel yn goleuo fyny fel Disneyland gyda’r nos.

image

Dawnsio budr yn Bonnefooi yn oriau mân y bore wedi i ni fod i glwb nos drag Chez Maman. 

image
image
image

Cawsom hefyd noson gyda cariad Tomislav sy’n Eidalwr mewn tŷ llawn o Eidalwyr, a mi gefais brynhawn gyda Tomislav cyn ymadael yn mynd am dro i farchnad ac yna gwylio ei ffrindiau’n chwarae pêl droed mewn canolfan yn y banlieu.

Llun hyfryd o’r criw yng ngoleuni’r machlud.

image

Chwarae gyda’r bylb golau disgo.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Llyn Conwy

Llyn Conwy Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Pili Pala Dolgellau 01/04/17

Pili Pala Dolgellau 01/04/17 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Penwythnosau gyda’r merched ger CaernarfonKebab Bangor ar ôl gig…

Penwythnosau gyda’r merched ger Caernarfon

Kebab Bangor ar ôl gig Datblygu yn Pontio, clwb DB & Peep

Mynd am dro i lyn Ogwen

Dathlu penblwydd Ema rownd ‘dre’.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: LEEDSBwyty HansaGaleri TeteleyTeils Neuadd y DrefBrics farchnad…

LEEDSBwyty HansaGaleri TeteleyTeils Neuadd y DrefBrics farchnad y dre Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Chwarae Drych

Chwarae Drych Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwi + Petrolewm Marchnad Stryd Bessemer

Ciwi + Petrolewm 

Marchnad Stryd Bessemer

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwlad yr Iâ

Bach o bopeth BR: Tre’r Ceiri

Bach o bopeth BR: Doctopws

Doctopws Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ben Twthil 20/01/17

Ben Twthil 20/01/17 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Parhau’r Parti: Tecno’n Twthil 14/01/17

Parhau’r Parti: Tecno’n Twthil 14/01/17

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Nadolig 2016

Eistedd yn fan gwersylla Erfyl am y tro cyntaf!Pencefn dydd San Steffan.Penblwydd yn 24 – bwyty Salt Marsh Kitchen.MOMA Machynlleth – gwaith Juan Gorriti o Wlad y Basg.AberystwythPoppet!Cei NewyddCwmtyduCyri KarinaRusty – ci SimonJoey – cath Ffion Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd

Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Mwynhau’r Pixies

Mwynhau’r Pixies

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth

Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Sws yn NarberthYn mwynhau yn y glaw yn Folly Farm!Dinbych-y-Pysgod heb dwristiaid.Gwŷl Nawr yn…

Sws yn Narberth

Yn mwynhau yn y glaw yn Folly Farm!

Dinbych-y-Pysgod heb dwristiaid.

Gwŷl Nawr yn Abertawe

Euros Childs yn perfformio yn Theatr Volcano

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Diwrnod perffaith yr Hydref

Cacen fêl gan Karina – 7 haen!! Llond pot o fêl, blawd + wyau. Iogwrt naturiol i’r eisin.

image

Coginwyd pob haen yn unigol.

image
image
image

Nefoedd ar y ddaear. Diolch Karina!!

image

Trechwyd gan y gacen.

image

Chwilota am fwy a gacenni’r bore trannoeth yng nghaffi T H Roberts

image
image
image

Llyn Llanelltyd

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Ymlaen i Abermaw yn y glaw.

image
image

Egluro llun Salem a’r diafol yn y siôl yn siop hen bethau Walter Lloyd Jones.

image
image
image

Fyny i weld golygfa’r Mawddach.

image
image
image
image
image

Gyrru i lyn Cregennan.

image
image
image
image
image
image
image

Aber y Mawddach o Westy Siôr y 3ydd.

image
image
image
image

Enfys dros Ddolgellau.

image

Fy hen ysgol gynradd – Ysgol y Brithdir yn gwynebu cau er mwyn canoli gan Gyngor Gwynedd – polisi sy’n lladd cymunedau.

image

Llwybr Torrent.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Lawr i Aberystwyth heibio Llyn Mwyngil.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Piles de Paris

Amser aduniad unwaith eto.

Cerddais drwy barc Place des Vosage wrth gyfeiriannu i fflat fy ffrind Marine. Dysgais yn hwyrach yn y daith mai dyma oedd un o’r sgwariau hynaf ym Mharis. Dyma hefyd yr union fan ble wnes i ffarwelio â’r criw yn hwyrach hefyd.

image

Ar ôl llusgo fy nhraed i’r fflat, beth gwell na rhoi gwobr i’n hun?

image

Golygfa o gartref Marine – rue de Breguet.

image

Bore trannoeth wedi sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le gyda Marine, es i i gaffi i aros am David a oedd ar ei ffordd mewn awyren i Baris i gychwyn ei flwyddyn fel athro Saesneg. Arhosais iddo yn ‘Ten Belles Bread’ ar stryd Marine, woooa, roedd yn flasus!

image

Tra i David ddal lan ar ei gwsg, es i i fyfyrio yng nghaffi Chez Troquette a chael cacen arall.

image
image

Ci enfawr tebycach i afr mewn parc ar fy ffordd i Pere Lachaise.

image

Prynnu grawnwin am y penwythnos.

image

Golygfa fin nos o doeau Paris.

image

Llai na dwyawr gyda’n gilydd yn ôl a roedd Tomislav yn chwilio am hadau yn nannedd David yn barod.

image

Aethom i noson techno yn ‘Les Docks’ a oedd yn rhan o ŵyl Red Bull – ‘Soumission’ oedd ei enw. 

Arwyddion yn y toiledau …

image
image
image
image

Wedi oriau o ddawnsio ac yfed cwrw drud, amser galw tacsi.

image

Diwrnod canlynol: coffi cryf ym marchnad, cyn crwydro i Parc de la Villete (gan basio sawl un yn chwarae PokemonGo) ac yna mynd i Centre Cent Quatre a gweld arddangosfa prydferth gan artist a oedd wedi sgetsio fersiwn newydd o’r Beibl. Yn Centre 104 cawsom wers ddawns gan ffrind Marine, Noussa.

image

Adeiladau ardal Centre 104. Yn dychmygu bydda’r bloc fflatiau yma’n debyg i’r groes fferyllfa o’r awyr.

image

Gwylio Gold Panda yn Café de la Danse. Roedd yn gwbl wych – dim laptop mewn golwg a’r lluniau tu ôl iddo yn hyfryd.

image
image

Rhannu potel gwin yn Cafe des Anges cyn mynd adre i sgwrsio am oriau.

image
image

Dimanche glawiog. Aros am fws cyn mynd i wylio ffilm a wnaed gan gyfarwyddwyr lleol – ‘Le Parc’, yn Le Louxor.

image

Gwisgo sgarff a wnaed gan Marine – a wedi’w osod gan Marine!

image
image

Crwydo’n nes at Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre cyn cael cinio – gwyrddni a sglods gyda llond gwlad o sawsys.

image
image
image
image

Les modèles ar risiau ger Rue Muller sy’n enwog am ymddangos mewn sawl ffilm.

image
image

Dod o hyd i ‘Caru’ ar y wal gariad Montmartre.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Parhau i ddarllen