Archives: Bach o bopeth BR

Bach o bopeth BR: Rotterdam

Fuodd Mam yn byw yn Rotterdam yn ei hugeiniau am rhai blynyddoedd, felly rym ni wedi bod i’r ddinas bob ryw bum mlynedd i ymweld â ffrindiau fel teulu. Ro’n i wastad yn teimlo bod fy mhrofiad o’r ddinas wedi bod yn un o ddilyn ôl-traed fy mam, ac felly ddim wir yn gwneud amserlen fy hun a ddim wir wedi dod i adnabod y ddinas.

Penderfynais ymweld ben fy hun ac aros gyda ffrindiau mam, a hefyd fy ffrind Cisem a oedd yno’n astudio’r fiolin er mwyn cael blas o’r sîn ifanc yn y ddinas.

Wnes i gwrdd â Cisem sy’n wreiddiol o Dwrci mewn parti ar dram yng Ngwlad Pwyl a wnaethon ni yrru ymlaen yn syth bin! Roedd hi’n astudio’r fiolin ac yn rhoi gwersi, ynghyd â theithio gyda cherddorion o dro i dro. Roedd hi’n teithio ar hyn o bryd gyda perfformwraig o’r enw ‘Karsu’. Roedd hi’n byw bellach yn Koningin Emmaplein yn ne’r ddinas, mewn fflat a oedd yn eiddo i A.D. Donker, awdur llyfrau academaidd i ysgolion enwog yn yr Isel Diroedd. Roedd ei fab yn byw lawr grisiau i Cisem – artist … mi dynnais rhai lluniau o’r tu fewn hefyd… 

image
image
image
image
image

Roedd hwn mewn bocs gwydr a tua’r un maint a fy llaw.

image
image

Celf mab Donker.

image
image
image

Cefais groeso Twrceg yn fflat Cisem, gyda choffi Twrceg yn fy nisgwyl.

image

Drws nesa’ i’r fflatiau roedd amgueddfeydd hanes natur, galeri gelf enwog y Kunsthall, parc del ac ysbyty wedi eu henwi ar ôl Erasmus.

Ysbyty Erasmus

image

Cariadon ym Mharc Het

image
image

Yn un o’r coed roedd ‘na barot gwyrdd diddanu ei hun trwy bigo’r hadau coed ‘na sy’n twyrlio i lawr fel hofrennydd gyda’i big, ac yna’n eu gollwng a’u gwylio’n disgyn i’r llawr.

image

Tŵr teledu Rotterdam

image
image

Clirio addurniadau’r Hydref o’r parc yn barod i’r Gaeaf!

image

Ymlwybro wedyn i’r amgueddfa hanes natur gydag anifeiliaid a thrychfilod.

image
image
image
image
image

Roedd arddangosfa ar fywyd cyfredol anifeiliaid y ddinas, yn gorfod goroesi ymysg yr holl sbwriel.

image

Dyma nyth ‘deryn a wnaed o wifren.

image

Roedd casgliad od o anifeiliaid a oedd wedi dioddef tynged erchyll. 

Yn ystod ailaddurno ei dy yn 1987, daeth Leo Eeuwijk o hyd i’r lygoden fawr yma yn ei dŷ yn Schiedam. Cafodd y lygoden druan ei ddal rhwng y llawr a’r tô gan y sgriw.

image
image
image

Mi es i ymlaen i’r galeri gelf fodern y Kunsthall wedyn drws nesa’.

image

Yn ei weithdy ym Maputo, mae’r artist Goncalo Mabunda yn casglu arfau a metel sgrap a gafodd ei ddefnyddio yn ystod y rhyfel cartre’ pymtheg mlynedd o hyd yn Mozambique – gan ddefnyddio’r hyn mae’n dod o hyd iddo mewn i seddi, gan roi ystyr newydd i’r hen ddeunyddiau. Mae ei wefan www.crise.com nid yn unig yn feirniadol am y cydsyniad bod cyfundrefnau milwrol Affricanaidd yn rhai llawn trosedd, ond mae hefyd yn gwthio’r syniad o adlewyrchu yn bositif ar y pwêr o gelf i drawsnewid gwrthrychau, enwedig mewn cyd-destun cymdeithasau sifil Affricanaidd.

http://makingafrica.net/2015/04/featured-workgoncalo-mabunda-www-crise-com/

image
image
image

Roedd gen i ofn edrych i lawr wrth gamu ar hwn!

image

Arddangosfa gan y ffotograffydd du a gwyn enwog Peter Lindbergh.

image

Dyma lun Lindbergh yn 1988 yn mynegi ei syniad plentyndod o brydferthwch am iddo gael ei fagu yn yr ardal diwydiannol yr Almaen, y Ruhr.

image
image

Yn y tô roedd arddangosfa am ddeintyddiaeth mewn celf dros yr oesoedd. Roedd yn ddifyr iawn! Gwelwch isod ‘Santa Polonia’ – Sant Apollonia 1470-1800. Pan wnaeth Apollonia wrthod rhoi’r gorau i’w chrefydd (Cristnogaeth) yn yr ymerodraeth Rhufeinig yn 248 AC, cafodd hi ei dannedd wedi eu tynnu allan gan efail a fe dorrwyd ei gên! Er mwyn rhoi terfyn i’r boen, penderfynodd hi i neidio ar coelcerth yn wirfoddol a marw fel merthyr. Fe wnaeth ei dioddefaint hi ysbrydoli Cristnogion, a fe wnaed hi’n sant ar boen dannoedd!

image
image

Roedd galeri Witte de With ar agor yn hwyr, felly aethom i weld y celf yn fano. Mae wedi ei leoli ar stryd prysur ac ifanc y Witte de Withstraat- sy’n enwog am gael y dafarn fwyaf prysur yn Ewrop yno – De Witte Aap.

image
image
image
image
image

Roedd y ffilm yma’n anhygoel gan ddangos adeilad gwag Le Corbusier yn India.

image
image
image
image
image
image
image

Dawnsio a chwrw yn Witte De Aap.

image
image

Aethom i glwb nos WORM gan ei fod yn enwog am nosweithiau cofiadwy a celfyddydol. Roedd hi’n digwydd bod yn noson dathlu amrywiaeth rywedd, felly mewn â ni… yno cafwyd perfformiad ar ôl perfformiad gan y gymuned LGBTQ a oedd yn llawn rhyw! Dyma luniau o ddawnsiwr oedd y mwyaf gweddus i roi ar y blog! Ar un llaw, ro’n i’n falch o fod yn rhan o’r dathliad yma, ond ar y llaw arall roedd bach o ofarlôd o rhyw a roedd’na awyrgylch rhyfedd am bod y gynulleidfa oedd i gyd yno i ddawnsio a mwynhau mewn tawelwch yn gwylio ‘chydig rai oedd yn mwynhau sylw a ddim gyda lawer o dalent… !

image
image
image
image

Cyn mynd adre’ cawsom fwyd Surinamaidd o gaffi Warung Mini – mor dda, ond mor seimllyd!

Cefais snap o’r celf stryd wrth i ni gerdded adref.

image

Clwb nos breifat White’s rownd y gornel o fflat Cisem. Dyma ble mae’r dynion ariannog y ddinas yn mynd i gael cwmni merched meddai hi. Roedd yn y newyddion ‘chydig fisoedd yng nghynt am bod un o’r cwsmeriaid wedi cael ei saethu.

image

Witte yn y dydd.

image
image
image

Dyma gerflun trawiadol o ddynes Rotterdam yn dal yr awyr i fyny am i ddinas Rotterdam gael ei ddifetha’n llwyr gan fomio’r ail ryfel byd yn 1946.

image

Markthal Rotterdam llawn stondinau bwyd a bwytai tu fewn.

image
image
image

Cefais grempogau bach Iseldireg ‘poffertjes’ gyda siwgr, lemwn a sinamwn.

image

Gyda’r nos aethom i weld ffrind Cisem yn chwarae’r trwmped fel rhan o berfformiad ‘The Big Easy’ yn theatr y Rotterdamse Schouwburg. Roedd yn berfformiad a oedd yn cyfuno drama a cherddoriaeth yn Saesneg a Iseldireg gan sôn am brofiadau trigolion New Orleans wedi’r trychineb corwynt Katrina. 

image
image

Ymlwybro i weld y bariau Luchtsingel wedi i ni gael bwyd ffres hyfryd ym mwyty Sbaeneg La Cazuela.

image
image

Gin mawr nol yn Witte De Withstraat.

image

Am fy noson olaf mi es i at fy anti Loes ac wncwl Peter i aros yn eu fflat ar Benthuizerstraat gyda grisiau serth wrth i chi ddod mewn!

image

Roeddynt wedi paratoi swper arbennig i mi gyda Jennifer a Fleur yn y fflat!

image

Aethom wedyn i far. Roedd mor hyfryd bod yng nghwmni’r ddau – maent dal llwyr mewn cariad wedi degawdau o berthynas!

image
image
image

Cysgais yn y gwely tri chwarter dan lun a wnaed gan tad Peter.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Brwsel Tomislav

Aduniad

Noson 1af, creu caer o obennyddion a sgwrsio

image

Cogydd o fri

image
image

Cawsom daith tywys gan Tomislav o gwmpas y Cyngor Ewropeaidd ble mae’n gweithio fel cyfieithydd i swyddfa Croatia. Cerddom heibio gwenidogion economi’r holl wledydd wedi iddynt ddod allan o gyfarfod!

Dyma ni’n ymlwybro i’r siopau yn y Marolles o Palais de Justice. Prynnais ddwy sgarff o siop ar Rue Haute am 20c.

image

Prif Sgwâr Brwsel yn goleuo fyny fel Disneyland gyda’r nos.

image

Dawnsio budr yn Bonnefooi yn oriau mân y bore wedi i ni fod i glwb nos drag Chez Maman. 

image
image
image

Cawsom hefyd noson gyda cariad Tomislav sy’n Eidalwr mewn tŷ llawn o Eidalwyr, a mi gefais brynhawn gyda Tomislav cyn ymadael yn mynd am dro i farchnad ac yna gwylio ei ffrindiau’n chwarae pêl droed mewn canolfan yn y banlieu.

Llun hyfryd o’r criw yng ngoleuni’r machlud.

image

Chwarae gyda’r bylb golau disgo.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Llyn Conwy

Llyn Conwy Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Pili Pala Dolgellau 01/04/17

Pili Pala Dolgellau 01/04/17 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Penwythnosau gyda’r merched ger CaernarfonKebab Bangor ar ôl gig…

Penwythnosau gyda’r merched ger Caernarfon

Kebab Bangor ar ôl gig Datblygu yn Pontio, clwb DB & Peep

Mynd am dro i lyn Ogwen

Dathlu penblwydd Ema rownd ‘dre’.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: LEEDSBwyty HansaGaleri TeteleyTeils Neuadd y DrefBrics farchnad…

LEEDSBwyty HansaGaleri TeteleyTeils Neuadd y DrefBrics farchnad y dre Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Chwarae Drych

Chwarae Drych Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwi + Petrolewm Marchnad Stryd Bessemer

Ciwi + Petrolewm 

Marchnad Stryd Bessemer

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwlad yr Iâ

Bach o bopeth BR: Tre’r Ceiri

Bach o bopeth BR: Doctopws

Doctopws Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ben Twthil 20/01/17

Ben Twthil 20/01/17 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Parhau’r Parti: Tecno’n Twthil 14/01/17

Parhau’r Parti: Tecno’n Twthil 14/01/17

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Nadolig 2016

Eistedd yn fan gwersylla Erfyl am y tro cyntaf!Pencefn dydd San Steffan.Penblwydd yn 24 – bwyty Salt Marsh Kitchen.MOMA Machynlleth – gwaith Juan Gorriti o Wlad y Basg.AberystwythPoppet!Cei NewyddCwmtyduCyri KarinaRusty – ci SimonJoey – cath Ffion Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd

Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Mwynhau’r Pixies

Mwynhau’r Pixies

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth

Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Sws yn NarberthYn mwynhau yn y glaw yn Folly Farm!Dinbych-y-Pysgod heb dwristiaid.Gwŷl Nawr yn…

Sws yn Narberth

Yn mwynhau yn y glaw yn Folly Farm!

Dinbych-y-Pysgod heb dwristiaid.

Gwŷl Nawr yn Abertawe

Euros Childs yn perfformio yn Theatr Volcano

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Diwrnod perffaith yr Hydref

Cacen fêl gan Karina – 7 haen!! Llond pot o fêl, blawd + wyau. Iogwrt naturiol i’r eisin.

image

Coginwyd pob haen yn unigol.

image
image
image

Nefoedd ar y ddaear. Diolch Karina!!

image

Trechwyd gan y gacen.

image

Chwilota am fwy a gacenni’r bore trannoeth yng nghaffi T H Roberts

image
image
image

Llyn Llanelltyd

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Ymlaen i Abermaw yn y glaw.

image
image

Egluro llun Salem a’r diafol yn y siôl yn siop hen bethau Walter Lloyd Jones.

image
image
image

Fyny i weld golygfa’r Mawddach.

image
image
image
image
image

Gyrru i lyn Cregennan.

image
image
image
image
image
image
image

Aber y Mawddach o Westy Siôr y 3ydd.

image
image
image
image

Enfys dros Ddolgellau.

image

Fy hen ysgol gynradd – Ysgol y Brithdir yn gwynebu cau er mwyn canoli gan Gyngor Gwynedd – polisi sy’n lladd cymunedau.

image

Llwybr Torrent.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Lawr i Aberystwyth heibio Llyn Mwyngil.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Piles de Paris

Amser aduniad unwaith eto.

Cerddais drwy barc Place des Vosage wrth gyfeiriannu i fflat fy ffrind Marine. Dysgais yn hwyrach yn y daith mai dyma oedd un o’r sgwariau hynaf ym Mharis. Dyma hefyd yr union fan ble wnes i ffarwelio â’r criw yn hwyrach hefyd.

image

Ar ôl llusgo fy nhraed i’r fflat, beth gwell na rhoi gwobr i’n hun?

image

Golygfa o gartref Marine – rue de Breguet.

image

Bore trannoeth wedi sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le gyda Marine, es i i gaffi i aros am David a oedd ar ei ffordd mewn awyren i Baris i gychwyn ei flwyddyn fel athro Saesneg. Arhosais iddo yn ‘Ten Belles Bread’ ar stryd Marine, woooa, roedd yn flasus!

image

Tra i David ddal lan ar ei gwsg, es i i fyfyrio yng nghaffi Chez Troquette a chael cacen arall.

image
image

Ci enfawr tebycach i afr mewn parc ar fy ffordd i Pere Lachaise.

image

Prynnu grawnwin am y penwythnos.

image

Golygfa fin nos o doeau Paris.

image

Llai na dwyawr gyda’n gilydd yn ôl a roedd Tomislav yn chwilio am hadau yn nannedd David yn barod.

image

Aethom i noson techno yn ‘Les Docks’ a oedd yn rhan o ŵyl Red Bull – ‘Soumission’ oedd ei enw. 

Arwyddion yn y toiledau …

image
image
image
image

Wedi oriau o ddawnsio ac yfed cwrw drud, amser galw tacsi.

image

Diwrnod canlynol: coffi cryf ym marchnad, cyn crwydro i Parc de la Villete (gan basio sawl un yn chwarae PokemonGo) ac yna mynd i Centre Cent Quatre a gweld arddangosfa prydferth gan artist a oedd wedi sgetsio fersiwn newydd o’r Beibl. Yn Centre 104 cawsom wers ddawns gan ffrind Marine, Noussa.

image

Adeiladau ardal Centre 104. Yn dychmygu bydda’r bloc fflatiau yma’n debyg i’r groes fferyllfa o’r awyr.

image

Gwylio Gold Panda yn Café de la Danse. Roedd yn gwbl wych – dim laptop mewn golwg a’r lluniau tu ôl iddo yn hyfryd.

image
image

Rhannu potel gwin yn Cafe des Anges cyn mynd adre i sgwrsio am oriau.

image
image

Dimanche glawiog. Aros am fws cyn mynd i wylio ffilm a wnaed gan gyfarwyddwyr lleol – ‘Le Parc’, yn Le Louxor.

image

Gwisgo sgarff a wnaed gan Marine – a wedi’w osod gan Marine!

image
image

Crwydo’n nes at Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre cyn cael cinio – gwyrddni a sglods gyda llond gwlad o sawsys.

image
image
image
image

Les modèles ar risiau ger Rue Muller sy’n enwog am ymddangos mewn sawl ffilm.

image
image

Dod o hyd i ‘Caru’ ar y wal gariad Montmartre.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Star Wars yn sinema castell Caerdydd

Star Wars yn sinema castell Caerdydd Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: ‘Piles’ de Paris

Bach o bopeth BR: Cath bendigedig mewn bag yn ymlacio wrth y ffordd ym Mangor

Cath bendigedig mewn bag yn ymlacio wrth y ffordd ym Mangor Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: O’r ap ‘french girls’

O’r ap ‘french girls’

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Stondin Gŵyl Rhif 6

Stondin Gŵyl Rhif 6

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Cwrs Dysgwyr Bethesda Cymdeithas yr IaithTaith gerdded gyda Ieu…

Cwrs Dysgwyr Bethesda Cymdeithas yr IaithTaith gerdded gyda Ieu Wyn – gwybodaeth gwbl ddi-waelod ganddo am Gwm Ogwen gan enwi a dadansoddi nodweddion pob afon, craig, mynydd, aderyn a rheadr.Y gyrn gyda chyrn. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Crôl Bws Pen Llŷn 2016

Crôl Bws Pen Llŷn 2016

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bingo Caernarfon gyda Lois

Bingo Caernarfon gyda Lois Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Bach o bopeth BR: Ŵso ac Olif Caernarfon avec ma mère

Ŵso ac Olif Caernarfon avec ma mère

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gŵyl y dyn gwyrdd 2016

Gŵyl y dyn gwyrdd 2016

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: 24 awr gogleddol Karina

Daeth Karina i fyny ar y bws T2 o Aberystwyth a darganfod gogledd Gwynedd!

Ar ôl cyrraedd aethom ar daith Emrys – ‘tyd am dro co’ – wir, wir yn ei argymell os mae genych awr a hanner fach i sbario i ddysgu am Gaernarfon: http://caernarfonwalks.com/?lang=cy

image
image
image

Aethom am dro i lyn Idwal

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Crwydro’r y Fenai, Llanfair PG a Phenmaenmawr gyda Elin.

Crwydro’r y Fenai, Llanfair PG a Phenmaenmawr gyda Elin.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Sir Benfro

Maes gwersylla ‘White Sands’ ger Tŷ Ddewi.

Caer tywod anhygoel.

Cinio yn Solfa

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Riga

Treuliais fy nghwsg gyntaf yn rhannu soffa gyda chi sosej fy ffrind Karina o’r enw Sonja. Roedd hi mor gariadus a hyfryd.

image

Roedd Karina wedi bod yn astudio yn Aberystwyth fel fi. 

Roedd hi’n un or bobl ‘na nad o’n i’n cofio’n union sut neu ble wnaethom ni gwrdd. 

Ro’n i wastad yn chwilio am reswm i weld mwy ohoni achos roedd hi wastad yn llawn egni a sgwrs gwych, felly pan iddi fy ngwahodd i draw i’w chartref am benwythnos, roedd hi’n amhosib peidio derbyn!

Yn fy nghroesawu yn y bore roedd cacen rhiwbob a llys o ardd teuluol Karina.

image

Cefais frecwast Latfiaidd – rhyw fath o uwd sawrus, mwstard gyda gercinau a chaws colfran.

image

Arhosfan dram rhif 4 wrth dŷ Karina. 

Daliom y tram i mewn i’r dre. Yn yr arhosfan roedd ‘na ddyn hyn. Dywedodd Karina wrtha i ei bod hi wedi bod mewn sgwrs ag ef o’r blaen, a’i fod ddim yn hoff o bobl Rwsieg.

Roedd teulu Karina o dras Rwsieg, a roedd hi’n egluro i mi’r perthnasau rhwng y wlad a’i boblogaeth Rwsieg. Roedd Karina ei hun yn teimlo’n Latfiaidd yn fwy na Rwsieg.

Roedd yn teimlo fel rhywbeth parhaus tra roeddem ni yn cerdded o amgylch y ddinas dros y penwythnos, bod llawer iawn o sylwadau gwrth-Rwsieg yn cael ei wneud. 

Roedd yn ddiddorol gweld bod y rhwyg cymdeithasol yma dal i’w weld yn eithaf amlwg yno hyd heddiw.

Smalio bod yn dwristiaid brwd.

Yn yr adeiliad tu ôl i mi fan hyn, roedd ‘na siop grefftau anhygoel llawn nwyddau gan greffwyr dros Latfia gyfan. Yno dysgais sawl pheth am y wlad. Mai dwy filiwn o bobl sy’n byw yn y wlad; Pa mor bwysig yw’r symblau paganaidd i hunaniaith Latfiaidd a bod pawb yn gorfod pasio arholiad ar rhain yn yr ysgol a dysgu o ba ardal roedd patrymau brethyn gwahanol yn dod ohono’n y wlad.

Eglurai Karina i mi bod y feddylfryd o hunaniaeth Lafiaidd wedi ei chrisialu drwy feddwl mai nhw yw’r ‘rhai gorthrymedig’, a bod wastad angen rhyw fath o ‘ymladd’ er mwyn bodoli. Fe wnaeth hyn f’atgoffa i o’r ‘psyche’ Gymreig.

Roedd ffrind Karina yn helpu creu rhain.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Hebog Beddgelert cyn i Gwenfair fynd i Tanzania a chyn babi…

Hebog Beddgelert cyn i Gwenfair fynd i Tanzania a chyn babi Mererid! Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Chwarae’n chwarel Dinorwig

image

Llyn Padarn ar y ffordd i Ddeiniolen

image

‘sgiwsiwch fi

image

O’r cylchfan

image

a`r ôl neidio’r ffens

image

llyn las o lwch y llechi

image

“Mae dealltwriaeth rhwng y BCC a’r parc sy’n berchen ar y chwarel”

image
image
image

tŷ bach twt

image

haenau

Llanberis ochr draw

môr yn y pellter

planhigyn tlws dan draed

ymwelwyr yn edrych i fyny mewn angrhedineb

golygfa o’r copa

Llyn Dolbadarn ger castell Dolbadarn

fertigo

grug ar gledrau

mentro

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: GNO ar coctêls Caernarfon

GNO ar coctêls Caernarfon

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ymlwybro i Ynys y Bari 

Ymlwybro i Ynys y Bari 

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Penwythnos parti mam yn 59! Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Penwythnos parti mam yn 59! 

Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Cacen Calabrisella, Caerdydd

Cacen Calabrisella, Caerdydd Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Georgia

Bach o bopeth BR: Tomos yn bwyta Gofry ar Rynek Warsaw, yn ddiarwybod am ei fwstas…

Tomos yn bwyta Gofry ar Rynek Warsaw, yn ddiarwybod am ei fwstas gwyn. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwylio Explosions in the Sky yn Albert Hall Manceinion 22/04/16

Gwylio Explosions in the Sky yn Albert Hall Manceinion 22/04/16 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Newcastle

Es i ymweld â fy ffrind Catrin yn Newcastle cyn iddi raddio fel Deintydd yno’r haf yma – ro’n i wedi dweud y byddwn yn ymweld 4 mlynedd yn olynol, felly roedd hi’n hen bryd gwneud y daith!

Ar ôl cyrraedd, aethom i fwyty figan bendigedig o’r enw ‘Painted Elephant’ – byddwn yn ei argymell os ydych yn digwydd bod yn y ddinas – roedd yn agos i’r stryd fawr Northumberland.

Roedd Catrin yn astudio am ei harholiadau olaf, felly cefais lawer o amser i grwydro’r ddinas tra roedd hi’n y llyfrgell yn ‘studio.

Rhwng Stryd Croydon a Stryd Tamworth yn Fenham.

image

Roedd Fenham yn llawn o’r cerfluniau yma … (ro’n i’n cadw meddwl eu bod yn edrych fel clitoris)!

image

Brecwast a dewis tê anhygoel yn y caffi Quilliam Bros – roedd yn le poblogaidd felly’n gorfod aros tua hanner awr am fwrdd – ond roedd werth aros!

image

Crwydro Central Arcade

image
image

Yna ymlaen i Grainger Market ble roedd y Marks & Spencer lleiaf sydd dal yn gwerthu stoc – yma ers y 1900au cynnar.

image

Yna ymlaen i Ganolfan Gelfyddydau Newcastle ble roedd graffiti lliwgar ar ochr yr adeilad.

image

Crwydro mewn i dafarn y Centurion i edrych ar y teils prydferth ar y nenfwd a phedwar wal.

image

Yna croesi’r afon Tyne i’r Ganolfan Celf Fodern BALTIC.

image

Coloni o adar Coesddu yn nythu ar adeilad y BALTIC o fis Mawrth i Awst pob blwyddyn.

image

Selffi Gwylan

image

Ymlwybro glannau’r Tyne yn ôl at ganol y dref wedyn gan ddal llun o ddyn busnes yn y glaw a’r holl bontydd.

image

Yna des ar draws caffi cathod CatPawCino … felly roedd yn rhaid i mi fynd i mewn!

image

Dim ond fi ac un ddynes arall roedd yno, felly roedd yn awyrgylch eithaf neis, a doedd y ddynes arall ddim yn hambygio’r cathod arall felly roedd yn braf cael bod o gwmpas yr holl gathod yn cysgu ac yn ymlacio wrth yfed coffi.

Roedd y gath lwyd yma mor ddoniol yn edrych i lawr ar y gath arall yn chwarae.

image
image
image

Roedd un gath yn fy nilyn i o gwmpas y caffi yn eisiau mwythau

image
image

Gwelais yr arwydd yma wrth fynd yn ôl i’r dref. Your Owen good!

image

A neidio mewn i fynedfa fflatiau i guddio o’r glaw a dod o hyd i gyntedd hardd.

image

Cwningen ffrind Catrin yn ôl yn y tŷ.

image

Roedd Catrin yn cael aduniad tîm rygbi myfyrwyr y Brifysgol. Cefais fynychu a gwylio yn yr oerfel, y gwynt a’r glaw – oleiaf roedd gen i gan o gwrw a chwmni!

image

Mynd am bryd o fwyd i ‘As you like it’ gyda’r nos.

image

Ar y Sul cefais grwydro eto, y tro hyn i ‘The Biscuit Factory’, gallery gelf yn nwyrain y ddinas. Roedd yna ffair ‘vintage’ ymlaen yno ble roedd môr o hipstyrs.

Graffiti ar y wal tu allan i’r galeri.

image
image
image

Roedd yr adeilad ‘art deco’ Waterstones yn hardd iawn.

image

Roedd marchnad bwyd a gemwaith mawr dan heneb Grey, felly cefais wledd fach cyn dal y trên yn ôl i Ogledd Cymru.

image
image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Llun Côr Dre yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Carlow gyda’r gwobrau cyn…

Llun Côr Dre yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Carlow gyda’r gwobrau cyn i lawer o ddawnsio ddisgo gychwyn… .

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Chebs

Dysgais sawl gair newydd yn yr Alban, gan gynnwys ‘Juice’ (pop fel lemonêd) a Chebs (bronnau).

Cyrrhaeddom parti tŷ Cait a Chris ac yna treulio’r penwythnos gyda nhw a’u Cath bendigedig yn eu fflat newydd wrth y ‘West End’.

Locky y gath!

Dyma ni’n mynd am dro a chrwydro’n y glaw. 

Yr ardd fotaneg

Tai Glasgow

Cerdded lawr stryd Byres a darganfod siopau llawn o drugareddau!

Cinio Glasgowaidd o ‘Pizza Cruch’ (Deep fried pizza) a chan o Irn Bru

 … a thalu gyda’n harian Albanaidd newydd

Treulio dydd Sul Pasg ger Loch Lomond yn Luss – hardd iawn!

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Coginio i 6 ac aduniad Catrin, Llio a Bethan!

Coginio i 6 ac aduniad Catrin, Llio a Bethan! Parhau i ddarllen