Archives: bethangwanas

: Diwedd y gyfres

A dyna ni, digwyddodd, darfu, megis seren wib. 6 rhaglen wedi eu darlledu, ac mae’n debyg ein bod wedi cael ffigyrau gwylio uchel, oedd yn mynd yn uwch wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen. Da de! Does gen i ddim syniad be fydd y bosys yn S4C yn ei benderfynu, os fydd na Dyfu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Diwedd y gyfres

A dyna ni, digwyddodd, darfu, megis seren wib. 6 rhaglen wedi eu darlledu, ac mae’n debyg ein bod wedi cael ffigyrau gwylio uchel, oedd yn mynd yn uwch wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen. Da de! Does gen i ddim syniad be fydd y bosys yn S4C yn ei benderfynu, os fydd na Dyfu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Tydi’r hydref yn hyfryd

Am fod lliwiau’r ardd mor fendigedig heddiw, rois i’r gorau i weithio ar y nofel a mynd allan efo’r ipad. Cymaint haws na chwilio am y camera mawr. A dyma i chi agweddau gwahanol o ngardd i – ac ydw, i loves my acer, i do. Dwi wedi gwirioni bod cymaint o flodau’n dal yn […] Parhau i ddarllen

: Y ffilmio

Meddwl y byswn i’n rhannu chydig mwy o luniau o’r ffilmio efo chi, ond yn gynta, dyma un o fy ngardd i – llun o blanhigyn sydd wedi cymryd ei amser i flodeuo a deud y lleia. Mae begonias i fod allan cyn rwan, siawns! Ond mae o’n ddel, ac yn werth aros amdano fo, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y ffilmio

Meddwl y byswn i’n rhannu chydig mwy o luniau o’r ffilmio efo chi, ond yn gynta, dyma un o fy ngardd i – llun o blanhigyn sydd wedi cymryd ei amser i flodeuo a deud y lleia. Mae begonias i fod allan cyn rwan, siawns! Ond mae o’n ddel, ac yn werth aros amdano fo, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mae na ffasiwn beth a gormod o afalau…

Wedi meddwl cymryd llun y goeden hon ers tro. Mi wnai ei chodi pan gai afael ar ddyn mawr cry sy’n fodlon helpu. Mae hi’n drom! Coeden afal Enlli ydi hi gyda llaw. O, a gobeithio i chi fwynhau rhaglen gynta Tyfu pobl neithiwr. Falch iawn o unrhyw sylwadau, canmol neu beidio. Wastad angen gwybod […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: A dyma’r canlyniad

Dim ond 3 jar fechan – y llwy de yn rhoi cliw pa mor fach ydyn nhw. Ond wedi dechre setio’n barod, ac ew, mae’n neis! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Jeli mafon duon a chili

Meddwl sa chi’n hoffi syniad newydd, gwahanol am be i’w neud efo’r holl fafon /mwyar duon. Ydyn, maen nhw’n dal o gwmpas. Ac ro’n i’n rhedeg allan o le yn y rhewgell. Gweld hwn yn y papur wnes i – jeli efo chili. Y cwbl sy angen ei neud ydi rhoi 450g o fafon, 2-4 […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y gyfres newydd – Tyfu Pobl

Pa un o’r rhain ydech chi’n meddwl y dylai S4C ei ddefnyddio i hyrwyddo’r gyfres? Dwi’n gwbod pa un dwi’n ei hoffi… Edrych mlaen i weld pa un fydd o! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Newid enw

Rhag ofn eich bod chi’n poeni ble mae Byw yn yr Ardd wedi mynd, mae’r enw wedi newid. Tyfu pobl fydd enw’r gyfres yma, ac mi fydd gwybodaeth amdani yn eich papurau lleol yn fuan, gobeithio. Roedd na rywbeth ar Radio Cymru hefyd, ond glywes i mono fo. Mi fedrai wastad ‘wrando eto’ mae’n siwr. […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Colli cwch gwenyn

Newyddion trist mae arna i ofn. Cofio’r cwch o wenyn blin oedd gen i? Yr haid hedfanodd dros yr ardd gan fy nychryn yn rhacs oedd hi. Gwenyn prysur tu hwnt, yn hel paill a neithdar fel pethe gwirion, ond ymosodol a deud y lleia! Felly mi nath Carys a fi hollti’r cwch fis Mehefin […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwahanol erddi Dyffryn Nantlle

Iawn, gan fod y WordPress poenus ma’n dal i wneud bywyd yn anodd i mi, dwi newydd fod am dro ar y beic tra’n aros i’r lluniau canlynol lwytho i fyny ( neu i lawr, pa bynnag un ydi o). Amrywiol luniau o’r gerddi rydan ni wedi bod yn gweithio/chwysu/busnesa a ffilmio ynddyn nhw ydyn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nain ac amrywiol flodau eraill

Fy nain ydi hon, Annie Meirion Evans, fu farw fore Sul. Ei gor- or wyres, Cadi Fflur sy’n ei breichiau, ond mae honno’n 5 neu 6 rwan, a chanddi frawd bach, Caio. Ac mae na un arall yn cyrraedd wythnos nesa. Ond chaiff Nain mo’i weld o neu hi rwan, bechod. Mae na ddywediad mae’n […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gorffennaf yn barod!

Dwi newydd fod yn torri’r lawnt gan fod y criw ffilmio’n dod draw pnawn fory. Dim clem os fyddan nhw isio ffilmio’r ardd, ond gwell gneud rhag ofn. os dwi’n cofio’n iawn, dim ond isio ngweld i’n gadael y ty a gyrru i ffwrdd am Ddyffryn Nantlle maen nhw.  Ond mi fysa’n bechod peidio dangos […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwobr a gwaith

Meddwl y byswn i’n rhannu llun o griw o bobol neis iawn efo chi: Cymysgedd ydyn nhw o aelodau o bwyllgor Cronfa Goffa T llew Jones, trefnydd cystadleuaeth i gael mwy o lyfrau i blant 8-12, ac un o’r beirniaid. Pobol annwyl, clen a hynod glyfar, achos fi enillodd! Sgwennu pennod gyntaf nofel ac amlinelliad o […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Yr ardd heddiw

Wedi gweithio’n galed i gael y lle’n smart ar gyferr ymweliad Merched y Wawr Maesywaen… A dyma nhw, wedi eu plesio a Del wrth ei bodd yn cael sylw! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: isio gras

Mi wnes i gyhoeddi hwnna cyn cinio, wedyn mi ddiflannodd. Wedi trio eto. A rwan dwi’n mynd i roi mhen yn y rhewgell. Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gardd Bryngwern ar agor Gorff 7fed

Ydach chi’n cofio ni’n mynd i ardd Bryngwern, jest y tu ôl i mi ( led cae neu ddau) dair blynedd yn ôl? Fel hyn oedd o’n edrych bryd hynny: Mae’n ran o gynllun yr NGS, ond pan oedd o ar agor yn swyddogol yn gynharach eleni, mi fu’n tresio bwrw, bechod. Ond na phoener! […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mentro eto ym Mai

Mentro i flogio dwi’n ei feddwl. Mae angen amynedd Job i wneud hynny efo WordPress y dyddie yma. Dwi’n meddwl mai isio pres gen i i gael fersiwn gwell maen nhw. Ond gawn nhw fynd i ganu! Onibai fod Byw yn yr Ardd yn fodlon talu, wrth gwrs … mae’r ceinioge’n brin yn Ffrwd y […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y LLUNIAU

Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llysiau yn Nantlle

WEDI GWYLLTIO’N GANDRYLL AM FOD WORDPRESS YN DAL I CHWARAE SILI BYGYRS FELLY LLUNIAU A SGRIFEN AR WAHAN, IAWN!!! Do, dwi wedi bod ar ei hôl hi efo’r blogio. Dwi wedi bod yn rhy brysur yn garddio, dyna pam! Dwi wedi bod i fyny ac i lawr fel io-io i Ddyffryn Nantlle, gan mai dim […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Dechrau ffilmio

Dwi wedi gwneud diwrnod o ffilmio o’r diwedd! Ddydd Gwener oedd hi, ym Mhenygroes, ac yn ardal Dyffryn Nantlle y bydd 6 rhaglen o’r gyfres nesa o Byw yn yr Ardd, sef y rhaglenni y bydda i a Russell yn eu gwneud. Mi wna i egluro pam mewn blog arall, ond yn y bôn, ceisio […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Un bach arall

Nes i anghofio cynnwys hwn – y goeden geirios. Mae’r gwenyn wrth eu bodd. Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Diwedd Ebrill

Argol, mae isio gras efo hwn! Mi wnes i gadw drafft o hanner y blog yma amser cinio. Mynd yn ôl ato heno i’w orffen – a dim ond un llun oedd wedi ei gadw fel drafft – a dim geiriau! Felly bydd raid gneud y cyfan eto. Dim rhyfedd bod gen i wallt gwyn. […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: A bu llwyddiant!

Daeth y merched ( ac un dyn yn eu mysg) a chafwyd pnawn bach hyfryd yn eu harwain o gwmpas yr ardd. Roedden nhw wrth eu boddau! A rwan dwi isio llwytho llun arall ond does na’m opsiwn i mi wneud hynny – dim ond newid hwn am un arall. Grrr …Dyma ni, ar ôl […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nerfus

A dyma ni. Dwi’n disgwyl ymweliad â’r ardd unrhyw funud. Am ryw reswm na allaf ei ddeall, roedd Cymdeithas Chwiorydd Capel Rehoboth ( Talybont ger Aber dwi’n meddwl) isio cynnwys fy ngardd i yn eu trip i Feirionnydd. Roedd o’n swnio’n beth eitha call fisoedd yn ôl – byddai’r ardd yn syrcas o liw fis […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Yr ardd ddiwedd Mawrth

Dwi’n dal i drio dalllt y ffordd newydd o osod blog yn y bali system newydd ma. Ee. Dwi’n teipio rwan a methu gweld be dwi’n deipio. Beth sydd wedi digwydd?!? Ac wedyn do’n i methu teipio o gwbl. Hm. Ai bod yn sinigaidd ydw i yn amau falle eu bod nhw’n trio gneud i […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mac Newydd

O, y trafferthion o gadw blog! Gan fod WordPress yn mynnu mod i angen uwchraddio fy nghyfrifiadur, a’r cyfrifiadur yn rhy hen i’w uwchraddio, dwi wedi prynu Mac newydd – ers misoedd. Dyma fi’n sgwennu arno rwan: drapia – ro’n i’n meddwl bod na opsiwn i gynnwys llun rwan ( fel oedd na ar yr […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Symud gwenyn

Dyma i chi rai o ngwenyn i’n cael modd i fyw yn y saffrwm. Gan fod ‘na dipyn o felyn yn y wenynen yn y canol, un o’r haid ddiarth ydi, nid un o’r gwenyn bach duon Cymreig. Bosib bod rheiny’n gwledda ar y grug neu’r cynffonau wyn bach ar y pryd. Ond mae’r haid […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llyffantod ac ati

mae &^%$£ WordPress newydd golli pob gair o’r llith hir sgwennais i ETO!!! $%£@£%^&*(££@! BLIN? BERWI! Anadlu’n ddwfn … trio eto: Llun da de? Ioan Llewelyn ( bosib mai ‘y’ ydi o, nid ‘e’) Morgan, mab fy ffrind i gymrodd hwn – a’r rhain: Roedd hi fel Sodom a Gomorra yn eu pwll nhw yn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Poen y dechnoleg

Mae WordPress yn deud bod angen i mi adnewyddu fy server, wel, lawrlwytho’r fersiwn diweddara. Ond mae’r server yn deud na fedar o neud hynny am fod fy nghyfirifadur yn rhy hen. Does isio gras? Pam na fedran nhw adael pethau fel maen nhw, achos mae’r bocs yma’n gweithio’n iawn, diolch yn fawr! Grrr. Dwi […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mae’r Gwanwyn Wedi Cyrraedd! x 3

Ail gynnig ydi hwn. Naci, trydydd a bod yn onest. Dwi’m yn gwbod be sy wedi digwydd i WordPress ond mae isio rhoi tro yng ngwddw rhywun! Dwi di treulio ORIAU yn llwytho blwmin lluniau a sgwennu’n goeth a hyfryd, ond does na’m byd i’w weld ar y b•¶∞¢# blog wedyn! Grrr… Dwi’n gallu copio’r […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Bali poen!

Naci, nid y fi ydi honna. Ond dwi wedi gwneud yr un peth â hi. A hwn: Ond mae o wedi brifo go iawn. Actio mae’r llall de? Actio’n dda, cofiwch. Mae ei hwyneb hi’n gwneud i mi wingo. Wedi tynnu llinyn y gar maen nhw, neu’r hamstring. A dyma be mae hwnnw’n edrych fel:O […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llanast, twll a Dinas Emrys

Dyma i chi liwiau difyr ynde? Ro’n i wedi mynd â chamera efo fi, ond roedd y crinc yn gwrthod gweithio felly bu’n rhaid troi at yr iphone ac ew, mi ges fy synnu. I fyny ar ben Dinas Emrys rydan ni fan hyn, nid nepell o Feddgelert. Mae ‘na hen, hen gaer yno, ac […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nadolig

Fydda i ddim yn gyrru cardiau drwy’r post, dim ond yn gyrru ebost efo llun Nadoligadd. Ond fel y gwelwch chi, doedd Del ddim yn rhy hapus i helpu eleni. Wel, ro’n i wedi trio ei chael hi i bôsio mewn het ar gyfer ci – ond un ar gyfer cwn rhech oedd o dwi’n […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Wiwer goch a chanhwyllau

Ia, wiwer goch go iawn ydi honna, nid tegan, ac nid Del wedi ei stwffio i fyny coeden. A llun efo fy nghamera bach dim byd i ydi o; ro’n i’n cicio fy hun am beidio a mynd a’r camera mawr efo fi. Ond wedi bod yn beicio ro’n i, yn ardal Appleby yn Cumbria. […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Madarch!

I ddechre, dyma lun o lansiad yr hunangofiant:Robin fy nai 8 oed sydd efo fi – seren y noson! Mi wnaeth o araith fach hyfryd wrth gyflwyno’r copi cynta o’r wasg i mi – ei ewyrth Rhys yn ei ddagrau! Ond blog am arddio ydi hwn i fod, felly dyma luniau o’r Ardd Fadarch ( […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Tachwedd

Dwi newydd gofio mod i wedi anghofio nôl fy mheiriant torri gwair o’r garej lawr y ffordd! Bywyd wedi bod mor wirion bost, dwi’n anghofio pethau felna – a ffonio’r plymar ac ati ac ati. Ro’n i wedi meddwl torri’r lawnt am y tro ola eleni yn ystod y plwc braf, sych na – ond […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwlad Thai, Cambodia a Vietnam

A dyma fi adre. Wel, ers sbel a deud y gwir ond dwi wedi bod yn rhy brysur i flogio! Roedd gen i fynydd o bost/ebyst a gwaith i fynd drwyddo’n gynta. Yn cynnwys proflenni ( proofs) terfynol yr hunangofiant … o do, dwi wedi, ac ydi,mae o ar y ffordd. Crynwch yn eich sgidiau […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Sioe Ganllwyd a Hanka

Sbiwch yr holl fu’n cystadlu yn yr adran fêl yn Sioe Ganllwyd. Sioe fechan ydi hi, ond roedd Carys wedi hel cystadleuwyr o bob man! Roedd y stwff efo cwyr yn werth ei weld hefyd. Dwi’m wedi mentro gneud dim efo fy nghwyr eto. Ond mi wnes i gystadlu efo fy mêl yn yr adran […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Casglu bwyd o’ch cwmpas

Mi fydda i’n mwynhau’r hydref am sawl rheswm; tywydd gwell gan amlaf – er nad ydi hi’n rhy wych yma hyd yma; ond mae hel cnau, madarch a mafon duon ac ati yn rhoi pleser mawr i mi. Mae’r cnau yn eitha da eleni, dim ond bod ‘na ormod o wiwerod o gwmpas. Nid yn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Pigiadau a chwalu wal

Dyma fo’r ail bigiad gan fy ngwenyn annwyl. Llawer iawn gwell na’r cynta, ond dim ond drwy’r siwt oedd hyn, felly wnaeth y colyn ddim aros i mewn, ac mi wnes i gymryd tabledi antihisthamine cryf, felly dyn a wyr sut siap fyddai ar fy mraich i heb rheiny! Y diwrnod canlynol oedd hyn, gyda […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llwyddiant mewn sioe(au)!

Dyna i chi be ydi gwên ynde! Gwên o orfoledd a phleser a sioc pur. Do, mi ges i lwyddiant yn Sioe Talybont, ger Aberystwyth ac mi gewch chi weld y cwbl ar y rhaglen fis Medi ryw ben – tua’r canol dwi’n meddwl. A finnau rioed wedi cystadlu efo fy mêl o’r blaen, doedd […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mêl a bali rhedyn

Wel, dwi bron yn barod ar gyfer Sioe Talybont ddydd Sadwrn.  Mi fyddwn ni’n ffilmio yno – Carys Tractors a fi, yn cystadlu yn erbyn ein gilydd yn yr adran fêl! Mi ddoth hi draw ddydd Iau dwytha i fy helpu i dynnu’r mêl. Dim ond o’r cwch wreiddiol – dim digon i’w sbario gan […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Defnyddio’r ardd yn greadigol

Dyma i chi lun o Ceri Redman, fy nith, sy’n gweithio fel dylunydd yng Nghaerdydd efo Richard Weston – sydd wedi gwerthu stwff i’r siopau mawrion fel Harvey Nicholls ac i sêr fel Cameron Diaz!  Mi alwodd draw wythnos dwytha ( Ceri, nid Cameron) i gael lluniau o wahanol flodau ac ati yn fy ngardd […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nofelau am arddio/blodau ac ati

Rhyfedd o fyd, ro’n i newydd ddeud mewn digwyddiad bach difyr yng ngardd Uwchgwyrfai yng Nghlynnog Fawr nad oes nofelau Cymraeg am natur, garddio, blodau ac ati, a dyma Jerry Hunter yn cyhoeddi hwn: Rwan ta, dwi’m wedi ei ddarllen, a dyma sydd ar y broliant: ‘Nofel i oedolion yn ymdrin â safle’r ferch tua […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nid gwenynen mo popeth melyn – a’r ardd yng Ngorffennaf

Iawn, dwi wedi cael llond bol o bobol yn drysu rhwng gwenyn mêl, gwenyn meirch/cacwn a cachgibwms! Dyma fy ngwenyn mêl Cymreig i yn yr ardd ddoe: bach, mwy du/brown na melyn a wnawn nhw mo’ch pigo chi onibai eu bod nhw’n meddwl eich bod chi’n ymosod ar eu cwch nhw ( neu’n eistedd arnyn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Coginio efo blodau

Cyn mynd at y blodau, wele’r effaith gafodd pigiad y wenynen fach yna ar fy ffer i erbyn nos. Erbyn 5 y bore roedd o’n fwy ac yn goch ac wedi chwyddo hyd at hanner ffordd i fyny nghoes i! Ond mae’n debyg bod y ffer yn le drwg i gael pigiad – ac roedd […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Fy Mhigiad Cyntaf!

Doedd y gwenynwyr eraill methu credu nad o’n i wedi cael pigiad o gwbl gan wenyn – erioed, er mod i’n cadw gwenyn ers dros flwyddyn rwan. ( Cacwn/gwenyn meirch/wasps, do, ddigon!) Ac roedden nhw’n deud y dylwn i fynd ati i gael fy mhigo, rhag ofn fod gen i alergedd. Ddim diawl o beryg! […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Dyn y Mêl- Wil Griffiths

Roedden ni’n lwcus o ran y tywydd – roedd hi’n braf ar Fehefin 25! Ond dwi’m yn cofio i mi weld haul gwerth ei alw’n haul ers hynny. A phrin oedd o cyn hynny hefyd ynde, a gan fod Wil wedi deud wrthai bod ei wenyn o’n hen bethe cas, ro’n i fymryn yn nerfus, […] Parhau i ddarllen