Archives: blithdraphlith

blithdraphlith: Yr un hen doriaid – Same old nasty Tories

Mae nhw wedi gaddo eu bod wedi newid, wedi gaddo dalen newydd ers y dyddiau tywyll cas yn  1980au. Ond mae’r diafoliaid wedi bod yn aros eu cyfle i ymddangos ar ol cuddio o dan wen hawddgar David Cameron, –  y tu ol iddo, y mae Osborne yn chwarae’r gemau gwleidyddol bron cyn waethed a Gordon Brown pan oedd […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Ynys Niwcliar

Ynys Niwcliar Heb gywilydd Swyddi Yw’r efengyl Mae’r anghenfil Mewn cas dur Yn cysgu Bywoliaeth Byrhoedlaeth Yw’r flaenoriaeth Marwolaeth Anghofiwn y sgil effaith yn ein oes nid oes raid poeni y mae’r gwenwyn anweledig yn cronni Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Y diwedd

Mae’r brain yn chwalu i’r pedwar ban o dyrrau Llundain yn crawcian yn gas a iasoer Ni fydd neb yn hiraethu dy farwolaeth wrth i ddynion gael eu llarpio mewn anialwch a mynydd eira Ni fydd neb yn diolch am dy deyrnasiad yn sathru gwledydd anwar Ni fydd neb yn teimlo galar Wrth i dy rym […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Tynged yr Iaith – Cultural growth

Mae Radio Cymru yn enwedig yn haeddu canmoliaeth wythnos yma am y ffordd y maent wedi rhoi sylw treiddgar i ben-blwydd darlith Tynged yr Iaith Saunder Lewis. Dwi wedi darllen, gwylio a gwrando ar farn gwahanol bobl a gwahanol safbwyntiau. Y broblem ar hyd yr hanner can mlynedd diwethaf, mai ymladd am statws y mae’r […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: The state we’re in – y berthynas rhwng gwlad a’i phobl

[scroll down for english version] Dwi’n credu mai rol flaenaf y wladwriaeth ydi edrych ar ol iechyd a buddiannau’r unigolyn yn gorfforol ac yn ariannol, drwy yn enwedig roi blaenoriaeth i ofalu am yr anabl a’r difreintiedig mewn cymdeithas. Mae’r cytundeb rhwng y wlad a’r unigolyn yn rhywbeth cyfartal i fod yn ol egwyddorion democratiaeth, […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Scotland v England : Cameron’s nemesis

Mae Alex Salmond yn athrylith o wleidydd. Mae wedi llwyddo i rwbio trwynau’r tories yn y baw unwaith yn rhagor. Mae o wedi outflankio grym y wladwriaeth Brydeinig sy’n anhygoel o gamp. Mae ei neges wedi bod yn glir fel grisial o’r dechre, ag ma hyn i gyd yn dangos pa mor ysgafn droed a […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Iran

Drychwch be sy’n digwydd yn Iran? Mae’r rhyfel covert wedi hen ddechre. Mae’r Unol Daleithau wedi hen arfer ymyrryd dan y radar mewn gwledydd eraill, state sponsored terrorism ma nhw’n galw fo pan ma’i gelynion yn neud o,ond ‘covert operations’ ydio os na’r iancs yn potas. Darllenwch hwn: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/11/bomb-kills-iranian-nuclear-scientist Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Prydain yn wlad gristnogol? deja vu gyda Dave tro ma

Cofio ambell i wleidydd yn y gorffennol – boed yn Dori neu Llafur yn cyhoeddi fod Prydain yn wlad gristionogol? Wel, mae Cameron wedi ymuno a’r rhestr hir o opportunists, yn honni fod Prydain annwyl yn wlad gristnogol. Get real, mae Cameron naill ai yn hollol dettached o’r byd go iawn neu ma’n chware’r galeri […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Rhethreg

Oes yna rwbeth da fedrwch chi ddeud am Carwyn Jones? Ma’n siwr fod ganddo ei rinweddau fel person – ond ma gan tedi ber rinweddau hefyd, ond dydi tedi ber byth yn rhedeg gwlad. Ma rhethreg gwleidyddion bron weithie yn trin y bobl fel plant. Rwan mae Jones isio magu cysylltiadau agos gyda Ewrop. Beth […] Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Manteision bod yn MP – MP’s allowances

Mae Guto Bebb yn beirniadu gweithwyr sector gyhoeddus am streicio, gan bwyntio at y ffaith fod athrawon yn ei chael hi’n dda. Drychwch be ma MP’s dal yn ei gael! Summary of current rates with effect from 1 April 2009 Members’ parliamentary salary £64,766 from 1 April Allowances Staffing Expenditure Maximum of £103,812 Administrative and […] Parhau i ddarllen