Archives: blogadmin

Stopiwch Wylfa: Pam fod Prifysgol Bangor am fuddsoddi yn nhechnoleg echdoe?

In a period of biting austerity, it is very worrying to hear about the plans to set up a nuclear research centre at Bangor University. We underdstand that the £6.5 million project is being funded by European and Welsh Government money supported by Hitachi and Horizon. The first question Welsh taxpayers need an answer to […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Pam fod Prifysgol Bangor am fuddsoddi yn nhechnoleg echdoe?

In a period of biting austerity, it is very worrying to hear about the plans to set up a nuclear research centre at Bangor University. We underdstand that the £6.5 million project is being funded by European and Welsh Government money supported by Hitachi and Horizon. The first question Welsh taxpayers need an answer to […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Diweddglo cryf i ymgyrch PAWB yn yr Eisteddfod

Daeth wythnos o ymgyrchu llwyddiannus gan PAWB ar faes yr Eisteddfod i uchafbwynt ar y prynhawn Gwener, Awst 12 yn y Babell Heddwch gydag ymweliad gan Bryn Fôn ac ymgyrchwyr o’r mudiad Japanese Against Nuclear dan arweiniad Shigeo Kobayashi (yn y llun ar y dde). Cawsom berfformiadau a chefnogaeth gan y Moniars, Meinir Gwilym a […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Arddangosfa Ffotograffeg FUKUSHIMA – CYMRU yn Niwbwrch

O Sadwrn, 5 Awst ymlaen, bob dydd ym mis Awst, yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch – Cynhelir  arddangosfa o waith Lis Fields yn portreadu trawma cymuned Fukushima yn dilyn y trychineb niwclear chwe blynedd yn ôl. Mae llawer iawn o’r wybodaeth wedi ei gelu rhag y byd allanol ond, gyda degau o filoedd o bobl […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Lle Mae Crys Horizon?

Y Stori a ddiflannodd. Tra ‘roedd y wasg Brydeinig yn rhoi ei holl sylw i’r Etholiad Cyffredinol ar 8fed Mehefin 2017, ‘roedd Hitachi wedi trefnu cyfarfod ar yr union ddiwrnod hwnnw yn Siapan er mwyn ceisio denu buddsoddwyr masnachol i’w cynlluniau niwclear ym Mhrydain. Ond ‘does dim sôn am hyn ar y newyddion ar dudalen […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear, 11 Mawrth

Mae PAWB yn falch iawn i gymryd rhan gyda CADNO, CND Cymru, Cymdeithas yr Iaith a Greenpeace mewn cynhadledd – Cymru Werdd Ddiniwclear, Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear ar Sadwrn 11 Mawrth, 2017 yn Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth. Mae’r siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Blaid Lafur a Phlaid Cymru, yr ymgyrch yn erbyn Hinkley, […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Cyfarfod Cyhoeddus – Wylfa Newydd, Niwclear Bach Trawsfynydd neu Ogledd Cymru Adnewyddol?

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd, 2016. Neuadd y Dref Llangefni, Sgwâr Bulkley Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR – 10.30am – 1pm Ai niwclear newydd yn y Wylfa yw’r ateb ynni ac economaidd ar gyfer Ynys Môn a Gogledd Cymru? Beth yw’r pryderon lleol am adeiladu Wylfa Newydd? Yr achos yn erbyn Adweithyddion Niwclear Bach yn Nhrawsfynydd […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Stopiwch Brectel

Mae PAWB wedi lawnsio deiseb yn galwn at Gyngor Ynys Môn, y Cynulliad ac y ein ASau i atal pob cefnogaeth i gwmni Bechtel sydd â record hir o fudrelwa o ryfel a llygru’r amgylchedd ond sydd newydd enill cytundeb gyda Wylfa. Mae copiau o ffurflen y ddeseb ar gael i’w lawr-lwytho yma. Y ffurflenni […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Cynlluniau niwclear Llundain mewn llanast llwyr

Mae’n glir bod cynllun £18 biliwn Hinkley mewn trafferth ddifrifol gyda newyddion bod cyfarwyddwr ariannol EDF, y cwmni tu ôl y fenter, wedi gadael. ‘Sneb eisiau buddsoddi’r biliynau ar gyfer niwcs newydd, er bod Llywodraeth Llundain wedi trefnu prisiau artiffisial o uchel am drydan niwclear i’w pasio ymlaen i’r cwsmer. Mae cwmnïau Almaeneg a Tsieineaidd […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Cofio Fukushima ar Bont Borth

Cynhalwyd protest heddychlon yn ystod yr adeg prysuraf draffig Bore Gwener 11.3.16 ar Bont Borth i gofio pum mlynedd ers y ffrwydriad yn Atomfa Fukushima yn Japan. Dywedodd lefarydd PAWB Robert Idris bod “mae’n bwysig i gofio’r miloedd o bobl a gafodd eu gorfodi i adael eu cartrefi yn ardal Fukushima yn 2011 a’r cannoedd […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Dim Peilonau – Dim Wylfa-B!

Mae Cynlluniau’r Grid Cenedlaethol ar gyfer cablau a pheilonau o’r atomfa bygythied Wylfa B yn cael eu gwrthod yn gryf gan bobl yr ardal. Mewn cyfarfod yn Llangefni (Chwefror 5) clywodd yr Aelod Seneddol pro-niwc Albert Owen yn bendant iawn bod cablau a pheilonau hyll yn annerbyniol. Mae pobl o ddwy ochr yr Afon Menai […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Sori Mr Wigley – hollol anghywir

Mae Dafydd Wigley, cyn arweinydd Plaid Cymru, wedi gwneud nifer o ddatganiadau cwbl anghywir yn ei erthyl ar ynni niwclear yn y Daily Post (5 Tachwedd). Mae PAWB wedi ysgrifennu at y papur i’w cywiro. Mae’n siomedig iawn bod rhywun mor alluog wedi gwneud camgymeriadau mor elfennol a heb ymchwilio’r ffeithiau. Dyma’r llythyr a anfonwyd […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Galw am atal ffars o ‘ymgynghoriad’

Mae mudiad PAWB yn galw ar Gyfoeth Naturiol Cymru i atal yr ymgynghoriad ar gais a gyflwynwyd iddynt gan gwmni Horizon Nuclear. Pwrpas y cais yw ceisio caniatâd i dyllu yn y graig o dan y môr ym Mhorth y Pistyll rhwng gorsaf niwclear y Wylfa a Chemlyn. Profi addasrwydd y graig honno ar gyfer […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Gyfeillio ardal Fukushima efo Wylfa 24 a 25 Awst

Fel arwydd o undod a chyfeillgarwch â’r 160,000 o ffoaduriaid ac i danlinellu peryglon ynni niwclear, bydd y rhanbarth Siapaneaidd sydd i raddau helaeth yn wag yn cael ei efeillio gyda’r Wylfa ar Ynys Môn mewn seremoni ar ddydd Llun 24 Awst 2015. Hefyd bydd gwersyll fel rhan o’r gyfeillio. Mae PAWB wedi trefnu i’r […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Rheolwyr diogelwch yn taflu allan cynlluniau peryglus Wylfa newydd

Mae “diffygion rheoleiddio difrifol” yng nghynlluniau Hitach ar gyfer atomfa newydd yn y Wylfa yn ôl yr awdurdodau diogelwch (Gorffennaf 2015). Mae pryderon wedi eu codi am asesiad diogelwch cynllun ar gyfer adweithydd newydd. Dywedodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ei fod angen mwy o fanylion i gwblhau “asesiad ystyrlon” o’r cynllun. Mae Hitachi yn bwgwth […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Adeiladu Niwcs ‘Hardd’?

Mae PAWB wedi ymateb i alwad wallgof Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth Llundain Amber Rudd am adeiladu ‘Gorsafoedd Niwclear Ynni Hardd’! Ymddangosodd ei galwad rhyfedd ar dudalen flaen y papur newydd The Independent ar 4 Mehefin 2015. Rydym yn disgwyl yn eiddgar am ei hateb. Annwyl Amber Rudd, “Beauty is skin deep” as my mother taught me […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Prif Weinidog Japan ar adeg trychineb niwclear Fukushima yn ymweld ag Ynys Môn

Daeth Cyn-Brif Weinidog Siapan, Mr Naoto Kan, i Gymru Ddydd Mercher, Chwefror 25, 2015 i roi rhybuddion difrifol am ynni niwclear. Roedd ei neges yn glir: Roedd modd osgoi trychineb Fukushima, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf. Yn ymweld â Chaerdydd (Mercher 25 Chwefror) ac Adeilad y Senedd, ac Ynys Môn (Iau 26 […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Cofio Fukushima ar Bont Borth

Cynhalwyd protest heddychlon yn ystod yr adeg prysuraf draffig Bore Mercher 11.3.15 ar Bont Borth i gofio pedair blynedd ers y ffrwydriad yn Atomfa Fukushima yn Japan. Dywedodd lefarydd PAWB Robert Idris bod “mae’n bwysig i gofio’r miloedd o bobl a gafodd eu gorfodi i adael eu cartrefi yn ardal Fukushima yn 2011 a’r cannoedd […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Sir Jonathon Porritt 19.11.14

12-2pm Dydd Mercher, 19 Tachwedd. Canolfan Telford Centre, Porthaethwy. ‘The Energy Revolution Coming Your Way – and It’s Not Nuclear’. Dewch i glwyed yma ar Ynys Môn – un o brif arbennigwyr ynni a’r amgychedd. Parhau i ddarllen