Archives: Caerdydd Wrth Nos

Caerdydd Wrth Nos: Myfyrdodau o’r Maes

Myfyrdodau o’r Maes Gwnaeth Ciron ennill tocyn i’r maes o’n blog ni (diolch i’r Prinicipality am eu haeloini)- cafodd e diwrnod brysur iawn- darllenwch fwy islaw! Wrth i mi gyrraedd yr Eisteddfod dydd Gwener, a’r haul yn danbaid ar fy … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Angen Tocyn i’r Eisteddfod Genedlaethol?

2il Awst – Diolch i bawb am cysylltu- mae’r tocynnau wedi mynd yn anffodus ond dilynwch @caerdyddwrthnos i weld pwy gafodd tocyn, a sut wnaethon nhw fwynhau’r Eisteddfod! Update- thanks for everyone who got in touch, the tickets are gone but follow @caerdyddwrthnos to … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Croeso I’r Steddfod

Croeso I'r SteddfodContinue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Tafwyl 2012

Gan taw nod y blog yma yw annog pobl i gymdeithasu drwy Gymraeg yng Nghaerdydd, da’ ni wrth ein bodd i glywed am Tafwyl. Beth yw Tafwyl? Dathliad wythnos o hyd o’r Gymraeg, yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer y teulu … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Cement Garden

Gardd Cement 40 Brook St [buzzer number 4] English Version Here Wyddoch chi fod gofod celf rown y gornel i NosDa? Mae tactileBosch yn stiwdo gelf o Heol Andrews yng Nghogledd Llandaf (ger Ysgol Glantaf), ac wedi trefnu digwyddiad cyffrous … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Ymweld â’r BBC yn Borth Teigr

We were so excited to get passes to the new BBC studios in Roath Lock on Sunday, and the tour didn’t disappoint, the impressive facility hosts some of the BBC’s most popular dramas… Cafon ni gyfle i ymweld â stiwdios … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Say Something In Welsh

Wyddoch chi fod cyfarfod wythnosol yn y Mochyn Du i ddysgwyr Cymraeg ymarfer trwy sgwrsio? Mae Dee yn mwynhau dysgu gyda SSiW ac yn egluro fwy islaw… Did you know there’s a weekly meeting for Welsh learners to chat at the … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: 3rd Floor Gallery, Bute St

Hover the mouse over the bold text for a quick translation.  Mae arddangosfa newydd ffotograffau Larry Fink gwerth gweld yn y 3rd Floor Gallery (102 Bute St, Caerdydd) Pwnc Larry Finc yw’r sîn Jazz yn Efrog Newydd yn y 60au a’r 70au. … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: 3rd Floor Gallery, Bute St

Hover the mouse over the bold text for a quick translation.  Mae arddangosfa newydd ffotograffau Larry Fink gwerth gweld yn y 3rd Floor Gallery (102 Bute St, Caerdydd) Pwnc Larry Finc yw’r sîn Jazz yn Efrog Newydd yn y 60au a’r 70au. … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Awgrymiadau am Noson Galan – beth yw eich cynlluniau chi?

Hover the mouse over bolded text for an English translation… Mae’r Blog yma yn cynnwys bywyd nos yma yng Nghaerdydd, felly mae cofnod am un o nosweithiau fwya’ prysur y flwyddyn, Calan Gaeaf (31ain Rhagfyr) yn anochel! Mae cymaint o … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Red Hot Buffet

Bwyd o’r byd Wythnos diwetha es i â grwp o ffrindiau i’r Red Hot Buffet ger ganolfan Dewi Sant 2 yng Nghaerdydd. O’n i’n disgwyl gweld bwyd o Asia ond d’on i ddim yn erfyn y fath o bwyd yno.  Roedd … Continue reading Parhau i ddarllen