Canlyniadau Chwilio: obama

BlogMenai.com: Y diweddaraf o etholiad arlywyddol America

Na, dwi ddim yn colli arni – am resymau sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth Blogmenai mae rhai talaethau yn yr UDA yn dal i gyfri tan fis Ionawr, ac fel mae’r cyfri wedi mynd rhagddo mae’r bwlch rhwng Clinton a Trump wedi mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a’r polau piniwn

Gan bod Dan yr Wyneb wedi gofyn i mi ddweud pwt am bolio yn sgil y methiant polio yn yr etholiad arlywyddol yr wythnos yma, a gan fy mod wedi bod yn edrych ar y pwnc yn sgil hynny waeth i mi ddweud gair neu ddau yma am y pwnc hynod gymhleth hwn.Dyma i … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth Trump – ambell i wers

Roedd buddugoliaeth Trump yn anisgwyl – yn sicr o safbwynt y polau a’r marchnadoedd betio.  Ond digwyddodd mewn cyfnod lle – o safbwynt gwleidyddiaeth beth bynnag – mae’r anisgwyl yn ddisgwyledig.  Mae yna wersi etholiadol i’w cymryd o hyn ol… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth Trump – ychydig o sylwadau cychwynol

Aw!  Yr unig gysur o alw rhywbeth fel hyn yn anghywir debyg ydi bod bron iawn i’r holl gwmniau polio, y marchnadoedd betio a’r holl wybodysion.  Ond anghywir ydi anghywir am wn i.Cawn weld tros y blynyddoedd nesaf os bydd yr enwog wal yn cael… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth fydd yn digwydd ddydd Mawrth?

Dwi’n gwybod fy mod yn mentro gwneud ffwl ohonaf fy hun yma – ond ‘dwi’n darogan y bydd Clinton yn ennill yn weddol hawdd.  Dwi’n seilio’r canfyddiad hwnnw ar yr unig beth sy’n bwysig wrth ddarogan etholiadau mewn gwirionedd – y data sydd ar gael…. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod yr ymgyrch arlywyddol yn yr UDA wedi bod mor niweidiol i ddemocratiaeth?

Tra bod yr etholiad arlywyddol yma wedi bod ar un olwg yn anodd tynnu llygaid oddi arni hi, mae hefyd wedi bod yn un uffernol o safbwynt democratiaeth yn America.  Mae hynny’n rhannol oherwydd pwy sy’n sefyll – ar ol yr holl wario a’r broses hirfa… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydi hi’n bosibl i Trump ennill?

Byddai llawer yn dweud ei bod yn anodd iawn i’r Blaid Weriniaethol ennill mewn etholiad arlywyddol (lle mae cyfraddau pleidleisio yn gymharol uchel) oherwydd demograffeg – mae’r grwpiau sy’n pleidleisio tros y Democratiaid yn tyfu tros amser tra bod y … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Catalonia ac annibyniaeth

Mae bod yn Catalonia heddiw tipyn bach fel bod yn yr Alban ar yr un pryd y llynedd – ond efallai y byddai’r ‘Alban ar steroids’ yn well disgrifiad.  Mae’r ymgyrch tros annibyniaeth yn hynod o weladwy yma – gyda baner annibyniaeth – yr Estelada i’w… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o fusnesu gan Gymry ym materion mewnol yr Alban

Llongyfarchiadau i Ian Rush, Tanni Gray Thompson a Gareth Edwards am efelychu ‘r Pab, Obama ac Arlywydd China yn ogystal a Charwyn Jones a Leighton Andrews wrth gwrs, yn eu hymdrechion i fusnesu ym materion mewnol yr Alban a cheisio dwyn perswad ar ei … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ar wleidydda negyddol

Mae wedi mynd yn rhyw fath o wireb bod mai’r ffordd orau o ymgyrchu yn wleidyddol ydi trwy fod yn ‘gadarnhaol’.  ‘Dwi’n meddwl mai etholiad cyntaf Barak Obama am yr arlywyddiaeth sydd wedi poblogeiddio’r canfyddiad yma, ond dydw i ddim yn siwr. &n… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Hwre!

Wedi’r holl aros daeth pamffled Llafur o’r diwedd – ddim i fy nghartref ond i fy man gwaith. Mae’n rhy hwyr i ddylanwadu llawer ar y bleidlais bost wrth gwrs, ond gwell hwyr na hwyrach. Pamffled wedi ei anelu’n benodol at Gymru oedd o hefyd – yn wahano… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y cyfuniad rhyfedd o bobl sy’n galaru Mandela

Robert Mugabe, Barak Obama, Gerry Adams, Raul Castro, David Cameron, Naomi Cambell, Mary Robinson, Henry Kissinger, Bono, George Bush ac ati ac ati – y cwbl yn gwneud eu ffordd i DdeAffrica a’r cwbl yn uniaethu eu hunain efo’r diweddar Nelson Mandela. … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cais bach i ddarllenwyr, cyd flogwyr ac ati

Mae’n un o nodweddion gwleidyddiaeth America bod ochr y sawl sy’n sefyll mewn etholiad yn aml yn gwneud mwy o niwed i ymgeisydd na’i elynion.  Oherwydd bod ymgeiswyr yn gorfod sefyll mewn etholiad agored yn erbyn aelodau eraill o’i blaid ei hun cy… Parhau i ddarllen