Canlyniadau Chwilio: rygbi

BlogMenai.com: Tybed os ydi Owen am i Gymru gael tim pel droed neu rygbi?

BlogMenai.com: Noson diolch i Alun Ffred

Roedd Clwb Rygbi yn llawn neithiwr ar gyfer noson wedi ei threfnu i ddiolch i Alun Ffred am ei wasanaeth tros y dair ar ddeg mlynedd diwethaf.  Felly dyma ychydig o luniau o’r noson ac ystadegau tair etholiad Ffred.  Dwi’n meddwl bod y rheini… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Radio Cymru a Carwyn Jones

Dwn i ddim os mai fi ydi o, ‘ta oes yna rhywbeth yn amhriodol am ymddangosiadau Carwyn Jones ar y Bib yn ddiweddar?  Ymddangosodd ‘ein hannwyl Brif Weinidog’ (a benthyg term Gwilym Owen) ar Raglen Dylan Jones y bore ‘ma i drafod y ffrae wneud rhyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ond tydi hi’n hwyl bod yn aelod o’r Blaid?

Noson wych i lawnsio ymgyrch yn Aberconwy echnos yng nghwmni Trystan Lewis, Meinir Gwilym a Hogiau’r Berfeddwlad a Jacob Elwy neithiwr yng Nghlwb Rygbi Llandudno a’r Clwb Pel Droed yn orlawn neithiwr yng Nghaernarfon yng nghwmni Sian Gwenllian, Celt a … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwt o Perpignan

Bu’n gryn gyfnod ers i mi fod yn Perpignan ddiwethaf.  Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol bod y gornel fach chwilboeth yma o Ffrainc hefyd yng Nghatalonia – cartref y Catalan Dragons i’r sawl yn eich plith sy’n dilyn rygbi’r gynghrair.Newid amlwg ers … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth ddigwyddith heno?

Mae Blogmenai yn darogan etholiadau fel rheol, ond dwi’n cael hon yn uffernol o anodd.  Mi fydd pawb sy’n darllen Blogmenai yn rheolaidd yn gwybod fy mod efo gwendid bach am fetio gwleidyddol.Mi’r oeddwn yn betio ar bethau eraill fel rygbi ers tal… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o fusnesu gan Gymry ym materion mewnol yr Alban

Llongyfarchiadau i Ian Rush, Tanni Gray Thompson a Gareth Edwards am efelychu ‘r Pab, Obama ac Arlywydd China yn ogystal a Charwyn Jones a Leighton Andrews wrth gwrs, yn eu hymdrechion i fusnesu ym materion mewnol yr Alban a cheisio dwyn perswad ar ei … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gemau Gwyddeleg

Un o’r ychydig bethau sy’n gyffredin rhwng Gwyddelod o gefndir cenedlaetholgar – ag eithrio cefndir Pabyddol – ydi diddordeb mewn gemau Gwyddeleg.Gellir gweld tystiolaeth o hyn ar hyd a lled yr ynys – mae crysau GAA yn llawer mwy cyffredin ar y stryd n… Parhau i ddarllen