Archives: Cari Powell

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa: Gofod / Vocabulary: Space

Gan Cari Powell, myfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe, a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg. By Cari Powell, a PhD student in Swansea University, whose speciality subject is Physics and Cosmology. Termau Cyffredinol / General Terms

The post Geirfa: Gofod / Vocabulary: Space appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa: Mathemateg a Gwyddoniaeth / Vocabulary: Maths and Science

Gan Cari Powell, myfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg. By Cari Powell, a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. Adio – Y proses lle mae rhywbeth yn cael ei ychwanegu at rhywbeth arall. Addition – The process of adding something to something else.

The post Geirfa: Mathemateg a Gwyddoniaeth / Vocabulary: Maths and Science appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen