Archives: Carl Morris

Carl Morris: Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd

Podlediad newydd sbon ydy Cymru Fydd sy’n cynnig: cyfres o sgyrsiau a seiniau eraill yn edrych ar y[…]

The post Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Meddalwedd Mastodon ar gael yn Gymraeg

Dw i wedi sôn am Mastodon o’r blaen yma, y rhwydwaith cymdeithasol fyd-eang ar feddalwedd rydd sydd yn arddel gwerthoedd datganoledig a chymunedol. Nodyn bach sydyn ydy hwn i ddweud bod meddalwedd Mastodon bellach ar gael yn Gymraeg. Mae hyn yn golygu bod modd: cynnig Cymraeg fel iaith rhyngwyneb os ydych chi am sefydlu achos/gweinydd […]

The post Meddalwedd Mastodon ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18

Dydd Mawrth 9fed Hydref eleni fydd Diwrnod Ada Lovelace 2018, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Chwiliwch am ‘Diwrnod Ada Lovelace’ ar y we neu ar Twitter i weld hen eitemau er mwyn cael bach o […]

The post Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol

Mae hi’n galonogol cael gweld bod Golwg360 am ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro. Falch bod rhywun gyda’r galluoedd[…]

The post Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon

Mae croen newydd cyffrous ar Hedyn.net. Dw i wedi gosod Pivot fel arbrawf (efallai bod angen stopio dweud[…]

The post Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd

Mae potential Mastodon yn eithaf cyffrous ac dw i am asesu’r alw ymhlith bobl sy’n darllen hyn. Pe tasai achos[ion] Mastodon newydd yn cael ei sefydlu pa nodweddion a chymuned hoffech chi weld? Pe tasen ni – pwy bynnag ydyn ni… – yn breuddwydio am fath newydd o wasanaeth ffrwd eitemau (fel Twitter neu Tumblr […]

The post Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu

Mae rhai mudiadau eisoes wedi gosod ‘cordon sanitaire’ yn erbyn plaid benodol sydd yn hiliol a rhagfarnllyd. Dw i[…]

The post Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019: Caerfyrddin

Mae hi’n bleser gen i ddweud ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2019! Fe fydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol. Fe fydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir. Yn y […]

The post Hacio’r Iaith 2019: Caerfyrddin appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018)

Dewch am weithdy ymarferol lle byddwn yn trin a thrafod y cwestiynau isod: Sut mae mynd i’r afael a’r llu o heriau i’r Gymraeg ar-lein ac mewn meddalwedd? Beth sydd angen yn y maes technoleg Cymraeg? Beth ydyn ni am weld yn ystod y flwyddyn nesaf? Beth am y degawd nesaf? Ym mha achosion ydyn […]

The post Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress

Helo Gyfieithydd WordPress Pan o’n i yn Y Gyngres Geltaidd yn Kemper, Llydaw yr wythnos diwethaf ces i[…]

The post Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Petrus, gêm newydd sbon (i rai)

Dyma gêm newydd sbon i chi, Petrus. Wel, efallai bod hi’n saffach dweud bod hi’n addasiad newydd o[…]

The post Petrus, gêm newydd sbon (i rai) appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd

Chwaraewch a mwynhewch Pŵl Cymru yn eich porwr. Mae’r gêm ar gyfer cyfrifiaduron yn unig. Ni fydd y gêm[…]

The post Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith

Llongyfarchiadau i Delyth Prys am gyrraedd rownd derfynol gwobrau Womenspire 2018. Cafodd ei henwebu yn y categori Adeiladu Cymru am ei gwaith ym maes technolegau iaith dros y blynyddoedd. Mae’r wobr honno yn dathlu’r menywod sydd wedi gwneud gwahaniaeth yng Nghymru mewn sectorau technegol a gwyddonol, ac sydd wedi cefnogi datblygiad menywod eraill yn y […]

The post Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO

Fe fydd sesiwn drafod Anturiaethau Mewn Cod heno i’r rhai sydd o gwmpas i drafod codio/rhaglennu/creu apiau. Anturiaethau Mewn Cod grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram ar nos Iau 19 Ebrill 2018 rhwng 7yh a 9yh Croeso cynnes i BAWB Ewch i hen gofnodion Anturiaethau Mewn Cod am ragor o fanylion.

The post Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub)

Dyma gopi o ddatganiad oddi ar tudalen Facebook Clecs. Efallai bod ‘na cyfle yma i rywun.. Mae hi’n amser dweud hwyl fawr ————- 4 blynedd yn ôl dechreuon ni ar ei nod o roi cartref i’r Gymraeg ar-lein. Adnodd penodol i siaradwyr Cymraeg ryngweithio ym mhob man, heb deimlo eu bod nhw’n bobl o’r tu […]

The post Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael

Yn ôl erthygl Steven Melendez mewn Fast Company mae hi’n hawdd gwneud cais i weld llyfr llawn ar[…]

The post Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ydy’ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio.

Mae Facebook newydd greu tudalen sy’n adrodd os oedd ap This Is Your Digital Life wedi rhannu’ch data gyda chwmni Cambridge Analytica. Ewch i weld y tudalen ar wefan Facebook. Mae sôn bod data ar 87 miliwn o ddefnyddwyr yn fyd-eang wedi mynd i’r cwmni, nid yn unig y rhai sydd wedi caniatau’r ap This […]

The post Ydy’ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio. appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018

Anturiaethau Mewn Cod yn dychwelyd i’ch dangosydd Dw i’n falch iawn o ddweud bod ein hail sesiwn am raglennu wedi ei chadarnhau: Anturiaethau Mewn Cod dros Telegram ar nos Iau 19 Ebrill 2018 rhwng 7yh a 9yh Croeso cynnes i BAWB Mae angen gosod client Telegram ar eich peiriant (neu ganfod ffordd arall o fynd […]

The post Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018

Helo bobl Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o: raglennu datblygu hacio dangos apiau a sgriptiau cyfnewid dolenni i brosiectau? Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram. Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb. Sesiwn gyntaf Fe fydd y sesiwn gyntaf ar: nos Iau 29 Mawrth 2018 7yh tan […]

The post Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans: Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd. Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol. Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru […]

The post Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW

Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt: Tiny Rebel 25 Stryd Westgate Caerdydd CF10 1DD 5:30pm – 8:00pm Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau […]

The post Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Teclyn Llafariaid Cymraeg

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld: Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 6:30pm – 8:30pm Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau […]

The post Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Peiriant Ffaith Yr Wyddfa – bellach yn fyw

Mae Peiriant Ffaith Yr Wyddfa yn declyn defnyddiol i’r ysgrifennwr copi diog, ac ambell i asiantaeth mapio adnabyddus.

The post Peiriant Ffaith Yr Wyddfa – bellach yn fyw appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon

Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe! Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod! Pigion Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod). #haciaith Oni falch o cal bod yna i gynrychioli nid yn unig merched ym […]

The post Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhannu llyfrau Cymraeg – gwersi o Norwy

Mae Hacio’r Iaith 2018 newydd ddechrau! Diolch o galon Andrew Green am gyflwyniad hynod ddiddorol bore yma am ei hanes mewn llyfrgelloedd, yn enwedig ei sôn am brosiect Norwyaidd i ddigido holl lyfrau Norwyeg, a’r syniad cyffrous iawn o ganfod ffordd o roi pob llyfr Cymraeg ar y we. Mae hyn yn sicr yn rywbeth […]

The post Rhannu llyfrau Cymraeg – gwersi o Norwy appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Map i Gymru: adeiladu map agored yn Gymraeg

“Nid yw Hon ar fap” fel meddai T.H. Parry-Williams yn ei gerdd enwog. Mae nifer o bobl heb weld enwau megis Aberteifi, Treffynnon neu Aberdaugleddau ar fap arlein – neu’n wir unrhyw fap… Wel, cymrwch gip ar y map yma o Gymru, ble mae’r enwau lleoedd i’w gweld yn Gymraeg!

The post Map i Gymru: adeiladu map agored yn Gymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai

Dyma eitem Heno am Cof y Cwmwd, gwefan wici amlgyfranog newydd am ardal Uwchgwyrfai. Pwrpas y wefan ydy[…]

The post Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru

Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!). Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau […]

The post Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol

Dw i newydd weld manylion o’r gynhadledd hon ar gyfieithu peirianyddol. Unrhyw ddiddordeb?

The post Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol

Dw i newydd weld manylion o’r gynhadledd hon ar gyfieithu peirianyddol. Unrhyw ddiddordeb?

The post Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Gwefannau dwyieithog ac amlieithog mewn WordPress

Yng Nghymru rydyn ni wedi dod i arfer gyda’r model o wefan gwbl ddwyieithog ond mae modelau ac[…]

The post Gwefannau dwyieithog ac amlieithog mewn WordPress appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion

Dyma fy nghofnod blog ar gyfer Diwrnod Ada Lovelace 2017 heddiw. Mae Eleri James Ceredigion wedi cyfrannu llawer iawn o erthyglau a gwelliannau at y Wicipedia Cymraeg ers 2005 o leiaf. Mae hi ymhlith y golygwyr mwyaf yna, un o’r rhesymau pam mae sefydliadau Cymreig bellach wedi dechrau sylweddoli pa mor bwysig ydy’r wefan. Fe … Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion

The post Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17

Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae hyn yn ogystal â llwythi […]

The post Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17

Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae hyn yn ogystal â llwythi […]

The post Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: MediaWiki a gwefannau wici Cymraeg

Mae hi’n braf cael fy nghomisiynu i greu wici i glient sef Canolfan Hanes Uwchgwyrfai. Maen nhw fel mudiad am gydweithio ar gyfres o erthyglau amlgyfrwng am hanes yr ardal o drafnidiaeth i chwareli i ysgolion i gapeli ac eglwysi. O safbwynt y datblygwr mae sawl opsiwn ar gyfer meddalwedd wici. MediaWiki yw’r un sy’n … Parhau i ddarllen MediaWiki a gwefannau wici Cymraeg

The post MediaWiki a gwefannau wici Cymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995

Mae Björk newydd ddadorchuddio manylion am ei sengl newydd sbon, The Gate – sydd yn gyfle da i sôn am ei fideo yng Nghymru dros 20 mlynedd yn ôl. 🙂 Daeth Björk a’r cyfarwyddwr Michel Gondry i’r Ganllwyd, Meirionedd yn 1995 er mwyn cynnal sesiynau ffilmio fideo i’r gân Isobel (oddi ar yr albwm Post). Ffilmiwyd y … Parhau i ddarllen “Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995”

The post Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995

Mae Björk newydd ddadorchuddio manylion am ei sengl newydd sbon, The Gate – sydd yn gyfle da i sôn am ei fideo yng Nghymru dros 20 mlynedd yn ôl. 🙂 Daeth Björk a’r cyfarwyddwr Michel Gondry i’r Ganllwyd, Meirionedd yn 1995 er mwyn cynnal sesiynau ffilmio fideo i’r gân Isobel (oddi ar yr albwm Post). Ffilmiwyd y … Parhau i ddarllen “Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995”

The post Björk yn y Ganllwyd gyda Michel Gondry yn 1995 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

Mae’r maes cryptoarian wedi datblygu eithaf tipyn ers genedigaeth Bitcoin yn 2009. Dyma restr anghyflawn o fathau gwahanol

The post Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

Mae’r maes cryptoarian wedi datblygu eithaf tipyn ers genedigaeth Bitcoin yn 2009. Dyma restr anghyflawn o fathau gwahanol o gryptoarian y mae pobl yn cyfnewid a defnyddio yn 2017. 0x Aragon Augur Bancor Basic Attention Token Binance Coin BitConnect BitShares Bitcoin Bitcoin Cash Bytecoin Civic Dash Decentraland Diamunds Dogecoin EOS Ethereum Ethereum Classic Factom Faircoin … Parhau i ddarllen Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

The post Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Cymro – archif ar-lein yn fyw

Mae dyfodol papur newydd Y Cymro yn ansicr ond mae grŵp Cyfeillion y Cymro wedi ei sefydlu i’w ail-lansio. Yn y cyfamser mae rhywun sy’n cysylltiedig â chwmni Tindle wedi tynnu’r plwg ar wefan Y Cymro yr wythnos hon – heb unrhyw rybudd na seremoni! Yn sydyn diflanodd dros 4500 o dudalennau oddi ar y […]

The post Y Cymro – archif ar-lein yn fyw appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai”

Dyma Griff Lynch yn ymateb i gwestiynau Y Twll ar beth sy’n gyrru ei grefft fel artist solo. Mae e wedi bod yn adnabyddus ers blynyddoedd fel aelod o grŵp Yr Ods a’i waith ar raglenni teledu ond rydym wedi dewis canolbwyntio ar ei waith cerddorol dan ei enw ei hun. Cynhaliwyd y cyfweliad dros e-bost … Parhau i ddarllen “Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai””

The post Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai” appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai”

Dyma Griff Lynch yn ymateb i gwestiynau Y Twll ar beth sy’n gyrru ei grefft fel artist solo. Mae e wedi bod yn adnabyddus ers blynyddoedd fel aelod o grŵp Yr Ods a’i waith ar raglenni teledu ond rydym wedi dewis canolbwyntio ar ei waith cerddorol dan ei enw ei hun. Cynhaliwyd y cyfweliad dros e-bost … Parhau i ddarllen “Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai””

The post Cyfweliad Griff Lynch: “dwi wedi penderfynu ‘cymryd y plunge’ fel petai” appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn

Mae cylchgrawn Monocle newydd ddathlu 10 mlynedd o fodolaeth, ac mae’n wael iawn. Gadewch i mi ymhelaethu rhag ofn eich bod am ystyried tiwnio mewn i’w brand ar unrhyw gyfrwng neu wario arian ar gopi printiedig dros yr haf. Yn rhifyn 105 o’r cylchgrawn (Gorffennaf/Awst 2017) mae cyfweliad â’r triawd Saint Etienne sy’n cyfeirio at … Parhau i ddarllen “Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn”

The post Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn

Mae cylchgrawn Monocle newydd ddathlu 10 mlynedd o fodolaeth, ac mae’n wael iawn. Gadewch i mi ymhelaethu rhag ofn eich bod am ystyried tiwnio mewn i’w brand ar unrhyw gyfrwng neu wario arian ar gopi printiedig dros yr haf. Yn rhifyn 105 o’r cylchgrawn (Gorffennaf/Awst 2017) mae cyfweliad â’r triawd Saint Etienne sy’n cyfeirio at … Parhau i ddarllen “Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn”

The post Mae cylchgrawn Monocle yn wael iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Tuedd ac annhegwch mewn algorithmau

Mae Joy Buolamwini yn ‘fardd cod’ sydd wedi ymchwilio tuedd ac annhegwch mewn algorithmau. Meddalwedd sydd fod adnabod gwynebau ar gamera ond yn methu adnabod gwynebau croenddu yw’r enghraifft cyntaf yn ei araith yma. Engrheifftiau eraill mewn lluniau: fe drwsiwyd FaceApp er mwyn cael gwared â phroblem o ‘algorithm hiliol’. Roedd angen i Google ymddiheuro am fod … Parhau i ddarllen Tuedd ac annhegwch mewn algorithmau

The post Tuedd ac annhegwch mewn algorithmau appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig

Dw i wedi bod yn chwarae gyda Jekyll yn ddiweddar, system sy’n cynhyrchu gwefan statig. Fel system rheoli cynnwys mae WordPress dal yn ffefryn i mi ond mae hi’n bwysig ceisio a phrofi ffyrdd eraill o weithio. Dwy fantais o greu gwefan statig trwy Jekyll ydy’r cyflymder ac y ffordd mae’n symleiddio gwarchodaeth achos does … Parhau i ddarllen Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig

The post Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan: There was a problem connecting to Twitter. Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru. Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae […]

The post Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen