Archives: Carl Morris

Y Twll: Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000

I’r rhai ohonom ni a oedd yn rhy ifanc neu rywle arall pan oedd Y Cyrff yn eu hanterth dyma hen raglen ddogfen Cofia Fi’n Ddiolchgar am y grŵp roc o fri o Lanrwst. Mae hi’n cynnwys fideos ac hen … Parhau i ddarllen

The post Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth

Mae Bil Cymru Drafft yn israddio Cymru mewn sawl ffordd, nid yn unig ar y blaned hon. I’r rhai sydd ddim yn dilyn, llais Cymru yn San Steffan yw’r ysgrifenydd gwladol Stephen Crabb AS – i fod. Mae e a Swyddfa Cymru bellach yn … Parhau i ddarllen

The post Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad

Pwy a wyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg? Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim […]

The post Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dim byd newydd i weld eto ar y blog hwn

Mae eithaf tipyn o syniadau a phrosiectau bach ar fy rhestr o bosibiliadau. Mae hi’n anodd gwybod lle i ddechrau. Dyma gofnod cyflym i adfywio’r blog hwn a phrofi i fy hun fy mod i’n gallu clicio cwpl o fotymau ta waeth! x Parhau i ddarllen

Y Twll: Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri

Mae blog John Robb wedi cael y première ar ffeithiau am albwm newydd Datblygu – yn Saesneg! Ta waeth, mae hyn i gyd yn newyddion mawr. Dw i’n edrych ymlaen at weld y band ar gloriau bob cyhoeddiad yng Nghymru o’r Cymro i’r … Parhau i ddarllen

The post Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd

Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol newydd gyhoeddi manylion am chwech swydd. (Does dim Cymraeg i weld yn anffodus.) Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

The post 6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK

Mae datblygwyr ac ymchwilwyr GDS wedi rhannu gwersi am ddylunio gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Yn hytrach na dim ond cydymffurfio gyda rhyw gynllun iaith mae hi’n swnio fel bod nhw eisiau dylunio gwasanaethau o safon, y math o beth mae pobl eisiau defnyddio, sy’n swnio’n addawol. Does dim byd newydd sbon yna i unrhyw un sydd […]

The post Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth

Mae Dyfrig Jones yn codi lot o bwyntiau difyr a phrofoclyd am gylchgronau Cymraeg ar-lein ar Cymru Fyw: […] mae byd newyddiaduraeth yn wahanol, yn enwedig newyddiaduraeth ar-lein. Dwi’n darllen ystod o gyhoeddiadau ar y we, ac yn gwneud hynny heb dalu’r un geiniog. Chwithig, felly, ydi ymweld â gwefan Barn a gweld erthyglau’n cael […]

The post Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir

Dw i newydd gael gafael ar gopi o albwm newydd o’r enw Elixir oddi wrth label Tarw Du. Mae’r hanner cyntaf hyd yn hyn yn ddoniol, cyfoethog, a phrofoclyd. ‘Mewn newyddion bisâr ac annisgwyl, dwi di recordio albym o gomedi cerddorol efo MC … Parhau i ddarllen

The post Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Fideo hunllefus Casey + Ewan i “Head and Shoulders” gan Leftfield & Sleaford Mods

Dw i wedi sôn am fideos Casey Raymond ac Ewan Jones Morris sawl gwaith o’r blaen. Dyma hunllef o flaen eich llygaid, eu fideo i’r gân Head and Shoulders gan Leftfield/Sleaford Mods. Mae’r cyfuniad rhwng y delweddau a’r geiriau yn berffaith. … Parhau i ddarllen

The post Fideo hunllefus Casey + Ewan i “Head and Shoulders” gan Leftfield & Sleaford Mods appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: 22:24 o radicaliaeth gosmig. Detholiad C2 Carl Morris

Mwynhais i’r cyfle i droelli tiwns yn fyw ar raglen C2 ar ddiwedd mis Gorffennaf. Gallech chi wrando ar neu lawrlwytho fy set yma. Mae traciau gan Gwenno, Patrick Cowley, E-GZR, Nami Shimada & Soichi Terada, DJ Mujava a mwy. … Parhau i ddarllen

The post 22:24 o radicaliaeth gosmig. Detholiad C2 Carl Morris appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015

Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i: Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48) Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015 Amser: Rhwng 14.00 a 15.00. Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360 Panel: Jo Golley, .cymru .wales […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith ym Meifod: nos Fercher a nos Sadwrn yng nghlwb COBRA #steddfod2015

Helo Ydych chi ym Meifod eleni? Ydych chi’n chwilio am ddiod a sgwrs anffurfiol gyda phobl o ledled Cymru a thu hwnt am apiau, fideos, ymgyrchu, ymchwil, busnes, addysg a mwy? Bydd croeso cynnes i bawb yng nghlwb COBRA ar y ddwy noson ganlynol: Nos Fercher 5ed mis Awst 2015 5:30YH tan 7:30YH Clwb Cobra, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015

Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion. “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif” Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur. Siaradwyr: Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke. 11.00 Fore Mercher, 5 Awst, Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy

Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni: Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhestr o wefannau Cymraeg colledig: Dim Cwsg, Pep le Pew, Dic Sais…

‘Dyn ni wedi dechrau tudalen o wefannau Cymraeg colledig ar Hedyn. Mae 36 gwefan arni hi eisoes gydag ambell i ddolen i archifau. Pam ydyn ni’n creu tudalen o hen wefannau Cymraeg? Ymchwil ac ysbrydoliaeth ydy dau reswm. Mae teimlad hefyd bod pobl yn anghofio faint sydd wedi ei gyflawni yn Gymraeg ar y we, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae unrhyw fyfyriwr yn gallu ceisio am le yn Neuadd Pantycelyn

Heno mae’r cyn-fyfyriwr Jeff Smith yn dal i aros yn Neuadd Pantycelyn fel rhan o brotest yn erbyn cynllun Prifysgol Aberystwyth i gau’r neuadd. Dyma lun ohono fe gyda’i gyd-brotestiwr Bethan Ruth ar ben y to. Meddai Jeff yn yr erthygl … Parhau i ddarllen

The post Mae unrhyw fyfyriwr yn gallu ceisio am le yn Neuadd Pantycelyn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing

Mae lot o bethau hyfryd am Beijing; pobl cyfeillgar, parciau, tywydd, bwyd wrth gwrs. Does dim lot o drosedd amlwg er bod hi’n anodd dod i hyd i ffigyrau trosedd dibynadwy. Mae cosbau yn llym mae’n debyg. Weloch chi erioed … Parhau i ddarllen

The post Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd?

Mae’r Guardian wedi cyhoeddi dadansoddiad difyr o ieithoedd y byd ar-lein a sut mae pobl yn eu defnyddio. […]Some languages by their very structure mean that you interact with the platform differently. For example, you can say more in the 140 character limit in Chinese than you can in English. Research has shown that Koreans […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwleidyddiaeth ar Y Twll

Dyma ddwy erthygl ar Y Twll: Cymru, cenedlaetholdeb ‘cul’ a Carwyn Jones: fy safbwynt i gan Emyr Gruffydd Pantycelyn: Addysg ar ei orau gan Jeff Smith Rhannwch ac aildrydarwch yr erthyglau os ydych chi’n hoffi nhw. Gadewch sylw hyn yn oed, fel yn yr hen ddyddiau. Diolch o galon. Roedd hi’n teimlo fel hen bryd […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ymgyrch dros ie yn Ewrop

Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ffolineb llwyr. Dw i’n penderfynol o ymgyrchu yn galed dros ie er mwyn cadw’r Deyrnas Gyfunol fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys cnocio drysau, dosbarthu taflenni, lledaenu’r gair ar rwydweithiau digidol a beth bynnag arall sydd angen. Dw i ddim yn cyffroi gymaint am ymdrechu i aros yn […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw

Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo. Dyna’r brif stori ar wasanaeth newyddion Cymraeg y BBC ers chwe awr heddiw. Dw i ddim yn dweud bod hi ddim yn addas fel stori fach o ddiddordeb i rai o bobl. Ond ai dyna yw’r brif stori go iawn heddiw? Mae ymwelwyr Cymraeg angen gwybod am yr economi, gwleidyddiaeth, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans)

Tra bod rhai o’r byd wrthi’n darganfod Super Furry Animals, mae rhai ohonom ni yn gwrando ar Mwng bob pythefnos ers blynyddoedd. Beth sydd ar ôl i wrandawyr sy’n (gor)gyfarwydd â Mwng? Does dim rhaid i mi ddweud pa mor … Parhau i ddarllen

The post Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9

Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig. Parhau i ddarllen

Y Twll: Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015

Mae hi’n anodd dychmygu sut allai Datblygu wedi gwella eu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl CAM 2015. O’n i’n nerfus drostynt am y gig, yn enwedig wrth ystyried y lleoliad anarferol, y bwlch oddeutu 20 mlynedd … Parhau i ddarllen

The post Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi

Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd. Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol/technolegol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith

Cyflwynodd Patrick Robinson APIs y Ganolfan Technolegau Iaith. (Demo cyflym hawdd o’r llais robot Cymraeg yma!) API (Application Programming Interface) ydy ffordd o gael dy raglen i siarad gyda rhaglen arall er mwyn manteisio ar ddata a gwasanaethau. Siaradodd Patrick am y system testun-i-lais (un o fy hoff bethau ar hyn o bryd!) a Cysill, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gweithdy Wicipedia gan @rhysw1

Dyma’r sleidiau http://iawn.de/wphaciaith15 (Dw i ddim yn gallu mewnosod am y tro – dof i’n ôl wedyn!) Diolch i Rhys Wynne am y canllaw. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: John Bwlchllan a Merêd

Mae hi’n teimlo fel bod cenhedlaeth o gewri yn ein gadael ni. ‘Gerallt, John Davies a Merêd o fewn saith mis i’w gilydd. Mae’r sêr yn syrthio.’ meddai Gruff Antur. ‘Wir-yr, mae ‘na hen do o Gymry arbennig tu hwnt ym machlud eu dyddiau ac yn araf ddiflannu. Ac ma’n rhyfeddol drist #merêd’ meddai Jason […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Albwm newydd gan frenin techno modiwlaidd Steevio

Brenin techno modiwlaidd ydy Steevio. Ar Y Twll rydym eisoes wedi rhannu’r fideo uchod o Steevio yn perfformio ei gerddoriaeth yn fyrfyfyr.

Ar ddiwedd Chwefror 2015 bydd label Mindtours yn rhyddhau ei albwm newydd o’r enw Animistas ar ddau ddarn o finyl 12″. Dyma’r rhestr o draciau. Parhau i ddarllen

The post Albwm newydd gan frenin techno modiwlaidd Steevio appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd: Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2) Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer. Diben y swydd: Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: ‘Clywed arogl’ a damcaniaeth cwantwm

Mae gwyddonwyr cwantwm wedi darganfod rhywbeth mae Cymry yn gwybod ers canrifoedd. (Mae’r darn uchod gan Dr Jennifer Brookes yn dod o’r rhaglen The Secrets of Quantum Physics: Let There Be Life gyda Dr Jim Al-Khalili. Daeth y rhaglen i ben ar iPlayer ond mae copi ar YouTube ar hyn o bryd. Gwyliwch o 21:05 […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Anturiaethau yn yr iaith Gantoneg

Dw i’n dweud pethau syml yn yr iaith Gantoneg erioed: ymadroddion syml fel ‘wyt ti eisiau paned?’, ‘blasus iawn!’, ‘Blwyddyn newydd dda’, ‘poeth’ (o ran tymheredd ac o ran sbeis, mae dau air gwahanol), ‘bore da’, ‘diolch’ a sut i gyfrif o un i ddeg. Ond dw i’n dweud ers blynyddoedd fy mod i am […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python

Efallai taw un o’r cymeriadau mwyaf anodd i’w bortreadu mewn ffilm o safbwynt actor, cyfarwyddwr neu sgriptiwr ydy Iesu Grist. Pwy a wyr achos dw i erioed wedi creu ffilm nodwedd ond dw i wedi gwylio rhai. Dyma dair o’r … Parhau i ddarllen

The post Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru?

Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog: […] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

Mae unrhyw bortread o’r Rhyfel Byd Cyntaf heb y ffolineb, trais ac erchylldra yn gelwydd. Dyma dair ffilm sy’n agosach i realiti y Rhyfel Byd Cyntaf nag unrhyw ‘ddathliad’ swyddogol gan wleidyddion heb sôn am unrhyw hysbyseb. Nid detholiad terfynol … Parhau i ddarllen

The post Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84

I’r rhai sydd ddim yn gyfarwydd â Butetown, ysgrifennodd yr awdur John Williams gyflwyniad i hanes yr ardal yn y llyfr Bloody Valentine: […] from this point on Butetown was not simply a conventional ghetto or a colourful adjunct to the city’s maritime … Parhau i ddarllen

The post Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd

Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.
Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.
Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Trafodaeth am gyfraniad BBC at y we Gymraeg

Mae trafodaeth diddorol iawn am brosiectau digidol y BBC wedi esblygu ar Hacio’r Iaith o dan cofnod am dranc y Geiriadur BBC Ar-lein. (Dw i ddim yn meddwl bod y rheol cadw-ar-y-pwnc yn addas i’r Gymraeg, mae’n braf i weld y sgwrs!) Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein

Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd. Ddylen […] Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Gulp/Ewan Jones Morris, Gwenno/Ian Watson&Hywel Evans, Canolfan Hamdden/Javier Morales

Dyma’r fideo anhygoel newydd gan Ewan Jones Morris ar gyfer Vast Space, y gân gan Gulp (Guto Pryce a Lindsey Leven). Rydym wedi rhannu sawl fideo gan Ewan ar Y Twll o’r blaen ac mae rhan fwyaf wedi cael eu creu ar … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Gulp/Ewan Jones Morris, Gwenno/Ian Watson&Hywel Evans, Canolfan Hamdden/Javier Morales appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Problem o ddiffyg cyhoeddusrwydd i gerddoriaeth Gymraeg

Lois Gwenllian yn gofyn: Yn aml iawn mi glywaf bobl yn sôn am ddiffyg diddordeb pobl ifanc Cymru mewn pethau Cymreig. Un o’r rheiny sy’n codi ei ben yn dragywydd yw cerddoriaeth Gymraeg. Pam nad oes mwy o bobl yn gwrando / prynu’r gerddoriaeth? Dw i wedi pendroni tipyn am y peth, ac wedi methu […] Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce

Mae llwythi o miwsig fideos gwych ar hyn o bryd. Dyma dri newydd o 2014. Mae’r gwaith cyntaf gan Greg Bevan (sy’n rhan o’r Twll ac wedi cyfrannu sawl cofnod am ffilm). Y gân yw Bron gan Jamie Bevan a’r Gweddillion … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Syro gan Aphex Twin: gweld eisiau rhywbeth

Dros yr haf o’n i’n troelli tiwns addfwyn mewn pabell yng ngŵyl gerddorol. Roedd y tiwns yn addfwyn achos roedd hi’n 4 o’r gloch y bore. Yn y tywyllwch, dyma dyn a dynes yn dod ataf i: ‘WAW! PERFFAITH! Dyna … Parhau i ddarllen

The post Syro gan Aphex Twin: gweld eisiau rhywbeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.0 yn Gymraeg

Mae Rhos Prys, cyfieithydd WordPress, yn dweud: Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress: Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn. Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Arddangosfa Cloriau: Pop Negatif Wastad a llawer mwy

Os ydych chi’n mynd i’r Steddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni, ewch i’r arddangosfa Cloriau sydd ar agor o heddiw ymlaen. Gofynodd y curadur Rhys Aneurin i mi ddewis fy hoff glawr record Cymraeg er mwyn cyfrannu at yr arddangosfa. Gallwn … Parhau i ddarllen

The post Arddangosfa Cloriau: Pop Negatif Wastad a llawer mwy appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Llanelli 2014: gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dw i’n siŵr eich bod chi’n ymwybodol o gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Llanelli eleni: cyfle prin i adael y swigen Eisteddfodol i weld canol dref Llanelli, cyfrannu at ymgyrchoedd iaith a’r economi lleol – a gwrando ar fandiau penigamp. … Parhau i ddarllen

The post Llanelli 2014: gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen