Archives: Carl Morris

Hacio'r Iaith: Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth

Es i i’r Hacathon Hanes diwethaf ac roedd hi’n diwrnod ardderchog ac ysbrydoledig – o ddatblygwyr, pobl data, haneswyr, ymchwilwyr, pobl chwilfrydig, ac eraill yn dod at ei gilydd i geisio canfod dulliau o ddarganfod a chyfleu hanes mewn ffyrdd newydd. Mae trefnwyr yr Hacathon Hanes wrthi eto, yn Aberyswyth y tro hwn, ac wedi […]

The post Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Ani Glass i rif 1

Wawsa. Dyma Mirores, y sengl newydd sbon ardderchog gan Ani Glass – cerddor electronig, cynhyrchydd, arlunydd a ffotograffydd. Mae ar gael ar Recordiau Neb ac dyma fideo trawiadol gan Carys Huws. Mae’n werth nodi taw Ani Glass oedd cynhyrchydd y tiwn yn ogystal â chyfansoddwraig a chantores. Mae lefel galluogrwydd rhai pobl yn sgeri. Mirores … Parhau i ddarllen “Ani Glass i rif 1”

The post Ani Glass i rif 1 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cwyn i’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig am enedigaeth a hunaniaeth genedlaethol

Dyma gopi o gwyn dw i wedi anfon ddydd Iau trwy’r ffurflen ar bbc.co.uk, ac dw i hefyd[…]

The post Cwyn i’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig am enedigaeth a hunaniaeth genedlaethol appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Gwefan Settled: helpu pobl gydag ymgeisiadau statws preswylydd sefydlog

Dw i wedi adeiladu gwefan i elusen newydd sbon o’r enw Settled. Mae’r elusen yn helpu pobl sydd[…]

The post Gwefan Settled: helpu pobl gydag ymgeisiadau statws preswylydd sefydlog appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodiadau ar ffilm The Farewell

Nodiadau bach sydyn i ddweud bod y ffilm hon yn brydferth iawn. O’n i’n ystyried postio’r treilar yma[…]

The post Nodiadau ar ffilm The Farewell appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Anturiaethau sinema ym Melffast

Dyma ffilm ddogfen fach ysbrydoledig am lawer o bethau – am ddinas fach o’r enw Belffast (sydd â phoblogaeth llai na Chaerdydd), am ffilm fel celfyddyd, am ffilmiau penodol, am ryfel, am gartref, am ofn a gobaith, ac am fod yn ffan o ddiwylliant a diwylliannau. Mae’r gwneuthurwr ffilm Mark Cousins yn ymddangos o flaen … Parhau i ddarllen “Anturiaethau sinema ym Melffast”

The post Anturiaethau sinema ym Melffast appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Meddwl am dermau Cymraeg am ethnigrwydd, hil, ac ati

Mae termau am ethnigrwydd, hil, ac ati, yn bwysig. Mae’n iawn bod pobl yn ystyried sut yn union[…]

The post Meddwl am dermau Cymraeg am ethnigrwydd, hil, ac ati appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield

Cafodd y gân hon ei chymysgu yng Nghaerdydd a Johannesburg gan Muzi, cynhyrchydd electroneg o Dde Affrica, ac mae ei ddylanwad e yn gryf. Dw i’n chwarae’r gân Bae Bae Bae gan Gruff o 2018 o hyd, a’i ailgymysgiad gan Muzi. Mae hefyd cân gyda’r ddau fel rhan o brosiect Africa Express. Mae sôn bod … Parhau i ddarllen “Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield”

The post Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodiadau ar seiclo’n amlach

Dw i’n seiclo i fwy o lefydd yn amlach, ac wedi mentro i ddal trên gyda fy meic[…]

The post Nodiadau ar seiclo’n amlach appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Being Blacker: ffilm am fywyd a chymuned yn Brixton

Dyma ffilm ddogfen drawiadol sy’n werth eich amser, Being Blacker, am y cynhyrchydd reggae a dyn busnes Blacker Dread. Mae’r gyfarwyddwraig Molly Dineen, sydd yn ffrind agos iddo fe ers blynyddoedd, yn cael cyfleoedd unigryw i ddangos rhai o’r cyfnodau mwyaf anodd ac hapus ei fywyd a theulu. Ceir argraff ddifyr o’i gymuned yn Brixton, … Parhau i ddarllen “Being Blacker: ffilm am fywyd a chymuned yn Brixton”

The post Being Blacker: ffilm am fywyd a chymuned yn Brixton appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd – gwasanaeth newydd

Boed chi’n byw, gweithio neu ymweld â Chaerdydd mae’r wasanaeth newydd hon yn cynnig gwybodaeth teithio amserol: Oes[…]

The post Trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd – gwasanaeth newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Ar y ffordd i Lydaw am Gouel Broadel ar Brezhoneg 2019

Dros y penwythnos byddaf i’n cymryd rhan mewn Gouel Broadel ar Brezhoneg yn Langoned, Llydaw. Mae’r gair ‘broadel’[…]

The post Ar y ffordd i Lydaw am Gouel Broadel ar Brezhoneg 2019 appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith

Bydd rhai eisoes wedi gwylio’r rhaglen ddifyr ar S4C DRYCH: Achub Llais John am un o brosiectau’r Uned Technolegau Iaith ym Mangor. Gwyliwch y rhaglen os nad ydych chi wedi cael siawns eto. Dyma ddigwyddiad difyr yn Aberystwyth mae’r uned yn trefnu ym mis Mehefin – at sylw unrhyw un sydd eisiau cael profiad o […]

The post Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Swydd: Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG

Mae Menter a Busnes wedi gofyn i mi rannu’r cyfle isod. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion. Mae Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG ym Mangor, Llanelwy, Aberystwyth neu Gaerdydd Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbyseb ar wefan y cwmni.

The post Swydd: Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw

Wawsa. Mae Diolch Am Eich Sylwadau, David yn gân bop hudolus fachog ac hanner. Dros flwyddyn ers Siom dyma’r ail sengl oddi ar albwm cyntaf Bitw, sydd ar y gorwel trwy label Klep Dim Trep (KLEP009). Mae’r fideo yn portreadu gêm gwyddbwyll yn y gofod rhwng yr amryddawn Owain Rhys Lewis, sydd hefyd yn cyfrannu … Parhau i ddarllen “Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw”

The post Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan sydd yn gallu creu neu addasu thema ar gyfer gwefan Drupal. Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbys ar wefan y Gymdeithas.

The post Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360

Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn. Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

The post Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau

Sesiwn gan Maredudd Sgwrsfotiau yn gyfle i wella gwasanaeth sefyliad neu gwmni. (Defnydd mewn dysgu ieithoedd a meysydd eraill hefyd?) Teipio ar hyn o bryd, ond mae llais ar y ffordd. Rhagor am deallusrwydd artiffisial. Termau sgwrsfotiau: Gweithred Bwriad Endidau Angen mewnbynnu data sy’n cynnwys slang/bratiaith, e.e. ‘beth sydd i wotsho ar y teledu’, ‘pa […]

The post Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews

Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg? Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook. Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda. Sut ddaethoch chi’n […]

The post Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro

Mae straeon am brosiect newydd Bro360 eisoes wedi bod ar Golwg360 a BBC Cymru Fyw. Dyma neges wrth gwmni Golwg am y prosiect newyddion cymunedol, a chyfle i rywun gydweithio gyda’r cwmni fel datblygydd meddalwedd. Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360. […]

The post Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Newid thema gwefan Hacio’r Iaith

Unrhyw farn cryf ar sut ddylai wefan Hacio’r Iaith edrych? Dw i wedi bod yn profi thema TwentyNineteen a’i gyfieithiad newydd gan Rhos Prys. Mae’r thema yn edrych fel Medium – addas iawn i erthyglau amlgyfrwng hirion. Weithiau dw i’m teimlo bod angen cael gwedd ar Hacio’r Iaith sydd DDIM yn rhy slic ac sydd […]

The post Newid thema gwefan Hacio’r Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

: Newid thema gwefan Hacio’r Iaith

Unrhyw farn cryf ar sut ddylai wefan Hacio’r Iaith edrych? Dw i wedi bod yn profi thema TwentyNineteen a’i gyfieithiad newydd gan Rhos Prys. Mae’r thema yn edrych fel Medium – addas iawn i erthyglau amlgyfrwng hirion. Weithiau dw i’m teimlo bod angen cael gwedd ar Hacio’r Iaith sydd DDIM yn rhy slic ac sydd […]

The post Newid thema gwefan Hacio’r Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd

Podlediad newydd sbon ydy Cymru Fydd sy’n cynnig: cyfres o sgyrsiau a seiniau eraill yn edrych ar y[…]

The post Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Meddalwedd Mastodon ar gael yn Gymraeg

Dw i wedi sôn am Mastodon o’r blaen yma, y rhwydwaith cymdeithasol fyd-eang ar feddalwedd rydd sydd yn arddel gwerthoedd datganoledig a chymunedol. Nodyn bach sydyn ydy hwn i ddweud bod meddalwedd Mastodon bellach ar gael yn Gymraeg. Mae hyn yn golygu bod modd: cynnig Cymraeg fel iaith rhyngwyneb os ydych chi am sefydlu achos/gweinydd […]

The post Meddalwedd Mastodon ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18

Dydd Mawrth 9fed Hydref eleni fydd Diwrnod Ada Lovelace 2018, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Chwiliwch am ‘Diwrnod Ada Lovelace’ ar y we neu ar Twitter i weld hen eitemau er mwyn cael bach o […]

The post Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol

Mae hi’n galonogol cael gweld bod Golwg360 am ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro. Falch bod rhywun gyda’r galluoedd[…]

The post Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon

Mae croen newydd cyffrous ar Hedyn.net. Dw i wedi gosod Pivot fel arbrawf (efallai bod angen stopio dweud[…]

The post Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd

Mae potential Mastodon yn eithaf cyffrous ac dw i am asesu’r alw ymhlith bobl sy’n darllen hyn. Pe tasai achos[ion] Mastodon newydd yn cael ei sefydlu pa nodweddion a chymuned hoffech chi weld? Pe tasen ni – pwy bynnag ydyn ni… – yn breuddwydio am fath newydd o wasanaeth ffrwd eitemau (fel Twitter neu Tumblr […]

The post Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu

Mae rhai mudiadau eisoes wedi gosod ‘cordon sanitaire’ yn erbyn plaid benodol sydd yn hiliol a rhagfarnllyd. Dw i[…]

The post Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019: Caerfyrddin

Mae hi’n bleser gen i ddweud ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2019! Fe fydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol. Fe fydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir. Yn y […]

The post Hacio’r Iaith 2019: Caerfyrddin appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018)

Dewch am weithdy ymarferol lle byddwn yn trin a thrafod y cwestiynau isod: Sut mae mynd i’r afael a’r llu o heriau i’r Gymraeg ar-lein ac mewn meddalwedd? Beth sydd angen yn y maes technoleg Cymraeg? Beth ydyn ni am weld yn ystod y flwyddyn nesaf? Beth am y degawd nesaf? Ym mha achosion ydyn […]

The post Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress

Helo Gyfieithydd WordPress Pan o’n i yn Y Gyngres Geltaidd yn Kemper, Llydaw yr wythnos diwethaf ces i[…]

The post Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Petrus, gêm newydd sbon (i rai)

Dyma gêm newydd sbon i chi, Petrus. Wel, efallai bod hi’n saffach dweud bod hi’n addasiad newydd o[…]

The post Petrus, gêm newydd sbon (i rai) appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Petrus, gêm newydd sbon (i rai)

Dyma gêm newydd sbon i chi, Petrus. Wel, efallai bod hi’n saffach dweud bod hi’n addasiad newydd o[…]

The post Petrus, gêm newydd sbon (i rai) appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd

Chwaraewch a mwynhewch Pŵl Cymru yn eich porwr. Mae’r gêm ar gyfer cyfrifiaduron yn unig. Ni fydd y gêm[…]

The post Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd

Chwaraewch a mwynhewch Pŵl Cymru yn eich porwr. Mae’r gêm ar gyfer cyfrifiaduron yn unig. Ni fydd y gêm[…]

The post Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith

Llongyfarchiadau i Delyth Prys am gyrraedd rownd derfynol gwobrau Womenspire 2018. Cafodd ei henwebu yn y categori Adeiladu Cymru am ei gwaith ym maes technolegau iaith dros y blynyddoedd. Mae’r wobr honno yn dathlu’r menywod sydd wedi gwneud gwahaniaeth yng Nghymru mewn sectorau technegol a gwyddonol, ac sydd wedi cefnogi datblygiad menywod eraill yn y […]

The post Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO

Fe fydd sesiwn drafod Anturiaethau Mewn Cod heno i’r rhai sydd o gwmpas i drafod codio/rhaglennu/creu apiau. Anturiaethau Mewn Cod grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram ar nos Iau 19 Ebrill 2018 rhwng 7yh a 9yh Croeso cynnes i BAWB Ewch i hen gofnodion Anturiaethau Mewn Cod am ragor o fanylion.

The post Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub)

Dyma gopi o ddatganiad oddi ar tudalen Facebook Clecs. Efallai bod ‘na cyfle yma i rywun.. Mae hi’n amser dweud hwyl fawr ————- 4 blynedd yn ôl dechreuon ni ar ei nod o roi cartref i’r Gymraeg ar-lein. Adnodd penodol i siaradwyr Cymraeg ryngweithio ym mhob man, heb deimlo eu bod nhw’n bobl o’r tu […]

The post Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael

Yn ôl erthygl Steven Melendez mewn Fast Company mae hi’n hawdd gwneud cais i weld llyfr llawn ar[…]

The post Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael

Yn ôl erthygl Steven Melendez mewn Fast Company mae hi’n hawdd gwneud cais i weld llyfr llawn ar[…]

The post Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael

Yn ôl erthygl Steven Melendez mewn Fast Company mae hi’n hawdd gwneud cais i weld llyfr llawn ar[…]

The post Llyfrau Cymraeg ar Google Books, a’r rhai sydd fod ar gael appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ydy’ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio.

Mae Facebook newydd greu tudalen sy’n adrodd os oedd ap This Is Your Digital Life wedi rhannu’ch data gyda chwmni Cambridge Analytica. Ewch i weld y tudalen ar wefan Facebook. Mae sôn bod data ar 87 miliwn o ddefnyddwyr yn fyd-eang wedi mynd i’r cwmni, nid yn unig y rhai sydd wedi caniatau’r ap This […]

The post Ydy’ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio. appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018

Anturiaethau Mewn Cod yn dychwelyd i’ch dangosydd Dw i’n falch iawn o ddweud bod ein hail sesiwn am raglennu wedi ei chadarnhau: Anturiaethau Mewn Cod dros Telegram ar nos Iau 19 Ebrill 2018 rhwng 7yh a 9yh Croeso cynnes i BAWB Mae angen gosod client Telegram ar eich peiriant (neu ganfod ffordd arall o fynd […]

The post Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018

Helo bobl Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o: raglennu datblygu hacio dangos apiau a sgriptiau cyfnewid dolenni i brosiectau? Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram. Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb. Sesiwn gyntaf Fe fydd y sesiwn gyntaf ar: nos Iau 29 Mawrth 2018 7yh tan […]

The post Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans: Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd. Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol. Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru […]

The post Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW

Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt: Tiny Rebel 25 Stryd Westgate Caerdydd CF10 1DD 5:30pm – 8:00pm Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau […]

The post Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Teclyn Llafariaid Cymraeg

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

: Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen