Archives: Carl Morris

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan: There was a problem connecting to Twitter. Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru. Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae […]

The post Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhowch 3 munud i helpu @Wicipedia Cymraeg

Helpwch Wicipedia Cymraeg trwy lenwi’r arolwg byr hwn yn ddi-enw os gwelwch yn dda: https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZCNjkrqwRvxFrf Dylai fe gymryd rhyw dri munud i’w gwblhau. Diolch o galon i chi!

The post Rhowch 3 munud i helpu @Wicipedia Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Dilynwch @wicipedia am bethau diddorol

Dilynwch gyfrif Twitter @wicipedia. Mae pedwar math o drydariad bellach: #ArYDyddHwn Dyma ddigwyddiad sydd wedi digwydd ar y dydd hwn fel y mae’r enw yn awgrymu. Mae dolen i erthygl Wicipedia Cymraeg bob tro, ac weithiau delwedd. 1564 Ganwyd y seryddwr a’r ffisegwr Eidalaidd Galileo Galilei https://t.co/eYCcDYmwAb #ArYDyddHwn pic.twitter.com/3xlXtS7QCt — Wicipedia Cymraeg (@Wicipedia) February 15, … Parhau i ddarllen Dilynwch @wicipedia am bethau diddorol

The post Dilynwch @wicipedia am bethau diddorol appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Defnyddio archif cyfryngol i gefnogi pobl gyda dementia a gofalwyr

Dw i newydd glywed am brosiect archif y BBC i gefnogi pobl gyda dementia a’i gofalwyr. Mae’n swnio fel ffordd dda o sbarduno sgyrsiau mewn ffordd naturiol gyda phobl drwy fanteisio ar hen glipiau mewn system atgofion (gadewch sylw isod os oes term gwell na ‘system atgofion’). Dyma’r esboniad o’r wefan: Welcome to the BBC […]

The post Defnyddio archif cyfryngol i gefnogi pobl gyda dementia a gofalwyr appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain

Ydy unrhyw un sy’n darllen hwn wedi ceisio Apton eto? Oes unrhyw argraffiadau cynnar? Oes ‘na lle yn eich bywyd am ap o’r fath a ffordd arall o chwarae tiwns? Dros y penwythnos ffeindiais i amser (rhwng syllu ar eitemau newyddion) i chwarae cwpl o diwns arno fe. Gyda llaw beth geisio sbarduno rhagor o sgyrsiau yn y […]

The post Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident?

Pa mor ddiogel yw Trident? Pa mor aml mae prawf arfau niwclear gan Brydain? Beth yw’r raddfa o lwyddiant tybed? Does neb yn hollol siŵr faint o brofion sydd wedi digwydd – ond yn ôl y sôn ers 2000 mae PUM prawf o’r system arfau niwclear Trident wedi bod. O leiaf. Yn anffodus roedd un yn … Parhau i ddarllen “Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident?”

The post Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident? appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Llywodraeth, digidol ac arloesedd – fideo o gyflwyniad gan Leighton Andrews

Diolch i bawb am gymryd rhan yn Hacio’r Iaith 2017 ac i Ganolfan Bedwyr a chanolfan Pontio am ein croesawu! Dyma i chi fideo o gyflwyniad agoriadol Leighton Andrews yn Hacio’r Iaith 2017. Mae rhestr o fideos eraill o’r Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg ddydd Gwener hefyd (diolch Stefano). Mae croeso i unrhyw gyfranog[wraig|wr] bostio meddyliau […]

The post Llywodraeth, digidol ac arloesedd – fideo o gyflwyniad gan Leighton Andrews appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau

Mae Hacio’r Iaith 2017 yn agosáu! Bydd croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim (nid y band) ddydd Sadwrn yma. Ond mae angen cofrestru nawr… Cofrestru Mae angen cofrestru os ydych chi am fynychu a chymryd rhan (yn Adeilad Pontio, Bangor, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017). Mae llawer o lefydd wedi mynd eisoes ac […]

The post Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017

Dyma fanylion am ddigwyddiad i unrhyw un sydd eisiau dysgu rhagor am y camp od o ddefnyddio data agored/rhydd.

The post Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Trafod tiwn y flwyddyn 2016

Yn fy marn i, heb amheuaeth, dyma yw tiwn y flwyddyn 2016. Gadewch sylw os ydych chi am gytuno/anghytuno/awgrymu tiwn arall. Gwynt a Glaw gan Gwyllt yn gân rap ddigri ac… amserol, os taw dyna yw’r gair. Mae’n rhaid canmol Amlyn Parry am ei eiriau ffraeth, sy’n cyfeirio at newid hinsawdd a gaeaf glawog 2015-16 ymhlith … Parhau i ddarllen “Trafod tiwn y flwyddyn 2016”

The post Trafod tiwn y flwyddyn 2016 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor – cofrestrwch nawr

Rydym wedi rhannu rhagor o fanylion am Hacio’r Iaith 2017 ac mae ambell i syniad am sesiynau yn barod. Cofrestrwch nawr drwy tocyn.cymru! Dylech chi ystyried dilyn @haciaith ar Twitter am ddiweddariadau. (Dw i newydd ailosod ffrydiau awtomatig o’r blogiadau a sylwadau i’r cyfrif Twitter drwy dlvr.it – oherwydd diwedd y gwasanaeth Twitterfeed.) Parhau i ddarllen

Carl Morris: Wicidelta/Wikidelta ar flog swyddogol Wikimedia UK

Dw i wedi dechrau fersiwn Gymraeg o gyfrif Twitter Wicidelta. Mae gen ti ddewis! O ran yr enwau yr unig wahaniaeth yw’r ‘c’ neu ‘k’ – Wicidelta neu Wikidelta. Hefyd mae Wikimedia UK wedi fy ngwahodd i ymhelaethu am Wicidelta ac mae dwy fersiwn o’r blogiad newydd fynd yn fyw: Wicidelta: erthyglau Wicipedia unigryw mewn … Parhau i ddarllen Wicidelta/Wikidelta ar flog swyddogol Wikimedia UK Parhau i ddarllen

Carl Morris: Wikidelta: erthyglau Wicipedia unigryw mewn 284 iaith

Mae anturiaethau Wicipedia yn parhau gyda chyfrif arbrofol newydd @Wikidelta. Dilynwch y cyfrif am ddolenni achlysurol at erthyglau Wicipedia unigryw mewn sawl iaith. Mae ‘unigryw’ yn golygu erthyglau sydd heb gael eu cysylltu/cyfieithu/addasu o/i unrhyw erthygl Wicipedia mewn unrhyw iaith eraill. Mae’r cyfrif wrthi’n mynd drwy gyfanswm o 284 iaith wahanol! Heddiw roedd e’n rhannu dolenni at erthyglau mewn Gaeleg yr … Parhau i ddarllen Wikidelta: erthyglau Wicipedia unigryw mewn 284 iaith Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor

Dyma neges fach sydyn i ddatgan ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2017! Bydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol. Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir. Yn y cyfamser cadwch […]

The post Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Taith fach Make Noise: Stealing Sheep, R.Seiliog ac eraill

Mae taith Make Noise eisoes wedi ymweld â Chaerdydd. Mae hi’n gysyniad eithaf syml – gig electroneg i hybu ailgylchu electroneg. Mewn geiriau eraill mae mynediad AM DDIM i unrhyw un sy’n dod ag hen offer trydanol i’w ailgylchu, megis hen ffôn, cyfrifiadur sy wedi torri, tostiwr marw, ac ati – unrhyw beth gyda phlwg neu fatri. … Parhau i ddarllen “Taith fach Make Noise: Stealing Sheep, R.Seiliog ac eraill”

The post Taith fach Make Noise: Stealing Sheep, R.Seiliog ac eraill appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diwrnod Ada Lovelace 2017 #diwrnodAdaLovelace

Dyma nodyn bach sydyn i’ch atgoffa bod Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd ddydd Mawrth 11fed o Hydref 2017. Mae’r diwrnod yn gyfle i bostio rhywbeth ar y we am lwyddiannau menywod yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Beth am gymryd rhan drwy drydar, blogio neu bostio am fenyw rydych chi’n edmygu? Mae rhagor […]

The post Diwrnod Ada Lovelace 2017 #diwrnodAdaLovelace appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2017? Angen adborth

Tri chynnig: 1. Oes gennych chi awydd mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiad Hacio’r Iaith yn 2017? Dyma fydd yr wythfed digwyddiad mawr o’r fath – digwyddiad anffurfiol ar Gymraeg a thechnoleg i oddeutu 60 o bobl. Byddai croeso cynnes i bawb. 2. Rydyn ni’n edrych at Fangor fel lleoliad y tro yma. Rydyn ni […]

The post Hacio’r Iaith 2017? Angen adborth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg) – rhan 2

Gorffennais ddadansoddiad o bob un iaith sydd ar gael ar Wicipedia sbel yn ôl, sef cyfanswm o 283 iaith. Darllenwch y cofnod blog diwethaf am ragor o fanylion. Dw i wedi bod yn hynod frysur yn ddiweddar ac heb gael siawns i dacluso neu ddehongli’r data yn iawn. Felly gad i mi wybod yn y sylwadau … Parhau i ddarllen Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg) – rhan 2 Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016

Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016? Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher. Bydd croeso cynnes i bawb. Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi: defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg memynnau, fideo, cynnwys apiau gemau ymgyrchu ar y […]

The post Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel. […]

The post S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg)

Mae cymunedau ieithyddol yn cynnal sawl Wicipedia ac mae pob un yn wahanol. Mae rhywfaint o gyfieithu ac addasu ac mae rhywfaint o erthyglau sy’n unigryw i’r fersiwn Cymraeg, y fersiwn Catalaneg, y fersiwn Arabeg, ac ati. Dechreuais i’r cyfrif Twitter awtomatig UnigrywUnigryw i rannu’r erthyglau sydd ond ar y Wicipedia Cymraeg. Pa ganran o erthyglau unigryw … Parhau i ddarllen Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg) Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Mae arafwch newyddion Cymraeg yn gymaint o siom.

Mae sut gymaint o newyddion pwysig wedi torri yn y pythefnos diwethaf. Ac mae fe bron i gyd drwy gyfrwng y Saesneg ac ieithoedd eraill. Mae newyddion yn arafach yn Gymraeg. Ffaith. Cywirwch fi os mae hyn yn anghywir ond dw i ddim yn credu bod ‘na graffeg yn Gymraeg fel y cerdyn uchod. Ydy llai o bethau sydd o … Parhau i ddarllen Mae arafwch newyddion Cymraeg yn gymaint o siom. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwerthuso prosiect Y Bydysawd a sylwadau agored

Dyma nodyn bach sydyn i ddatgan bod fy mhrosiect Y Bydysawd wedi dod i ben. Dw i heb wneud unrhyw beth arno fe ers sbel a dweud y gwir. Ond mae eisiau gwerthuso’r peth. Beth oedd gwefan Y Bydysawd? Ymdrech i sbarduno a chynnal trafodaeth am faterion cyhoeddus, gwleidyddiaeth a phob math o bwnc ar … Parhau i ddarllen Gwerthuso prosiect Y Bydysawd a sylwadau agored Parhau i ddarllen

Y Twll: Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…”

Ymddangosodd artist pop electronig o’r enw Twinfield ar Soundcloud ychydig dros hanner flwyddyn yn ôl. Dyma gyfweliad newydd gyda Twinfield am ei brofiad o fod yn artist solo a’i agweddau tuag at greu a rhyddhau cerddoriaeth yn 2016. Fel prosiect solo, un unigolyn sy’n cyfrifol am bob elfen o brofiad Twinfield. (Yr unig eithriad i’r priodoliad ‘popeth gan Twinfield’ yw’r gân … Parhau i ddarllen “Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…””

The post Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…” appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams

Yn ystod y moment hon, gyfeillion, efallai bod y hanesydd radical Gwyn Alf Williams yn gallu cynnig rhywbeth o werth i ni – os nad cysur, yn sicr bach o ddoethineb. Mae defnyddiwr YouTube o’r enw International School History newydd lanlwytho ddwy bennod o The Dragon Has Two Tongues mewn ansawdd weddol dda. Mae pobl wedi rhannu darnau o’r rhaglenni … Parhau i ddarllen “Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams”

The post Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cymryd rheolaeth: ffactor arall

Ceisio dysgu beth aeth o’i le yn y refferendwm ydw i, ac wedi bod yn meddwl am ffactor arall sydd ddim wedi cael sylw – hyd y gwelaf i. Rydyn ni’n cymryd bod pobl yng Nghymru wedi pleidleisio dros adael am sawl rheswm. Oes ffactor arall, sef diffyg cyrraeddiad mudiadau ymgyrchu – yn yr ardaloedd … Parhau i ddarllen Cymryd rheolaeth: ffactor arall Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Amserlennu trydariadau o flaen llaw – fy ffordd i

Dw i wedi creu system fy hun sy’n trydar yr hyn sydd ar daenlen fesul diwrnod. Enw y cyfrif Twitter yw @fideobobdydd, ffordd o ddosbarthu fideos o safon yn Gymraeg er mwyn denu mwy o sylw. Ar hyn o bryd mae e dim ond yn trydar unwaith bob dydd am 9:05yh. Prawf cysyniadol yw’r prosiect bach hwn ac byddai … Parhau i ddarllen Amserlennu trydariadau o flaen llaw – fy ffordd i Parhau i ddarllen

Y Twll: Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Dyma i chi’r nofel ffuglen wyddonol Y Dydd Olaf gan Owain Owain, ar gael i’w lawrlwytho – am ddim: Y Dydd Olaf (testun) Y Dydd Olaf (PDF) Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 1976 gan gwmni Christopher Davies, Abertawe gyda rhagair gan Pennar Davies. Yn ôl Miriam Elin Jones ar flog Gwyddonias sydd yn ystyried … Parhau i ddarllen “Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim”

The post Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org

Yn ôl gwefan 38 Degrees, “There’s never been a greater need for people power” ac i’r rhai sy’n cytuno mae hi’n bryd cynnal sgwrs yng Nghymru am y dulliau gorau o ymgyrchu dros gymunedau, heddwch, cyfiawnder, tegwch, hawliau dynol a chynaliadwyedd yn ein hoes ni. Anelaf y blogiad hwn at unrhyw un sy’n cytuno gyda’r egwyddorion … Parhau i ddarllen “Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org”

The post Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Holiadur BydTermCymru

I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud: O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad. Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a […]

The post Holiadur BydTermCymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw

Dw i wedi bod yn joio canlyniadau fy mhrosiect arbrofol @UnigrywUnigryw, cyfrif Twitter sy’n postio erthyglau sydd ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Dyma rai o’r trydariadau diddorol hyd yn hyn: Hywel Hughes Bogotá, Toni Caroll, Eilian, Edrych am Jiwlia, Gwawdodyn byr. Mae’r detholiad yn hollol randym (‘ffug-hap’ yw’r term) – heb unrhyw dueddiadau. Hyd yn … Parhau i ddarllen Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: API Hedyn – eisiau syniadau

Dyma dudalen cychwynnol am API Hedyn, ffordd o gael data mas o wefan wici Hedyn drwy god. Creu prosiect(au) sy’n seiliedig ar Y Rhestr o flogiau Cymraeg yw fy mwriad ers sbel. Cofiwch fod ‘na rhestr o ganoedd o flogiau sy’n cynnwys cyfanswm o filoedd o flogiadau am bron bob pwnc dan yr haul ers … Parhau i ddarllen API Hedyn – eisiau syniadau Parhau i ddarllen

Y Twll: Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta)

Uchafbwynt gyrfa gerddorol Mr Alun Gaffey yw ei albwm newydd, i’r rhai sy’n caru alawon pop, ffync, gwrth-ffasgiaeth, seiniau cosmig, peiriannau drymio, enaid, a samplau non sequitur o leisiau pobl wrth iddynt gael profiadau anhygoel. Byddwch chi wrth eich bodd gyda’r albwm os ydych chi’n ffafrio disgo electronig (megis Wally Badarou a Kerrier District?). “Wedi bod … Parhau i ddarllen “Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta)”

The post Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg

Fel o’n i’n dweud y tro diwethaf dw i wedi bod yn creu rhaglenni bach sy’n postio pethau i Twitter yn awtomatig. Dyma un newydd sbon: @UnigrywUnigryw Mae @UnigrywUnigryw yn postio dolenni i erthyglau Wicipedia sydd dim ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Hynny yw, mae pob un erthygl yn unigryw i’n fersiwn … Parhau i ddarllen @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff?

Dw i wedi bod yn chwarae gyda’r cysyniad o ‘bots’ yn ddiweddar. Bots o’n i’n eu galw nhw tan eithaf diweddaf ond ymddengys bot y gair wedi newid ystyr ychydig yn ddiweddar. Mae’r bots, neu beth bynnag rydych chi’n eu galw nhw, dw i’n canolbwyntio arnynt yn ddarnau bach o god PHP sy’n trydar pethau yn … Parhau i ddarllen Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru

Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales. Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan. Mae cyfle i roi adborth iddynt yma: http://bit.ly/arolwgnominet2016 Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd […]

The post Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd

Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd.
Dylech chi ystyried edrych at flogiau eraill o Gaerdydd.Filed under: Newyddion am y wefan Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Yr un tew off Stand by Me

Yn y ffilm Stand By Me, Jerry O’Connell a chwaraeodd y rhan Vern. Dw i newydd greu erthygl bach ar Wicipedia amdano fe i’r rhai sy’n chwilfrydig. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Diwedd Recordiau Peski ar Y Twll

Braf oedd gweld gymaint o sylw i Recordiau Peski ar ôl iddyn nhw ddod i ben. Dyma hanes cryno y label ar Y Twll. Gyda llaw dw i newydd newid thema Y Twll i rywbeth ymatebol – o’r diwedd. Bydd y dyluniad yn edrych yn well ar ddyfeisiadau symudol ac ati. Gadewch i mi wybod os oes … Parhau i ddarllen Diwedd Recordiau Peski ar Y Twll Parhau i ddarllen

Y Twll: Diwedd Recordiau Peski: dyddiau olaf, dyddiau cynnar

Roedd allbwn Recordiau Peski wedi tawelu ers sbel ac yn awr maen nhw wedi cadarnhau eu bod nhw wedi dod i ben fel label yn swyddogol. O’n i’n caru Peski ond dw i ddim yn teimlo yn hynod negyddol heno. Hynny yw, daeth y cadarnhad ar raglen … Parhau i ddarllen

The post Diwedd Recordiau Peski: dyddiau olaf, dyddiau cynnar appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C

Dechreuais i wylio S4C yn y flwyddyn 2007. O’n i’n ymwybodol o’i fodolaeth cyn hynny ond doedd neb wedi sôn wrthaf i am unrhyw raglen benodol o ddiddordeb. Gallwn i wedi enwi Pobol Y Cwm wrth gwrs ond bron dim rhaglen arall. Gofynodd ffrind os oeddwn i’n ymwybodol bod band yn chwarae ar raglen Bandit ar y … Parhau i ddarllen Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Problem dosbarthu cynnwys Cymraeg

Dyna sy’n wneud i mi feddwl am broblem dosbarthu cynnwys Cymraeg. Dyma RS Thomas ar raglen Beti a’i Phobol: Dim ond 74 o wrandawiadau wedi bod ers iddyn nhw lanlwytho’r hen raglen i Soundcloud ar 13 Tachwedd 2013. Chwarae teg i’r tîm am eu rhoi nhw ar y we yn barhaol tu hwnt i gyfnod … Parhau i ddarllen Problem dosbarthu cynnwys Cymraeg Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bydd Hacio’r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd

Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau! Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda: Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016 Caerdydd Trwy’r dydd (Rhagor o fanylion i ddod) Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag: y we apiau creadigrwydd ar-lein fideo […]

The post Bydd Hacio’r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Tiwns am ddim: Twinfield/Pop Negatif Wastad, Gwyllt, Anelog, Roughion

Yn ôl rhai heddiw mae ‘rhyddhau sengl’ yn golygu cynhyrchu tiwn a’i roi ar Soundcloud neu Bandcamp gydag MP3 am ddim i bawb – sydd yn hollol iawn gyda fi yn enwedig pan mae’r ansawdd mor ardderchog â’r hyn sydd … Parhau i ddarllen

The post Tiwns am ddim: Twinfield/Pop Negatif Wastad, Gwyllt, Anelog, Roughion appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys

Dyma ambell i blentyn yn canu caneuon Gruff Rhys. Ffeindiais un pan o’n i’n chwilio am sioeau Gruff ar YouTube. Ac wedyn ffeindiais un arall ac un arall. Gadewch i mi wybod os oes mwy o gwmpas! Gyrru, Gyrru, Gyrru yw’r cytgan hawsaf … Parhau i ddarllen

The post Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Enw parth newydd i fy mlog

Dw i newydd newid enw parth fy mlog i morris.cymru Dylai pob un dolen ar yr hen enw parth (quixoticquisling.com) ail-gyfeirio yn awtomatig at ddolen gyfatebol ar yr enw newydd. Gadewch i mi wybod os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau os gwelwch yn dda. Parhau i ddarllen

Y Twll: Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000

I’r rhai ohonom ni a oedd yn rhy ifanc neu rywle arall pan oedd Y Cyrff yn eu hanterth dyma hen raglen ddogfen Cofia Fi’n Ddiolchgar am y grŵp roc o fri o Lanrwst. Mae hi’n cynnwys fideos ac hen … Parhau i ddarllen

The post Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth

Mae Bil Cymru Drafft yn israddio Cymru mewn sawl ffordd, nid yn unig ar y blaned hon. I’r rhai sydd ddim yn dilyn, llais Cymru yn San Steffan yw’r ysgrifenydd gwladol Stephen Crabb AS – i fod. Mae e a Swyddfa Cymru bellach yn … Parhau i ddarllen

The post Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad

Pwy a wyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg? Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim […]

The post Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen