Archives: Carl Morris

Blog Carl Morris: Ymgyrch dros ie yn Ewrop

Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ffolineb llwyr. Dw i’n penderfynol o ymgyrchu yn galed dros ie er mwyn cadw’r Deyrnas Gyfunol fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys cnocio drysau, dosbarthu taflenni, lledaenu’r gair ar rwydweithiau digidol a beth bynnag arall sydd angen. Dw i ddim yn cyffroi gymaint am ymdrechu i aros yn […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw

Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo. Dyna’r brif stori ar wasanaeth newyddion Cymraeg y BBC ers chwe awr heddiw. Dw i ddim yn dweud bod hi ddim yn addas fel stori fach o ddiddordeb i rai o bobl. Ond ai dyna yw’r brif stori go iawn heddiw? Mae ymwelwyr Cymraeg angen gwybod am yr economi, gwleidyddiaeth, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans)

Tra bod rhai o’r byd wrthi’n darganfod Super Furry Animals, mae rhai ohonom ni yn gwrando ar Mwng bob pythefnos ers blynyddoedd. Beth sydd ar ôl i wrandawyr sy’n (gor)gyfarwydd â Mwng? Does dim rhaid i mi ddweud pa mor … Parhau i ddarllen

The post Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9

Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig. Parhau i ddarllen

Y Twll: Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015

Mae hi’n anodd dychmygu sut allai Datblygu wedi gwella eu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl CAM 2015. O’n i’n nerfus drostynt am y gig, yn enwedig wrth ystyried y lleoliad anarferol, y bwlch oddeutu 20 mlynedd … Parhau i ddarllen

The post Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi

Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd. Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol/technolegol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith

Cyflwynodd Patrick Robinson APIs y Ganolfan Technolegau Iaith. (Demo cyflym hawdd o’r llais robot Cymraeg yma!) API (Application Programming Interface) ydy ffordd o gael dy raglen i siarad gyda rhaglen arall er mwyn manteisio ar ddata a gwasanaethau. Siaradodd Patrick am y system testun-i-lais (un o fy hoff bethau ar hyn o bryd!) a Cysill, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gweithdy Wicipedia gan @rhysw1

Dyma’r sleidiau http://iawn.de/wphaciaith15 (Dw i ddim yn gallu mewnosod am y tro – dof i’n ôl wedyn!) Diolch i Rhys Wynne am y canllaw. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: John Bwlchllan a Merêd

Mae hi’n teimlo fel bod cenhedlaeth o gewri yn ein gadael ni. ‘Gerallt, John Davies a Merêd o fewn saith mis i’w gilydd. Mae’r sêr yn syrthio.’ meddai Gruff Antur. ‘Wir-yr, mae ‘na hen do o Gymry arbennig tu hwnt ym machlud eu dyddiau ac yn araf ddiflannu. Ac ma’n rhyfeddol drist #merêd’ meddai Jason […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Albwm newydd gan frenin techno modiwlaidd Steevio

Brenin techno modiwlaidd ydy Steevio. Ar Y Twll rydym eisoes wedi rhannu’r fideo uchod o Steevio yn perfformio ei gerddoriaeth yn fyrfyfyr.

Ar ddiwedd Chwefror 2015 bydd label Mindtours yn rhyddhau ei albwm newydd o’r enw Animistas ar ddau ddarn o finyl 12″. Dyma’r rhestr o draciau. Parhau i ddarllen

The post Albwm newydd gan frenin techno modiwlaidd Steevio appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd: Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2) Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer. Diben y swydd: Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: ‘Clywed arogl’ a damcaniaeth cwantwm

Mae gwyddonwyr cwantwm wedi darganfod rhywbeth mae Cymry yn gwybod ers canrifoedd. (Mae’r darn uchod gan Dr Jennifer Brookes yn dod o’r rhaglen The Secrets of Quantum Physics: Let There Be Life gyda Dr Jim Al-Khalili. Daeth y rhaglen i ben ar iPlayer ond mae copi ar YouTube ar hyn o bryd. Gwyliwch o 21:05 […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Anturiaethau yn yr iaith Gantoneg

Dw i’n dweud pethau syml yn yr iaith Gantoneg erioed: ymadroddion syml fel ‘wyt ti eisiau paned?’, ‘blasus iawn!’, ‘Blwyddyn newydd dda’, ‘poeth’ (o ran tymheredd ac o ran sbeis, mae dau air gwahanol), ‘bore da’, ‘diolch’ a sut i gyfrif o un i ddeg. Ond dw i’n dweud ers blynyddoedd fy mod i am […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python

Efallai taw un o’r cymeriadau mwyaf anodd i’w bortreadu mewn ffilm o safbwynt actor, cyfarwyddwr neu sgriptiwr ydy Iesu Grist. Pwy a wyr achos dw i erioed wedi creu ffilm nodwedd ond dw i wedi gwylio rhai. Dyma dair o’r … Parhau i ddarllen

The post Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru?

Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog: […] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

Mae unrhyw bortread o’r Rhyfel Byd Cyntaf heb y ffolineb, trais ac erchylldra yn gelwydd. Dyma dair ffilm sy’n agosach i realiti y Rhyfel Byd Cyntaf nag unrhyw ‘ddathliad’ swyddogol gan wleidyddion heb sôn am unrhyw hysbyseb. Nid detholiad terfynol … Parhau i ddarllen

The post Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84

I’r rhai sydd ddim yn gyfarwydd â Butetown, ysgrifennodd yr awdur John Williams gyflwyniad i hanes yr ardal yn y llyfr Bloody Valentine: […] from this point on Butetown was not simply a conventional ghetto or a colourful adjunct to the city’s maritime … Parhau i ddarllen

The post Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd

Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.
Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.
Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Trafodaeth am gyfraniad BBC at y we Gymraeg

Mae trafodaeth diddorol iawn am brosiectau digidol y BBC wedi esblygu ar Hacio’r Iaith o dan cofnod am dranc y Geiriadur BBC Ar-lein. (Dw i ddim yn meddwl bod y rheol cadw-ar-y-pwnc yn addas i’r Gymraeg, mae’n braf i weld y sgwrs!) Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein

Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd. Ddylen […] Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Gulp/Ewan Jones Morris, Gwenno/Ian Watson&Hywel Evans, Canolfan Hamdden/Javier Morales

Dyma’r fideo anhygoel newydd gan Ewan Jones Morris ar gyfer Vast Space, y gân gan Gulp (Guto Pryce a Lindsey Leven). Rydym wedi rhannu sawl fideo gan Ewan ar Y Twll o’r blaen ac mae rhan fwyaf wedi cael eu creu ar … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Gulp/Ewan Jones Morris, Gwenno/Ian Watson&Hywel Evans, Canolfan Hamdden/Javier Morales appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Problem o ddiffyg cyhoeddusrwydd i gerddoriaeth Gymraeg

Lois Gwenllian yn gofyn: Yn aml iawn mi glywaf bobl yn sôn am ddiffyg diddordeb pobl ifanc Cymru mewn pethau Cymreig. Un o’r rheiny sy’n codi ei ben yn dragywydd yw cerddoriaeth Gymraeg. Pam nad oes mwy o bobl yn gwrando / prynu’r gerddoriaeth? Dw i wedi pendroni tipyn am y peth, ac wedi methu […] Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce

Mae llwythi o miwsig fideos gwych ar hyn o bryd. Dyma dri newydd o 2014. Mae’r gwaith cyntaf gan Greg Bevan (sy’n rhan o’r Twll ac wedi cyfrannu sawl cofnod am ffilm). Y gân yw Bron gan Jamie Bevan a’r Gweddillion … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Syro gan Aphex Twin: gweld eisiau rhywbeth

Dros yr haf o’n i’n troelli tiwns addfwyn mewn pabell yng ngŵyl gerddorol. Roedd y tiwns yn addfwyn achos roedd hi’n 4 o’r gloch y bore. Yn y tywyllwch, dyma dyn a dynes yn dod ataf i: ‘WAW! PERFFAITH! Dyna … Parhau i ddarllen

The post Syro gan Aphex Twin: gweld eisiau rhywbeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.0 yn Gymraeg

Mae Rhos Prys, cyfieithydd WordPress, yn dweud: Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress: Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn. Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Arddangosfa Cloriau: Pop Negatif Wastad a llawer mwy

Os ydych chi’n mynd i’r Steddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni, ewch i’r arddangosfa Cloriau sydd ar agor o heddiw ymlaen. Gofynodd y curadur Rhys Aneurin i mi ddewis fy hoff glawr record Cymraeg er mwyn cyfrannu at yr arddangosfa. Gallwn … Parhau i ddarllen

The post Arddangosfa Cloriau: Pop Negatif Wastad a llawer mwy appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Llanelli 2014: gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dw i’n siŵr eich bod chi’n ymwybodol o gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Llanelli eleni: cyfle prin i adael y swigen Eisteddfodol i weld canol dref Llanelli, cyfrannu at ymgyrchoedd iaith a’r economi lleol – a gwrando ar fandiau penigamp. … Parhau i ddarllen

The post Llanelli 2014: gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Tony Judt: breuddwyd o heddwch yn y Dwyrain Canol

Dw i wedi ail-ddarllen traethawd gan y ddiweddar Tony Judt o 2003 ar y ‘datrysiad un gwladwriaeth’ yn Israel-Palesteina heno. Dw i newydd ddarganfod ymateb gan Judt i rai o’r ymatebion i’r traethawd gwreiddiol a dyna ffynhonnell y dyfyniad isod: […] Ideas acquire traction over time as part of a process. It is only when […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dileu Cymraeg fel pwnc: llythyr at fy hen ysgol

Roedd ymddangosiad llefarydd o fy hen ysgol ar Newyddion BBC (fideo) yn digon i fy sbarduno i ysgrifennu llythyr ati hi. Rwy erioed wedi cwrdd â’r llefarydd, sydd yn pennaeth ieithoedd yr ysgol, o’r blaen. Does dim rheswm i amau ei safon fel athro ond o’n i’n ceisio mynegi yn gwrtais bod Cymraeg fel pwnc […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Adroddiant gwrth-Gymraeg y BBC: tri ffactor

Pam mae eitemau gyda phwyslais gwrth-Gymraeg ar y BBC? Rwyt ti’n aros am rywbeth am Gymru ac mae mwy nag un eitem annifyr yn llifo mewn ar yr un pryd, e.e. Radio Wales, Radio 4. Pam nawr? Dw i’n credu bod mwy o eitemau gwrth-Gymraeg ar y ffordd oherwydd tri ffactor damcaniaethol. 1. Mae mwy o gystadleuaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Profiad cyntaf o bostio ar BuzzFeed

Dw i’n chwilfrydig am BuzzFeed ac wedi postio cofnod am eiriau Cymraeg heno. Dylai pobl fel BBC Radio Wales creu pethau fel hyn yn lle annog gwrandawyr i ymosod ar yr iaith! Ar hyn o bryd nad yw’r dolenni allanol (rysáit y cawl ayyb) na’r fideo YouTube (Rhys Iorwerth ar y bidet, fel petai) yn gweithio […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Kim Jong-un, Gogledd Corea: dydy’r jôc ddim yn ddoniol rhagor

Mae Gogledd Corea mor bell i ffwrdd yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol ac mae’n hawdd i wneud jôcs amdano fe, yn enwedig am Kim Jong-un. Dw i wedi gwneud rhai fy hun. Dw i ddim yn meddwl bod jôcs am bethau o bwys fel y cyfryw yn anaddas fel dull cyfathrebu o reidrwydd. Ond dw […] Parhau i ddarllen

Y Twll: I’r Gwyll – trac sain ddychmygol gan Recordiau

Albwm annisgwyl sydd newydd gael ei rhyddhau ydy I’r Gwyll, trac sain answyddogol ar gyfer y gyfres teledu Y Gwyll. Recordiau yn dweud: Trac sain ddychmygol o gerddoriaeth atmosfferig/llofruddiog wedi ei ddylanwadu ag ysbrydoli gan y gyfres deledu wefreiddiol a … Parhau i ddarllen

The post I’r Gwyll – trac sain ddychmygol gan Recordiau appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Defnydd iaith: y darlun bach a’r darlun mawr

Mae dewis iaith bersonol i lawer o bethau mewn bywyd. Ers tro dw i wedi newid y rhan fwyaf o fy ngweithgareddau ar-lein i fod yn Gymraeg. Os oes dewis gyda fi dw i eisiau cymryd rhan yn y prosiect o adeiladu gwe Gymraeg. Taswn i’n creu unrhyw waith creadigol yn y dyfodol fel fideo, podlediad, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Dylunio cloriau llyfrau Cymraeg: y da, y drwg ac yr hyll

Peidiwch â beirniadu llyfr yn ôl ei glawr, meddai rhai, ac mae’r cyngor yma yn bwysig iawn yn y Gymraeg oherwydd nifer y llyfrau gwych o dan gloriau gwael. Does dim digon o drafodaeth am safon dylunio ar gyfer pethau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 3.8 yn Gymraeg

Mae Rhos Prys, cyfieithydd WordPress, yn dweud: Mae fersiwn harddaf a’r mwyaf coeth o WordPress newydd ei ryddhau. […] Os ydych yn rhedeg gwefan WordPress eisoes mi ddylech fod wedi cael hysbysiad. Mae’r cyfieithiad wedi bod ar gael ers yn hwyr neithiwr (13/12) felly os oeddech chi wedi diweddaru’n gynt mae angen ail ddiweddaru er […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Effaith hafanau treth ar bobl

Dw i wedi bod yn dysgu am sut mae cwmnïau amlwladol yn osgoi treth mewn gwledydd difreintiedig trwy ddefnydd o hafanau treth. Mae’r fideo yma yn werth 9-munud o’ch amser. Mae’r manylion am bethau ariannol fel hyn gallu bod yn gymhleth ond mewn ffordd mae’n syml iawn. Tasai cwmnïau yn talu lefelau teg o dreth […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 3.7.1 yn Gymraeg

Mae fersiwn diweddaraf o WordPress bellach, sef 3.7.1. Canllaw i WordPress 3.7.1. Os ydych chi’n defnyddio WordPress.com yn Gymraeg (y fersiwn dotcom yw’r fersiwn cyflym a haws) mae popeth yn awtomatig. Does dim rhaid i chi wneud dim byd. Joiwch! Gyda llaw, dyma sut i newid eich iaith mewn WordPress.com Os ydych chi’n rhedeg y […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Denu darllenwyr i flog: arbrawf a 5 egwyddor

Sbel yn ôl dechreuodd llwyth (oce, tua 5) o flogiau Cymraeg newydd am fwyd a diod. Yn 2013 un o’r pynciau mwyaf poblogaidd ymhlith blogiau Cymraeg newydd oedd crefft dw i’n meddwl – gan gynnwys Boglyn ac eraill. Sut ydyn ni’n sicrhau hir oes i ymdrechion fel hyn, ar draws y pynciau gwahanol? Yn union wythnos yn ôl […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Helo bobl arbennig ar RSS!

Wyddoch chi be’? Mae’r cofnod yma dim ond ar gael i bobl sy’n dilyn fy ffrwd RSS. Dw i ddim yn meddwl bod lot o bobl yn dilyn trwy RSS, yn enwedig ers machlud haul Google Reader. Gawn ni wneud prawf bach? Allech chi adael sylw ar y cofnod i ddweud ‘helo’ (neu ba bynnag neges […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Addysg Gymraeg i bawb: fy stori i

Bron yn union pum mlynedd yn ôl yn 2008, blogiais i yn Saesneg am fy mhrofiadau o Gymraeg fel pwnc yn yr ysgol. ‘Sut ddylen ni addysgu ieithoedd yn yr ysgol?’ oedd fy nhwestiwn ar y diwedd, heb ymateb. Gwnes i gadw’r posibiliad o ailymwelediad i’r un pwnc hwyrach ymlaen. Wel, dyna ni: Wrth gwrs […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Aran Jones: rhesymau eraill i flogio yn Gymraeg

Aran Jones yn dweud: […] a’r gwir ydi, wrth gwrs, mae’r Saesneg yn fam iaith i mi ac yn iaith dw i’n medru ei thrin yn gyflym ac yn gyfforddus. Nid felly mae’r Gymraeg.  Hi ydi iaith fy nghalon, ac iaith fy aelwyd; iaith fy nghariad tuag at fy mlant a’m gwraig; iaith newidiodd fy […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cyngor gyrfaoedd oddi wrth actor Hollywood enwog

Pan o’n i’n mynd i ysgol doedd dim prinder o negeseuon fel ‘dyma dy fywyd di nawr’, ‘carpe diem’, ‘mae un siawns gyda chi’ ayyb. Dw i newydd gwylio’r hysbyseb Prifysgol De Cymru gydag Ioan Gruffudd sydd yn adlewyrchu agweddau tebyg. Mae Lloegr fel dewis lleoliad ac efallai’r diffyg darpariaeth Gymraeg yn materion dan sylw ar hyn o […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Toni Schiavone ar or-ddatblygu yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gigs @cymdeithas yn Steddfod 2013. Siwr eich bod chi’n ymwybodol ond rhag ofn…

Rhagor o wybodaeth
Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Mwydro am Steddfod a chyfryngau yng nghylchgrawn Tu Chwith

Ie, mwydro. Dyma beth mae Rhodri ap Dyfrig a finnau yn wneud yn ein sgwrs am Steddfod, cyfryngau digidol a’r Gymraeg, sef yr un sgwrs yr ydym ni’n cynnal pob tro sydd yn wahanol pob tro. Tro yma, am ryw reswm mae’r golygydd gwadd Llŷr Gwyn Lewis wedi derbyn ein testun ar negeseua sydyn fel erthygl i Tu […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Sen Segur: fideo llawn o gig Hanner Cant

Dw i’n methu credu bod blwyddyn wedi mynd heibio ers Hanner Cant ym Mhontrhydfendigaid llynedd. Mae Greg Bevan o’r sianel yn dweud bod ‘Sianel62 wrthi’n cyhoeddi setiau o gig chwedlonol Hanner Cant. Dyma Sen Segur! Pwy fydd nesaf?’. Gweler hefyd: … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen