Archives: Carl Morris

Y Twll: Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Dyma i chi’r nofel ffuglen wyddonol Y Dydd Olaf gan Owain Owain, ar gael i’w lawrlwytho – am ddim: Y Dydd Olaf (testun) Y Dydd Olaf (PDF) Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 1976 gan gwmni Christopher Davies, Abertawe gyda rhagair gan Pennar Davies. Yn ôl Miriam Elin Jones ar flog Gwyddonias sydd yn ystyried … Parhau i ddarllen “Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim”

The post Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org

Yn ôl gwefan 38 Degrees, “There’s never been a greater need for people power” ac i’r rhai sy’n cytuno mae hi’n bryd cynnal sgwrs yng Nghymru am y dulliau gorau o ymgyrchu dros gymunedau, heddwch, cyfiawnder, tegwch, hawliau dynol a chynaliadwyedd yn ein hoes ni. Anelaf y blogiad hwn at unrhyw un sy’n cytuno gyda’r egwyddorion … Parhau i ddarllen “Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org”

The post Mae newid yn anodd. Cwestiynu 38 Degrees, Avaaz a Change.org appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Holiadur BydTermCymru

I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud: O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad. Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a […]

The post Holiadur BydTermCymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw

Dw i wedi bod yn joio canlyniadau fy mhrosiect arbrofol @UnigrywUnigryw, cyfrif Twitter sy’n postio erthyglau sydd ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Dyma rai o’r trydariadau diddorol hyd yn hyn: Hywel Hughes Bogotá, Toni Caroll, Eilian, Edrych am Jiwlia, Gwawdodyn byr. Mae’r detholiad yn hollol randym (‘ffug-hap’ yw’r term) – heb unrhyw dueddiadau. Hyd yn … Parhau i ddarllen Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: API Hedyn – eisiau syniadau

Dyma dudalen cychwynnol am API Hedyn, ffordd o gael data mas o wefan wici Hedyn drwy god. Creu prosiect(au) sy’n seiliedig ar Y Rhestr o flogiau Cymraeg yw fy mwriad ers sbel. Cofiwch fod ‘na rhestr o ganoedd o flogiau sy’n cynnwys cyfanswm o filoedd o flogiadau am bron bob pwnc dan yr haul ers … Parhau i ddarllen API Hedyn – eisiau syniadau Parhau i ddarllen

Y Twll: Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta)

Uchafbwynt gyrfa gerddorol Mr Alun Gaffey yw ei albwm newydd, i’r rhai sy’n caru alawon pop, ffync, gwrth-ffasgiaeth, seiniau cosmig, peiriannau drymio, enaid, a samplau non sequitur o leisiau pobl wrth iddynt gael profiadau anhygoel. Byddwch chi wrth eich bodd gyda’r albwm os ydych chi’n ffafrio disgo electronig (megis Wally Badarou a Kerrier District?). “Wedi bod … Parhau i ddarllen “Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta)”

The post Byd rhyfeddol Alun Gaffey (a’i gig, gydag Ani Glass, Redacta) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg

Fel o’n i’n dweud y tro diwethaf dw i wedi bod yn creu rhaglenni bach sy’n postio pethau i Twitter yn awtomatig. Dyma un newydd sbon: @UnigrywUnigryw Mae @UnigrywUnigryw yn postio dolenni i erthyglau Wicipedia sydd dim ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Hynny yw, mae pob un erthygl yn unigryw i’n fersiwn … Parhau i ddarllen @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff?

Dw i wedi bod yn chwarae gyda’r cysyniad o ‘bots’ yn ddiweddar. Bots o’n i’n eu galw nhw tan eithaf diweddaf ond ymddengys bot y gair wedi newid ystyr ychydig yn ddiweddar. Mae’r bots, neu beth bynnag rydych chi’n eu galw nhw, dw i’n canolbwyntio arnynt yn ddarnau bach o god PHP sy’n trydar pethau yn … Parhau i ddarllen Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru

Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales. Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan. Mae cyfle i roi adborth iddynt yma: http://bit.ly/arolwgnominet2016 Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd […]

The post Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd

Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd.
Dylech chi ystyried edrych at flogiau eraill o Gaerdydd.Filed under: Newyddion am y wefan Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Yr un tew off Stand by Me

Yn y ffilm Stand By Me, Jerry O’Connell a chwaraeodd y rhan Vern. Dw i newydd greu erthygl bach ar Wicipedia amdano fe i’r rhai sy’n chwilfrydig. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Diwedd Recordiau Peski ar Y Twll

Braf oedd gweld gymaint o sylw i Recordiau Peski ar ôl iddyn nhw ddod i ben. Dyma hanes cryno y label ar Y Twll. Gyda llaw dw i newydd newid thema Y Twll i rywbeth ymatebol – o’r diwedd. Bydd y dyluniad yn edrych yn well ar ddyfeisiadau symudol ac ati. Gadewch i mi wybod os oes … Parhau i ddarllen Diwedd Recordiau Peski ar Y Twll Parhau i ddarllen

Y Twll: Diwedd Recordiau Peski: dyddiau olaf, dyddiau cynnar

Roedd allbwn Recordiau Peski wedi tawelu ers sbel ac yn awr maen nhw wedi cadarnhau eu bod nhw wedi dod i ben fel label yn swyddogol. O’n i’n caru Peski ond dw i ddim yn teimlo yn hynod negyddol heno. Hynny yw, daeth y cadarnhad ar raglen … Parhau i ddarllen

The post Diwedd Recordiau Peski: dyddiau olaf, dyddiau cynnar appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C

Dechreuais i wylio S4C yn y flwyddyn 2007. O’n i’n ymwybodol o’i fodolaeth cyn hynny ond doedd neb wedi sôn wrthaf i am unrhyw raglen benodol o ddiddordeb. Gallwn i wedi enwi Pobol Y Cwm wrth gwrs ond bron dim rhaglen arall. Gofynodd ffrind os oeddwn i’n ymwybodol bod band yn chwarae ar raglen Bandit ar y … Parhau i ddarllen Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Problem dosbarthu cynnwys Cymraeg

Dyna sy’n wneud i mi feddwl am broblem dosbarthu cynnwys Cymraeg. Dyma RS Thomas ar raglen Beti a’i Phobol: Dim ond 74 o wrandawiadau wedi bod ers iddyn nhw lanlwytho’r hen raglen i Soundcloud ar 13 Tachwedd 2013. Chwarae teg i’r tîm am eu rhoi nhw ar y we yn barhaol tu hwnt i gyfnod … Parhau i ddarllen Problem dosbarthu cynnwys Cymraeg Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bydd Hacio’r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd

Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau! Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda: Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016 Caerdydd Trwy’r dydd (Rhagor o fanylion i ddod) Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag: y we apiau creadigrwydd ar-lein fideo […]

The post Bydd Hacio’r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Tiwns am ddim: Twinfield/Pop Negatif Wastad, Gwyllt, Anelog, Roughion

Yn ôl rhai heddiw mae ‘rhyddhau sengl’ yn golygu cynhyrchu tiwn a’i roi ar Soundcloud neu Bandcamp gydag MP3 am ddim i bawb – sydd yn hollol iawn gyda fi yn enwedig pan mae’r ansawdd mor ardderchog â’r hyn sydd … Parhau i ddarllen

The post Tiwns am ddim: Twinfield/Pop Negatif Wastad, Gwyllt, Anelog, Roughion appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys

Dyma ambell i blentyn yn canu caneuon Gruff Rhys. Ffeindiais un pan o’n i’n chwilio am sioeau Gruff ar YouTube. Ac wedyn ffeindiais un arall ac un arall. Gadewch i mi wybod os oes mwy o gwmpas! Gyrru, Gyrru, Gyrru yw’r cytgan hawsaf … Parhau i ddarllen

The post Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Enw parth newydd i fy mlog

Dw i newydd newid enw parth fy mlog i morris.cymru Dylai pob un dolen ar yr hen enw parth (quixoticquisling.com) ail-gyfeirio yn awtomatig at ddolen gyfatebol ar yr enw newydd. Gadewch i mi wybod os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau os gwelwch yn dda. Parhau i ddarllen

Y Twll: Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000

I’r rhai ohonom ni a oedd yn rhy ifanc neu rywle arall pan oedd Y Cyrff yn eu hanterth dyma hen raglen ddogfen Cofia Fi’n Ddiolchgar am y grŵp roc o fri o Lanrwst. Mae hi’n cynnwys fideos ac hen … Parhau i ddarllen

The post Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth

Mae Bil Cymru Drafft yn israddio Cymru mewn sawl ffordd, nid yn unig ar y blaned hon. I’r rhai sydd ddim yn dilyn, llais Cymru yn San Steffan yw’r ysgrifenydd gwladol Stephen Crabb AS – i fod. Mae e a Swyddfa Cymru bellach yn … Parhau i ddarllen

The post Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad

Pwy a wyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg? Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim […]

The post Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dim byd newydd i weld eto ar y blog hwn

Mae eithaf tipyn o syniadau a phrosiectau bach ar fy rhestr o bosibiliadau. Mae hi’n anodd gwybod lle i ddechrau. Dyma gofnod cyflym i adfywio’r blog hwn a phrofi i fy hun fy mod i’n gallu clicio cwpl o fotymau ta waeth! x Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dim byd newydd i weld eto ar y blog hwn

Mae eithaf tipyn o syniadau a phrosiectau bach ar fy rhestr o bosibiliadau. Mae hi’n anodd gwybod lle i ddechrau. Dyma gofnod cyflym i adfywio’r blog hwn a phrofi i fy hun fy mod i’n gallu clicio cwpl o fotymau ta waeth! x Parhau i ddarllen

Y Twll: Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri

Mae blog John Robb wedi cael y première ar ffeithiau am albwm newydd Datblygu – yn Saesneg! Ta waeth, mae hyn i gyd yn newyddion mawr. Dw i’n edrych ymlaen at weld y band ar gloriau bob cyhoeddiad yng Nghymru o’r Cymro i’r … Parhau i ddarllen

The post Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd

Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol newydd gyhoeddi manylion am chwech swydd. (Does dim Cymraeg i weld yn anffodus.) Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

The post 6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK

Mae datblygwyr ac ymchwilwyr GDS wedi rhannu gwersi am ddylunio gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Yn hytrach na dim ond cydymffurfio gyda rhyw gynllun iaith mae hi’n swnio fel bod nhw eisiau dylunio gwasanaethau o safon, y math o beth mae pobl eisiau defnyddio, sy’n swnio’n addawol. Does dim byd newydd sbon yna i unrhyw un sydd […]

The post Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth

Mae Dyfrig Jones yn codi lot o bwyntiau difyr a phrofoclyd am gylchgronau Cymraeg ar-lein ar Cymru Fyw: […] mae byd newyddiaduraeth yn wahanol, yn enwedig newyddiaduraeth ar-lein. Dwi’n darllen ystod o gyhoeddiadau ar y we, ac yn gwneud hynny heb dalu’r un geiniog. Chwithig, felly, ydi ymweld â gwefan Barn a gweld erthyglau’n cael […]

The post Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir

Dw i newydd gael gafael ar gopi o albwm newydd o’r enw Elixir oddi wrth label Tarw Du. Mae’r hanner cyntaf hyd yn hyn yn ddoniol, cyfoethog, a phrofoclyd. ‘Mewn newyddion bisâr ac annisgwyl, dwi di recordio albym o gomedi cerddorol efo MC … Parhau i ddarllen

The post Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Fideo hunllefus Casey + Ewan i “Head and Shoulders” gan Leftfield & Sleaford Mods

Dw i wedi sôn am fideos Casey Raymond ac Ewan Jones Morris sawl gwaith o’r blaen. Dyma hunllef o flaen eich llygaid, eu fideo i’r gân Head and Shoulders gan Leftfield/Sleaford Mods. Mae’r cyfuniad rhwng y delweddau a’r geiriau yn berffaith. … Parhau i ddarllen

The post Fideo hunllefus Casey + Ewan i “Head and Shoulders” gan Leftfield & Sleaford Mods appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: 22:24 o radicaliaeth gosmig. Detholiad C2 Carl Morris

Mwynhais i’r cyfle i droelli tiwns yn fyw ar raglen C2 ar ddiwedd mis Gorffennaf. Gallech chi wrando ar neu lawrlwytho fy set yma. Mae traciau gan Gwenno, Patrick Cowley, E-GZR, Nami Shimada & Soichi Terada, DJ Mujava a mwy. … Parhau i ddarllen

The post 22:24 o radicaliaeth gosmig. Detholiad C2 Carl Morris appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015

Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i: Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48) Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015 Amser: Rhwng 14.00 a 15.00. Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360 Panel: Jo Golley, .cymru .wales […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith ym Meifod: nos Fercher a nos Sadwrn yng nghlwb COBRA #steddfod2015

Helo Ydych chi ym Meifod eleni? Ydych chi’n chwilio am ddiod a sgwrs anffurfiol gyda phobl o ledled Cymru a thu hwnt am apiau, fideos, ymgyrchu, ymchwil, busnes, addysg a mwy? Bydd croeso cynnes i bawb yng nghlwb COBRA ar y ddwy noson ganlynol: Nos Fercher 5ed mis Awst 2015 5:30YH tan 7:30YH Clwb Cobra, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015

Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion. “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif” Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur. Siaradwyr: Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke. 11.00 Fore Mercher, 5 Awst, Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy

Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni: Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhestr o wefannau Cymraeg colledig: Dim Cwsg, Pep le Pew, Dic Sais…

‘Dyn ni wedi dechrau tudalen o wefannau Cymraeg colledig ar Hedyn. Mae 36 gwefan arni hi eisoes gydag ambell i ddolen i archifau. Pam ydyn ni’n creu tudalen o hen wefannau Cymraeg? Ymchwil ac ysbrydoliaeth ydy dau reswm. Mae teimlad hefyd bod pobl yn anghofio faint sydd wedi ei gyflawni yn Gymraeg ar y we, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae unrhyw fyfyriwr yn gallu ceisio am le yn Neuadd Pantycelyn

Heno mae’r cyn-fyfyriwr Jeff Smith yn dal i aros yn Neuadd Pantycelyn fel rhan o brotest yn erbyn cynllun Prifysgol Aberystwyth i gau’r neuadd. Dyma lun ohono fe gyda’i gyd-brotestiwr Bethan Ruth ar ben y to. Meddai Jeff yn yr erthygl … Parhau i ddarllen

The post Mae unrhyw fyfyriwr yn gallu ceisio am le yn Neuadd Pantycelyn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing

Mae lot o bethau hyfryd am Beijing; pobl cyfeillgar, parciau, tywydd, bwyd wrth gwrs. Does dim lot o drosedd amlwg er bod hi’n anodd dod i hyd i ffigyrau trosedd dibynadwy. Mae cosbau yn llym mae’n debyg. Weloch chi erioed … Parhau i ddarllen

The post Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd?

Mae’r Guardian wedi cyhoeddi dadansoddiad difyr o ieithoedd y byd ar-lein a sut mae pobl yn eu defnyddio. […]Some languages by their very structure mean that you interact with the platform differently. For example, you can say more in the 140 character limit in Chinese than you can in English. Research has shown that Koreans […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwleidyddiaeth ar Y Twll

Dyma ddwy erthygl ar Y Twll: Cymru, cenedlaetholdeb ‘cul’ a Carwyn Jones: fy safbwynt i gan Emyr Gruffydd Pantycelyn: Addysg ar ei orau gan Jeff Smith Rhannwch ac aildrydarwch yr erthyglau os ydych chi’n hoffi nhw. Gadewch sylw hyn yn oed, fel yn yr hen ddyddiau. Diolch o galon. Roedd hi’n teimlo fel hen bryd […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwleidyddiaeth ar Y Twll

Dyma ddwy erthygl ar Y Twll: Cymru, cenedlaetholdeb ‘cul’ a Carwyn Jones: fy safbwynt i gan Emyr Gruffydd Pantycelyn: Addysg ar ei orau gan Jeff Smith Rhannwch ac aildrydarwch yr erthyglau os ydych chi’n hoffi nhw. Gadewch sylw hyn yn oed, fel yn yr hen ddyddiau. Diolch o galon. Roedd hi’n teimlo fel hen bryd … Parhau i ddarllen Gwleidyddiaeth ar Y Twll Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ymgyrch dros ie yn Ewrop

Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ffolineb llwyr. Dw i’n penderfynol o ymgyrchu yn galed dros ie er mwyn cadw’r Deyrnas Gyfunol fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys cnocio drysau, dosbarthu taflenni, lledaenu’r gair ar rwydweithiau digidol a beth bynnag arall sydd angen. Dw i ddim yn cyffroi gymaint am ymdrechu i aros yn … Parhau i ddarllen Ymgyrch dros ie yn Ewrop Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ymgyrch dros ie yn Ewrop

Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ffolineb llwyr. Dw i’n penderfynol o ymgyrchu yn galed dros ie er mwyn cadw’r Deyrnas Gyfunol fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys cnocio drysau, dosbarthu taflenni, lledaenu’r gair ar rwydweithiau digidol a beth bynnag arall sydd angen. Dw i ddim yn cyffroi gymaint am ymdrechu i aros yn […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw

Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo. Dyna’r brif stori ar wasanaeth newyddion Cymraeg y BBC ers chwe awr heddiw. Dw i ddim yn dweud bod hi ddim yn addas fel stori fach o ddiddordeb i rai o bobl. Ond ai dyna yw’r brif stori go iawn heddiw? Mae ymwelwyr Cymraeg angen gwybod am yr economi, gwleidyddiaeth, … Parhau i ddarllen Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw

Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo. Dyna’r brif stori ar wasanaeth newyddion Cymraeg y BBC ers chwe awr heddiw. Dw i ddim yn dweud bod hi ddim yn addas fel stori fach o ddiddordeb i rai o bobl. Ond ai dyna yw’r brif stori go iawn heddiw? Mae ymwelwyr Cymraeg angen gwybod am yr economi, gwleidyddiaeth, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans)

Tra bod rhai o’r byd wrthi’n darganfod Super Furry Animals, mae rhai ohonom ni yn gwrando ar Mwng bob pythefnos ers blynyddoedd. Beth sydd ar ôl i wrandawyr sy’n (gor)gyfarwydd â Mwng? Does dim rhaid i mi ddweud pa mor … Parhau i ddarllen

The post Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9

Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig. Parhau i ddarllen

Y Twll: Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015

Mae hi’n anodd dychmygu sut allai Datblygu wedi gwella eu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl CAM 2015. O’n i’n nerfus drostynt am y gig, yn enwedig wrth ystyried y lleoliad anarferol, y bwlch oddeutu 20 mlynedd … Parhau i ddarllen

The post Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi

Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd. Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol/technolegol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed? Parhau i ddarllen