Canlyniadau Chwilio: deddf

Blog Carl Morris: Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C

Dechreuais i wylio S4C yn y flwyddyn 2007. O’n i’n ymwybodol o’i fodolaeth cyn hynny ond doedd neb wedi sôn wrthaf i am unrhyw raglen benodol o ddiddordeb. Gallwn i wedi enwi Pobol Y Cwm wrth gwrs ond bron dim rhaglen arall. Gofynodd ffrind os oeddwn i’n ymwybodol bod band yn chwarae ar raglen Bandit ar y … Parhau i ddarllen Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C Parhau i ddarllen

Y Twll: Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth

Mae Bil Cymru Drafft yn israddio Cymru mewn sawl ffordd, nid yn unig ar y blaned hon. I’r rhai sydd ddim yn dilyn, llais Cymru yn San Steffan yw’r ysgrifenydd gwladol Stephen Crabb AS – i fod. Mae e a Swyddfa Cymru bellach yn … Parhau i ddarllen

The post Datganolwch y gofod – yn awr! Effaith #BilCymru ar #Cymruddyfodoliaeth appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Cam o’r Tywyllwch: sioe Peski / Gwenno Saunders ar Radio Cardiff

Disco, dyb, electronica, pop… Dw i’n bwriadu tiwnio mewn i’r sioe radio Cam o’r Tywyllwch pob nos Iau am 8yh hyd yn oed os yw’r cyd-denant yn mynnu gwylio Pawb a’i Farn ar S4C ar yr un pryd. Mae modd gwrando … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Wythnos yng Nghymru Fydd – ym Mhatagonia

Mae Gruff Rhys yn dweud: […] Yn ystod ymweliad ar Gaiman yn y ffilm dwi’n cyfeirio at y reddf ddynol/ddynesol/fynwesol (?) sy’n galluogi ieithoedd i barhau er gwaethaf gormes. Barn optimistaidd (fyrbwyll efallai) ydi hon yn amlwg – gan mai iaith atodol ydi’r Gymraeg bellach o fewn y gymuned leiafrifol wledig Gymreig ym Mhatagonia. Beth sy’n arswydus ydi fod […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Sawl wici sydd yn Gymraeg?

Tra o’n i’n siarad gyda chyfieithiwr MediaWiki ar y maes ddoe o’n i’n meddwl: sawl prosiect wici sydd yn Gymraeg? Rydyn ni’n casglu blogiau, beth am wiciau? WikiMedia yw’r sefydliad tu cefn i MediaWiki sydd yn gyfrifol am: Wicipedia Wicitestun Wiciquote Wiciadur Diolch i WikiMedia mae’r system wici meddalwedd rydd MediaWiki yn bodoli. Dw i wedi […] Parhau i ddarllen