Canlyniadau Chwilio: plaid

Carl Morris: Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu

Mae rhai mudiadau eisoes wedi gosod ‘cordon sanitaire’ yn erbyn plaid benodol sydd yn hiliol a rhagfarnllyd. Dw i[…]

The post Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident?

Pa mor ddiogel yw Trident? Pa mor aml mae prawf arfau niwclear gan Brydain? Beth yw’r raddfa o lwyddiant tybed? Does neb yn hollol siŵr faint o brofion sydd wedi digwydd – ond yn ôl y sôn ers 2000 mae PUM prawf o’r system arfau niwclear Trident wedi bod. O leiaf. Yn anffodus roedd un yn … Parhau i ddarllen “Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident?”

The post Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw Trident? appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw arbrofion Trident?

Pa mor ddiogel yw arbrofion Trident? Does neb yn hollol siŵr faint o brofion sydd wedi digwydd – ond yn ôl y sôn ers 2000 mae cyfanswm o bum prawf o’r system arfau niwclear Trident wedi bod. Yn anffodus roedd un yn aflwyddiannus ym mis Mehefin 2016 ac mae hynny newydd ddod i’r amlwg yn … Parhau i ddarllen “Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw arbrofion Trident?”

The post Taflegrau dros Gymru: pa mor ddiogel yw arbrofion Trident? appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python

Efallai taw un o’r cymeriadau mwyaf anodd i’w bortreadu mewn ffilm o safbwynt actor, cyfarwyddwr neu sgriptiwr ydy Iesu Grist. Pwy a wyr achos dw i erioed wedi creu ffilm nodwedd ond dw i wedi gwylio rhai. Dyma dair o’r … Parhau i ddarllen

The post Iesu Grist mewn ffilm: Scorsese, Pasolini a Python appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Dylunio cloriau llyfrau Cymraeg: y da, y drwg ac yr hyll

Peidiwch â beirniadu llyfr yn ôl ei glawr, meddai rhai, ac mae’r cyngor yma yn bwysig iawn yn y Gymraeg oherwydd nifer y llyfrau gwych o dan gloriau gwael. Does dim digon o drafodaeth am safon dylunio ar gyfer pethau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Sut i sicrhau bod arloesi agored yn wneud lles i’r byd

Dw i wedi bod yn meddwl lot am anfanteision arloesi agored a sut mae cwmniau/’actorion’ yn gallu defnyddio cynnyrch arloesi agored i wneud drwg. Er enghraifft mae Plaid Genedlaethol Prydain yn defnyddio cod agored WordPress fel sail gwefan nhw. Hefyd rydym ni newydd clywed am Prism, sef system sydd yn chwilio llwyth o ddata ar […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Stephen Doughty – llythyr agored am ohebiaeth yn Ne Caerdydd a Phenarth, Cymru

Dyma copi o’r ebost dw i wedi anfon at Stephen Doughty: Annwyl Stephen Diolch am yr ohebiaeth ynglŷn â’r etholiad yn Ne Caerdydd a Phenarth. Mae rhaid i mi ddweud … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Bil ieithoedd swyddogol: o #westernfail i fethiannau go iawn

Cofia #westernfail ym mis Mai? Roedd yr erthygl barn yn cyfeirio at bil ieithoedd swyddogol. Roedd cwynion gan gannoedd o bobl – yn y ddwy iaith. Wel, digwyddodd y bleidlais yn y Cynulliad ddoe. Cyhoeddodd BBC Wales News erthygl Saesneg amdano fe, Language bill puts Welsh and English on equal footing, sydd yn waeth na’r erthygl barn gan Martin Shipton […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Lib Dems: ddim yn siarad â ni

Dyma sampl o ddwy daflen a llythyr o’r blaid Democratiaid Rhyddfrydol sydd wedi cael eu gweld yn yr ardal Grangetown. Bydd etholiadau lleol ar y 3ydd mis Mai 2012. Dw i’n siŵr bydd gyda nhw lot i’w gynnig. Ond mae’n anodd cymryd yr ymgeiswyr Democratiaid Rhyddfrydol o ddifri oherwydd y diffyg Cymraeg ar y stwff […] Parhau i ddarllen