Canlyniadau Chwilio: s4c

Hacio'r Iaith: S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel. […]

The post S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C

Dechreuais i wylio S4C yn y flwyddyn 2007. O’n i’n ymwybodol o’i fodolaeth cyn hynny ond doedd neb wedi sôn wrthaf i am unrhyw raglen benodol o ddiddordeb. Gallwn i wedi enwi Pobol Y Cwm wrth gwrs ond bron dim rhaglen arall. Gofynodd ffrind os oeddwn i’n ymwybodol bod band yn chwarae ar raglen Bandit ar y … Parhau i ddarllen Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: BBC + S4C + Ti == PYC

Beth mae pob(o)l yn meddwl o’r datganiad S4C heddiw? Mae S4C yn cynnig cyfle arbennig i gwmnïau neu unigolion sy’n gweithio yn y cyfryngau digidol i fod yn rhan o brosiect arloesol. Pobol y Cwm yw un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, ac yn ystod hydref 2012 bydd BBC Cymru yn cynhyrchu prosiect traws-blatfform er […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith

Bydd rhai eisoes wedi gwylio’r rhaglen ddifyr ar S4C DRYCH: Achub Llais John am un o brosiectau’r Uned Technolegau Iaith ym Mangor. Gwyliwch y rhaglen os nad ydych chi wedi cael siawns eto. Dyma ddigwyddiad difyr yn Aberystwyth mae’r uned yn trefnu ym mis Mehefin – at sylw unrhyw un sydd eisiau cael profiad o […]

The post Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon

Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe! Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod! Pigion Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod). #haciaith Oni falch o cal bod yna i gynrychioli nid yn unig merched ym […]

The post Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain

Ydy unrhyw un sy’n darllen hwn wedi ceisio Apton eto? Oes unrhyw argraffiadau cynnar? Oes ‘na lle yn eich bywyd am ap o’r fath a ffordd arall o chwarae tiwns? Dros y penwythnos ffeindiais i amser (rhwng syllu ar eitemau newyddion) i chwarae cwpl o diwns arno fe. Gyda llaw beth geisio sbarduno rhagor o sgyrsiau yn y […]

The post Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau

Mae Hacio’r Iaith 2017 yn agosáu! Bydd croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim (nid y band) ddydd Sadwrn yma. Ond mae angen cofrestru nawr… Cofrestru Mae angen cofrestru os ydych chi am fynychu a chymryd rhan (yn Adeilad Pontio, Bangor, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017). Mae llawer o lefydd wedi mynd eisoes ac […]

The post Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Trafod tiwn y flwyddyn 2016

Yn fy marn i, heb amheuaeth, dyma yw tiwn y flwyddyn 2016. Gadewch sylw os ydych chi am gytuno/anghytuno/awgrymu tiwn arall. Gwynt a Glaw gan Gwyllt yn gân rap ddigri ac… amserol, os taw dyna yw’r gair. Mae’n rhaid canmol Amlyn Parry am ei eiriau ffraeth, sy’n cyfeirio at newid hinsawdd a gaeaf glawog 2015-16 ymhlith … Parhau i ddarllen “Trafod tiwn y flwyddyn 2016”

The post Trafod tiwn y flwyddyn 2016 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwerthuso prosiect Y Bydysawd a sylwadau agored

Dyma nodyn bach sydyn i ddatgan bod fy mhrosiect Y Bydysawd wedi dod i ben. Dw i heb wneud unrhyw beth arno fe ers sbel a dweud y gwir. Ond mae eisiau gwerthuso’r peth. Beth oedd gwefan Y Bydysawd? Ymdrech i sbarduno a chynnal trafodaeth am faterion cyhoeddus, gwleidyddiaeth a phob math o bwnc ar … Parhau i ddarllen Gwerthuso prosiect Y Bydysawd a sylwadau agored Parhau i ddarllen

Y Twll: Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000

I’r rhai ohonom ni a oedd yn rhy ifanc neu rywle arall pan oedd Y Cyrff yn eu hanterth dyma hen raglen ddogfen Cofia Fi’n Ddiolchgar am y grŵp roc o fri o Lanrwst. Mae hi’n cynnwys fideos ac hen … Parhau i ddarllen

The post Cofia Fi’n Ddiolchgar: ffilm am Y Cyrff o 2000 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015

Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i: Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48) Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015 Amser: Rhwng 14.00 a 15.00. Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360 Panel: Jo Golley, .cymru .wales […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru?

Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog: […] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o […] Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce

Mae llwythi o miwsig fideos gwych ar hyn o bryd. Dyma dri newydd o 2014. Mae’r gwaith cyntaf gan Greg Bevan (sy’n rhan o’r Twll ac wedi cyfrannu sawl cofnod am ffilm). Y gân yw Bron gan Jamie Bevan a’r Gweddillion … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Adroddiant gwrth-Gymraeg y BBC: tri ffactor

Pam mae eitemau gyda phwyslais gwrth-Gymraeg ar y BBC? Rwyt ti’n aros am rywbeth am Gymru ac mae mwy nag un eitem annifyr yn llifo mewn ar yr un pryd, e.e. Radio Wales, Radio 4. Pam nawr? Dw i’n credu bod mwy o eitemau gwrth-Gymraeg ar y ffordd oherwydd tri ffactor damcaniaethol. 1. Mae mwy o gystadleuaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Profiad cyntaf o bostio ar BuzzFeed

Dw i’n chwilfrydig am BuzzFeed ac wedi postio cofnod am eiriau Cymraeg heno. Dylai pobl fel BBC Radio Wales creu pethau fel hyn yn lle annog gwrandawyr i ymosod ar yr iaith! Ar hyn o bryd nad yw’r dolenni allanol (rysáit y cawl ayyb) na’r fideo YouTube (Rhys Iorwerth ar y bidet, fel petai) yn gweithio […] Parhau i ddarllen

Y Twll: I’r Gwyll – trac sain ddychmygol gan Recordiau

Albwm annisgwyl sydd newydd gael ei rhyddhau ydy I’r Gwyll, trac sain answyddogol ar gyfer y gyfres teledu Y Gwyll. Recordiau yn dweud: Trac sain ddychmygol o gerddoriaeth atmosfferig/llofruddiog wedi ei ddylanwadu ag ysbrydoli gan y gyfres deledu wefreiddiol a … Parhau i ddarllen

The post I’r Gwyll – trac sain ddychmygol gan Recordiau appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Cam o’r Tywyllwch: sioe Peski / Gwenno Saunders ar Radio Cardiff

Disco, dyb, electronica, pop… Dw i’n bwriadu tiwnio mewn i’r sioe radio Cam o’r Tywyllwch pob nos Iau am 8yh hyd yn oed os yw’r cyd-denant yn mynnu gwylio Pawb a’i Farn ar S4C ar yr un pryd. Mae modd gwrando … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Canllaw Bach Caerdydd – llyfr hanfodol

Mae’r gyfrol newydd Canllaw Bach Caerdydd yn fy llaw – ac mae’n llyfr arbennig iawn. Mae rhywbeth i’w ddarganfod am Gaerdydd ar bob tudalen am hanes, bwyd, celf, llefydd i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Canllaw Bach Caerdydd – llyfr hanfodol

Mae’r gyfrol newydd Canllaw Bach Caerdydd yn fy llaw – ac mae’n llyfr arbennig iawn. Mae rhywbeth i’w ddarganfod am Gaerdydd ar bob tudalen am hanes, bwyd, celf, llefydd i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Arddulliau newydd Colorama

Dw i’n hoff iawn o’r gân newydd Colorama; Hapus… a’r ailgymysgiad gan Begin… O safbwynt fy nghlustiau mae’n braf iawn i glywed bod nhw wedi ffeindio seiniau gwahanol. Mae’r gân Wyt Ti’n Hapus? yn yr un ardal a Ulrich Schnauss … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Cymdeithas y Cymod – Hysbyseb Heddwch

Diolch i Sianel 62 am gyhoeddi’r fideo o’r hysbyseb. Gweler hefyd: Gwrthod hysbyseb heddwch ar S4C (Golwg360) Ffrae am ddarlledu hysbyseb heddwch ar S4C (Newyddion BBC) a’r stori ar BBC News yn Saesneg Parhau i ddarllen

Y Twll: Terry Waite ar Asid, Pop Negatif Wastad a Big Black

Mae Turquoise Coal newydd rhannu recordiadau o EP gasét 1988 gan Terry Waite ar Asid. Aelodau y band oedd Paul O’Brien, Bonz, Gwion Llwyd, Al Edwards, Iwan Griffiths a, fel y welwch yn y fideo, Llŷr Ifans. Mae’r fideo yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ariannu torfol

Mae sôn am ariannu torfol yn yr awyr. Wel, dw i wedi bod yn siarad am y peth gyda rhai o bobl Hacio’r Iaith. Mae naw prosiect o leiaf wedi codi miliwn dolar. O ran prosiectau mawr, fel y dwedais mae S4C a chwmnïau teledu gyda’r sylw i wneud prosiectau ariannu torfol llwyddiannus. Dyma’r mantais […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Pryder am gyfryngau Cymraeg

Mae’r ddolen ‘S4C i lansio sianel newydd’ uchod yn swnio’n cyffroes ond mae’r erthygl yn hen. Mae hi wedi bod ar BBC Newyddion ar-lein ers mis Mawrth 2010. Y sianel newydd pryd hynny oedd Clirlun sydd yn dod i ben eleni. Nad oes digon o gynnwys Cymraeg ar wefan BBC i lenwi’r bwlch gyda phethau […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Rhwydwaith hysbysebion Cymraeg

Wythnos a hanner yn ôl gwnes i awgrymu system o addewidion i asesu’r galw am DVDs cyfresi Cymraeg. Pam dydyn nhw (S4C neu’r cwmnïau cynhyrchu) casglu addewidion/pledges i asesu’r alw? e.e. mae angen targed o 600 person i ryddhau Gwaith/Cartref ar DVD. Dwedwch ‘addwch yma os dych chi eisiau DVD o Gwaith/Cartref’ gyda chyfanswmfa/totalizer. Neu […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: O’r we i’r teledu a llyfrau

Cefais i sgwrs da heddiw gyda Nwdls am bob math o beth gan gynnwys pethau sydd yn symud o flogiau i lyfrau fel Stuff White People Like (a Sleeveface…). Y cwestiwn oedd, beth yw’r pethau diwylliannol Cymraeg sydd wedi dechrau ar y we ar blogiau, YouTube, Flickr ayyb ac wedi symud i deledu, llyfrau ac […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Pethe ar alw

Mae pobol yn gofyn am DVDs o gyfresi fel Pen Talar, Alys a dramau eraill yn eithaf aml. View the story “Pobol yn gofyn am DVD Pen Talar” on Storify Storify This story cannot be displayed because Storify is overloaded. Syniad… Pam dydyn nhw (S4C neu’r cwmnïau cynhyrchu) casglu addewidion/pledges i asesu’r alw? e.e. mae […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cofio pethe

Mae ‘cofio’ yn thema bwysig yn yr enaid Cymraeg. Sa’ i’n siŵr ble ffeindiais i’r syniad yn wreiddiol, trwy ddarllen rhywle efallai. Mae ‘cofio’ yn ymddangos ym mhob man. Hyd yn hyn dw i’n gallu, errm, cofio: ‘Cofia fi at…’ ‘wyt ti’n cofio’r Ysgol Fomio…’ – Daw Fe Ddaw Yr Awr gan Dafydd Iwan ‘wyt […] Parhau i ddarllen

Y Twll: 30 mlynedd o Datblygu

Bore yma gwnes i weld yr arddangosfa Datblygu yn Waffle, Caerdydd (63 Heol Clive, Treganna – ddim yn bell o Dafarn y Diwc). Mae’r perchennog caffi Waffle, Victoria Morgan, wedi bod yn casglu eitemau Datblygu ac mae hi’n croesawi unrhyw fenthyciadau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gofyn sut i roi’r hacio mewn Hacio’r Iaith

Roedd sgwrs am ddigwyddiadau hacio ar ebost gyda phobol Hacio’r Iaith heddiw. Rydyn ni’n chwilio am fformat sydd yn debyg i Hacio’r Iaith gydag elfen ymarferol. O’n i jyst eisiau rhannu fy meddyliau yma achos does dim rheswm pam dylen nhw fod yn breifat mewn ebost. Os wyt ti’n licio’r syniadau mae croeso i ti […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Santes Dwynwen 404!

Yn anffodus roedd rhaid i rywun dileu dau dolen ar Wikipedia i erthyglau S4C am Santes Dwynwen achos mae’r sianel wedi torri’r dolenni (Dudley a Dechrau Canu). Ydyn ni wedi colli’r erthyglau am byth? Dydd Santes Dwynwen 404 anhapus! Dyw e ddim yn broblem S4C, mae’n broblem i’r diwydiant darlledu yn gyffredinol. (Gweler hefyd: cofnod gan […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Rhys Ifans, y wyneb tu ôl y fadfall

Mae cyfle i weld y rhaglen ardderchog Prosiect: Rhys Ifans ar S4C Clic ar hyn o bryd lle mae fe’n sôn am ei rôl newydd, Y Fadfall yn y ffilm Spiderman newydd, ymysg pethau eraill. Diolch Daniel Glyn am rhannu fideos ychwanegol o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Rhodri Talfan a BBC Cymru ar-lein

I fod yn deg i BBC Cymru dw i wastad yn cael rhyw fath o ateb i unrhyw gofnod amdanyn nhw, fel arfer trwy ebost neu alwad ffôn. Mae croeso iddyn nhw adael sylwadau hefyd. Os oes gyda ti syniad neu farn amdanyn nhw dylet ti blogio fe ac anfon y ddolen iddyn nhw yn […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: [D] Cymraeg

Mae Vaughan Roderick yn gofyn am y ‘ffin ieithyddol yng Nghymru’r dyddiau hyn’. Yng Nghymru mae bron pawb yn gwybod ‘diolch’, ‘bore da’, ‘nos da’, ‘iechyd da’, ‘araf’ a ‘gwasanaethau’. Dyma sut mae unrhyw un yn dysgu iaith fel babi, yn yr awyrgylch ieithyddol, mae’n naturiol. Ac maen nhw wedi gadael ein categori statig ‘di-Gymraeg’. […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Andy Votel ac ail-darganfod recordiau o Gymru

Llun o Andy Votel yng Nghaerdydd gan Naomi Lane Pam nawr ydy BBC Radio 4 yn darlledu rhaglen newydd sbon gan Andy Votel am hen gerddoriaeth Cymraeg? Daeth ei gasgliadau o Recordiau Sain cynnar (a Dryw ac ati) o’r enwau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: The Welsh Extremist: llyfr am ddim i eithafwyr sy’n hoffi llenyddiaeth

I HAD GROWN up with the word extremist almost constantly in my newspaper – Kenya, Cyprus, Israel, Malaya, Aden; very often the word changed to terrorist and then one day the words would disappear and the head of a new … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: LLUNIAU: syniadau swrrealaidd ar gyfer rhaglenni teledu

Ces i ebost gan rywun o’r enw “S4C Newydd” heddiw: Hawddamor gyfeillion, Ymwelwch a: http://s4cnewydd.wordpress.com os gwelwch yn dda. Mae dyfodol ein cenedl yn dibynnu ar safon rhaglenni S4C. Does dim amheuaeth am hyn. Ffaith ydyw. Amcan S4CNewydd yw cyflwyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: “Lle mae’r bandiau cyffrous?” meddai Cravos

Dw i newydd ffeindio’r geiriau cryf isod gan Steffan Cravos ar blog Pethe: “Does dim syniadau newydd yn dod drosodd yn gerddorol…dyn ni yn 2010, pam does neb yn cynhyrchu dubstep yng Nghymraeg, lle mae’r bandiau cyffrous?” Yn ddiweddar fe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Cofnod gorfodol am Pen Talar. Heno!

Dw i’n edrych ymlaen at Pen Talar, y cyfres newydd S4C. Mae cefnogwr mawr wedi dechrau PenTalarPedia, “casgliad o wybodaeth am bopeth o gwmpas Pen Talar”. Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Pethau Bychain – casgliad amser cinio

Diwrnod Pethau Bychain Hapus! Beth ddigwyddodd bore ‘ma? Rhai o’r pethau o gwmpas y we: Cerdd Pethau Bychain gan Osian Rhys Jones – “Gwadwn y byd digidol / yn ein hiaith llawn-edrych-nôl…” Rhaglen creu rhaglenni S4C gan Dafydd Tomos – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Rhan i Dan ym mhob man #rhanidan

Roedd ychydig o ddirgelwch o gwmpas #rhanidan ddoe. Heddiw mae fideobobdydd wedi dadlennu’r gwirionedd gyda’r fideo ‘ma. Mwynha. Mae Dan yn actor o’r Unol Daleithiau ac yn ddysgwr Cymraeg newydd. Mae fe eisiau rhan yn yr opera sebon Pobol y Cwm, hoff pawb. Allai fe bod yn Yr Achubwr S4c? Mae tudalen Facebook am yr […] Parhau i ddarllen