Canlyniadau Chwilio: garddio

Asturias yn Gymraeg: Garddio yn y Gymraeg

Er gwaetha’r tywydd da, rwyf i wedi bod ynghlwm wrth y sgrîn fach – yn darllen blogiau pobl eraill. Mae cymaint o bobl yn blogio yn y Gymraeg erbyn hyn, yn enwedig ar fy hoff bynciau i: bwyd, garddio, yr amgylchedd a gwleidyddiaeth. Ceir rhestr anhepgor gan Hedyn fan hyn Gadewn ni’r gwleidyddol am y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Garddio yn y Glaw

Mae’r tywydd hyd yn hyn wedi bod yn rhyfedd. Ers y Pasg, pan gawsom ni gyfnod heulog braf, daeth llawer mwy o law, a llawer llai o haul ac felly gwres, na’r arfer. Dyma ichi enghraifft: ar y chwith, y ffa a’u polion cryf (ar ôl y llynedd, pan gwympodd hanner y cnwd oherwydd ei […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llyfr Garddio

Diolch i Wilias, mynych sylwebydd, am y cofnod hwn. Dro’n ôl bues i’n sôn am gompost, a deilbridd – daeth y gair olaf yna o ‘Lyfr Garddio’  J.E.Jones, drwy law Wilias. Felly es i ati ar unwaith i chwilio ar y we,  a heddiw fe gyrhaeddodd drwy’r post. Hwrê! Y math o lyfr y gelli […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Coedwig yr Iwerydd

Coedwig yr Iwerydd yw’r enw a roir ar y coed sy’n tyfu ar hyd arfordir gogledd Sbaen, gan gynnwys yma yn Asturias. Mae’r elltydd serth (imi llethr coediog yw ystyr allt) yn wynebu’r gogledd a gwyntoedd cryfion y môr.  Mae’r mynyddoedd yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin mewn rhesi, yn mynd yn uwch wrth ymbellhau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Mihangel

Nofio ddoe, garddio heddiw. Mae gwres anhygoel mis Awst wedi darfod ond mae’r tymheredd o gwmpas y 24C o hyd, gyda digon o awel i beidio â bod yn orthrymus. Fel arfer, roedd nofio yn y môr ym mae Guadamia, ar benllanw a neb ond myfi yno, yn fraint o’r mwyaf. Ond heddiw roedd rhaid […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Bwyd i’r Ardd

Er gwaetha’r tywydd hyfryd twym, rydym ni wedi treulio amser yn ddiweddar yn paratoi at y gaeaf. Nid yn unig cynaeafu pwmpennau a ffa, a chasglu’r cnau Ffrengig, ond hefyd yn trin y lleuarth ei hunan. Eleni rwyf yn arbrofi gyda dull o ladd chwyn a gwella’r pridd: garddio lasagne. Darllenais i erthygl ar hwn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ffrwyth ein Llafur

Rwy’n gwybod fy mod i wedi achwyn yn aml ynglŷn â phroblemau garddio yma yn Asturias. Heddiw dyma rai o’r pethau sydd yn gwneud yn dda. Yn gyntaf, y cwins. Hen gyfaill ers y flwyddyn gyntaf sy’n dod â ffrwyth bob blwyddyn. Mae’r rhain yn edrych yn debyg i gellyg melyn cryf ond nid yw’n […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tywydd Tomatos

Daeth tywydd yr haf yn ei ôl – o leiaf am ddiwrnod. Heddiw am 5 o’r gloch y prynhawn roedd hynny oedd ar ôl o draeth y Guadamia ar awr y penllanw wedi ei guddio gan dwsenni o deuluodd a grwpiau o bobl ifainc, llai na modfedd rhwng tywel un a thywel ei gymydog. Mae […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blog 500

Y pumcanfed blog yr wyf i wedi ysgrifennu o Asturias. Cyfle ni yn unig i ryfeddu mod i wedi dal ati cyhyd, ond i fwrw golwg ar bynciau’r blog a meddwl sut fydda’i’n ei ddatblygu. Garddio yw’r prif bwnc o ran nifer o gofnodion: ‘sgrifenna am bethau yr wyt yn gwybod amdanyn nhw’ – dyna […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Werin Raddedig

Petai Dad yn gwybod (wel, petai e o hyd yn byw, yn y lle cyntaf) fy mod i ar ôl yr holl addysg ‘na wedi treulio diwrnod yn glanhau creigiau – fe fyddai’n rhoi ei ben yn ei ddwylo ac yn chwerthin. Roedd ei dad e wedi dianc o gorsydd anllythrennog cefn gwlad Iwerddon yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Maldod i’r Hadau

Maldod i’r hadau ac i’r planhigion bychain sydd wedi ymddangos yn barod. Optimistiaid fel yr ydym (neu fyddem ni ddim yn garddio o gwbl) roedd y tywydd mwyn wedi’n hala ni i hau pob math o bethau – llysiau, perlysiau, blodau – mewn blychau hadau yn y tŷ. Pan welwyd y pennau gleision yn ymestyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blwyddyn y Blog

Dyma fi’n cyhoeddi cofnod rhif 365 – blwyddyn gron o flogio yn Gymraeg am Asturias ac ychydig o bynciau eraill. Gwneud blwyddyn oedd fy nôd, nôl yn Ionawr 2010, i weld a allwn i ddal ati cyhyd. Mae rhai diwrnodau, rhai cofnodion, wedi bod yn haws neu’i gilydd; weithiau byddwn i’n pendroni drwy’r dydd beth […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Coed yn y Môr

Dim garddio heddiw: mae storm arall wedi cyrraedd, y gwynt yn chwythu’n greulon a’r glaw yn curo’r ddaear yn ddidrugaredd. A hynny i gyd yn cyd-ddigwydd â phenllanw uchel iawn, oherwydd ein bod ni ond ychydig dyddiau wedi’r lleuad newydd. Canlyniad hyn oll oedd llifogydd – eto – ond y tro yma yn Ribadesella a […] Parhau i ddarllen