Canlyniadau Chwilio: plaid

Asturias yn Gymraeg: Plaid yn erbyn Miri

Dim ond mater o amser….mae dyfodol y Ras Ceufadau, y Piraguas, wedi dod yn bwnc llosg yn etholiadau Ribadesella ar ôl i un o’r pleidiau (grwpiau, gwell dweud hynny) ddweud eu bod nhw am ddychwelyd i’r hen ffordd o wneud pethau. Hynny yw, pobl o’r ardal yn gwisgo dillad traddodiadol, ambell i lynciad bach o […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Plaid Newydd ar y Dde

Mae’r byd bach gwleidyddol lleol yn deffro ac yn newid: mae Francisco Alvarez Cascos, hen weinidog datblygu yn llywodraeth Sbaen yn amser Aznar a’r PP, wedi cyhoeddi ei fod e yn sefydlu plaid newydd, fydd yn blaid i Sbaen gyfan ond fydd yn cael ei alw’n Foro de Asturias yma ar y dechrau. Bob dydd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen 2019: Effaith yr Eithafwyr

Bydd pobl Sbaen yn pleidleisio mewn etholiad cyffredinol ddydd Sul nesaf, 28 Ebrill. Ar hyn o bryd mae nifer yr aelodau o’r chwith a’r dde yn Siambr y Diputados yn agos iawn, a go brin bydd newid mawr. Ond. Ond yn awr mae gan Sbaen ei heithafwyr adain-dde agored, sy’n awgrymu polisiau fyddai’n lles i […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Geirfa Etholiadau

Cofnod i helpu unrhyw un sy’n dilyn ymgyrch etholiadol Sbaen (28 Ebrill) neu’n edrych ymlaen at etholiadau Ewrop (23-26 Mai, yn ôl arfer y gwledydd). Yn Sbaen mae etholiadau bob amser ar ddydd Sul. Mae etholwyr Sbaen yn gwirio’u henwau ar y censo electoral , y rhestr etholiadol. Byddant yn dodi’u papurau pleidleisio yn las […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: 3 chynnig i gallego?

Heddiw bydd aelodau senedd Sbaen yn cyfarfod i bleidleisio dros brif weinidog newydd. Nhw yw’r rhai a etholwyd ym mis Mehefin, ar ôl i’r ymgais cyntaf fethu.  Bryd hynny doedd gan y PP geidwadol ddim digon o seddi, a’r PSOE chwith-ganol ddim digon o galon i ddod i gytundeb â phlaid wrth-llymder Podemos a’r pleidiau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gyda’n Gilydd y Gallwn

Yfory, 20fed Mehefin, bydd hi’n chwe mis ers etholiad Sbaen. Ddydd Sul, 26ain, daw un arall. Roedd y canlyniad ym mis Rhagfyr mor agored o ran y bedair prif blaid na fu’n bosib ffurfio llywodraeth: nid gan blaid unigol, nid gan glymblaid, nid hyd yn oed drwy gytuno i gydweithio ar fesurau ariannol. Oherwydd hynny, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam tuag at Lywodraeth?

Brynhawn yfory am 15.30 amser Cymru, bydd uwch gynrychiolwyr tair plaid yn ymuno gyda’i gilydd am y tro cyntaf i geisio ffurfio llywodraeth yn Sbaen. Mae tri mis a hanner wedi mynd heibio ers yr etholiad, pan enillodd y PP (ceidwadwyr) y nifer fwyaf o seddi ond yn bell o fod yn ddigon i reoli, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pwy sy’n Rheoli?

Ei chael hi´n anodd dilyn hynt a helynt Byw Celwydd? Bydd yn ddiolchgar nad wyt ti’n byw yng Nghatalwnia, nac unman arall yn Sbaen, ac yn dal i ddisgwyl llywodraeth newydd fisoedd ar ôl yr etholiadau. I fod yn fanwl gywir, y cwestiwn yw pwy fydd yn ein rheoli? Cwestiwn yr oedd pawb yn disgwyl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen: Ffurfio Llywodraeth

Ddeuddydd cyn y Nadolig, aeth arweinydd y PSOE (democratiaid cymdeithasol) i dŷ swyddogol prif weinidog Sbaen i gyfarfod ag arweinydd y PP (ceidwadwyr). Roedd Mariano Rajoy wedi gwahodd Pedro Sánchez er mwyn ceisio cael cefnogaeth yn y bleidlais ar gyfer ‘arlywydd y llywodraeth’ (h.y. prif weinidog) yn y llywodraeth fydd yn cael ei ffurfio ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen 20.12.15

Heddiw yw diwrnod olaf yr ymgyrchu etholiadol. Am hanner nos, bydd y ‘cyfnod ystyried’ yn dechrau, heb arolygon barn, heb ganfasio, heb areithio na newyddion. Dyna’r ddeddf. Wedyn ddydd Sul, bydd etholwyr Sbaen yn cael y cyfle i fynegi barn ar lywodraeth Mariano Rajoy a’r PP (ceidwadwyr). Byddant hefyd yn mynegi barn, neu deimlad, ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Adolfo Suárez

Heddiw bu’n rhaid i’r cyhoeddiad bod yr awyren MH370 wedi ei cholli yng Nghefnfor y De gymryd yr ail le ar wefannau cyfryngau Sbaen.  Mae pawb yn cofio Adolfo Suárez, fu farw ddoe. Suarez oedd prif weinidog cyntaf y Sbaen ddemocrataidd ar ôl yr unben Franco. Dyn yr adain dde oedd e, yn Gatholig ffyddlon […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Nôl i’r 30au

Mae llywodraeth Sbaen wrthi eto yn ceisio droi amser yn ôl. Bob tro maen nhw’n agor eu cegau mae’r llen yn siglo ac yn dangos unwaith eto nad plaid o’r ‘dde-canol’ yw’r PP bellach ond o’r dde. Y tro hwn, ymosod ar hawliau menywod drwy gyfyngiadau ar erthylu. Dim ond lle mae rhywun wedi beichiogi […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llygredd wrth y Llyw

Does dim dianc rhag wleidyddiaeth hyd yn oed yn y blog hwn. Ond nid prif weinidog y DU na´r UE sy´n denu fy sylw, na sylw cyfryngau Sbaen fel ei gilydd. Bárcenas yw’r boi. Enw newydd imi ac i ran helaeth o boblogaeth y penrhyn Iberaidd. Cyn-drysorydd y PP a seneddwr dros Cantabria (Plaid y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Hybu Iaith

Yn Barcelona heno bydd llywydd Catalwnia, Artur Mas, yn cyfarfod â chynrychiolwyr mwyafrif pleidiau’r rhanbarth i baratoi’r ymosodiad cyntaf yn eu brwydr yn erbyn y deddf addysg newydd Madrid.  Rhan yn unig yw’r frwydr hon yng nghanol ymgyrch annibyniaeth, ond mae’n rhan hanfodol. Trochi ieithyddol fu polisi addysg Catalwnia ers cenhedlaeth (30 mlynedd), gyda phob […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Iaith yr Ysgolion

Ydy llywodraeth Rajoy mewn gwirionedd yn ceisio gyrru pobl i gefnogi Artur Mas a chenedlaetholwyr Catalwnia? Mae’r manylion sydd wedi dod mâs heddiw (fe fydd y ddogfen gyflawn yn cael ei chyflwyno i’r llywodraethau rhanbarthol heno) ynglŷn â chynlluniau Madrid ar gyfer ysgolion yn awgrymu hynny! Pum mis yn ôl fe benderfynodd goruchaf lys Sbaen […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dyfodol Catalwnia

Mae’r bobl wedi codi llais. Ac mae’r llais honno wedi cefnogi annibyniaeth i Gatalwnia. Ond, fel arfer, dyw pethau ddim mor syml â hynny. Os am ddarllen manylion canlyniadau’r pleidleisio yng nghyd-destun agwedd y pleidliau tuag at annibyniaeth a’r refferendwm arfaethedig, y Catalan News Agency yw’r lle. Mae gan La Vanguardia hefyd adran fanwl a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiadau Galicia: Llygredd

Prif bwnc yr etholiadau yn Galicia? Yr economi. Ond y cysgod sy’n hongian dros y cwbl yw’r llygredd sydd wedi ei datgelu ym mhob ran o’r gymuned ac ym mhob plaid. Bydd etholiad y gallegos yr un diwrnod ag un Gwlad y Basg; ond dyna’r unig beth maen nhw’n rhannu. Y PP sy’n rheoli yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Annibyniaeth y Basgwyr

Wedi hala sawl cofnod ar Gatalwnia, hen bryd inni droi’n golwg ar Wlad y Basg unwaith eto – wedi’r cyfan dim ond tair wythnos sydd i fynd tan eu hetholiadau nhw. Dwi wedi bod yn chwilio am arolwg barn mwy diweddar, ond bydd rhaid inni fodloni ar yr un ddaeth mâs ddechrau’r mis, oedd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sbaen Ffederal?

Mae’r ddwy blaid fawr Sbeinig-ganolog yn awr wedi ymateb i ofynion a dyheadau pobl cenhedloedd yr ymylon. Nid, wrth gwrs, eu bod nhw’n fodlon defnyddio’r term cenedl i ddisgrifio dim byd llai na Sbaen gyfan. Yn wyneb y gefnogaeth sydd yn awr yng Nghatalwnia i’r syniad o wladwriaeth annibynnol, ac yn wyneb y llwyddiant a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Santiago Carrillo

Mae un o sêr bywyd Sbaen yn ystod yr ugeinfed ganrif wedi marw yn 97 oed. Roedd Santiago Carrillo, a anwyd yn Gijón, Asturias, yn rhan o bob newid o wrthryfel Asturias yn 1934 (roedd e’n un o drefnwyr beth oedd i fod yn wrthryfel cenedlaethol: yn y pen draw, dim ond yn Asturias y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gorymdaith Catalwnia

Dwy filiwn o bobl yn llenwi canol dinas Barcelona. Heddiw yw diwrnod gŵyl Catalwnia (roedd un Asturias yr wythnos ddiwethaf), ac mae’r seremonia arferol a gafwyd y bore ‘ma wedi cael ei luchio o’r neilltu gan faint a brwdfrydedd yr orymdaith heno: gorymdaith sydd yn galw am annibyniaeth. Dair awr ar ôl i ben y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dechrau Ymgyrch Etholiadol

Yn ôl at yr etholiadau yr awn ni heddiw. Bydd pobl Gwlad y Basg a Galicia yn cael pleidleisio ym mhen saith wythnos, ar yr 21ain o Hydref, ac mae’r ymryson geiriol wedi dechrau. Yn Galicia maen nhw wedi derbyn addewid sy’n fwy na hynny hefyd: cyllideb ac amserlen y trên cyflym iawn ar gost […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Barn y Bobl

Co ni off te! Y bore ‘ma cyhoeddodd Alberto Feijoo, llywydd Galicia, (PP, yr un blaid sydd yn llywodraethu yn Sbaen gyfan) y bydd etholiadau’r gymuned ar y 21ain o Hydref, yr un diwrnod â rhai Gwlad y Basg. Bydd y ddau etholiad yn debyg ac yn wahanol: yn amlwg yr argyfwng economaidd fydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiadau Galicia

Bydd tymor etholiadau cymunedol arfordir gogledd Sbaen yn ddiddorol iawn eleni. Nid yn unig mae brwydr newydd yng Ngwlad y Basg, ond mae Galicia yn wynebu sawl newid. Roedd ei llywydd, Alberto Feijoo (PP) eisoes wedi cyhoeddi y byddai’n torri nifer y seddi yn senedd Galicia o 20%. Barn y gwrthbleidiau, ac yn awr sylwebywyr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mewn neu Mâs?

Ar y tu fewn yn trin yr (ychydig) arian? Neu ar y tu fâs yn gwrthwynebu? Fel sawl plaid fach o’r blaen, mae Izquierda Unida yn Asturias mewn cyfyng gyngor. Plaid ar y chwith yw IU, wedi ei geni yn 80au’r ganrif ddiwethaf o uniad comiwnyddion a phleidiau sosialaidd eraill. Mae ganddi 5 aelod yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Arian a Grym y Cymunedau

Mae’r digwyddiadau yn Ffrainc ac yng Ngwlad Groeg wedi ysbrydoli gwleidyddion cymunedau awtonomaidd Sbaen, ac yn enwedig y rhai sydd â ‘r pwerau mwyaf a’r hunaniaeth gryfaf. Yng Ngwlad y Basg, mae’r cytundeb rhwng y PSOE a’r PP wedi torri lawr yn gyfangwbl ar ôl anghydfod ynglŷn â thoriadau sy’n cael eu gorchymyn o’r canol, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Rhifyddeg Etholiad Astwrias

Wel nawr rŷn ni’n gwybod. Gwybod, hynny yw, faint o seddi sydd gan bob plaid yn senedd Astwrias. Gad imi esbonio beth digwyddodd. Heddiw, dridiau ar ôl yr etholiad, roedden nhw’n agor pleidleisiau oedd wedi cyrraedd gan Astwriaid yn byw dramor. Mae cymuned Astwrias yn cael ei rhannu’n dair ar gyfer etholiadau: dwyrain, canol (yr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Canlyniad Etholiad Asturias

A dechrau yn y diwedd: fyddwn ni ddim yn gwybod tan ddydd Mercher o leiaf pwy fydd yn ffurfio llywodraeth nesaf Asturias – ac efallai ddim bryd hynny. Ar hyn o bryd mae dwy blaid adain dde, PP a FAC, mewn sefyllfa i wneud hynny petaen nhw’n gallu orchfygu’r hanes o elyniaeth a diffyg ymddiried […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llygredd a Thwyll

Chwe blynedd o garchar i cyn-lywydd cymuned awtonomaidd Ynysoedd y Baleares. Heddiw fe gafwyd Jaume Matas yn euog o dwyll a llygredd mewn swydd cyhoeddus – y pedwerydd llywydd (o dair plaid wahanol) ers marwolaeth Franco i glywed y ddedfryd ‘euog’. Yn annifyr ar gyfer y newyddiadurwyr oedd yn gohebu’r achos, craidd y peth heddiw […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiadau Asturias

Mae Asturias (ac Andalucia) yng nghanol ymgyrch etholiadol. Bob dydd mae gweinidog dros rywbeth-neu’i-gilydd yn glanio yn Uviéu/Oviedo er mwyn dweud wrthym ni pa mor hapus fyddai pawb petai’r un blaid yn rheoli yma ag sydd yn Madrid – h.y. y PP (ceidwadol, am gadw undod Sbaen). Dwi ddim mor ffôl ag i geisio rhagweld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diogelu’r Clogwyni

‘Ma ni off ‘to. Rwy’n gwybod fy mod i wedi ysgrifennu sawl cofnod am bufones Llames de Pría dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Yma mae’r mordyllau yng ngharreg galch y clogwyni yn chwistrellu dŵr y môr hyd at 50m i’r awyr – yn dibynnu ar y gwynt, y llanw, a stâd y môr. O’r blaen, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pigion Penwythnos

Yn ôl y polau piniwn diweddaraf, y PSOE (sosialwyr) sy’n debyg o ennill yn etholiadau Asturias bythefnos i ‘fory. Disgwylir y byddai’n rhaid i’r blaid ddod i gytundeb gyda’r IU (comiwnyddion) er mwyn ffurfio llywodraeth. Y PSOE oedd mewn grym tan y llynedd pan enillodd plaid personol cyn-weinidog PP (ceidwadol) Cascos. Ond heb fwyafrif llwyr, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Eto

Fferi ni yn hwylio heno! Wedi cael tocynnau i gêm yr Eidal ddydd Sadwrn, wedi’r cwbl roeddwn i bownd o weld un o’r gemau eleni â’r bois yn chwarae cystal. Cyfle i wneud cylchdaith i weld y teulu hefyd. Erbyn down ni nôl i Asturias fe fydd y lle’n llawn bwrlwm etholiad, llai na blwyddyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwedd y Gân heb Geiniog

Llywodraeth leiafrifol yn gorfod gweithredu heb gyllideb oherwydd gwrthwynebiad pob plaid arall yn y senedd; llywodraeth sy’n ddibynnol ar arian trethi o Madrid; a gwasanaeth iechyd sydd eisoes mewn dyled hyd at €100m. Rhybudd na fydd cyflogau gweithwyr iechyd yn ddiogel. Dyna fel mae pethau yn Asturias heddiw. Ychwanegwch yr halen: mae llywodraeth Sbaen yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cysgod y Cryman a’r Unben

Mae hanes yr unben Franco, a fu farw ym 1975, a’r frwydr yn erbyn ef a’i ddilynwyr yn taflu cysgod oer dros fywyd cyhoeddus Asturias a gweddill Sbaen hyd heddiw. Ddoe fe gladdwyd Manuel Fraga, a fu farw yntau yn 89 mlwydd oed ar ôl hir oes wleidyddol, yn gyntaf fel Gweinidog y Wasg a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pigion Arabaidd

Tra bod gwrthryfel Siria ar y tudalennau blaen mae’n hawdd colli golwg ar beth sy’n digwydd yn y gwledydd hynny lle eginodd y Gwanwyn Arabaidd yn gynt. Ac wrth edrych arnyn nhw beth weli di yw pobl yn camu’n araf iawn tuag at y ffurf o lywodraeth/wlad y maen nhw eisiau. Yn Moroco, lle na […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Torri, Trethi, Teledu

Mae datganoli yn Sbaen wedi mynd llawer ymhellach nag yn y DU, ac mae gan y llywodraethau cenedlaethol/taleithiol felly fwy o rym a mwy o gyfrifoldeb. Yn awr gyda’r PP wrth y llyw yn Sbaen drwyddi draw, ac yn galw am doriadau llym ar ran y cymunedau awtonomig, mae pethau’n dechrau datblygu. Fe aeth y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Drannoeth Etholiad Sbaen

Pawb yn gwybod erbyn hyn bod gan Sbaen lywodraeth newydd, llywodraeth adain dde-ganol. Fe gollodd y PSOE, y sosialwyr oedd wedi bod wrth y llyw drwy gydol yr argyfwng economaidd,  4m o bleidleisiau; fe enillodd y PP dim ond hanner miliwn o’i gymharu â 2008. Ond fe enillodd y PP ddigon o seddi i gael […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Moddion i Catalunya

Flwyddyn ers iddyn nhw ffurfio llywodraeth mae CiU, plaid adain-dde y cenedlaetholwyr Catalan, yn ystyried y newid mwyaf erioed yng nghyfundrefn iechyd unrhyw gymuned awtonomig. Mae’r cynllun yn rhagweld torri’r gyfundrefn unffurf gyhoeddus sydd gyda nhw nawr yn ddarnau. Byddai pob un o’r 8 ysbyty mawr yn dod yn gwmni, felly hefyd grwpiau o ganolfannau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad yn Nesáu

Gyda llai na mis tan yr etholiadau cyffredinol, mae’r pleidiau’n dechrau dweud lle maen nhw’n sefyll. Y disgwyl yn gyffredinol yw y bydd y PP (ceidwadol, o blaid undod Sbaen) yn ennill mwyafrif; nid yn gymaint am fod pobl yn ysu’u gweld nhw’n llywodraethu ond bod y PSOE (sosialaidd, yn edrych yn fwy ffafriol ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwedd Teledu Asturias?

Nôl ym mis Mai fe gafodd Asturias lywydd newydd. Canlyniad yr etholiadau – heb fwyafrif i PSOE na PP – oedd bod plaid newydd Foro Asturias wedi ffurfio llywodraeth leiafrifol. Arweinydd, sefydlwr, y blaid honno yw Francisco Alvarez-Cascos, fu gynt yn weinidog yn llywodraeth Aznar (PP) yn Madrid. Byrdwn ei ymgyrch oedd bod Asturias yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llywodraeth Leiafrifol

Llywodraeth leiafrifol yn mynd yn ffasiynol iawn ar ôl etholiadau lleol Sbaen, h.y. yn yr ardaloedd lle mae’r pleidleisiau wedi eu rhannu rhwng tair plaid neu ragor. Ym mhrifddinas Asturias,Uviéu/Oviedo, bydd yr hen alcalde (maer neu arweinydd cyngor) ceidwadol yn dal yn ei swydd, wedi methu â chael cytundeb gyda Foro Astur yn lleol. Mae […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Stori’r Stryd

Wythnos arall ar y stryd – neu yn y sgwâr. Mae cythruddedigion Puerta del Sol Madrid a dinasoedd eraill yn dal eu tir. Ond mae pethau wedi newid yn gynnil bach. Nid ‘gwersyll’ yw’r gwrthdystiad mwyach, ond ‘cynulliad’, sydd i fod i barhau o leiaf tan ddydd Mercher i benderfynu ar y cam nesaf. Mae […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam ymlaen, Cam yn ôl

Cam ymlaen, cam yn ôl yn hanes menywod ym maes gwleidyddiaeth Ribadesella (ein tref fach ni) a Sbaen. Yma mae croeso brwd i’r ferch gyntaf i arwain y cyngor, a hynny am ddau reswm. Fe enillodd achos ei bod hi ar frig rhestr (caeedig, fel y maen nhw yma ar hyn o bryd) Foro Asturias, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Drannoeth y Bleidlais

Wel fe ddywedais i wythnos yn ôl y gallai canlyniad etholiad cymunedol Asturias fod yn hanesyddol, ac felly y bu. Fe enillodd Foro Asturias, plaid newydd geidwadol y cyn-weinidog Francisco Alvarez Cascos, 16 sedd, y PSOE (sosialwyr) sydd wedi bod yn llywodraethu yma bron yn ddi-dor 15, y PP (ceidwadwyr canolog) 10 ac IU (chwith […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Asturias

Wel dyma ni yn yr wythnos olaf. Mae wedi bod yn ymgyrch etholiadol rhyfedd yma yn Asturias. Y gyfundrefn fan hyn yw pleidleisio dros restr gyfan. Ac eleni mae ‘na 17 ohonyn nhw! Mae rhywun wedi hen arfer â’r chwith yn ymrwygo’n grwpiau bychain, ac yna y maen nhw: dau fath o gomiwynyddion, plaid cenedlaethol […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gweld y Gwir

Mae undebau newyddiadurwyr a sianeli teledu preifat Sbaen wedi dod at ei gilydd i geisio newid deddf cyfathrebu etholiadol newydd fydd, medden nhw, yn golygu bod newyddiadurwyr yn gwylio’r eiliadau yn hytrach na gwrando ar y geiriau, ac yn ymosodiad ar hawliau’r sianeli preifat i fod yn annibynnol. Mae’r ddeddf yn ymdebygu i reolau sawl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gwedd Newydd Catalunya

Wel, mae wedi digwydd yn union fel yr oedd pawb yn y cyfryngau’n darogan: yn etholiadau Catalunya, y buddugwyr mawr yw CiU, er bod y blaid honno’n dal ychydig seddi’n brin o fwyafrif llwyr yn y ‘Parlement’ – senedd Catalunya. Nhw oedd y blaid fwyaf o’r blaen hefyd, ond gyda llai o seddi, oedd yn […] Parhau i ddarllen