Canlyniadau Chwilio: rygbi

Asturias yn Gymraeg: Tomatos 60, Cnau Ffrengig 3

Cilos, yn hytrach na phwyntiau rygbi, yw’r sgôr yn y teitl. Rwy’n dechrau blino ar ysgrifennu “mae wedi bod yn dywydd rhyfedd”, ond wir mae wedi bod eleni eto. Chawsom ni ddim o’r haf godidog a fu yng Nghymru, bu Mehefin a Gorffennaf yn gymylog ac yn llaith, er nad yn oer. Wedyn ym mis […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tomatos 60, Cnau Ffrengig 3

Cilos, yn hytrach na phwyntiau rygbi, yw’r sgôr yn y teitl. Rwy’n dechrau blino ar ysgrifennu “mae wedi bod yn dywydd rhyfedd”, ond wir mae wedi bod eleni eto. Chawsom ni ddim o’r haf godidog a fu yng Nghymru, bu Mehefin a Gorffennaf yn gymylog ac yn llaith, er nad yn oer. Wedyn ym mis […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tomatos 60, Cnau Ffrengig 3

Cilos, yn hytrach na phwyntiau rygbi, yw’r sgôr yn y teitl. Rwy’n dechrau blino ar ysgrifennu “mae wedi bod yn dywydd rhyfedd”, ond wir mae wedi bod eleni eto. Chawsom ni ddim o’r haf godidog a fu yng Nghymru, bu Mehefin a Gorffennaf yn gymylog ac yn llaith, er nad yn oer. Wedyn ym mis […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gogledd i’r De

Ffrainc, hynny yw. Roeddem ni wedi trefnu hwylio fel arfer o Portsmouth yn syth i Santander yng ngogledd Sbaen, dim ond awr o gartref. Ond oherwydd problem gyda’r bad, rhaid oedd mynd i Ffrainc, a gyrru lawr i Sbaen drwy Nantes a Bordeaux. Mae’n bosib felly y bydd hwn o ddiddordeb i’r rhai fydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Teisen Cnau Ffrengig

Ddeuddydd yn ôl ffindes i fag o wyau ar ford y teras – 2 ddwsin i gyd, yn anrheg gan gymydog sydd yn cadw ffowls. Penderfynais i wneud teisen i ddiolch iddo, wedyn wrth gwrs roedd yn rhaid imi wneud dwy er mwyn inni gael un hefyd. Nid ar chwarae bach y mae agor 400g […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Enw Newydd: Rubalcaba

Cymryd hoe rhwng yr holl rygbi sydd ar y teledu i gofnodi ambell i beth am arweinydd newydd y PSOE (sosialwyr). Alfredo Pérez Rubalcaba sydd wedi ei hennill o 22 bleidlais yn unig 487 yn erbyn 465. Dyw hynny ddim yn bleidlais eang iawn, medd rhywun, wel nag yw. Mae’r PSOE yn dilyn yr hen […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Amgylchedd ac Arian

66-0! Dyna ffordd i ddechrau diwrnod gyda newyddion da o Gwpan Rygbi’r Byd. Tywydd poeth yma eto, yn rhy boeth i rai, ond yn berffaith ar gyfer y traeth. Mae’n afon fach ni yn ymdroelli rhwng clogwyni ac ar wely o dywod, ond mae’r Sella, sydd llawer yn fwy, wedi creu morfa sy’n cynnwys gorlifdir […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Hyll ond ‘Biutiful’

Ffilm hir (dwy awr a hanner)yw Biutiful; ond un wnaeth gadw’m llygaid a’m meddwl i yn gaeth i’r sgrîn drwy gydol yr amser.  Ffilm sydd wedi ei enwebu ar gyfer Oscar – ffilm orau mewn iaith heblaw Saesneg, ac actor gorau i Javier Bardem. Mae perfformiad Bardem yn anhygoel: mae’n ymddangos ymron pob golygfa, a’i […] Parhau i ddarllen