Archives: CeriT

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Sgwrs un-ochrog

“Disgusting!” meddai’r dyn canol oed oedd yn eistedd yn yr ystafell aros yn Ysbyty Southampton.  Wedyn cwyno’n uchel am bobl dramor oedd yn ddigon digywilydd i ddefnyddio gwasanaethau iechyd Prydain.  A chanmol Brexit, fyddai’n gadael i ‘ni’ benderfynu beth sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Sgwrs un-ochrog

“Disgusting!” meddai’r dyn canol oed oedd yn eistedd yn yr ystafell aros yn Ysbyty Southampton.  Wedyn cwyno’n uchel am bobl dramor oedd yn ddigon digywilydd i ddefnyddio gwasanaethau iechyd Prydain.  A chanmol Brexit, fyddai’n gadael i ‘ni’ benderfynu beth sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Sgwennu

Does dim esgus gen i bellach dros beidio â sgwennu’r cofiant sydd ar y gweill ers tua pum mlynedd.  Cofiant dwy hen ffrind o’r Almaen ydi o: Paula (y lluniais i ysgrif amdani ar gyfer y Genedlaethol) ac Ilse, ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Sgwennu / gwastraffu amser

Am resymau gwahanol iawn, mae sgwennu creadigol yn anodd.  Dim rhyfedd bod cynifer o gyrsiau a gweithdai yn cael eu cynnal i helpu amatur fel fi i fynd ati. Un broblem ydi cael amser i wneud y gwaith, ond does … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Penderfynais gystadlu yn y Genedlaethol eleni, am y tro cyntaf erioed.  Roeddwn i wedi prynu rhestr destunau er mwyn gweld beth oedd ar gael, fel ychydig o gefndir imi wrth awgrymu teitlau i’n cystadlaethau llenyddol ni yn Eisteddfod y Fenni. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Penderfynais gystadlu yn y Genedlaethol eleni, am y tro cyntaf erioed.  Roeddwn i wedi prynu rhestr destunau er mwyn gweld beth oedd ar gael, fel ychydig o gefndir imi wrth awgrymu teitlau i’n cystadlaethau llenyddol ni yn Eisteddfod y Fenni. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Penderfynais gystadlu yn y Genedlaethol eleni, am y tro cyntaf erioed.  Roeddwn i wedi prynu rhestr destunau er mwyn gweld beth oedd ar gael, fel ychydig o gefndir imi wrth awgrymu teitlau i’n cystadlaethau llenyddol ni yn Eisteddfod y Fenni. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Profiad yr Orsedd

Anodd credu bod dros fis wedi mynd heibio ers imi gael fy urddo i’r Orsedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddechrau mis Awst.  Mae’r Maes yn y Fenni yn dechrau edrych fel “Dolydd y Castell” eto; y pafiliynau a’r pebyll a’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Profiad yr Orsedd

Anodd credu bod dros fis wedi mynd heibio ers imi gael fy urddo i’r Orsedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddechrau mis Awst.  Mae’r Maes yn y Fenni yn dechrau edrych fel “Dolydd y Castell” eto; y pafiliynau a’r pebyll a’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Tipyn o anrhydedd

Ychydig wythnosau’n ôl cefais lythyr oddi wrth Penri Tanad, cofiadur Gorsedd y Beirdd, yn fy ngwahodd i ymaelodi yn yr Orsedd “drwy dderbyn Urdd Derwydd er Anrhydedd, y Wisg Las, sydd am Wasanaeth i’r Genedl.” Roeddwn i wedi clywed ambell … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Eisteddfod y Fenni yn agosau

Na, nid y Genedlaethol, ond ein heisteddfod fach leol ni yn y Fenni.  Mae na dipyn o ddryswch yn datblygu rhwng y ddwy, a dwi’n amau’n gryf bod o leiaf hanner y 382 o ddilynwyr @EisteddfodAberg yn meddwl mai cyfrif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Eisteddfod y Fenni yn agosau

Na, nid y Genedlaethol, ond ein heisteddfod fach leol ni yn y Fenni.  Mae na dipyn o ddryswch yn datblygu rhwng y ddwy, a dwi’n amau’n gryf bod o leiaf hanner y 382 o ddilynwyr @EisteddfodAberg yn meddwl mai cyfrif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Eisteddfod y Fenni yn agosau

Na, nid y Genedlaethol, ond ein heisteddfod fach leol ni yn y Fenni.  Mae na dipyn o ddryswch yn datblygu rhwng y ddwy, a dwi’n amau’n gryf bod o leiaf hanner y 382 o ddilynwyr @EisteddfodAberg yn meddwl mai cyfrif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Venezia

Cefais i gyfle i ymweld â Fenis ddechrau mis Mawrth, ar ôl blynyddoedd o glywed fy ngŵr ac eraill yn canmol y lle i’r cymylau ac ar ôl darllen nofelau lawer gan Donna Leon a’i harwr y Comisario Brunetti, sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Venezia

Cefais i gyfle i ymweld â Fenis ddechrau mis Mawrth, ar ôl blynyddoedd o glywed fy ngŵr ac eraill yn canmol y lle i’r cymylau ac ar ôl darllen nofelau lawer gan Donna Leon a’i harwr y Comisario Brunetti, sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Venezia

Cefais i gyfle i ymweld â Fenis ddechrau mis Mawrth, ar ôl blynyddoedd o glywed fy ngŵr ac eraill yn canmol y lle i’r cymylau ac ar ôl darllen nofelau lawer gan Donna Leon a’i harwr y Comisario Brunetti, sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwasanaeth cwsmeriaid

Wythnos diwethaf mi es i Gaerdydd gyda’r bwriad o brynu gwely newydd yn John Lewis.  Hynny a mynd â phâr o byjamas yn ôl i Marks and Spencer. Y pyjamas yn gyntaf: i mewn â fi i’r adran gwasanaeth cwsmeriaid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Tua’r Gorllewin

Aeth y rhan fwyaf o’r teulu i Aberaeron i dreulio’r Nadolig – y tro cyntaf erioed i ni fod oddi cartref dros yr Ŵyl. Doeddwn i ddim wedi aros yn y dref o’r blaen, felly dyma gyfle gwych i fwynhau’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Tua’r Gorllewin

Aeth y rhan fwyaf o’r teulu i Aberaeron i dreulio’r Nadolig – y tro cyntaf erioed i ni fod oddi cartref dros yr Ŵyl. Doeddwn i ddim wedi aros yn y dref o’r blaen, felly dyma gyfle gwych i fwynhau’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Tua’r Gorllewin

Aeth y rhan fwyaf o’r teulu i Aberaeron i dreulio’r Nadolig – y tro cyntaf erioed i ni fod oddi cartref dros yr Ŵyl. Doeddwn i ddim wedi aros yn y dref o’r blaen, felly dyma gyfle gwych i fwynhau’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Newid Byd

Cefais i brofiad newydd yn ddiweddar.  Roedd angen newid olwyn ar y car, a dwi’n falch o ddweud mod i wedi llwyddo i ddarllen y cyfarwyddiadau sut i wneud hyn yn llawlyfr Hyundai.  Cam ymlaen yn wir ac roedden nhw’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Byw ar y ffin

Ychydig amser yn ôl cefais sgwrs gyda rhywun o cwmni teledu Cwmni Da am gyfres o raglenni yn canolbwyntio ar ddylanwad y ffin rhwng Cymru a Lloegr ar y bobl sy’n byw yn agos ati. Doeddwn i ddim yn gallu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Triciau perspectif

Wrth fynd â Madog am dro echdoe mi gwrddais i â chwpl o gymdogion – gŵr a gwraig – a oedd allan yn mwynhau’r tywydd braf gyda dau ffrind.  Trodd y sgwrs at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Triciau perspectif

Wrth fynd â Madog am dro echdoe mi gwrddais i â chwpl o gymdogion – gŵr a gwraig – a oedd allan yn mwynhau’r tywydd braf gyda dau ffrind.  Trodd y sgwrs at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwyliau a newid byd

Gwyliau yw hanes fy mywyd yn ddiweddar: wythnos diwethaf treuliais dridiau yn Llundain gydag Elen, a mwynhau’r cyfle i ymweld â rhannau o’r ddinas oedd yn gyfarwydd iawn, ar ôl i mi dreulio deng mlynedd yno yn fy ugeiniau. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwyliau a newid byd

Gwyliau yw hanes fy mywyd yn ddiweddar: wythnos diwethaf treuliais dridiau yn Llundain gydag Elen, a mwynhau’r cyfle i ymweld â rhannau o’r ddinas oedd yn gyfarwydd iawn, ar ôl i mi dreulio deng mlynedd yno yn fy ugeiniau. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Eisteddfodau bach a mawr

Diwrnod braf i ymlacio yn yr haul heddiw, a meddwl am y bwrlwm mewn byd arall, ym Meifod.  Fûm i ddim yno eleni, dim ond gwylio pytiau ar y teledu gyda’r nos – a mwynhau cystadlu’r corau cymysg gwych neithiwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Eisteddfodau bach a mawr

Diwrnod braf i ymlacio yn yr haul heddiw, a meddwl am y bwrlwm mewn byd arall, ym Meifod.  Fûm i ddim yno eleni, dim ond gwylio pytiau ar y teledu gyda’r nos – a mwynhau cystadlu’r corau cymysg gwych neithiwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Colli cyfle?

Roeddwn wedi bod yn edrych ymlaen at raglen S4C ar Ysgol Glan Clwyd ers i Nhad fynd o’r Fenni i’r stiwdio yng Nghaernarfon yng nghanol eira mawr mis Ionawr diwethaf i gael cyfweliad ar gyfer y rhaglen Cadw Cwmni gyda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Colli cyfle?

Roeddwn wedi bod yn edrych ymlaen at raglen S4C ar Ysgol Glan Clwyd ers i Nhad fynd o’r Fenni i’r stiwdio yng Nghaernarfon yng nghanol eira mawr mis Ionawr diwethaf i gael cyfweliad ar gyfer y rhaglen Cadw Cwmni gyda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Bywyd cymdeithasol yn y Fenni

Nos Fawrth diwethaf daeth yr Athro E Wyn James i roi sgwrs i gymdeithas hynafol Cymreigyddion y Fenni ar Ddyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones.  Sefydlwyd Cymreigyddion y Fenni ymron i ddwy ganrif yn ôl, yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Bywyd cymdeithasol yn y Fenni

Nos Fawrth diwethaf daeth yr Athro E Wyn James i roi sgwrs i gymdeithas hynafol Cymreigyddion y Fenni ar Ddyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones.  Sefydlwyd Cymreigyddion y Fenni ymron i ddwy ganrif yn ôl, yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cofrestru marwolaeth yn Sir Fynwy

Bu farw fy ngŵr John ar ddydd San Ffolant, y 14eg o Chwefror. Dim ond ym mis Ebrill y clywais mai’r diciâu a’i laddodd, ar ôl i’r patholegydd roi “cansr yr ysgyfaint” ar y dystysgrif  marwolaeth gyntaf a gefais – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cofrestru marwolaeth yn Sir Fynwy

Bu farw fy ngŵr John ar ddydd San Ffolant, y 14eg o Chwefror. Dim ond ym mis Ebrill y clywais mai’r diciâu a’i laddodd, ar ôl i’r patholegydd roi “cansr yr ysgyfaint” ar y dystysgrif  marwolaeth gyntaf a gefais – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Torri clun a thynnu lluniau

Ddydd Sul diwethaf cafwyd y gwasanaeth Cymraeg misol (trydydd Sul y mis am 3 o’r gloch fel arfer) yn Eglwys Ddiwygiedig Unedig y Fenni.  Gan nad oedd gweinidog ar gael cynhaliwyd y gwasanaeth gan y gynulleidfa – rhyw “Ddechrau Canu, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Torri clun a thynnu lluniau

Ddydd Sul diwethaf cafwyd y gwasanaeth Cymraeg misol (trydydd Sul y mis am 3 o’r gloch fel arfer) yn Eglwys Ddiwygiedig Unedig y Fenni.  Gan nad oedd gweinidog ar gael cynhaliwyd y gwasanaeth gan y gynulleidfa – rhyw “Ddechrau Canu, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Diwrnod yr angladd

Cynhaliwyd angladd Mam ddydd Gwener, a chapel y Methodistiaid unwaith eto dan ei sang, diolch i gefnogaeth hael teulu a ffrindiau.  Y penderfyniad oedd – yn groes i’r traddodiad mae’n debyg – mynd i’r amlosgfa yn y bore a chynnal … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Diwrnod yr angladd

Cynhaliwyd angladd Mam ddydd Gwener, a chapel y Methodistiaid unwaith eto dan ei sang, diolch i gefnogaeth hael teulu a ffrindiau.  Y penderfyniad oedd – yn groes i’r traddodiad mae’n debyg – mynd i’r amlosgfa yn y bore a chynnal … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Angladd arall

Ar ôl cyfnod o boen a salwch, bu farw fy mam ddiwrnod cyn angladd John, ychydig dros wythnos yn ôl.  Roedd hi’n 91, ac wedi bod yn eithaf bodlon â bywyd tan ryw flwyddyn yn ôl.  Roedd ei golwg yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Angladd arall

Ar ôl cyfnod o boen a salwch, bu farw fy mam ddiwrnod cyn angladd John, ychydig dros wythnos yn ôl.  Roedd hi’n 91, ac wedi bod yn eithaf bodlon â bywyd tan ryw flwyddyn yn ôl.  Roedd ei golwg yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Galaru

Wythnos a diwrnod ar ôl marwolaeth John, ac mae’r negeseuon, y cardiau, y blodau, y bwyd  a’r cynigion o gymorth yn dal i lifo i mewn, a diolch yn fawr am bob un ohonyn nhw.  Mae Elen, Ffion a minnau’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Galaru

Wythnos a diwrnod ar ôl marwolaeth John, ac mae’r negeseuon, y cardiau, y blodau, y bwyd  a’r cynigion o gymorth yn dal i lifo i mewn, a diolch yn fawr am bob un ohonyn nhw.  Mae Elen, Ffion a minnau’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Cyrraedd 100!

Heddiw – gobeithio – bydd y nifer sy’n dilyn cyfrif Twitter Eisteddfod y Fenni yn cyrraedd 100! (99 hyd yma…)  Cymysgedd o ysgolion, corau meibion, grwpiau drama, athrawon cerdd, cantorion a cherddorion a chyrff lleol o amgylch y Fenni – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Ein gwasanaeth iechyd – pwyso a mesur…

Ar ôl degawdau o iechyd arbennig o dda, mae ein teulu ni wedi cael cryn ddefnydd o’r gwasanaeth iechyd dros y blynyddoedd diwethaf.  Rydan ni’n ffodus iawn i fyw hanner milltir o Ysbyty Neuadd Nevill yn y Fenni, felly nid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Trip i Gaernarfon

Aeth Dad i Gaernarfon wythnos diwethaf, trwy eira mawr yn Ninas Mawddwy.  Fy mrawd, Peter, oedd yn gyrru, a daeth y ddau’n ôl yn ddiogel y diwrnod wedyn, ar ôl treulio’r noson yn y Black Boy. Pwrpas y daith oedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Ystadegau a bywyd go iawn

Mae wordpress.com yn darparu adroddiad blynyddol i ddangos nifer y bobl sy’n darllen pob blog, o ble maen nhw’n dod, a sut maen nhw’n darganfod y blog. Dwi’n gwybod, felly, bod y tudalennau yr ydw i wedi eu hysgrifennu ers … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Blwyddyn Newydd Dda!

On’d ydi’r Nadolig yn mynd heibio’n gyflym?  Misoedd o baratoi ac edrych ymlaen, wythnosau o feddwl bod popeth dan reolaeth, ac yn sydyn reit mae hi’n rhy hwyr i bostio’r parseli i’r Almaen, ac yn anobeithiol disgwyl i stampiau ail … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Diwrnod i’w anghofio

Ar ôl bore hir a rhwystredig yn yr ysbyty heddiw, cefais alwad ffôn gan Jeanette, prif nyrs y tïm o Felindre, i roi apwyntiad newydd i fi ar gyfer y sesiwn nesaf o gemotherapi, a gafodd ei ganslo oherwydd lefel … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Allforio diwylliant

Un o brif fanteision salwch yw’r cyfle i ddal i fyny gyda hen ffrindiau – a gwneud ambell i gyfaill newydd – tra’n osgoi pwysau arferol bywyd bob dydd.  Ac roedd yn bleser aruthrol croesawu ffrind o Baris i aros … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Bywoliaeth heb gig

Mae byw heb gig yn un peth, ond beth am yr oblygiadau ehangach?  Nos Iau gwyliais raglen Cefn Gwlad S4C, gyda Dai Jones yn ymweld â theuluoedd yn ffermio – y rhan fwyaf yn cadw defaid – yn ardal Gwytherin, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen