Archives: colinnosworthy

Blog Colin: Annibyniaeth ddienaid neu annibyniaeth go iawn?

“Mae’n rhaid i[’r mudiad cenedlaethol] ddangos i bobl Iwerddon nad yw ein cenedlaetholdeb yn ddim byd mwy na delfrydu melancolaidd o‘r gorffennol, ond hefyd bod ganddo’r gallu i greu atebion pendant a chlir i broblemau’r presennol… Gellid pledio y byddai delfryd o Weriniaeth Sosialaidd yn awgrymu, fel y mae, chwyldro gwleidyddol ac economaidd cyflawn, a […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Ewrop – Her i gymdeithas sifig Cymru

Rydw i, fel nifer fawr o bobl eraill, newydd ddechrau adfer o’r canlyniad ddydd Iau. Mae rhaid cyfaddef nad ydw i’n rhywun sy’n wylo yn aml, ond ro’n i yn fy nagrau bore Gwener. Dagrau oherwydd yr holl niwed: y niwed economaidd, y niwed diwylliannol a’r grym cynyddol sydd gan yr adain dde eithafol yn […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Castell y Bere

Hyfryd oedd cael y cyfle i ymweld â’r castell brodorol Cymreig hwn heddiw. Mae’r safle yn un heb ei ail ac un o drysorau cudd ein gwlad. Mae’n dystiolaeth diamheuol o ddoniau tywysogion Gwynedd, ac, yn fwy benodol, arweiniad Llywelyn Fawr ar ddechrau’r 13eg ganrif. Adeiladwyd yn 1221 gan y Tywysog, a hynny gan weddu […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Castell y Bere

Hyfryd oedd cael y cyfle i ymweld â’r castell brodorol Cymreig hwn heddiw. Mae’r safle yn un heb ei ail ac un o drysorau cudd ein gwlad. Mae’n dystiolaeth diamheuol o ddoniau tywysogion Gwynedd, ac, yn fwy benodol, arweiniad Llywelyn Fawr ar ddechrau’r 13eg ganrif. Adeiladwyd yn 1221 gan y Tywysog, a hynny gan weddu […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Y Rhwydwaith

Y Rhwydwaith Rwy’n falch o weld bod Rhodri ap Dyfrig, Huw Marshall a Leighton Andrews wedi creu blog a fydd y dod â chynnwys digidol Cymraeg newydd ynghyd mewn un lle. Pob dymuniad da iddyn nhw yn eu menter newydd. Parhau i ddarllen

: Cyfansoddiadau Newydd

Mae gwladwriaethau yn amddiffyn buddiannau eu hunain waeth beth yr ideoleg. O ryfel gartref Sbaen i Lywodraeth Prydain a’r UDA yn cefnogi gwrth-ryfelwyr Al-Qaeda yn Syria, mae enghreifftiau lu. Gwelir yr un patrymau wrth i Lywodraeth San Steffan dderbyn Burma yn ôl i’r ‘teulu’ rhyngwladol er mwyn dygymod â bygythiad Tsiena. Gan fod yr Alban […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Cyfansoddiadau Newydd

Mae gwladwriaethau yn amddiffyn buddiannau eu hunain waeth beth yr ideoleg. O ryfel gartref Sbaen i Lywodraeth Prydain a’r UDA yn cefnogi gwrth-ryfelwyr Al-Qaeda yn Syria, mae enghreifftiau lu. Gwelir yr un patrymau wrth i Lywodraeth San Steffan dderbyn Burma yn ôl i’r ‘teulu’ rhyngwladol er mwyn dygymod â bygythiad Tsiena. Gan fod yr Alban […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Safonau iaith – oes ots?

Gofynnwyd i mi ysgrifennu 350 o eiriau ar ryw agwedd tuag at y Gymraeg. Oni fyddai’n eironig gorfodi dysgwyr – neu, os nad yw’r term dysgwyr yn un digon PC (cywir yn wleidyddol) y dyddiau hyn, pobl ail iaith neu Gymry Cymraeg newydd – pendroni ar bapur am safonau iaith? Allech chi ddychmygu llawer gwaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Safonau iaith – oes ots?

Gofynnwyd i mi ysgrifennu 350 o eiriau ar ryw agwedd tuag at y Gymraeg. Oni fyddai’n eironig gorfodi dysgwyr – neu, os nad yw’r term dysgwyr yn un digon PC (cywir yn wleidyddol) y dyddiau hyn, pobl ail iaith neu Gymry Cymraeg newydd – pendroni ar bapur am safonau iaith? Allech chi ddychmygu llawer gwaeth […] Parhau i ddarllen

: Blog Cymraeg o Wlad Pwyl

Gobeithio y bydd cefnogaeth gref i’r blog Cymraeg newydd hwn o wlad Pwyl!
http://jestynmeddwl.blogspot.co.uk/
Parhau i ddarllen

Blog Colin: Blog Cymraeg o Wlad Pwyl

Gobeithio y bydd cefnogaeth gref i’r blog Cymraeg newydd hwn o wlad Pwyl! http://jestynmeddwl.blogspot.co.uk/ Parhau i ddarllen

Blog Colin: Carchardai Uniaith

Ffoniais i Garchar Prescoed i ofyn am sut i gysylltu â’r llywodraethwr. Dyma beth ddigwyddodd pan driais i:   A dyma fy nghwyn ysgrifenedig: 28 Awst 2012 12:25:36 Annwyl Steve Cross, Ysgrifennaf atoch i gwyno am bolisi iaith Gymraeg Carchar Prescoed. Ymwelais â charcharor ar ddydd Sadwrn 25ain Awst yng ngharchar Prescoed, ac roedd rhaid […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Trydaru v Trydar – oes ots?

Fe gafwyd dadl led-danllyd ynghylch y berf(enw) cywir yn Gymraeg am y gair sy’n disgrifio’r weithred o adael sylw ar Twitter cwpl o wythnosau yn ôl. Sylwadau Berwyn Rowlands ar Radio Cymru a sbardunodd y ffrae fach ryw fore dydd Gwener bythefnos neu dair wythnos yn ôl. Fe ddefnyddiodd Berwyn, yn ddigon naturiol, y gair […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Y Financial Times, allan o gysylltiad

Mae rhaid i fi gyfaddef, prynais i’r FT ddoe am y tro cyntaf ers oesoedd. Yn y brifysgol, roedden ni’n arfer cael pob papur newydd yn y boreau ac, erbyn hyn, rwy’n dechrau colli’r hen ddyddiau hynny, gan fod modd pori trwy bob erthygl mewn amryw o gyhoeddiadau am y rhai mwyaf difyr. Ta waeth, […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Amen

Amen gwelwch yn glir y testun o’ch blaenau y cymoedd gyda chapeli llawn Beiblau ar stepen y drws ond pregeth ddibwrpas hunanol, yn eich arwain i nun lle ond dioddefaint meddwl, ar goll aneglur, ond mwydro ymlaen, tad annwyl ymlaen, i’r tywyllwch dienaid nofio’n rhydd mewn llanw syniadau di-dduw ond nid dyna pam fe ddown […] Parhau i ddarllen

Blog Colin: Cynaliadwyedd versus y ddamcaniaeth o fantais cymharol

Cynaliadwyedd v y ddamcaniaeth o fantais cymharol
Trafodwch. Parhau i ddarllen

Blog Colin: Dau o’r Bae – Paul Flynn be?

Mae Paul Flynn AS yn cefnogi annibyniaeth!? Dyna beth wedodd e yn ei gyfraniad i’r rhifyn hwn o Dau o’r Bae – 32 munud mewn. Paul Flynn AS: “Mae gennyn ni’r slippery slope oedd pobl yn siarad amdano.” Vaughan Roderick: “A rydych chi’n ddigon hapus gyda hynny, ydych chi?” Paul Flynn AS: “Rwy’n hapus dros […] Parhau i ddarllen