Archives: cymraegdyffrynogwen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blogio gyda blwyddyn 7!

Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Martha yw meistres y stori!

Dyma’r stori a gipiodd y drydedd wobr i Martha Jones o flwyddyn 7 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Mwynhewch! Anghofio “Wel Mrs Lewis,” holodd Mr Tomos, perchennog y siop gŵn.”Pa gi ydych chi’n ddymuno ei brynu?” “Mmmmm, mae’r spanial bach yma yn eithaf del, ond braidd yn fywiog i mi,” atebodd Mrs Esyllt Lewis,  yr … Parhau i ddarllen Martha yw meistres y stori! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Osian yn llyncu llyfrau!

Adolygiad Llyfr Cipio’r Llyw Awdur:                          Awen Schiavone Argraffwyr:                  Y Lolfa Cynllun Clawr:             Sion Ilar Rhif ISBN:                     978-1-78461-435-5 “Chwip o nofel am oes aur y môr-ladron Cymreig” yw’r broliant ar gyfer y nofel hon. Ffuglen hanesyddol ydyw … Parhau i ddarllen Osian yn llyncu llyfrau! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Un da ydy Osian!

Adolygiad Llyfr C’Mon Midffild  Awduron:                              Alun Ffred a Mei Jones Argraffwyr:                          Hughes a’i Fab Cynllun Clawr:                    Rosanne Joynson Casgliad o straeon am dîm pêl droed Bryn Coch United sydd yn y nofel hon. Bryn Coch, heb unrhyw amheuaeth, y tîm pêl droed gwaethaf yn hanes Cymru! Mae’n sôn am hynt a helynt … Parhau i ddarllen Un da ydy Osian! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Osian yn y Sgwad!

Ym mis Medi cefias fy nerbyn i fod yn aelod o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Er mwyn cael fy nerbyn roedd yn rhaid i mi ysgrifennu dwy stori fer, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg. Ers i mi gael fy nerbyn i fod yn rhan o’r Sgwad Sgwennu mae dwy sesiwn wedi eu cynnal. Un … Parhau i ddarllen Osian yn y Sgwad! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blwyddyn 12 ar daith!

Cyn cau pen y mwdwl ar flwyddyn o waith caled ym mis Gorffennaf teithiodd blwyddyn 12 i Aberystwyth er mwyn treulio prynhawn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cafodd y criw eu tywys ar daith o gwmpas y llyfrgell yn ogystal â chael y cyfle i weld llawysgrifau Aneirin a Thaliesin. Roedd hwn yn brofiad arbennig iddynt … Parhau i ddarllen Blwyddyn 12 ar daith! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd

Llongyfarchiadau mawr i bump o lenorion dawnus ym mlwyddyn 7 am gael eu dewis i fod yn aelodau o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Bydd Martha, Nel, Grace, Anest ac Osian yn mynychu cyfres o weithdai yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu eu dawn. Yn ddiweddar treuliodd y pump ohonynt ddiwrnod yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd. … Parhau i ddarllen Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: ‘Siom’ – Stori Fuddugol Ella Baker. Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2016. Rhyddiaith i flynyddoedd 10 ac 11.

 Siom – Dyddiadur ffoadur dienw  Môr y Canoldir: 32 awr Eisteddaf yn glyd rhwng fy nau riant, gyferbyn a’m brawd hŷn. Edrycha yn ifanc gyda’i wallt tywyll wedi ei dorri’n fyr, crychau chwerthin ar ei fochau ac edrychiad diniwed yn ei lygaid brown disglair, truenus. Rydym ar gwch bach pren yng nghanol Môr y Canoldir … Parhau i ddarllen ‘Siom’ – Stori Fuddugol Ella Baker. Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2016. Rhyddiaith i flynyddoedd 10 ac 11. Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 – Rhyddiaith Bl10 ac 11

Cadi Roberts Bl11 oedd yn fuddugol gyda’r blog hwn!  Llongyfarchiadu MAWR iddi! DAMWAIN Lara Swyn Preis @lara_swyn Blogiwr ifanc Cymraeg DILYN 481                                         398 O DDILYNWYR 31/01/16 Haiiaaa, sori ydw dw i’n gwybod nad wyf wedi bod yn diweddaru fy nhudalen ers tridiau ond dw i yma rwan!  Wel dw i’n un ar bymtheg fory a … Parhau i ddarllen Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 – Rhyddiaith Bl10 ac 11 Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Eisteddfod Dyffryn Ogwen – Rhyddiaith Blwyddyn 10 ac 11

Dyma stori fuddugol Martha Glain Evans o flwyddyn 11! Llongyfarchiadau mawr iddi! Babi yw bwli’n y bôn  Diwrnod arall yn hualau’r system addysg. Un o’r dyddiau ‘na lle does dim cip i’w gael o’r lliw glas yn yr awyr, dim ond llwyd llipa. Roedd hi’n ddiwrnod llipa hefyd. Un o’r dyddiau hynny lle mae’r calendr yn […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Eisteddfod Dyffryn Ogwen – Rhyddiaith Blwyddyn 7 – 9

Dyma stori fuddugol Ella Baker – llongyfarchiadau mawr iddi!   Y Dasg Awst 27 Dŵr. Byddwn i fel arfer wedi bod yn ddiolchgar i glywed y gair yma, ond ar y dydd yma roeddwn i’n casau fy hun oherwydd fod gen i glustiau. Am y tro cyntaf yn fy mywyd roedd y gair ‘dŵr’ wedi […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen 2015-10-14 19:19:31

http://issuu.com/ysgolionarweiniolygymraeg/docs/esbonio_t?e=19423893/30707064 Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Rhyddiaith i ddysgwyr, Hannah Cook, y wobr gyntaf!

Fy Uchelgais Hannah ydw i a dw i’n un deg pedwar oed ac yn byw mewn pentref bach o’r enw Rhiwlas,  ger Bethesda. Rydw i’n ofnadwy o lwcus i fyw mewn lle mor brydferth ac mae hyn yn fy nheulu gyda fy niddordeb, ffotograffiaeth. Mae tynnu lluniau o fynyddoedd gwych a bendigedig Eryri yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Rhyddiaith i ddysgwyr, Hannah Cook, y wobr gyntaf!

Fy Uchelgais Hannah ydw i a dw i’n un deg pedwar oed ac yn byw mewn pentref bach o’r enw Rhiwlas,  ger Bethesda. Rydw i’n ofnadwy o lwcus i fyw mewn lle mor brydferth ac mae hyn yn fy nheulu gyda fy niddordeb, ffotograffiaeth. Mae tynnu lluniau o fynyddoedd gwych a bendigedig Eryri yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Gwobr Gweithiwr Ieuenctid Cenedlaethol Eithriadol

Yn ddiweddar bu Mr Andrew Speddy sy’n dechnegydd yn yr ysgol yn llwyddiannus yng Ngwobrau Gweithwyr Ieuenctid Cymru. Cipiodd y wobr am Weithiwr Ieuenctid Cenedlaethol Eithriadol. Mae Mr Speddy yn cynnal y Clwb Ieuenctid yng Nghanolfan Cenfaes yn wythnosol ac mae dros 70 o blant yn mynychu’r clwb. Dyma gyfweliad Meilir gyda Mr Speddy. LLONGYFARCHIADAU […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Gwobr Gweithiwr Ieuenctid Cenedlaethol Eithriadol

Yn ddiweddar bu Mr Andrew Speddy sy’n dechnegydd yn yr ysgol yn llwyddiannus yng Ngwobrau Gweithwyr Ieuenctid Cymru. Cipiodd y wobr am Weithiwr Ieuenctid Cenedlaethol Eithriadol. Mae Mr Speddy yn cynnal y Clwb Ieuenctid yng Nghanolfan Cenfaes yn wythnosol ac mae dros 70 o blant yn mynychu’r clwb. Dyma gyfweliad Meilir gyda Mr Speddy. LLONGYFARCHIADAU […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw – Hongian!

Bwletin ysgol Sgiliau dringo trwy gyfrwng y Gymraeg – BBC Cymru Fyw Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw – Hongian!

Bwletin ysgol Sgiliau dringo trwy gyfrwng y Gymraeg – BBC Cymru Fyw Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Bwletin Ysgolion 2015

Bwletin ysgol Sgiliau dringo trwy gyfrwng y Gymraeg – BBC Cymru Fyw Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Bwletin Ysgolion 2015

Bwletin ysgol Sgiliau dringo trwy gyfrwng y Gymraeg – BBC Cymru Fyw Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Ymweliad Blwyddyn 9 â’r Ysgwrn, gan Efa

Ddydd Mercher, Hydref yr 8fed aethom i’r Ysgwrn sef cartref Elis Humphrey Evans, Hedd Wyn. Roedd y daith yno’n gyffrous iawn ac yn droellog ofnadwy. Roedd hi’n ddiwrnod oer iawn o fis Hydref, y dail yn chwythu i bob man a’r gwynt yn fain. Arhosodd y bws ger llyn enfawr, roedd pawb yn holi pam […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Sgwad Sgwennu Gwynedd gan Esme, Bl 9

Ddydd Sul, y pedwerydd ar ddeg o Fedi, mynychais sesiwn Sgwad Sgwennu Gwynedd yn Nhŷ Newydd, sef  cartref David Lloyd George yn Llanystumdwy. Braf oedd cwrdd â phobl newydd o ysgolion ledled Gwynedd. Y tro hwn, y bardd Sian Northey oedd yn llywio’r gweithdy. Roeddwn yn edrych ymlaen yn arw oherwydd ei bod hi’n awdures […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Cystadleuaeth Gohebwyr Ifanc

Llongyfarchiadau i Ella, Beca, Meilir a Dafydd Glyn am dderbyn gwobr a chanmoliaeth gan y beirniaid yng nghystadleuaeth Gohebwyr Ifanc, Cadw Cymru’n Daclus! Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Llythyr Beca Nia oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth Rhyddiaith Bl7: “Y Tro Olaf” #urdd2014

Fferm Cororion, Tregarth, Ionawr 23ain  Annwyl Gwawr, Pam Gwawr? Pam fu rhaid i ti fy ngadael? Rwyf yn dy golli gymaint. Nid oes merch arall i mi yn y byd i gyd. Anghofiaf i fyth y diwrnod hwnnw chwe mlynedd yn ôl. Roeddwn ar fy ffordd i gyfri’r defaid ar y mynydd. Roedd blodau’r grug […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Portread Hannah o’i mam, yr ail wobr yn Eisteddfod yr Urdd 2014

Fy Arwr – Fy Mam   Fy arwr ydy fy mam, Sarah Cook , oherwydd mae hi’r math o berson mae lot o bobl yn dymuno bod fel hi. Mae ganddi bersonoliaeth bendigedig a pan mae hi’n cerdded i mewn i’r ystafell, mae’r ystafell yn goleuo i fyny fel yr haul ar ddiwrnod braf. Mae […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Stori fuddugol Buddug – Rhyddiaith Blwyddyn 9, Eisteddfod yr Urdd

Ymson mewn argyfwng. Be dw i am wneud?! HEDDIW mae’r diwrnod cau! Dwi wedi cael y dasg ers wythnosau! Ond mae bywyd mor brysur dydi ? Yn enwedig i hogan ifanc boblogiadd fel fi! Dw i di bod yn brysur yn gwneud fy ngwaith ysgol di-ddiwedd, yn mynd i ymarferion chwaraeon bob awr o’r dydd, […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: “Dros y Top” – Theatr Bara Caws

Nos Wener, y pedwerydd o Chwefror bydd criw o flwyddyn 9 yn rhan o sioe ddiweddaraf Theatr Bara Caws, Dros y Top. Dyma grynodeb o’r sioe isod.   DROS Y TOP RIFíW YN NODI DECHRAU’R RHYFEL BYD 1af Cwestiwn:   “Sut ddaeth hi i hyn hogia’?” Ateb:           Ma’ ‘na fai ar bawb yn rwla’n y gyflafan […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Stori Fuddugol Martha, Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Siom ” ‘Da chi’n iawn miss?’ Edrychais ar Sion yn wirion. “Esgusodwch fi?” meddwn yn ddryslyd. Roedd Sion yn edrych yn wahanol, roedd o wedi tyfu ers y Nadolig…ie? Na, nes i’m gweld y teulu Williams drws nesaf yn ystod y Nadolig. Pasg? Ie, Pasg. O, Arglwydd, dwi heb weld y teulu drws nesaf ers […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Stori Josh – Wythnos Atal Creu 2013

Stori Josh – Helpu Atal Creu 2013  Gwnaethom y fideo yma i helpu atal bwlio ar gyfer cystadleuaeth “Helpu Atal Creu” Llywodraeth Cymru adeg Wythnos Gwrth-fwlio fis Tachwedd 2013. Yn fy ngrŵp i roedd Dylan, Josh a Morgan.  Casglon ni lawer o syniadau at ei gilydd i greu’r ffilm ac yna dewis y syniad gorau.  […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Gweithgareddau

Ar y we! Beth am fynd i edrych ar sianel youtube yr ysgol ar www.youtube.com/ysgoldyffrynogwen . Ar ein sianel cewch flas ar ein amrywiol weithgareddau yn yr ysgol. Mwynhewch! Edrych ymlaen Bydd hi’n gyfnod prysur yn yr adran yn ystod yr wythnosau nesaf. Ar hyn o bryd mae criw o flwyddyn 8 a 9 yn […] Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Ffilmiau Atal Bwlio

http://www.youtube.com/ysgoldyffrynogwen
Bu blwyddyn 8 yn brysur iawn yn cynhyrchu ffilmiau ar gyfer wythnos gwrth fwlio. Gwyliwch eu hymdrechion penigamp ar sianel youtube yr ysgol! Parhau i ddarllen