Archives: Cymro i'r Carn

Blog Banw: Oen i’r Lladdfa – Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru

                                                   Darllediad
Gwleidyddol Plaid Cymru

Mae nifer o sylwadau wedi cael eu datgan ar wefannau cymdeithasol megis Twitter
a Facebook yn trafod dar… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Twitter yn Gymraeg – Twitter in Welsh

Shwmae mae’n amser hir hir iawn ers i mi bostio rhywbeth fan
hyn, baich gwaith a’r brifysgol yn anffodus serch hynny mae na rhywbeth sydd
wedi codi yn ddiweddar sydd wedi ysgogi i mi ysgrifennu rhyw bwt bach ac hynny
yw cyfieithu Twitter i’r Gymraeg…. Parhau i ddarllen

Blog Banw: The Marriage of Scotland and England – How lovely! BBCQT

  (Gallwch ddarllen yr erthygl hwn yn wreiddiol yn Gymraeg fan hyn) 

Haven’t you heard of the marriage of Scotland and England? Apparently it happened way back in 1707. They were married for over 300 years, but it now seems a divorce is on the wa… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Priodas yr Alban a Lloegr – Dyna i chi braf! #BBCQT

(You can read an English translation of this article here)

A glywsoch chwi siwt beth erioed am briodas yr Alban a Lloegr? Yn ôl bob sôn fe ddigwyddodd  yn ôl yn 1707, 300 mlynedd y buont yn briod, ond mae’n ymddangos bod ysgariad ar fin dod, … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Dirywiad Ieithyddol Dyffryn Aman – beth yw’r dyfodol?

Dirywiad Ieithyddol yn Nyffryn Aman !

Yn wir dwi heb flogio am sbel ond mae nifer o bethau wedi bod yn digwydd yn ddiweddar, serch hynny mae na un pwnc sydd wir yn agos at fy nghalon, ac hynny yw cyflwr yr iaith Gymraeg yn Nyffryn Aman ac yn wir yn S… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Blogiau sydd i ddod a chyfarchion y tymor!

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabl Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt Parhau i ddarllen

Blog Banw: Newyddion Trasig – Marwolaeth Gary Speed

Dwi heb flogio am gyfnod maith am nifer o resymau, prinder amser, bywyd hectig yn y brifysgol ayyb. Ond mae na un stori sydd wedi fy ysgytwad i a miloedd ar filoedd o bobl yng Nghymru ac ar draws y byd, sef marwolaeth Gary Speed. Yn wir doedd neb yn … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Llythyr i’r Wasg yn galw am eglurhad ar .Cymru

Mewn ymateb i sylwadau Prif Weinidog wrth ateb cwestiwn Elin Jones AC ynglŷn â chefnogi Parth ".cymru" i Gymru, ymddengys nad yw’r prif weinidog wedi datgan cefnogaeth i greu enw Cymraeg i’r parth gan ddweud mai ar sail buddion economaidd y bydd penderfyniad yn cael ei wneud.

Gwir hanfod sicrhau parth i Gymru oedd creu ardal i gymuned ieithyddol y Gymraeg, gweler ".cat" o Gatalwnia fel Parhau i ddarllen

Blog Banw: Pob Lwc i Gymru – Come on Wales

Wel mae pawb wedi gwneud rhyw sylw rhywle amdano, a dwi ddim am fod yn eithriad chwaith, felly pob lwc i Gymru fory, gwnewch yr hyn yr ydym yn gwybod y gallwch gyflawni. Gadewch i ni wado’r Ffrancod a chael pencampwriaeth gwerth chweil! Bydda i lawr yn… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Beth yw’r nod? Beth yw’r pwynt? Ble mae’r uchelgais?

Ymddiheuraf am nad wyf wedi blogio ers rhyw 3 wythnos bellach, mae wedi bod dawel fel y bedd yma, ond nawr mae’r cyfle ‘da fi roeddwn yn rhyw deimlo trafod ychydig o bethau sydd wedi bod yn chwarae ar fy meddwl cyn heddiw.  Dwi wedi gadael Costa d… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Gadael y Nyth!

Wel dyma ni bois bach, fory yw’r diwrnod mawr, fi’n symud i Aberystwyth ac i Bantycelyn ac mi fyddai yn y brifysgol am 4 mlynedd, wedyn dwi’n ymddiheuro os nad yw’r blog hwn yn cael ei ddiweddaru mor gyson ag yr oedd yn y gorffennol, yn wir dylai fod y… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Guto Plebb – ma eisie gras!

Guto Plebb – ma eisie gras!

Wel dyma ni unwaith yn rhagor yr annwyl bebbster yn gwneud ei gyfraniad hynod adeiladol gynhwysfawr i’r wasg. Mae’n biti wir nad yw Guto ei hun yn un i ‘drafod’ neu i ‘resymu’ ond eto i gyd Tori yw Tori ontif… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Grŵp Facebook yn gwawdio Marwoaleth y Glowyr!

Dwi mor grac ar hyn o bryd mae’n anghredadwy, mae rhyw unigolyn wedi creu grŵp ar Facebook yn datgan ei fod e’n ‘drist iawn dros y glowyr, lol jôc Cymry ydynt’. Sut all rhywun, grŵp o bobl fod mor atgas, mor ragfarnllyd, amharchus tuag at deulu sydd… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Facebook Group mocks death of 4 Welsh Miners!!

 (I ddarllen hwn yn Gymraeg, cliciwch fan hyn)

I am so annoyed at the moment it’s unbelievable, some individual has created a group on Facebook Stating ‘ I’m really sad for those miners, lol joke they’re welsh’. How can someone, a group of… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Manu’n Rhoi Gêm Caled i’r Cymry – Ond buddugoliaeth

Wel does dim dwywaith bod calonnau’r Cymru wedi bod yn curo ffwl pelt wrth wylio’r gêm yn erbyn Samoa bore ‘ma. Mae’n fore gwlyb a thywyll yma yng Nghymru annwyl ac ie yn wir fe gwnws nifer ohonom yn deyrngar i’r achos i wylio’n tîm cenedlaethol yn c… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Teyrngedau Twitter i’r Glowyr.

Dyma drydariadau dwi wedi casglu gan bobl sydd yn talu eu teyrngedau i lowyr Cwm Tawe wrth drydar. Diben gwneud hyn yw i ddangos i’r teuluoedd bod na gefnogaeth iddynt, a bod y trydarfyd Cymraeg wedi teimlo’u hemosiwn a’u colled i’r byw. Dyma i ni rhai… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Trychineb Cilybebyll

Mae’n drasiedi Cenedlaethol sydd wedi cyffwrdd â chalonnau nifer ohonom yn bersonol dros Gymru ben baladr a dros y byd i gyd. Sylwer bod y stori wedi gwneud penawdau yn yr Almaen, Yr UDA, India, Tseina, Awstralia, Seland Newydd, De Affrica, Ffrainc, I… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Labour – a Party of Two Faces in Carmarthenshire

 
(Gallwch Ddarllen y Dudalen Hon yn Gymraeg fan hyn)  

Labour – a Party of Two Faces in Carmarthenshire

Now we all know what’s coming up next year don’t we? It’s 2012, and no not the Olympics but the local elections in Wales. And yes you Parhau i ddarllen

Blog Banw: Dau Wyneb i’r Blaid Lafur yn Sir Gâr.

Nawr rydym i gyd oll yn gwybod beth sydd o’n blaenau ni flwyddyn nesaf ond ydyn? 2012 a na, nid y gemau Olympaidd ond yr etholiadau lleol yng Nghymru, ac yn wir fe ddyfaloch chi’n gywir mae’r pleidiau i gyd yn hogi’u harfau gwleidyddol yn barod… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Calonnau’r Cymry’n gwaedu heddiw! – Paham mae dicter o Wayne Barnes?

A dyna i chi ddiwrnod arall o rygbi ym mhencampwriaeth Cwpan Rygbi’r byd ac ie yn wir i’r sawl ohonom sy’n Gymry neu’r mwyafrif gan taw blog Cymraeg yw hwn, am fore rwystredig tu hwnt. Dwi am ganolbwyntio’n unig ar gêm Cymru tro hwn.

Yn wi… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Noson llawn cyffro a pherformiadau annisgwyl!

Wel dyna oedd noson  hir blinedig. Mae gwylio 4 gêm rygbi yn waith caled cofiwch. Do yn wir fe fues i lan trwy’r oriau mân gyda’r trydar fel llif uniongyrchol o’m meddwl, yn cofnodi bob dim. Yffach dwi’n troi’n niwsans, byddai’n colli di… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Cwpan Rygbi’r Byd – Croeso i Aotearoa

Wel mae holl gyffro Cwpan Rygbi’r byd arnom unwaith yn rhagor eleni, a rhaid cyfadde’ dwi wrth fy modd. Dwi’n fawr o waraewr rygbi, rhoddes i’r gorau iddi wrth fynd i’r ysgol uwchradd a gweld bod na fois oedd yn well na fi. Ond dyna ni mae da… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Why I support Independence for Wales – Pam dwi’n cefnogi Annibyniaeth i Gymru?

Dyma rhywbeth gwahanol, dwi erioed wedi gwneud hyn o’r blaen felly unrhyw dipiau neu sylwadau gadewch sylw o.g.y.dd. Dwi’n bwriadu gwneud mwy o fideos er mwyn ehangu’r gair parthed Annibyniaeth i Gymru a pham dwi’n teimlo’n gryf dros ennill annibyniaet… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Cynhadledd, Annibyniaeth a’r Carmarthen Journal.

Wel mae heddiw’n ddiwrnod rhyfedd, i ddechrau cefais fy nghamddyfynnu yn y Carmarthen Journal, yn eu hol nhw, myfi yw Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd yn hollol anghywir, wrth roi fy sylwadau ar ôl iddynt gysylltu â mi, yr hyn a ddywedais … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Trist yw Cymru heno – Trychineb y byd Peldroed – Er Cof am Mike Dye

Newyddion Trist ar ôl noson braf
Yn wir mae pawb nawr bron wedi clywed am farwolaeth drychinebus Mike Dye yn wembley. Mae na nifer o sïon o gwmpas parthed ei farwolaeth, o feio’r Saeson neu bwyntio bys ar gefnogwyr Abertawe, ar hyn o bryd nid oes… Parhau i ddarllen

Blog Banw: We’ll keep the language in the Hillsides…? Welsh dying as a community language?

(Gallwch weld y blogiad gwreiddiol yn Gymraeg fan hyn)
We’ll keep the language in the Hillsides…? Welsh dying as a community language?

I’ve been in somewhat of a dilemma recently regarding where I stand on the issue of ‘Y Fro Gymraeg’ or i… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Gobyldigŵc Google Translate eisoes ar waith!

Dyma ddarn allan o wefan yr Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru – Civic Trust Wales – Drysau Agored

Cwrt Farm, Pen-bre
(Cyfeillion Cwrt Farm/ Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Sir Gaerfyrddin)
18, 25 Medi teithiau am 2 a 3.30 Court Farm mae’n fawr maen… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Rhowch imi’r hen ffordd Gymreig o fyw. Colli Iaith?

 Rhowch i mi’r hen ffordd Gymreig o fyw. 

Dwi wedi bod mewn ychydig o benbleth yn ddiweddar parthed ar le dwi’n selio fy marn pan yn sôn neu’n trafod ardal haniaethol ‘y fro Gymraeg’. Dwi ar ryw groesffordd, a ddylwn i gefnogi’r syniad … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Llythyr i’r South Wales Guardian, parthed agwedd gwrth-Gymraeg Cyng Sir Gâr a’r Blaid Lafur.

Dyma lythyr a anfonais at bapur The South Wales Guardian parthed sylwadau ac agweddau gwrth Gymraeg unigolyn o’r pentref cyfagos. Roedd yr unigolyn dan sylw o’r farn fod agwedd Cyngor Sir Gâr ac yn enwedig y ffaith nad oedd gwefan twristiaeth ‘D… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Letter to the South Wales Guardian

 (I weld hwn yn Gymraeg, Cliciwch fan hyn)
This is a letter I posted to the South Wales Guardian regarding the anti Welsh attitudes expressed by one Individual whom believed it was fine that Carmarthenshire county council has failed to ensure all int… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Goleuadau Mawr Tinopolis

Wel os oes rhyw bum munud sbar gyda chi brynhawn yma, ac rydych yn bwriadu gwylio ychydig o’r tele bocs, mi fyddai ar Wedi Tri yn gwneud adolygiadau o bedwar cylchgrawn 🙂 Ond nodyn yw hwn i’ch rhybuddio chi i newid y sianel, rhag i mi’ch pechu 😛 :). … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Is discrimination or racism acceptable?

 (I ddarllen hwn yn Gymraeg, cliciwch fan hyn) 
Is discrimination or racism acceptable?

I’m not going to elaborate further on the article as seen in the Independent on Sunday, which has re-ignited debate regarding the nasty and hateful comments di… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Rhagfarn yw Rhagfarn, Hiliaeth yw Hiliaeth!

Dwi ddim am ymhelaethu’n fwy ar yr erthygl yn yr Independent on Sunday  sydd wedi ail egino’r ddadl parthed sylwadau ffiaidd atgas Roger Lewis fis yn ôl, mae na hen ddigon o flogwyr eisoes wedi gwneud hynny, yn enwedig Blog Menai.

Serch hynny d… Parhau i ddarllen

Blog Banw: We’re all in this together – medde nhw!

Tesco, Co-operative a Mars, mae’n gwpan byd arnom cyn bo hir, rwy’n siŵr felly y byddant yn gwneud yr un ffwdan mawr â llynedd gan osod baneri Cymru ar lawr bob eil ac hefyd o flaen pob siop? Bydd y ddraig goch yn sefyll yn falch ar y mars bars i… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Gwefannau Uniaith Saesneg, Trydar a mwy – Ble mae’r bwrdd? #useless

Gwefan uniaith arall gan sefydliad a ariennir gan arian cyhoeddus – Ble mae’r bwrdd?

Diolch i BreakingNews Cymru am fy hysbysu o hwn ar Facebook, mae’n ymddangos bod gwefan ‘Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru’ yn uniaith Saesneg er gwaetha’r … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Adfer y Gymraeg yng Nghymru – Pwy sy’n gyfrifol?

Diddorol oedd darllen rhai o’r sylwadau oddi tano stori ‘Carcharu Jamie Bevan’ ar Golwg ddoe, a gweld ambell i bwynt teg ac ambell i bwynt gwallgof. Serch hynny mae wedi fy sbarduno i sgrifennu cofnod amdano. Diolch i ti Alun Lewis felly am fod y… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Carcharu Jamie Bevan – Mae rhywun yn y carchar drosom ni!

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabl Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt: Parhau i ddarllen

Blog Banw: Ysgolion Dwyieithog vs Ysgolion Penodedig Cymraeg

Mae’r blog hwn yn rhyw ymateb ar yr hyn a ysgrifennodd Arfon Jones ar flog (Plaid Cymru Wrecsam). Rhaid i mi ddweud bod Arfon yn codi pwyntiau dilys iawn yn ei ymatebiad i un o erthyglau’r Cymro gan sôn am y wahaniaeth sydd yn bodoli rhwng ysgolio… Parhau i ddarllen

Blog Banw: The Latest Regarding the Daily Mails Anti Welsh Venom

Y diweddaraf parthed atgasedd y Daily Mail tuag at y Cymry.

Thank you for complaining to the Press Complaints Commission about a review in the Daily Mail of 12 August by Roger Lewis. The Commission has received numerous complaints about the review,… Parhau i ddarllen

Blog Banw: The Latest Regarding the Daily Mails Anti Welsh Venom

Y diweddaraf parthed atgasedd y Daily Mail tuag at y Cymry.

Thank you for complaining to the Press Complaints Commission about a review in the Daily Mail of 12 August by Roger Lewis. The Commission has received numerous complaints about the review,… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Y Diwrnod Mawr – The Big Day

Wel am mai glasflogiwr odw i fel petai fe fyddai’n cael gwybod rhywbryd yn hwyrach heddiw fy nhynged addysgiadol fel petai…. ie yn wir diwrnod canlyniadau ac i’w ddweud hi fel ag y mae dwi’n cachu shwps mewn ofer yn meddwl fy mod wedi gwneud hyn yn a… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Mwy o arwyddion uniaith ‘dros dro’ / More ‘temporary’ English only sings !

Diolch yn fawr unwaith eto i Lewys Thomas am fynd ati i greu fideo gwych yn dynodi pa mor aneffeithiol ac amharod yw Cyngor Sir Gâr i brif ffrydio’r iaith Gymraeg ac i sicrhau tegwch a dwyieithrwydd lawn iddi. Mae’r ffaith bod y cyngor o hyd yn gosod … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Mamau Sengl – Gwarth y Genedl!

Mamau Sengl – Gwarth y Genedl!

Anodd fyddai peidio lleisio fy marn ar sylwadau diweddar David Cameron parthed terfysg Lloegr ac adeiladwaith foesol y DU. (Gweler y stori cyfan fan hyn)

Mae’i eiriau yn sicr wedi fy nghorddi i, fel un sydd wedi ca… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Ceisiwch a chwi a gewch, ontife Carwyn?

 Ceisiwch a chwi a gewch!

Mae’n ddywediad hynod hoffus, hynod boblogaidd ac un rydym i gyd yn gyfarwydd â.  Mae’r dywediad uchod yn un y gallwn ddefnyddio i ddisgrifio Llywodraeth yr M4 hyd yn hyd ac hefyd arweiniad Carwyn Jones.

Mae’r tirl… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Daily Mail’s anti-Welsh venom!

Daily Mail’s anti-Welsh venom!

Well it’s a damp and dreary Friday morning and I awoke to some atrocious article/book review call it what you will as appeared on the Daily Mail’s website. (See here)

Now you could forgive them and believe they … Parhau i ddarllen

Blog Banw: Bwrdd yr iaith – Gwastraff llwyr o amser ac adnoddau?

Cyngor Sir Gár yn dechrau gwrando!!

Ar ôl cwyno’n danbaid am fisoedd ar fisoedd parthed diffyg dwyieithrwydd eu twitter, eu facebook a’u datganiadau i’r wasg mae pethau i weld wedi gwella’n aruthrol. Yn ôl ar ddechrau’r flwyddyn fe gysyll… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Cenedlaetholwyr vs Unoliaethwyr: Deall y Terminoleg

Dwi wedi bod braidd yn dawel eto wythnos diwetha ac heb fawr o reswm i fod yn onest ond dyna ni ‘da fi rhyw sgribls i’ch drysu chi heddiw eto. Nawr dwi ddim yn siŵr amdanoch chi ond dwi’n teimlo’n gyffrous iawn ar hyn o bryd, fel bod ‘na rhy… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Cefais flog i gadw, darn o’r we yn dyst fy mod wedi mynnu byw..

Dwi mewn bach o benbleth ar hyn o bryd gyda braidd dim newydd i sbarduno neu egino blogbost ac felly dwi’n ymddiheuro am gyfnod sydd ychydig yn fwy tawel fel petai. Serch hynny wi’n gobeithio deith rhyw want sgrifennu arnaf ar ddechre’r wythnos nawr, tan hynny cewch gipolwg ar y blogiau ar y dde i weld os oes unrhyw beth ddiddorol yn digwydd yno :). 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 Parhau i ddarllen

Blog Banw: Adroddiad Adam Price, a rhai o’r dadleuon yn erbyn

Yn gyntaf hoffwn i ymddiheuro am ddim blogio mor gyson wythnos diwethaf, wedi bod braidd yn brysur. Hoffwn i serch hynny longyfarch Adam Price a’i gyfoedion am baratoi adroddiad trylwyr a chynhwysfawr sydd wir yn radical a phellgyrhaeddol i bob pwrpa… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Why Wales needs Independence!

This is a response to a comment posted on my article on WalesHome.

Who asked why Wales needs Independence, why shouldn’t we just devolve powers and remain a part of the UK. Here is my response. 

Why should Wales be Independent and what would change?… Parhau i ddarllen