Canlyniadau Chwilio: deddf

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad … yr hanes hyd yn hyn

Mae’r darn pwysig cyntaf o ddeddfwriaeth ynghylch tai ar gyfer Cymru (a grëwyd drwy bwerau datganoledig) yn debygol o gael Cydsyniad Brenhinol y mis hwn. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: GovCampCymru 2015 #gccy15, Pierhead

Eleni, cynhaliodd GovCampCymru ei ail ddigwyddiad yn y Pierhead, sy’n rhan o ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. This our venue today for #gccy15 ….WOW pic.twitter.com/8eNowbHG14 — Sasha Taylor (@Sasha_Taylor) September 26, 2015 Mae GovCamp yn ddigwyddiad lle mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol Brynhawn yma, bydd y Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil, a phleidleisio arnynt, yn y Cyfarfod Llawn (y ‘ddadl Cyfnod 1’). Yn ystod y ddadl hon, bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – gwaith ar gyfer tymor yr hydref 2014

Mae’r hydref hwn yn dymor prysur i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda nifer o brosiectau pwysig ar y gweill. Mae’r rhain yn cynnwys gwaith ar sylweddau seicoweithredol newydd (a adwaenir yn gyffuriau penfeddwol cyfreithlon); Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd

Ddoe, am y tro cyntaf erioed, fe wahoddir grŵp bach o bobl sy’n weithredol ar-lein gan y Cynulliad i drafodaeth anffurfiol am ein gwefan. Roedd y gweithdy yn rhan o fenter Mynd i’r Afael â’r Diffyg Democrataidd yng Nghymru – diffyg democrataidd y mae’r Llywydd yn credu sydd wedi ei greu gan fethiant cyfryngau’r DU, […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sylwadau’r Llywydd, Rosemary Butler, ar annerch Mardi Gras Caerdydd

Ym Mardi Gras Cymru ddydd Sadwrn (1 Medi) cefais gyfle i annerch cymuned hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol Cymru. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gydraddoldeb ym mhopeth rydym yn ei wneud, o hawliau cydraddoldeb aelodau’r staff, gwasanaethau i’n cwsmeriaid a’r deddfau rydym yn eu pasio. Eleni cafodd y Cynulliad ei osod yn ugeinfed […] Parhau i ddarllen