Archives: Dafydd Elfryn

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mae’r Wefan Yn Symud!

Dim ond nodyn bach i ddweud mod i wrthi’n symud y wefan yma i gyfeiriad newydd: https://www.dafyddelfryn.cymru Mae’r rhan fwyaf o gynnwys wedi cael ei drosglwyddo drosodd yn barod – a fydd na ddim cynnwys newydd yn ymddangos ar y fersiwn yma o hyn ymlaen. Diolch i bawb sydd wedi dod draw i fysnesu dros y blynyddoedd, a gobeithio wela ni chi ar y safle newydd!   Hwyl Dafydd

Cafodd y post yma Mae’r Wefan Yn Symud! ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Sgiliau Cymraeg Pobl Wedi Eu Geni Tu Allan I Gymru

Yn dilyn sgwrs ar twitter, dwi di mynd ati yn gyflym i fapio sgiliau Cymraeg poblogaeth Cymru a cafodd eu geni y tu allan i Gymru. Dwi wedi defnyddio’r ffigyrau o gyfrifiad 2011 (linc) a wedi cyfrif unrhyw sgil (siared, darllen neu ysgrifennu) Dwi wedi  creu map ar gyfer y grwpiau oedran gwahanol i gael gweld y patrymau yn well.

Cafodd y post yma Sgiliau Cymraeg Pobl Wedi Eu Geni Tu Allan I Gymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Enwau Cymraeg Cymru

Mae’n ddiwrnod ieithoedd lleiafrifol Ewrop heddiw, felly dwi wedi penderfynu rhyddhau prosiect mapio bach dwi wedi bod yn datblygu. Y nod yw casglu’r enwau lleol mae pobl yn eu defnyddio am eu cynefin ac yr ardal o’i hamgylch. I agor y map, cliciwch y llun isod:     Mae gan bob cenhedlaeth ei enwau eu hunain am eu hardal leol, boed yn ddarn o dir, coedwig, afon neu adeilad. Mae’r enwau yna yn rhan o hanes ardal, a dwi’n meddwl bod hi’n bwysig trio cadw cofnod ohonynt cyn iddyn nhw ddiflannu. Mae’r map yma yn un ffordd o wneud hyn….

Cafodd y post yma Mapio Enwau Cymraeg Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Enwau – Rheilffyrdd

Dwi wedi creu salw map yn ddiweddar yn seiliedig ar enwau llefydd yng Nghymru e.e. pob Aber, Llan ayyb. I greu’r mapiau yma, dwi wedi bod yn defnyddio rhestr enwau OS Opendata (ar gael am ddim yma – linc). Mae’r map isod yn dangos pobman yng Nghymru sydd â chysylltiad a’r rheilffordd. Y tro yma, dwi wedi cynnwys enwau strydoedd hefyd: Mae’r enwau yn cynnwys “Gorsaf”, “Station”, “Rheilffordd” a “Railway”. Mae’r rhestr llawn isod: (Os yw stryd yn hir, neu gyda sawl cangen, gall ymddangos mwy nac unwaith yn y rhestr)  

Cafodd y post yma Mapio Enwau – Rheilffyrdd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Map OS Cymraeg

Ers ychydig nawr, pan dwi’n cael rhyw bum munud sbâr, dwi wedi bod yn cyfieithu data map Miniscale yr Ordnance Survey i Gymraeg (wel, y darnau yng Nghymru o leiaf) Mae’r data MiniScale i gael am ddim dan drwydded data agored OS (linc), Yr oll dwi wedi gwneud ydi cyfieithu’r labeli enwau i Gymraeg. Y syniad ydi rhyddhau’r fersiwn Cymraeg yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd eisiau ei ddefnyddio – bod yn unigolion, cynghorau neu gwmnïau. Ond cyn rhyddhau’r data – dwisho chi i helpu fi i wirio’r data gyntaf! Dwi wedi creu map rhyngweithiol hefo’r data…

Cafodd y post yma Map OS Cymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru

Mae Cymru yn genedl o Haneswyr a Mathemategwyr yn ôl ffigyrau newydd. Mae data ar wefan StatsCymru yn dangos pa bynciau Lefel A oedd y mwyaf poblogaidd yng Nghymru yn ystod 2015-16. Ar dop y rhestr, o drwch blewyn mae Hanes, gyda Mathemateg yn ail agos iawn. (linc data llawn – CLIC) Pynciau Mwyaf Poblogaidd Mae’r siart isod yn dangos y pynciau lefel A fwyaf poblogaidd: Poblogrwydd Dros Amser Wrth edrych ar yr amrediad data o 2008-2016, mi fedrwn ni weld pa bynciau sydd wedi bod fwyaf poblogaidd dros amser. Mae’r siart yma yn dangos y pynciau sydd wedi denu’r…

Cafodd y post yma Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Awyr Fawr Dinas Dinlle

Ychydig o luniau o bnawn gwyntog, braf yn Ninas Dinlle yn y flwyddyn newydd.

Cafodd y post yma Awyr Fawr Dinas Dinlle ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Lliwio Map – Caernarfon

Eisiau rhywbeth sidet i neud ar benwythnos? Ewch i nôl eich crayons/feltpens/pensiliau lliw, a lawrlwythwch y map lliwio isod o Gaernarfon. Linc llun main A3 – clic Linc PDF – clic   Isho map o rhywle arall i liwio? – gadewch neges isod. Hwyl

Cafodd y post yma Lliwio Map – Caernarfon ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Map Trychineb Aberfan

Mae’n 50 mlynedd ers trychineb erchyll Aberfan. Tra’n darllen i fyny am y digwyddiad ar-lein, fe ddes i ar draws y llun isod yn dangos maint y difrod gafodd ei greu gan y domen. Roedd y map yn rhan o’r cwest swyddogol. Dwi wedi creu map rhyngweithiol, fel yr un nes i ar gyfer Tryweryn, yn troshaenu y map uchod dros awyrlun o Aberfan heddiw. Cliciwch ar y linc yma i’w agor – CLIC

Cafodd y post yma Map Trychineb Aberfan ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Rhaeadr Fawr – Abergwyngregyn

Os am daith gerdded go sidet – mae’r llwybr i fynu i’r Rhaeadr Mawr uwchben Abergwyngregyn yn berffaith. Mae’r llwybr llydan yn cychwyn o’r Bont Newydd, ac yn dringo’n ddiog i fynu dyffryn Afon Rheadr Mawr i droed y rheadr. Mae’n ymweld a coedwigoedd hen ac ifanc, ac yn rhedeg drwy borfeydd agored. Mae’r rheadr ei hyn yn wych – da chi’n ei chlywed yn hir cyn ei gweld. Wrth gwrs – does ddim modd dianc yn hir o’r byd modern!  

Cafodd y post yma Rhaeadr Fawr – Abergwyngregyn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: WorldElephantDay

Ma hi’n #WorldElephantDay, felly dyma ychydig o luniau o Sw Gaer!!  

Cafodd y post yma WorldElephantDay ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd

Uchder Adeiladau Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gweld lot o fapiau ar y we yn dangos uchder adeiladu yn rhai o drefi a dinasoedd mwya’r byd – fel y rhain yn dangos rhai o Loegr yn y Guardian – Linc Gan nad oedd neb i weld wedi creu un o Gymru eto – mi es i ati i greu un sydyn o Gaerdydd. Data Dyw creu mapiau fel hyn ddim yn anodd (mae  ‘na ganllawiau gwych yma – linc) Y broblem fel arfer yw cael gafael ar y data craidd, sef yn yr achos yma, data DSM, DTM ac…

Cafodd y post yma Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Rali Cymru Rydd, Caernarfon

Roedd ‘na awyrgylch wych yn y rali Cymru Rydd yng Nghaernarfon heddiw. Braf gweld cymaint, o bob oed, wedi dod allan i gefnogi.  

Cafodd y post yma Rali Cymru Rydd, Caernarfon ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Siart Rhyngweithiol Bwriad Pleidleisio 2013-16

Blog bach sydyn i ddangos siart rhyngweithiol dwi’di ei greu sy’n dangos bwriad pleidleisio Cymru o 2013 hyd heddiw. Mae’r data o bôl opiniwn YouGov, sydd ar gael ar wefan Prof Roger Scully (linc) Cliciwch ar y llun isod i weld y siart rhngweithiol: Hwyl Dafydd

Cafodd y post yma Siart Rhyngweithiol Bwriad Pleidleisio 2013-16 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Pa mor wledig yw Cymru?

Metro Gogledd Cymru Pan gyhoeddodd Llafur eu cynlluniau am y Metro Gogledd Cymru, fe gododd dipyn o stŵr, gyda nifer yn synnu bod Gogledd Cymru yn cwmpasu Lerpwl, Caer a gorffen yn Rhyl! Mae llafur wedi amddiffyn y cynllun gan ddweud bod y Metro yn “urban concept” a bod gweddill gogledd Cymru yn rhu wledig, a bod angen “rural solution” gwahanol Labour’s plan for a north Wales metro transport system excludes Anglesey, Gwynedd and Conwy because it is an “urban concept” for heavily populated areas, the first minister has said. Carwyn Jones told BBC Wales the north-west needed “rural solutions” instead….

Cafodd y post yma Pa mor wledig yw Cymru? ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Cymru

Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Sbel yn ôl, mi wnes i fapio canlyniadau system graddio’r llywodraeth ar gyfer Ysgolion Uwchradd (linc). Yn y blogiad bach yma, dwi wedi mapio’r ysgolion cynradd. Mae’r system lliwiau’r un peth, gyda – Gwyrdd = Gwych Melyn = Da Oren = Angen Gwella, angen cefnogaeth fyrdymor Coch = Angen cefnogaeth sylweddol Mae’r data canlyniadau o wefan y BBC (linc). Ar gyfer y mapio, ges i gyfeiriad a chod post pob ysgol o wefan y llywodraeth (linc). Roedd posib wedyn cyfuno’r data cod post yma gyda’r ffeiliau OS opendata CodePoint (linc) i greu’r haen. Mapiau Ysgolion Gan…

Cafodd y post yma Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Diwrnod Dewi Sant Hapus – O Efrog Newydd 1880!

Dewi Sant Diwrnod Dewi Sant hapus i bawb. Os da chi’n meddwl paratoi pryd i ddathlu heno, efallai fydd y bwydlenni yma o Ginio blynyddol Cymdeithas Dewi Sant Efrog Newydd o 1880 ymlaen yn rhoi ysbrydoliaeth i chi! Mae’r bwydlenni llawn i’w canfod ar gwefan gwych llyfrgell gyhoeddus Efrog Newydd: Linc Bwydlenni (linc) Liec i chwilio’r gwefan (linc) Dwi’m yn siŵr faint o Gymreig yw’r bwydydd yma (Dwi’m yn cofio nain yn sôn am fwyta Cawl Crwban gwyrdd!) Os da chi’n mentro coginio rhai o’r rhain – cofiwch wahodd fi draw am swpar!

Cafodd y post yma Diwrnod Dewi Sant Hapus – O Efrog Newydd 1880! ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru

Mapio Lliwiau’r Ysgolion Mae’r llywodraeth newydd gyhoeddi canlyniadau system graddio ysgolion Cymru. (manylion yma http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35428451) Mae pob ysgol yn cael un o’r lliwiau canlynol: Gwyrdd = Gwych Melyn = Da Oren = Angen Gwella, angen cefnogaeth fyrdymor Coch = Angen cefnogaeth sylweddol Yn y blog sydyn yma, es i ati i fapio’r canlyniadau yma i drio gweld os oedd unrhyw batrwm yn ymddangos. Y Data Ges i ddata’r canlyniadau o wefan y BBC (linc uchod). Ar gyfer y mapio, ges i gyfeiriad a chod post pob ysgol o wefan y llywodraeth (linc). Roedd posib wedyn cyfuno’r data cod post yma…

Cafodd y post yma Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: #DespiteBeingTaughtInWelsh – Dilyn y Trend

Pan gyhoeddodd @WalesOnline erthygl yn rhyfeddu bod Jamie Roberts wedi llwyddo bod yn ddoctor, er bod o wedi cael addysg Gymraeg, chymerodd hi fawr o amser i ddefnyddwyr twitter frwydro yn ôl, gan amddiffyn addysg Gymraeg, a chwestiynu addysg newyddiadurwyr @WalesOnline! Yng nghanol yr ymatebion yma, fe aned y hashnod #DespiteBeingTaughtInWelsh fel ymateb gwych i’r hyn oedd yn cael ei honni (bod addysg Cymraeg yn wael). O fewn dim, roedd #DespiteBeingTaughtInWelsh yn trendio ar twitter. Erbyn y diwedd, roedd ar y rhestr trendio uchaf drwy Brydain. Dwi wedi trio dilyn y trend yma drwy ddefnyddio API twitter i nôl pob…

Cafodd y post yma #DespiteBeingTaughtInWelsh – Dilyn y Trend ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Perfformiad TGAU Cymru

Blog bach sydyn iawn heddiw! Ddoe (12/1/16) mi ddarllenais erthygl ar wefan y BBC yn sôn am yr effaith mae lle mae’r plant yn mynd i’r ysgol yn ei gael ar eu canlyniadau TGAU. Roedd y stori yn sôn am y “North-South divide”, a chrybwyll bod ffactorau daearyddol yn gallu chwarae rhan yn y dadansoddiadau. (Linc i’r erthygl yma: clic) Roedd yr erthygl wedi mapio’r canlyniadau fesul ardal yn Lloegr, gan eu lliwio yn ôl y gwahaniaeth rhyngddynt a’r canran gyrhaeddodd y nod ar gyfartaledd drwy’r wlad. Dim ond data Lloegr oedd wedi cael ei ddefnyddio, ac roedd y map…

Cafodd y post yma Perfformiad TGAU Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Cymharu Perfformiad Ysgol Plant Cymraeg a Di-gymraeg

Yn ddiweddar mi ddes i ar draws adroddiad diddorol gan lywodraeth Cymru yn cymharu perfformaid ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yng Nghymru. Ond, roedd yr adroddiad yn edrych ar fwy na iaith yr ysgolion, roeddynt hefyd yn edrych ar iaith y plant. Dwi wedi trio crynhoi rhai o’r prif ganlyniadau yma. Yr Adroddiad Mae’r adroddiad gwreiddiol ar gael yn adran adroddiadau ad-hoc y llywodraeth – Linc. (linc i’r ddogfen Excel gwreidiol yma – linc) Mae’r data wedi ei rannu i fyny i oedrannau 6-7 (key stage 1) ac oedrannau 7-11 (key stage 2), ac mae’n canolbwyntio ar fathemateg a gwyddoniaeth….

Cafodd y post yma Cymharu Perfformiad Ysgol Plant Cymraeg a Di-gymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Cyllideb Cynghorau Cymru 2016-2017

Mapio Cyllidebau Cymru Dwi wedi mapio cyllidebau cynghorau Cymru o’r blaen (linc), ond nawr bod y llywodraeth wedi cyhoeddi toriadau cyllidebau cynghorau Cymru ar gyfer 2016/17, dwi am edrych eto yn sydyn ar bwy sy’n colli a phwy (os unrhyw un!) fydd yn ennill. Y Toriadau Dwi wedi cael y wybodaeth o ffrwd twitter y BBC Rural councils worst hit by local government funding cuts of up to 4%
https://t.co/6KDFTKwunx pic.twitter.com/aVjC60wFKt — BBC Wales News (@BBCWalesNews) December 9, 2015 Mae’r map isod yn dangos canran y toriadau ymhob cyngor Ac mae’r map yma’n dangos cyllideb y cynghorau yn ystod 2016/17 Cyllid Y Pen…

Cafodd y post yma Mapio Cyllideb Cynghorau Cymru 2016-2017 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Tryweryn

Tryweryn Mae’n 50 mlynedd ers i Gorfforaeth Tref Lerpwl foddi cwm Tryweryn, gan suddo pentref Capel Celyn a nifer o ffermydd cyfagos. Cliciwch yma i gael yr hanes i gyd ar Wicipedia – linc Mae’r map rhyngweithiol yma yn dangos be gafodd ei golli o dan y dŵr. (cliciwch ar y llun isod i agor y map) Y Map Mae’n bosib gweld lleoliad pentref Capel Celyn, y ffermydd a’r tir gafodd ei suddo. Eironig hefyd yw’r rhybudd “Liable to floods” sydd ar y map ger afon Tryweryn. Newidiwch y lefel trylowder i gymharu’n well y newid. Data  Daw’r data mapiau…

Cafodd y post yma Mapio Tryweryn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Cymru v Wrwgwai Ar Twitter

Rygbi ar Twitter Sbel yn ôl, mi wnes i drio defnyddio data twitter i ddadansoddi pa ddiwrnod o’r Eisteddfod oedd fwyaf poblogaidd. Y syniad oedd monitro pryd roedd pobl n defnyddio’r hashnodau eisteddfodol. Y tro yma, nesi ddefnyddio’r un fethodoleg i fapio allan gem Rygbi Cymru vs Wrwgwai. Nes i benderfynu defnyddio’r hashnod #WAL – gan mai hwnnw ydi’r un swyddogol ar gyfer y gystadleuaeth. Mae’r graffeg isod yn dangos niferoedd y twîts yn ystod y gem. Cymru v Wrwgwai Stats Pellach Yn ddisyndod, mae’r niferoedd mwyaf yn cyd-fynd gyda uchafbwyntiau’r gem h.y. pob tro mae Cymru yn cael cais!…

Cafodd y post yma Cymru v Wrwgwai Ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Eisteddfod ar Twitter

Data Eisteddfodol Mae’r cyfrif twitter @TwitterData yn arbenigo ar ddadansoddi a dehongli data twitter yn ystod digwyddiadau mawr fel y gemau Olympaidd a’r elecsiwn. Dwi ‘di bod yn chware o gwmpas gyda data twitter ers sbel, a meddyliais sa’n arbrawf diddorol trio gwneud yr un math o ddehongliad ar ddigwyddiad yma yng Nghymru – a pha ddigwyddiad gwell na’r Eisteddfod! Y syniad yn fras oedd casglu’r holl twîts sy’n crybwyll yr eisteddfod at ei gilydd, a gweld pa batrwm ddaeth i’r golwg. Dwi ddim wedi dadansoddi cynnwys y twîts, heblaw am yr hashnodau – yn syml iawn, does gen i’m…

Cafodd y post yma Yr Eisteddfod ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015

Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015 Wel, mae’r etholiad drosodd o’r diwedd gyda chanlyniadau reit annisgwyl yn y diwedd. Yn dilyn i fyny o’r blog cynt (linc) dwi am fapio’r canlyniadau yma yng Nghymru. MAP RHYNGWEITHIOL Eto, dwi wedi creu ap rhyngweithiol i dangos y canlyniadau (linc) CANLYNIAD 2015 Mae’r map isod yn dangos y canlyniadau terfynol yn 2015.   NIFER BLEIDLEISIODD Mae’r map yma’n dangos faint bleidleisiodd ymhob etholaeth. Yr ardal gyda’r nifer uchaf oedd Gogledd Caerdydd eto, gyda 76.1% yn troi allan. Yr etholaeth isaf oedd Merthyr Tudful a Rhymni, gyda dim ond 53% wedi tro fyny….

Cafodd y post yma Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Etholiad 2015 – Chwilota drwy’r Datganiadau

Chwilota dwy’r Datganiadau Cymru Gyda ni ar drothwy etholiad 2015, nes i feddwl gweld pa mor aml mae datganiadau’r pleidiau mawr yn cyfeirio at Gymru. Dyma’r canlyniadau: (er gwybodaeth – mi wnes i ddefnyddio fersiynau PDF Saesneg pob plaid i drio cael rhyw fath o gysondeb. Hefyd, dim ond chwilio am y geiriau wnes i, dim eu darllen i gyd!!) Wrth gwrs, dim syndod mai Plaid Cymru fysa ar y blaen, ond o ni wedi dychryn gweld o faint! Rhyfedd hefyd gweld Llafur, sydd gyda’r nifer fwyaf o seddi yng Nghymru, gyda chyfanswm gweddol isel o 11 – dim ond…

Cafodd y post yma Etholiad 2015 – Chwilota drwy’r Datganiadau ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010

Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010 Does dim dianc rhag y siarad, ffraeo a bwrlwm sydd wedi dod yn sgil etholiad 2015. Dwi’m yn ddilynwr mawr o wleidyddiaeth, ond gan fy mod i’n mapio data pob dydd, penderfynais y bysa’n ddiddorol trio mapio canlyniadau a phatrymau pleidleisio Cymru. Yn y blogiad yma, dwi am edrych ar ganlyniadau 2010, i weld faint o bobl bleidleisiodd am ba blaid. Y syniad yw creu’r un fath o flog gyda chanlyniadau 2015, ac wedyn blog yn mapio’r gwahaniaeth.   Map Rhyngweithiol Yn ogystal â’r mapiau isod, dwi wedi creu ap mapio rhyngweithiol i…

Cafodd y post yma Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg

Casglu Data Gyda YQL Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn chware o gwmpas gydag adnodd datblygu YQL gan Yahoo (https://developer.yahoo.com/yql/). Mae’n galluogi ni ddefnyddio iaith debyg iawn i SQL i dynnu data allan o wefannau ayyb. Mae’n werth trio allan y consol datblygu i gael gweld sut mae’n gweithio (https://developer.yahoo.com/yql/console/) Ar ôl chware o gwmpas gyda’r consol – mi es ati i chwilio am brosiect diddorol ar ei gyfer. Mi nes i gofio am y twît yma gan Robin Owain, rheolwr Wicipedia Cymru . @rhyswynne @UCAC @addysgcymru @cymdeithas Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd @Wicipedia #Cymraeg yn lansio:
‘Ar y dydd hwn…’…

Cafodd y post yma API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd

Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd Yn y blogiad olaf (linc), mi wnes i ddefnyddio data o gorpws twitter techiaiath (linc) i ddadansoddi datblygiad y Gymraeg ar twitter o 2007 ymlaen. Un rhan o’r dadansoddiad oedd edrych ar ba hashnodau (hashtags) oedd y fwyaf poblogaidd dros y cyfnod. Y tro yma, dwi wedi defnyddio’r un data i ddadansoddi’n fanylach pa hashnodau oed fwyaf poblogaidd dros y misoedd dan sylw. Cywirdeb y Dadansoddiad Cyn cychwyn, dwi angen pwysleisio nad yw’r dadansoddiad yma yn 100% cywir. O’r 2,831,265 cofnod yn y ffeiliau gwreiddiol, cafodd 10% eu tynnu allan oherwydd bod y data yn y…

Cafodd y post yma Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter

Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter – Data Techiaith Wrth bori drwy twitter ychydig yn ôl, ddes i ar draws y neges yma gan @techiaith Adnodd cyntaf y #PorthTechnolegauIaith: Corpora Gwefannau Cymdeithasol, 2.6 miliwn trydariad Cymraeg a mwy!
http://t.co/IuIcmgstmg — techiaith (@techiaith) February 13, 2015 Techiaith yw Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mangor sydd yn gweithio i ddatblygu adnoddau Cymraeg (e.e. Cysgair a Cysill). Un o’r adnoddau fwyaf newydd yw’r corpws data twitter– sef swmp anferth o dwîts Cymraeg wedi eu casglu ers 2007. (Linc – http://techiaith.org/corpora/twitter/) Penderfynais weld pa fath o ddadansoddiadau oedd posib eu creu gyda’r data yma. Y…

Cafodd y post yma Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Tuedd Twitter

Tuedd Twitter – Ap Cymraeg Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn arbrofi gyda API’s twitter i greu aps a dehongli data. Yr un cyntaf yw hwn – “Tuedd Twitter”. Yn syml, mae’r ap yn dychwelyd data hyd at y 200 twît olaf, ai dehongli i weld patrymau twîtio’r defnyddiwr. Dyma’r linc – CLIC   Dwi wedi trio dilyn canllawiau “material design” yr Android newydd wrth greu’r ap. (Manylion yma) Mae ‘na dal ychydig o waith ar ôl i wneud – yn bennaf ar yr ochr mobile responsiveness – ond mae’r system graidd yn gweithio yn iawn. Trïwch o allan a…

Cafodd y post yma Tuedd Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Orion o’r ardd gefn

  Ar drwydd Lovejoy! Os da chi ddigon ffodus i fyw mewn ardal heb lawer o oleuadau stryd, a gyda llygaid craff (neu binoculars) – ma’ na gyfle da i chi gael cip gomed Lovejoy, sydd wrthi’n trafeilio drwy gysawd yr haul. Dwi wedi trio sawl gwaith i’w weld, ond heb lwyddiant – gyda chymylau, glaw oerni neu botel o win yn fy ngyrru i mewn. Es i allan eto neithiwr, er gwaetha’r rhew, ond methiant fu’r ymdrech. Er hyn, ges i’r llun uchod o Orïon. Mae’n gytser hawdd i’w adnabod oherwydd y tair seren sydd mewn llinell sydd yn…

Cafodd y post yma Orion o’r ardd gefn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Cymreigio.js

Ers tipyn nawr, dwi wedi bod yn arbrofi gyda datblygu apps Cymraeg, y rhan amlaf gan ddefnyddio API’s neu ddata o wefanau megis twitter neu Flickr. Un broblem cyffredin gyda defnydio’r API’s yma yw bod y data yn dod yn ol yn Saesneg, a mae nagen ei gyfiaiethu bob tro i’r Gymraeg cyn y gellir eu ddangos. I hwyluso’r broses, dwi wedi casglu ychydig o’r dulliau javascript yma mewn llyfrgell o’r new Cymreigio.js. Mae’n lyfrgell syml iawn (dwi’m yn saer javascript o bell ffordd!), ond efallai fydd o ddefnydd i rhywun sydd yn datblygu ap neu wefan Cymraeg. Mae’r llyfrgell yn “work…

Cafodd y post yma Cymreigio.js ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Dwysedd Poblogaeth Cymru

Dwysedd Poblogaeth Cymru Dwi wedi sôn sawl gwaith ar y blog yma am ddwysedd poblogaeth y wlad neu sir. Mae canfod dwysed poblogaeth yn ffordd ddefnyddiol o gymharu ardaloedd, ac mae’n cael ei ddefnyddio mewn nifer o ddadansoddiadau. Er bod y rhesymeg y tu ôl i ddwysedd poblogaeth yn eithaf syml – rhannu’r boblogaeth gyda’r arwynebedd – nes i feddwl sgwennu blogiad ar sut dw’n mynd ati i gyfrifo’r dwysedd, a darganfod ychydig o ffeithiau diddorol ar y ffordd. Be Ydi Gwir Faint Cymru? Cyn darganfod beth yw dwysedd poblogaeth Cymru, mae rhaid darganfod beth yw ei wir faint. Mae’n…

Cafodd y post yma Dwysedd Poblogaeth Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Perfformiad Paneli Solar

Paneli Solar Yn gyntaf – ymddiheuriadau mod i heb ddiweddaru’r blog ers sbel. Mae’n adeg reit brysur arnaf i ar hyn o bryd, ond dwi’n gobeithio bydd gennai ychydig mwy o amser nawr i adio cynnwys i’r wefan. Un o’r prif resymau am ddiffyg amser yw’r tŷ dwi ‘di bod yn ei atgyweirio ers pedair blynedd y tu allan i Gaernarfon. Mae ‘na lwyth o waith dal ar ôl i wneud, ond dwi’n teimlo mod i’n cychwyn gweld y diwedd nawr! Pan brynais y tŷ, y dasg gyntaf oedd ail-wneud y to gwreiddiol o’r 30au. Mi wnes i gymryd y…

Cafodd y post yma Perfformiad Paneli Solar ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Eifl o’r môr

Cafodd y post yma Yr Eifl o’r môr ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio’r Toriadau i Gynghorau Cymru

Mae’r llywodraeth newydd gyhoeddi’r toriadau cyllid sydd yn wynebu’r Cynghorau yn 2015-2016. Gan ddefnyddio’r ffigyrau o wefan y BBC (linc) dwi wedi trio mapio’r effaith ar draws Cymru. Y Toriadau Ar hyn o bryd. Mae’r llywodraeth y rhannu allan ychydig llai na £4.3 biliwn y flwyddyn i Gynghorau Cymru, sydd yn o gwmpas 75% o’i cyllideb llawn. Yn y flwyddyn 2015-2016, bydd y ffigwr yma yn gostwng i lai na £4.2 biliwn. Mae’r toriadau diwethaf yma yn cyfateb i golled o £0.15 biliwn, neu 3.4% o gyllideb 2014-15. Mae’r mapiau isod yn dangos canran y toriadau i gyllid pob sir:…

Cafodd y post yma Mapio’r Toriadau i Gynghorau Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Iechyd Meddwl Yng Nghymru

Mae heddiw, 10fed o Hydref, yn ddiwrnod Iechyd Meddwl 2014. I roi syniad o faint o bobl mae hyn yn ei effeithio yma yng Nghymru, mae’r map isod yn dangos y canran o farwolaethau sy’n deillio o broblemau iechyd meddwl. (data 2011 o wefan StatsCymru – linc).  

Cafodd y post yma Iechyd Meddwl Yng Nghymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Enwau Llefydd Mwyaf Poblogaidd Cymru

Blogiad byr heddiw am enwau llefydd yng Nghymru. Fel rhan o’i gwaith creu mapiau, mae’r Ordnance Survey wedi bod yn casglu a chynnal rhestrau o enwau llefydd ers blynyddoedd. Nawr, yn sgil ei rhaglen “open data”, mae’r rhestr gyfan ar gael nawr i’w lawr lwytho am ddim ar gyfer ei defnyddio mewn systemau daearyddol/GIS. Mae’r ffeil gyfan yn anferth (tua 250,000 cofnod) . Wrth brosesu’r data ar gyfer darn o waith – a nes i benderfynu gweld beth oedd yr enwau mwyaf poblogaidd o fewn Cymru. Dyma’r 15 uchaf yn ôl yr OS. Enwau digon syml ydynt, gyda nifer yn…

Cafodd y post yma Enwau Llefydd Mwyaf Poblogaidd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Infograffeg – Refferendwm 1977 a 1997

O ni wedi meddwl blogio am ffigyrau refferendwm Cymry ac yr Alban draw yn 1977 a 1997 – ond yn anffodus, dwi’m wedi cael llawer o amser. Yn y cyfamser, dwi wedi creu “inffograffeg” syml o’r prif ffigyrau ar y ddau achlysur.     Hwyl Dafydd

Cafodd y post yma Infograffeg – Refferendwm 1977 a 1997 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Sir Hapusaf Cymru

Sir Hapusaf Cymru Pob blwyddyn, mae’r llywodraeth yn cynnal arolwg cenedlaethol sy’n holi’r poblogath am nifer o agweddau gwahanol o fywyd yng Nghymru (linc). Mae’r llywodraeth yn defnyddio’r canlyniadau yma wedyn i fonitro perfformiad y siroedd, ac i raglennu am y dyfodol. Yn fras, mae’r unigolion sydd yn cymryd yr arolwg yn ateb y cwestiynau unai drwy roi marc allan o ddeg, neu weithiau canran. Nes i feddwl mi fysa’n reit ddiddorol defnyddio’r atebion yma i drio canfod ble di’r lle hapusaf i fyw yng Nghymru. Fel dwi wedi sôn- mae’r arolwg yn eang iawn, ond, ar gyfer y dadansoddiad…

Cafodd y post yma Sir Hapusaf Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Cymharu Cymru a’r Alban

Y ddadl fawr ar y teledu, y wasg ac ar wê nawr yw am refferendwm annibyniaeth yr Alban. Mae gan bawb ei farn, ac mae’r ddwy ochr yn dadlau mai nhw sydd yn iawn – a bydd yr Alban yn well yn ei dwylo nhw. Yn sgil hyn wrth gwrs, mae’r sgwrs yma yn symud ymlaen i annibyniaeth Cymru. Os yw’r Alban yn llwyddiannus, ydi hyn yn golygu mae ni fydd nesaf. Fedrwn ni ddilyn esiampl yr Alban? – ta ydi’r sialensiau sydd yn wynebu’r Alban yn wahanol i be fysa’n wynebu ni? O ran diddordeb, es i ati i…

Cafodd y post yma Cymharu Cymru a’r Alban ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Enwau Cymraeg Poblogaidd

Cofnod bach sydyn heddiw. Mae’r ONS newydd gyhoeddi’r rhestr o’r enwau mwyaf poblogaidd ar gyfer bechgyn a merched yn y flwyddyn olaf. Mae’r rhestr lawn (linc) yn dangos mai Oliver ac Amelia yw’r enwau mwyaf poblogaidd yng Nghymru – ond dwi wedi mynd rwy’r rhestr i drio canfod yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd – mae’r canlyniad yn y siartiau isod. (Nodyn – Gyda rhai o’r enwau, megis William a Daniel, mae modd dadlau mai’r fersiynau Saesneg sydd yn boblogaidd – ond dwi wedi cynnwys popeth – gewch chi wedyn benderfynu ei hanwybyddu neud ddim.) Hwyl Dafydd

Cafodd y post yma Enwau Cymraeg Poblogaidd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen