Archives: dafydd

daflog: Gwefannau archif BBC Cymru

Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC. Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi diflannu? Dyma’r rhai oedd wedi nodi gyda “Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach” e.e. https://www.bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth neu … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Effaith y Saeson

Mae yna lawer o sylw haeddiannol wedi ei roi yn ddiweddar i Le Kov, yr albwm pop Cernyweg gan Gwenno Saunders. Ond does dim byd newydd dan haul ac efallai nid pawb sy’n gyfarwydd a phrosiect ‘Effaith y Saeson‘ a … Continue reading Parhau i ddarllen

: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Beth ddigwyddodd i Johnny R?

Dros wythnos yn ôl fe ges i ebost gan rywun anghyfarwydd yn dweud fod Johnny R wedi marw. Ers hynny dwi wedi bod yn ceisio gwneud ymchwil i gadarnhau hynny yn annibynnol, heb unrhyw lwc. Felly wnes i ateb yr … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Gorsaf y Gofod – prog roc Cymraeg o 1981

Fe wnaeth y blog Cymruddyfodoliaeth gan Rhodri Nwdls fy atgoffa i o hen gaset oedd gen i yn disgwyl cael eu ddigideiddio. Albwm gysyniadol gan Dafydd Pierce yw “Gorsaf y Gofod M123″ a gyhoeddwyd yn 1981. Mae’n albwm o gerddoriaeth … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru

Dyma ail ran yr arolwg o ddiogelwch ar wefannau (gweler rhan 1) yn edrych yn benodol ar wefannau yr awdurdodau lleol. Mae 22 ohonynt ar hyn o bryd er fod ad-drefnu ar y gweill. Wrth wneud yr arolwg yma, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

: Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru

Dyma ail ran yr arolwg o ddiogelwch ar wefannau (gweler rhan 1) yn edrych yn benodol ar wefannau yr awdurdodau lleol. Mae 22 ohonynt ar hyn o bryd er fod ad-drefnu ar y gweill. Wrth wneud yr arolwg yma, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

: Arolwg: gwefannau diogel yng Nghymru

Mae trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel ar y we yn gwbl hanfodol erbyn hyn. Enw’r dechnoleg yw SSL neu TLS – gweler blogiad cynt am esboniad – ac amgryptio (encrypt) y wybodaeth dros y rhwydwaith yw’r nod. Mae safonau amgryptio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Arolwg: gwefannau diogel yng Nghymru

Mae trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel ar y we yn gwbl hanfodol erbyn hyn. Enw’r dechnoleg yw SSL neu TLS – gweler blogiad cynt am esboniad – ac amgryptio (encrypt) y wybodaeth dros y rhwydwaith yw’r nod. Mae safonau amgryptio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #5 – Gwefannau diogel

Un o hanfodion y rhyngrwyd yw trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel. Y dechnoleg ar gyfer diogelu trosglwyddo gwybodaeth ar y we yw SSL a TLS. SSL oedd y fersiwn cynta o’r 90au a fe’i wellwyd i TLS fersiwn 1.0 erbyn 1999. … Continue reading Parhau i ddarllen

: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau … Continue reading Parhau i ddarllen

: Techflog #4

Wna’i ganolbwyntio ar un peth yng nghofnod ola’r wythnos. Fe wnaethon ni lansio gwefan yn gynharach wythnos yma ond cael gwybod wedyn fod angen symud y blog o’r hen wefan. Heddiw fe ges i gopi o’r ffeiliau ar gyfer rhedeg … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #4

Wna’i ganolbwyntio ar un peth yng nghofnod ola’r wythnos. Fe wnaethon ni lansio gwefan yn gynharach wythnos yma ond cael gwybod wedyn fod angen symud y blog o’r hen wefan. Heddiw fe ges i gopi o’r ffeiliau ar gyfer rhedeg … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #3

Mae yna ryw fath o thema i gofnod heddiw sef meddalwedd agored a gwasanaethau am ddim. Does dim fath beth a meddalwedd ‘am ddim’ wrth gwrs – nid dyna ystyr y gair yn ‘free software’. Mae meddalwedd agored yn ddefnyddiol … Continue reading Parhau i ddarllen

: Techflog #3

Mae yna ryw fath o thema i gofnod heddiw sef meddalwedd agored a gwasanaethau am ddim. Does dim fath beth a meddalwedd ‘am ddim’ wrth gwrs – nid dyna ystyr y gair yn ‘free software’. Mae meddalwedd agored yn ddefnyddiol … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #2

Dyma’r ail ddiwrnod i gofnodi fy nghwaith. Be wnes i heddiw? Dwi ddim wir yn cofio, felly rhaid i fi edrych ar fy ebost i weld. Y peth gorau oedd nad oedd yn rhaid i mi ddelio gyda’r ddesg gymorth, … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #1

Dyma ymgais ar gyfres o gofnodion am greu, datblygu a cynnal gwefannau o fy mhrofiad ddydd i ddydd. Wnai drio esbonio pethau yn syml ond weithiau wnai gofnodi mwy o fanylion technegol (os oes diddordeb). Dwi’n gweithio fel gweinyddwr systemau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: S4C a’i cynlluniau aneglur

Fe ymddangosodd y ddau Jôs o S4C o flaen “Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol” yn y Cynulliad ddoe. Fe ddatgelodd y prif weithredwr, Ian Jones, fod y sianel yn gobeithio lansio sianel HD ar loeren erbyn 2016. A stwffiwch … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Cofio Eirwen Davies

Anti Eirwen oedd hi i fi – nid perthynas gwaed ond yn yr arfer o gyfeirio at ffrindiau rhieni fel anti neu wncwl. Pan o’n i’n ddwy oed fe symudodd fy rhieni i dŷ yn Y Mynydd Bychan, Caerdydd. Roedd … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Gwylio yn y gwyll

Dwi’n edrych ymlaen i wylio Y Gwyll ar S4C, er fod y rhagflas yn llawn “cop-show clichés“. Mae yna gynildeb yn ysgrifennu ac actio y dramau “Scandinavian noir‘ sydd ddim yn amlwg yn nhraddodiad drama teledu Cymraeg. Ar fater arall, … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Adolygiad Y Gwyll

Felly, fe ddangoswyd pennod cynta Y Gwyll o’r diwedd ar ôl misoedd o heip. Mae’r ymgyrch farchnata wedi cynnwys cymhariaethau pendant gyda The Killing a chyfresi eraill yn y genre ‘Scandinavian Noir‘. Roedd hyn yn ffôl iawn, iawn – yn bennaf, am ei fod yn codi disgwyliadau. Mae cyfresi ditectif am lofruddiaethau wedi bod ar […] Parhau i ddarllen

daflog: I’r cyfeiriad anghywir

Mae fy nhad wedi bod yn cwyno ers misoedd fod gwefan WalesOnline yn dangos hen storïau ar y dudalen flaen, er ei fod yn gallu cyrraedd y newyddion diweddaraf drwy ddolenni ar y dudalen. Doeddwn i ddim wedi meddwl llawer am y peth nes i mi gael golwg ar ei gyfrifiadur heddiw. Y peth cynta […] Parhau i ddarllen

daflog: Wedi drysu.com

Mae gen i deimladau cymysg am gwmnïau sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg fel arf marchnata. Ar yr un llaw, mae’n beth da i weld cwmniau Cymreig yn dangos eu hunaniaeth yn enwedig os ydyn nhw’n gwmnïau sy’n gweithredu drwy wledydd Prydain neu ymhellach. Mae’n helpu gwrthbrofi y ddadl fod yr iaith yn gallu dieithro y di-Gymraeg […] Parhau i ddarllen

daflog: Samplo Saunders

Mae araith radio Saunders Lewis ‘Tynged yr Iaith’ wedi cael ei ddefnyddio mewn amryw ffyrdd dros y blynyddoedd. Nid y geiriau a’r neges yn unig sy’n atyniadol – roedd gan Saunders lais ac acen eitha unigryw; llais hynafol, diwylliedig, sydd fel ryw adlais o hen dderwydd o gyn-hanes. Mae ansawdd y recordiad yn ychwanegu at […] Parhau i ddarllen

daflog: Gwirebau y We Gymraeg

Mewn ymateb i gwestiwn gan Nwdls ar Twitter, dyma fy nghynigion i am wirebau y we Gymraeg. 1. Dyw postio lluniau o arwyddion Scymraeg byth yn mynd yn hen. 2. Mae unrhywbeth newydd o gwbl sy’n cael ei lansio yn cael ei ddisgrifio fel “y cyntaf o’i fath yn y Gymraeg” 3. Os yw unrhywun […] Parhau i ddarllen

daflog: Ydi’r camera yn caru Carwyn?

Ers 2009 mae gan Llywodraeth Cymru sianel ar YouTube sy’n cyhoeddi pigion achlysurol am waith y llywodraeth a datganiadau gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Dyw e ddim yn arbennig o boblogaidd a pwy all feio pobl am hynny? Ddoe, ddiwrnod yn gynnar, fe gyhoeddwyd cyfarchiad Dydd Gŵyl Dewi gan Carwyn Jones, yn saesneg yn […] Parhau i ddarllen

daflog: S4C a trosleisio

Mae S4C yn 30 oed a felly mae’r prif weithredwr newydd wedi mentro allan o’r swyddfa ym Mharc Tŷ Glas i wneud cyfweliadau di-ri yn esbonio ei weledigaeth ar gyfer y sianel. Mae y ‘dyn tawel’, Ian Jones, bob amser yn siarad yn bwyllog, rhesymol a synhwyrol. Er hyn mae ei sylwadau mor belled yn […] Parhau i ddarllen

daflog: Sbam Cymraeg

Wnes i sôn am sbam Cymraeg ymhell nôl yn 2005 ond mae natur a bwriad y sbam yn newid drwy’r amser. Mae sbam ar flogiau a fforymau wedi bod yn boen erioed, ond dwi wedi sylwi ar gynnydd yn ddiweddar wrth i feddalwedd y sbamwyr ddod yn fwy clyfar lle maent yn gallu gorchfygu technoleg […] Parhau i ddarllen

daflog: Cau Clirlun

Mae’r toriadau sy’n wynebu S4C yn golygu fod y sianel wedi penderfynu cau y sianel HD ‘Clirlun’ ar ddiwedd 2012 er mwyn arbed £1.5 miliwn y flwyddyn. Dyma esboniad prif weithredwr S4C, Ian Jones: “Mae’r penderfyniad yn dod yn sgil y gostyngiad sylweddol yn ein cyllideb gyhoeddus. Does dim modd osgoi penderfyniadau o’r fath sy’n […] Parhau i ddarllen

daflog: Teledu o’r archif

Mae dau benblwydd arwyddocaol ym myd darlledu Cymreig i ddod yn y flwyddyn nesaf. Mi fydd S4C yn 30 mlwydd oedd ym mis Tachwedd 2012 a fe fydd y BBC yn nodi 90 mlynedd o ddarlledu yng Nghymru ym mis Chwefror 2013. Dwi’n gobeithio fydd y ddau garreg filltir yma yn cael y sylw haeddiannol. […] Parhau i ddarllen

daflog: Archif Sothach

Dwi wedi bod yn dechrau sganio fy hen gopïau o’r cylchgrawn cerddoriaeth Sothach (Soth! yn ddiweddarach). Diolch i Iwan Standley hefyd sydd wedi dechrau sganio ei gopïau ‘e. Fe gyhoeddwyd Sothach o 1988 i 1996 gan Gwmni Cytgord ym Methesda. Dwi ddim yn cofio’n union beth ddigwyddodd ond fe ddaeth i ben yn ddisymwth heb […] Parhau i ddarllen

daflog: Methiant Arriva

Mae Trenau Arriva Cymru wedi lansio gwefan newydd o’r diwedd, dwy flynedd ar ôl apwyntio cwmni i ail-ddatblygu’r wefan. Mae yna lawer o bethau allwn i ddweud am ddyluniad y wefan newydd ond wna’i ddim, dim ond i ddweud nad yw’n edrych fel gwaith dwy flynedd. Dwi wedi gweithio ar ddatblygiad gwefannau i gwmnïau trên […] Parhau i ddarllen

daflog: Chwant Seicoleg

Yn 2005, wnes i bostio ffeiliau mp3 oddi ar yr albwm amlgyfrannog “Hei Mr Dj”, oedd yn cynnwys “Breuddwyd” gan Ust. Nawr, dyma albwm cyfan Ust – “Chwant Seicoleg”, ryddhawyd yn 1990. Recordiwyd y caneuon yma rhwng 1987 a 1990 yn stiwdio y diweddar Les Morrison. Mae’r archif zip isod yn cynnwys 8 cân. Ust […] Parhau i ddarllen

daflog: CyI 25

Y flwyddyn nesaf, fe fydd Cymdeithas yr Iaith yn hanner cant mlwydd oed. Yn 1987 felly roedd y Gymdeithas yn 25. Fe gyhoeddwyd casét fel rhan o’r dathliadau, gan y grŵp H3. Fe wnes i brynu hwn rhai blynyddoedd yn ôl yn Recordiau Cob am 50 ceiniog. Dyma’r clawr: Dyma’r ddau gan fer ar ddechrau’r […] Parhau i ddarllen

daflog: Oes y Cyfrifiaduron

Roedd Ffenestri yn fand synthpop Cymraeg ar ddechrau’r 80au. Aelodau’r band oedd Geraint James a Martyn Geraint (a ddaeth yn enwog wedyn fel diddanwr a cyflwynydd rhaglenni plant). Fe wnes i brynu eu albwm Tymhorau yn 1986 neu 87 a’i chwarae drosodd a throsodd. Mae’r albwm yn cynnwys cân ‘Oes y Cyfrifiaduron’ wnaeth argraff arna’i […] Parhau i ddarllen

daflog: Yr Uwchdraffordd Wybodaeth

Nôl yn y 90au, roedd y rhyngrwyd a’r we wedi dod yn gyfarwydd iawn yn y byd academaidd. Roedd tipyn o ffordd i fynd er mwyn argyhoeddi’r cyhoedd am y chwyldro. Yn 1994, roedd rhaglenni fel ‘The Net’ ar BBC 2 yn cyflwyno’r dechnoleg newydd i’r gwylwyr. Yng Nghymru fe ddangoswyd cyfres o dri rhaglen […] Parhau i ddarllen

daflog: Maureen Rhys

Mae John Ogwen yn cael dipyn o sylw dyddiau ‘ma ond rhaid peidio anghofio ei wraig hyfryd, Maureen Rhys. Dyma gyfweliad â hi ar Wedi 7 ym mis Rhagfyr 2006.

Parhau i ddarllen

daflog: Ar y gwifrau a’r tonnau

Mae’r Cymry yn enwog am gerddoriaeth a chanu. Efallai fod hi’n addas felly mai Cymro ddyfeisiodd y meicroffôn modern sy’n galluogi ni i drosglwyddo a recordio sain. Dyma un o gampau y gwyddonodd David Edward Hughes (cysylltiad i’r erthygl saesneg … Continue reading Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Cerdd(ed) Plwyf Llangeler

www.youtube.com/watch?v=c8z8HogEitU
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: J Money – J£ – Rap Anifeiliaid

Be ddiawl?

www.youtube.com/watch?v=qjsSynYiBQE
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Triban – Dilyn y sêr

www.youtube.com/watch?v=LOFvHe69Akk
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Pethau – Rheinallt H. Rowlands

www.youtube.com/watch?v=5_nxukFjdEg
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: A5 – Adroddiad Du

www.youtube.com/watch?v=GRbR573DQRI
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Crash.Disco! – TOKEN

www.youtube.com/watch?v=IK0nKzQk7Iw
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Llywydd a’r Frenhiniaeth

www.youtube.com/watch?v=EpHzyplTNTU
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: She Said – Creision Hud

www.youtube.com/watch?v=HMKcP9okBsg
Parhau i ddarllen