Archives: dafydd

daflog: Effaith y Saeson

Mae yna lawer o sylw haeddiannol wedi ei roi yn ddiweddar i Le Kov, yr albwm pop Cernyweg gan Gwenno Saunders. Ond does dim byd newydd dan haul ac efallai nid pawb sy’n gyfarwydd a phrosiect ‘Effaith y Saeson‘ a … Continue reading Parhau i ddarllen

: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

: Diogelwch gwefannau (rhan 3)

Yn dilyn ymlaen o gofnodion blaenorol am wefannau sy’n defnyddio technoleg SSL/TLS mae yna ddiweddariad pwysig arall yn y dyddiau diwethaf. I fenthyg ymadrodd rhywun arall, mae diogelwch ar gyfrifiaduron yn broses nid digwyddiad. Os ydych chi’n rhedeg unrhyw fath … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Beth ddigwyddodd i Johnny R?

Dros wythnos yn ôl fe ges i ebost gan rywun anghyfarwydd yn dweud fod Johnny R wedi marw. Ers hynny dwi wedi bod yn ceisio gwneud ymchwil i gadarnhau hynny yn annibynnol, heb unrhyw lwc. Felly wnes i ateb yr … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Gorsaf y Gofod – prog roc Cymraeg o 1981

Fe wnaeth y blog Cymruddyfodoliaeth gan Rhodri Nwdls fy atgoffa i o hen gaset oedd gen i yn disgwyl cael eu ddigideiddio. Albwm gysyniadol gan Dafydd Pierce yw “Gorsaf y Gofod M123″ a gyhoeddwyd yn 1981. Mae’n albwm o gerddoriaeth … Continue reading Parhau i ddarllen

: Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru

Dyma ail ran yr arolwg o ddiogelwch ar wefannau (gweler rhan 1) yn edrych yn benodol ar wefannau yr awdurdodau lleol. Mae 22 ohonynt ar hyn o bryd er fod ad-drefnu ar y gweill. Wrth wneud yr arolwg yma, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Arolwg rhan 2: gwefannau diogel awdurdodau lleol Cymru

Dyma ail ran yr arolwg o ddiogelwch ar wefannau (gweler rhan 1) yn edrych yn benodol ar wefannau yr awdurdodau lleol. Mae 22 ohonynt ar hyn o bryd er fod ad-drefnu ar y gweill. Wrth wneud yr arolwg yma, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

: Arolwg: gwefannau diogel yng Nghymru

Mae trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel ar y we yn gwbl hanfodol erbyn hyn. Enw’r dechnoleg yw SSL neu TLS – gweler blogiad cynt am esboniad – ac amgryptio (encrypt) y wybodaeth dros y rhwydwaith yw’r nod. Mae safonau amgryptio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Arolwg: gwefannau diogel yng Nghymru

Mae trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel ar y we yn gwbl hanfodol erbyn hyn. Enw’r dechnoleg yw SSL neu TLS – gweler blogiad cynt am esboniad – ac amgryptio (encrypt) y wybodaeth dros y rhwydwaith yw’r nod. Mae safonau amgryptio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #5 – Gwefannau diogel

Un o hanfodion y rhyngrwyd yw trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel. Y dechnoleg ar gyfer diogelu trosglwyddo gwybodaeth ar y we yw SSL a TLS. SSL oedd y fersiwn cynta o’r 90au a fe’i wellwyd i TLS fersiwn 1.0 erbyn 1999. … Continue reading Parhau i ddarllen

: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #4

Wna’i ganolbwyntio ar un peth yng nghofnod ola’r wythnos. Fe wnaethon ni lansio gwefan yn gynharach wythnos yma ond cael gwybod wedyn fod angen symud y blog o’r hen wefan. Heddiw fe ges i gopi o’r ffeiliau ar gyfer rhedeg … Continue reading Parhau i ddarllen

: Techflog #4

Wna’i ganolbwyntio ar un peth yng nghofnod ola’r wythnos. Fe wnaethon ni lansio gwefan yn gynharach wythnos yma ond cael gwybod wedyn fod angen symud y blog o’r hen wefan. Heddiw fe ges i gopi o’r ffeiliau ar gyfer rhedeg … Continue reading Parhau i ddarllen

: Techflog #3

Mae yna ryw fath o thema i gofnod heddiw sef meddalwedd agored a gwasanaethau am ddim. Does dim fath beth a meddalwedd ‘am ddim’ wrth gwrs – nid dyna ystyr y gair yn ‘free software’. Mae meddalwedd agored yn ddefnyddiol … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #3

Mae yna ryw fath o thema i gofnod heddiw sef meddalwedd agored a gwasanaethau am ddim. Does dim fath beth a meddalwedd ‘am ddim’ wrth gwrs – nid dyna ystyr y gair yn ‘free software’. Mae meddalwedd agored yn ddefnyddiol … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #2

Dyma’r ail ddiwrnod i gofnodi fy nghwaith. Be wnes i heddiw? Dwi ddim wir yn cofio, felly rhaid i fi edrych ar fy ebost i weld. Y peth gorau oedd nad oedd yn rhaid i mi ddelio gyda’r ddesg gymorth, … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #1

Dyma ymgais ar gyfres o gofnodion am greu, datblygu a cynnal gwefannau o fy mhrofiad ddydd i ddydd. Wnai drio esbonio pethau yn syml ond weithiau wnai gofnodi mwy o fanylion technegol (os oes diddordeb). Dwi’n gweithio fel gweinyddwr systemau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: S4C a’i cynlluniau aneglur

Fe ymddangosodd y ddau Jôs o S4C o flaen “Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol” yn y Cynulliad ddoe. Fe ddatgelodd y prif weithredwr, Ian Jones, fod y sianel yn gobeithio lansio sianel HD ar loeren erbyn 2016. A stwffiwch … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Cofio Eirwen Davies

Anti Eirwen oedd hi i fi – nid perthynas gwaed ond yn yr arfer o gyfeirio at ffrindiau rhieni fel anti neu wncwl. Pan o’n i’n ddwy oed fe symudodd fy rhieni i dŷ yn Y Mynydd Bychan, Caerdydd. Roedd … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Gwylio yn y gwyll

Dwi’n edrych ymlaen i wylio Y Gwyll ar S4C, er fod y rhagflas yn llawn “cop-show clichés“. Mae yna gynildeb yn ysgrifennu ac actio y dramau “Scandinavian noir‘ sydd ddim yn amlwg yn nhraddodiad drama teledu Cymraeg. Ar fater arall, … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Adolygiad Y Gwyll

Felly, fe ddangoswyd pennod cynta Y Gwyll o’r diwedd ar ôl misoedd o heip. Mae’r ymgyrch farchnata wedi cynnwys cymhariaethau pendant gyda The Killing a chyfresi eraill yn y genre ‘Scandinavian Noir‘. Roedd hyn yn ffôl iawn, iawn – yn bennaf, am ei fod yn codi disgwyliadau. Mae cyfresi ditectif am lofruddiaethau wedi bod ar […] Parhau i ddarllen

daflog: I’r cyfeiriad anghywir

Mae fy nhad wedi bod yn cwyno ers misoedd fod gwefan WalesOnline yn dangos hen storïau ar y dudalen flaen, er ei fod yn gallu cyrraedd y newyddion diweddaraf drwy ddolenni ar y dudalen. Doeddwn i ddim wedi meddwl llawer am y peth nes i mi gael golwg ar ei gyfrifiadur heddiw. Y peth cynta […] Parhau i ddarllen

daflog: Wedi drysu.com

Mae gen i deimladau cymysg am gwmnïau sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg fel arf marchnata. Ar yr un llaw, mae’n beth da i weld cwmniau Cymreig yn dangos eu hunaniaeth yn enwedig os ydyn nhw’n gwmnïau sy’n gweithredu drwy wledydd Prydain neu ymhellach. Mae’n helpu gwrthbrofi y ddadl fod yr iaith yn gallu dieithro y di-Gymraeg […] Parhau i ddarllen

daflog: Samplo Saunders

Mae araith radio Saunders Lewis ‘Tynged yr Iaith’ wedi cael ei ddefnyddio mewn amryw ffyrdd dros y blynyddoedd. Nid y geiriau a’r neges yn unig sy’n atyniadol – roedd gan Saunders lais ac acen eitha unigryw; llais hynafol, diwylliedig, sydd fel ryw adlais o hen dderwydd o gyn-hanes. Mae ansawdd y recordiad yn ychwanegu at […] Parhau i ddarllen

daflog: Gwirebau y We Gymraeg

Mewn ymateb i gwestiwn gan Nwdls ar Twitter, dyma fy nghynigion i am wirebau y we Gymraeg. 1. Dyw postio lluniau o arwyddion Scymraeg byth yn mynd yn hen. 2. Mae unrhywbeth newydd o gwbl sy’n cael ei lansio yn cael ei ddisgrifio fel “y cyntaf o’i fath yn y Gymraeg” 3. Os yw unrhywun […] Parhau i ddarllen

daflog: Ydi’r camera yn caru Carwyn?

Ers 2009 mae gan Llywodraeth Cymru sianel ar YouTube sy’n cyhoeddi pigion achlysurol am waith y llywodraeth a datganiadau gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Dyw e ddim yn arbennig o boblogaidd a pwy all feio pobl am hynny? Ddoe, ddiwrnod yn gynnar, fe gyhoeddwyd cyfarchiad Dydd Gŵyl Dewi gan Carwyn Jones, yn saesneg yn […] Parhau i ddarllen

daflog: S4C a trosleisio

Mae S4C yn 30 oed a felly mae’r prif weithredwr newydd wedi mentro allan o’r swyddfa ym Mharc Tŷ Glas i wneud cyfweliadau di-ri yn esbonio ei weledigaeth ar gyfer y sianel. Mae y ‘dyn tawel’, Ian Jones, bob amser yn siarad yn bwyllog, rhesymol a synhwyrol. Er hyn mae ei sylwadau mor belled yn […] Parhau i ddarllen

daflog: Sbam Cymraeg

Wnes i sôn am sbam Cymraeg ymhell nôl yn 2005 ond mae natur a bwriad y sbam yn newid drwy’r amser. Mae sbam ar flogiau a fforymau wedi bod yn boen erioed, ond dwi wedi sylwi ar gynnydd yn ddiweddar wrth i feddalwedd y sbamwyr ddod yn fwy clyfar lle maent yn gallu gorchfygu technoleg […] Parhau i ddarllen

daflog: Cau Clirlun

Mae’r toriadau sy’n wynebu S4C yn golygu fod y sianel wedi penderfynu cau y sianel HD ‘Clirlun’ ar ddiwedd 2012 er mwyn arbed £1.5 miliwn y flwyddyn. Dyma esboniad prif weithredwr S4C, Ian Jones: “Mae’r penderfyniad yn dod yn sgil y gostyngiad sylweddol yn ein cyllideb gyhoeddus. Does dim modd osgoi penderfyniadau o’r fath sy’n […] Parhau i ddarllen

daflog: Teledu o’r archif

Mae dau benblwydd arwyddocaol ym myd darlledu Cymreig i ddod yn y flwyddyn nesaf. Mi fydd S4C yn 30 mlwydd oedd ym mis Tachwedd 2012 a fe fydd y BBC yn nodi 90 mlynedd o ddarlledu yng Nghymru ym mis Chwefror 2013. Dwi’n gobeithio fydd y ddau garreg filltir yma yn cael y sylw haeddiannol. […] Parhau i ddarllen

daflog: Archif Sothach

Dwi wedi bod yn dechrau sganio fy hen gopïau o’r cylchgrawn cerddoriaeth Sothach (Soth! yn ddiweddarach). Diolch i Iwan Standley hefyd sydd wedi dechrau sganio ei gopïau ‘e. Fe gyhoeddwyd Sothach o 1988 i 1996 gan Gwmni Cytgord ym Methesda. Dwi ddim yn cofio’n union beth ddigwyddodd ond fe ddaeth i ben yn ddisymwth heb […] Parhau i ddarllen

daflog: Methiant Arriva

Mae Trenau Arriva Cymru wedi lansio gwefan newydd o’r diwedd, dwy flynedd ar ôl apwyntio cwmni i ail-ddatblygu’r wefan. Mae yna lawer o bethau allwn i ddweud am ddyluniad y wefan newydd ond wna’i ddim, dim ond i ddweud nad yw’n edrych fel gwaith dwy flynedd. Dwi wedi gweithio ar ddatblygiad gwefannau i gwmnïau trên […] Parhau i ddarllen

daflog: Chwant Seicoleg

Yn 2005, wnes i bostio ffeiliau mp3 oddi ar yr albwm amlgyfrannog “Hei Mr Dj”, oedd yn cynnwys “Breuddwyd” gan Ust. Nawr, dyma albwm cyfan Ust – “Chwant Seicoleg”, ryddhawyd yn 1990. Recordiwyd y caneuon yma rhwng 1987 a 1990 yn stiwdio y diweddar Les Morrison. Mae’r archif zip isod yn cynnwys 8 cân. Ust […] Parhau i ddarllen

daflog: CyI 25

Y flwyddyn nesaf, fe fydd Cymdeithas yr Iaith yn hanner cant mlwydd oed. Yn 1987 felly roedd y Gymdeithas yn 25. Fe gyhoeddwyd casét fel rhan o’r dathliadau, gan y grŵp H3. Fe wnes i brynu hwn rhai blynyddoedd yn ôl yn Recordiau Cob am 50 ceiniog. Dyma’r clawr: Dyma’r ddau gan fer ar ddechrau’r […] Parhau i ddarllen

daflog: Oes y Cyfrifiaduron

Roedd Ffenestri yn fand synthpop Cymraeg ar ddechrau’r 80au. Aelodau’r band oedd Geraint James a Martyn Geraint (a ddaeth yn enwog wedyn fel diddanwr a cyflwynydd rhaglenni plant). Fe wnes i brynu eu albwm Tymhorau yn 1986 neu 87 a’i chwarae drosodd a throsodd. Mae’r albwm yn cynnwys cân ‘Oes y Cyfrifiaduron’ wnaeth argraff arna’i […] Parhau i ddarllen

daflog: Yr Uwchdraffordd Wybodaeth

Nôl yn y 90au, roedd y rhyngrwyd a’r we wedi dod yn gyfarwydd iawn yn y byd academaidd. Roedd tipyn o ffordd i fynd er mwyn argyhoeddi’r cyhoedd am y chwyldro. Yn 1994, roedd rhaglenni fel ‘The Net’ ar BBC 2 yn cyflwyno’r dechnoleg newydd i’r gwylwyr. Yng Nghymru fe ddangoswyd cyfres o dri rhaglen […] Parhau i ddarllen

daflog: Maureen Rhys

Mae John Ogwen yn cael dipyn o sylw dyddiau ‘ma ond rhaid peidio anghofio ei wraig hyfryd, Maureen Rhys. Dyma gyfweliad â hi ar Wedi 7 ym mis Rhagfyr 2006.

Parhau i ddarllen

daflog: Ar y gwifrau a’r tonnau

Mae’r Cymry yn enwog am gerddoriaeth a chanu. Efallai fod hi’n addas felly mai Cymro ddyfeisiodd y meicroffôn modern sy’n galluogi ni i drosglwyddo a recordio sain. Dyma un o gampau y gwyddonodd David Edward Hughes (cysylltiad i’r erthygl saesneg … Continue reading Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Cerdd(ed) Plwyf Llangeler

www.youtube.com/watch?v=c8z8HogEitU
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: J Money – J£ – Rap Anifeiliaid

Be ddiawl?

www.youtube.com/watch?v=qjsSynYiBQE
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Triban – Dilyn y sêr

www.youtube.com/watch?v=LOFvHe69Akk
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Pethau – Rheinallt H. Rowlands

www.youtube.com/watch?v=5_nxukFjdEg
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: A5 – Adroddiad Du

www.youtube.com/watch?v=GRbR573DQRI
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Crash.Disco! – TOKEN

www.youtube.com/watch?v=IK0nKzQk7Iw
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Llywydd a’r Frenhiniaeth

www.youtube.com/watch?v=EpHzyplTNTU
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: She Said – Creision Hud

www.youtube.com/watch?v=HMKcP9okBsg
Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Roy Jones – Ewyllys y Golomen

Dyma Roy Jones yn y babell roc, Eisteddfod Abergwaun, 1986.
Ydych chi yn y gynulleidfa? Dwi’n adnabod dau neu dri.

www.youtube.com/watch?v=4Y1j085jdR0
Parhau i ddarllen