Archives: denbighshirearts

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-09-15 14:52:26

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-09-05 15:40:51

Arts Award training Advert for artists cymraeg Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Dathlu Oed 2017

Dathlu Oed yn Sir Ddinbych25 Medi 1 Hydref 2017GweithgareddauaCyswllt Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-05-03 09:25:21

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-05-03 09:06:52

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-03-09 16:25:50

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-03-06 11:30:22

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych wedi cydweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid ac Ysgol Clawdd Offa ar brosiect celf yn canolbwyntio ar drawsnewid ac ymwybyddiaeth ofalgar.  Bu i artistiaid Jude Wood a Sara Jane Harper weithio gyda disgyblion blwyddyn 6, gan weithio’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Galw am Artist Tecstilau

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-12-09 09:52:02

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-12-09 09:41:24

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 15:45:16

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 15:13:08

Cyfle arbennig i artist weithio efo National Theatre Wales yn Rhyl https://www.nationaltheatrewales.org/about#workwithus … Dyddiad cau ceisiadau: Rhagfyr 6   Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 14:12:29

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-09-29 09:11:12

gweithdy-applied-arts Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-09-29 08:55:47

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-09-12 14:41:49

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Galw Am Hyrwyddwer Celfyddydau!

hyrwyddwyr-gwybodaeth-bellach-f Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: YMGOLLI MEWN CELF – prosiect celf a chrefft gweledol rhanbarthol i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Cyfle i gael eich Mentora

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-07-26 10:26:04

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli Mewn Celf – Rhuthun

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Mae sesiynau Ymgolli mewn Celf newydd yn dechrau yn Rhuthun a’r Rhyl ym mis Medi 2016. Cyfleoedd am sesiynau mewn lleoliadau eraill hefyd, gyda phrosiectau yn digwydd yng Nghonwy, Sir y Fflint a Wrecsam yn yr hydref.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: YMGOLLI MEWN CELF Y RHYL – Prosiect celf a chrefft ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Gweithgaredd celf a chrefft yr haf yn Hwb Dinbych

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Sesiynau celf a chrefft ffantastig ar thema Roald Dahl yn cael eu cynnal yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych er mwyn hyrwyddo y Sialens Ddarllen.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-05-25 10:09:19

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-05-03 09:56:17

PRESS RELEASE utopia event april 16.docx W Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-29 10:31:36

Mae Katie Scarlett Howard wedi symud i Ysgol Melyd hefo ei phrosiect Llaeth y LLan a Brethyn Cymreig – gwaith da pawb! Ymlaen i Ysgol Pendref nesaf….   Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-29 08:36:39

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Gweithdy Dawns Gwanwyn
Theatr Clwyd, yr Wyddgrug
CH7 1YA
12 Mai, 2016
https://www.facebook.com/events/1726618160931670/
Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-29 08:29:32

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-29 08:28:19

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-29 08:26:59

gwybodaeth i’r wasg – press release ‘ALLAN O DIWN’ gan Emyr ‘Himyrs’ Roberts – Cynhyrchiad diweddaraf Bara Caws – Bara Caws’ latest production Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-19 14:48:44

Ar hyn o bryd mae’r artist Katie Scarlett Howard yn gweithio gydag Ysgol Llannefydd, Ysgol Henllan, Ysgol Melyd, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Pendref ac Ysgol Pant Pastynog, ar brosiect arbennig mewn partneriaeth â Llaeth y Llan a Arts & Business. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-19 13:46:46

Open Call residencies Tablab cymraeg Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf Rhanbarthol- Arddangosfa Gelf Agorwyd yr olaf o’r pedwar

Arddangosfa rhanbarthol Ymgolli mewn Celf yn Theatr Clwyd ar Ebrill 8fed gydag artistiaid a chyfranogwyr yn mynychu i weld ffrwyth eu gwaith. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg tan 2 o Fai. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Criw Celf – i bobl ifanc ifanc mwy galluog a thalentog Ar Sadwrn 16 Ebrill gweithiodd Grŵp

Blwyddyn 7 Criw Celf gyda’r artist Mandy Coates yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Yn dilyn edrych ar ei harddangosfa yn yr oriel, aethant ymlaen i greu eu darnau eu hunain gan ddefnyddio helyg ac amrywiaeth o dechnegau. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-04-19 09:47:32

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych yn falch iawn o fod yn rhan o brosiect ymchwil ledled y DU o’r enw Dementia a Dychymyg, am y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect dilynwch y ddolen i’r cylchlythyr Gwanwyn: http://app.mailerlite.com/v6p6v7   Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymunodd disgyblion Ysgol Gellifor gyda grwp Ymgolli mewn Celf am ddiwrnod o greu creadigol.

 
  Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-03-24 12:34:52

Dathlodd grwp Ymgolli mewn Celf eu prosiect diweddaraf gyda arddangosfa ‘pop up’ yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ar Fawrth 14.     Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Gweithdai Celf Criw Celf – Ysgol Tir Morfa

Mae disgyblion sy’n dilyn y Llwybr Cymhwyster Lefel Mynediad yn Ysgol Tir Morfa, wedi gweithio gydag yr artistiaid Wendy Lawrence, Katie Scarlett Howard, Mandy Coates a Ruth Thomas dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gan greu gwaith yn null yr artistiaid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Criw Celf

Gweithiodd grŵp Blwyddyn 7 Criw Celf gyda’r artist Ruth Thomas yn Neuadd Bentref Trefnant ar Sadwrn 19 o Fawrth. Ar ôl gwneud cyfres o stensiliau o adar a physgod, roeddent yn defnyddio’r argraffydd i greu cyfres o brintiau.     … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-03-24 12:03:09

Mae Ymgolli mewn Celf yn brosiect celf gweledol i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Mae grŵp yn cyfarfod bob prynhawn dydd Llun yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac yn ddiweddar aethant ar daith i’r oriel yn Theatr Clwyd, yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Trip Ymgolli mewn Celf y Rhyl

Mae Ymgolli mewn Celf yn brosiect celf gweledol i bobl â dementia a’u gofalwyr. Mae grŵp Rhyl yn cyfarfod bob prynhawn dydd Iau ac yn ddiweddar aethant ar wibdaith i Ganolfan Grefft Rhuthun, lle rhoddodd Cyfarwyddwr Philip Hughes daith o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Agorwyd arddangosfa Ymgolli mewn Celf yn Adeilad Llywodraeth Cymru yn Llandudno yr wythnos hon a bydd yn aros i fyny yn y caffi cyhoeddus yno tan ddiwedd mis Ebrill. Cafodd y gwaith ei gynhyrchu gan bobl sy’n byw gyda dementia yn ystod gweithdai celf ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Chonwy. Roedd y cyfranogwyr hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o ysgolion ar draws y rhanbarth. Cafodd y prosiect ei ariannu gan yr Awdurdodau Lleol a Chyngor Celfyddydau Cymru. Os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw un o’n prosiectau Ymgolli mewn Celf, cysylltwch â ni.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Chwilio am gydlynydd i Helfa Gelf

Mae Helfa Gelf yn chwilio am unigolyn creadigol a deinamig i gydlynu prosiect Stiwdios Agored llwyddiannus yn siroedd Gwynedd, Conwy, Dinbych, y Fflint a Wrecsam.  Bydd y cytundeb llawrydd hwn yn para am gyfnod penodol, o fis Ebrill 2016 tan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Comisiynau Gwanwyn 2016

Comisiynau Gwanwyn 2016 Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Galw am Artistiaid!

Galw am Artistiaid! Galwad… Galwad agored! Rydym yn chwilio am artistiaid ac ymarferwyr i berfformio a/neu gynnal gweithdai yn ystod pedwar DIWRNOD YSBRYDOLI Venue Cymru, a fydd yn cael eu cynnal o amgylch sir Conwy ym mis Gorffennaf ac Awst. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cafwyd gweithdy dawns arbennig yn Hwb Dinbych gyda New Dance yn ystod hanner tymor.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle i Weithio i Gelfyddydau Sir Ddinbych

Advert and job description and person spec feb 2016 welsh english Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-02-10 16:00:42

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-02-10 15:56:54

Parhau i ddarllen