Canlyniadau Chwilio: cacen

: Eglwysi Ynghyd Tyddewi / St Davids’ Churches Together

Scroll down for English text Mae Eglwysi Ynghyd Tyddewi yn dathlu ei hunfed mlwydd ar hugain yn ystod 2016, a bu Tabernacl Tyddewi yn ei chanol hi o’r cychwyn! Sefydlwyd Cyngor Eglwysi Tyddewi (fel y’i gelwid yn gyntaf) yn 1995 gan Ddeon y Gadeirlan ar y pryd hynny, sef yr Esgob Wyn Evans. Gweithiodd Mrs Elaine […] Parhau i ddarllen