Canlyniadau Chwilio: s4c

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Ai bod, ai peidio â bod?

Eleni eto, yr wyf i – wedi’i f’ysbrydoli gan fy ngwaith ar gyfieithiadau gyda’r Ganolfan a chynt gyda Mercator – ac Adam Wilson, y gwneuthurwr ffilmiau o Brifysgol Aberystwyth, yn ein gwedd newydd fel y cwmni ffilmiau Ffilmiau Mr Siarc, wedi dewis dathlu pen-blwydd Shakespeare drwy gynhyrchu ffilm amlieithog o’i waith. Y llynedd ‘Soned 30’ aeth â’n bryd, gyda pherfformiad gan […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: T. Ifor Rees a chyfieithiadau Dinas Mecsico

A wyddoch chi am lyfrau Cymraeg Dinas Mecsico? Nos Sadwrn diwethaf darlledwyd rhaglen ddifyr ar S4C oedd yn olrhain hanes y diplomydd o Gymro anturus o Fow Street, T. Ifor Rees. Yn y rhaglen, ‘Dylan ar Daith: o Bow Street i Bolifia’, gwelsom Dylan Iorwerth yn dilyn ôl traed Rees ar ei deithiau ym Molifia, […] Parhau i ddarllen