Archives: dilwyn2

Y Blog Recordiau Cymraeg: Diweddaru’r Ddisgyddiaeth

Dwi wedi bod wrthi’n diweddaru y Ddisgyddiaeth yn ddiweddar. Mae cryn dipyn o ychwanegiadau ers y fersiwn diweddaraf ym mis Gorffennaf. Dwi’n ddiolchgar iawn i Rhian Eleri o gwmni Sain, ac i Johnny R o R-Bennig am wybodaeth ychwanegol ar gyfer cynnyrch y ddau gwmni. Hefyd, diolch yn fawr i’r rhai yrrodd manion gwybodaeth ychwanegolParhau i ddarllen “Diweddaru’r Ddisgyddiaeth” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Wren – Dryw

Weithiau Dryw, weithiau Wren. Sefydlwyd y cwmni recordiau yma fel estyniad o gwmni cyhoeddi Llyfrau’r Dryw, Llandybie, gyda Dennis Charles Rees (“Den The Wren”) wrth lyw y cwmni recordiau. Roedd Dennis Rees yn gweithio i Alun Talfan Davies QC fel rheolwr Llyfrau’r Dryw cyn cymeryd rheolaeth ar adain recordiau’r cwmni. Roedd ganddynt stiwdio recordio ynParhau i ddarllen “Wren – Dryw” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cambrian.

Cwmni recordiau Cymraeg, o Bontardawe, Abertawe, a sefydlwyd gan Josiah Jones (“Joe Cambrian”)  yn 1967. Bu Josiah Jones yn gweithio rhywfaint i gwmniau  Qualiton a Teldisc cyn hynny yn ogystal, cyn gadael Teldisc yn 1967 i gychwyn cwmni Cambrian. Daeth Cambrian yn ran o grwp Decca yn 1974, gyda recordiau i’w gweld ar label CambrianParhau i ddarllen “Cambrian.” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: R-Bennig Arbennig

Bu cwmni recordiau R-Bennig yn weithgar iawn yn rhyddhau recordiau rhwng tua 1990 a 2005 cyn i’w perchennog Johnny R (sef John Robbins o Gwalchmai) symud ymalen at borfeydd eraill. Rhyddhawyd bron i 130 o recordiau ar y brif label a nifer bach of is-labeli fel Egni a Statws. Bandiau fel Waw Ffactyr, A5, Vaffan […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Delysé

Cwmni o Lundain a ryddhaodd nifer o recordiau Cymraeg a Chymreig yn y 50au a’r 60au, darlleniadau o straeon plant yn Saesneg, a cherddoriaeth glasurol. Roedd yna ychydig o is-labeli, fel Envoy, Isabella a Voyager. Delysé oedd y cwmni recordiau cyntaf i’w sefydlu gan ddynes, Isabella Wallich, ym 1954. Ganwyd hi yn Isabella Valli yn […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Ymweliad â Sain

Wedi ymweld â chwmni Sain y pnawn ‘ma, dwi wedi derbyn dipyn go lew o wybodaeth i lenwi’r bylchau yn y Ddisgyddiaeth. Dwi’n arbennig o ddiolchgar i Rhian Eleri, am y croeso ac am helpu fi hefo lot o wybodaeth oedd yn newydd i mi, ac i’r Prif Weithredwr Dafydd Roberts am y caniatad i […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cyfatebiaeth Casetiau.

Wedi gweld eitem fach yn Arddangosfa 50 Sain, dyma benderfynu rhoi manylion y drefn rhifo casetiau wmni Sain lawr ar gof a chadw. Mae perthynas rhwng trefn rhifo recordiau feinyl a chasetiau cwmni Sain, ond perthynas nad yw’n hollol amlwg ar adegau. Wedi cyhoeddi y caset cyntaf (C500, Y Tebot Piws, 1973) ‘doedd y rhifau […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwobrau Gwerin Radio 2

Bob blwyddyn, mae Radio 2 yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn dathlu’r gorau o gerddoraeth gwerin. Eleni, cafodd ei gynnal ym Manceinion a’i ddarlledu’n fyw ar y radio. Cafodd nifer o grwpiau ac unigolion o Gymru eu henwebu. Enwebwyd Gwilym Bowen Rhys yn y categori “Canwr Gwerin Y Flwyddyn”. Y ddeuawd Catrin Finch a […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Arddangosfa Sain.

Wedi bod ar ymweliad fer â Chanolfan Sain yn Llandwrog heddiw, i weld Arddangosfa 50 Sain. Diolch yn fawr i’w derbynydd am y croeso. Mae yna dipyn i’w weld, boed yn luniau, hen offer stiwdio, copïau o hen lythyrau, cloriau hen recordiau a gwybodaeth. Diddorol iawn – efallai y byddaf am ymweld eilwaith rhywbryd i […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Poster 50 Sain a Gostyngiad.

Mae poster 50 Sain wedi cyrraedd ac yn rhoi ychydig o liw ar y wal wen yn y ty ‘ma. Mae’n dod mewn tiwb cardfwrdd tua 5cm ar draws, sydd ychydig yn rhy fawr i fynd trwy’r blwch llythyrau. Dim ond £5 oddi wrth Sain, cynnwys cludiant i’r D.U. Fel cam pellach i ddathlu’r hanner […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Poster 50 Sain a Gostyngiad.

Mae poster 50 Sain wedi cyrraedd ac yn rhoi ychydig o liw ar y wal wen yn y ty ‘ma. Mae’n dod mewn tiwb cardfwrdd tua 5cm ar draws, sydd ychydig yn rhy fawr i fynd trwy’r blwch llythyrau. Dim ond £5 oddi wrth Sain, cynnwys cludiant i’r D.U. Fel cam pellach i ddathlu’r hanner […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Black Mountain

Cwmni recordiau corawl yn bennaf, a ffurfiwyd gan y diddanwr Ryan Davies a’i reolwr personol Mike Evans yn 1974, i ryddhau deunydd gan Ryan i ddechrau, rhai misoedd ar ôl i bartneriaeth Ryan a Ronnie wahanu. Mae’n debyg iddynt ddewis enw’r cwmni gan fod Ryan wedi’w eni’n agos i’r mynyddoedd hynny. Fel rheol, Black Mountain […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Black Mountain

Cwmni recordiau corawl yn bennaf, a ffurfiwyd gan y diddanwr Ryan Davies a’i reolwr personol Mike Evans yn 1974, i ryddhau deunydd gan Ryan i ddechrau, rhai misoedd ar ôl i bartneriaeth Ryan a Ronnie wahanu. Mae’n debyg iddynt ddewis enw’r cwmni gan fod Ryan wedi’w eni’n agos i’r mynyddoedd hynny. Fel rheol, Black Mountain […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Sain yn 50.

Heddiw yw penblwydd swyddogol cwmni Sain yn 50. Ie, ‘nôl ar adeg hyn yn 1969 fe gychwynodd Sain ar daith hir a llewyrchus ym myd cerddoriaeth Cymru, gan gyhoeddi cannoedd o recordiau, casetiau a chryno ddisgiau a bellach yn y byd digidol wrth gwrs. Bu dipyn o ddathlu cyn heddiw wrth gwrs – yn yr […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Enw, Umm, Diddorol…

Enw diddorol ar y record EP 12″ ddiweddaraf i’r casgliad, a ‘dwi ddim yn cyfeirio at y “Trawsfynydd Lo-Fi Liberation Front”…

Record o Gaernarfon, efallai?

Diddorol nad oes sgrifen ar label y record, dim ond un… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Record Hir Gyntaf Sain

Wedi i mi sôn am record saith modfedd gyntaf cwmni Sain ddoe, dwi am gyflwyno record hir gyntaf Sain heddiw. Fe’i rhyddhawyd yn 1972, gyda’r teitl “Canu’r Werin”, a’r rhif catalog Sain H 1001 (mae’r lythyren yn dynodi graddfa pris y record, gallwch weld rhain yn y post am Catalog Cynnar Sain) Baledau a chaneuon […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Swn Sain

Rhaglen ddiddorol gychwynnodd ar Radio Cymru bnawn Sul y 6ed o Hydref. Griff Lynch a Dyl Mei yn trafod hanes label SAIN trwy gyfrwng technoleg a thechnegau recordiau yr 50 mlynedd ddiwetha’. Yn y rhaglen gyntaf, mae Dafydd Iwan a Huw Jones (dau o sylfaenwyr cwmni Sain), a Heather Jones yn trafod sut y bu […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Meic Stevens, Disques Festival.

Ychydig ar ôl rhyddhau ei record hir Gwymon ar label Dryw (WRL 536) yn 1972, fe aeth Meic Stevens i fyw yn Llydaw am nifer o flynyddoedd. Yn 1975, fe ryddhaodd record sengl ar y label Ffrengig, Festival, a ryddhaodd gryn dipyn o recordiau Ffrangeg a Saesneg yn Ffrainc a Gwlad Belg. Dwy gân oedd […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Hen Wlad Fy Nhadau.

Caset lle’r ail recordiwyd caneuon Geraint Jarman o’i albwm Hen Wlad Fy Nhadau yw hwn. Mae amryfal artistiaid y cyfnod wedi ail recordio caneuon yr albwm gwreiddiol. Label Ankst gyhoeddodd y caset ‘nôl yn 1990. Mae’r nodiadau ar glawr y caset yn disgrifio’r record “Hen Wlad Fy Nhadau” fel “un o’r recordiau hir pwysicaf yn […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Labeli Recordiau Cymraeg

‘Dwi wedi bod wrthi’n hel rhestr o labeli recordiau Cymraeg, ac wedi synnu braidd faint ohonynt sydd yna. Mae’n siwr y bod yna dipyn mwy na hyn wrth gwrs. Dyma ond y rhai dwi’n wybod amadanynt! Mae nifer o gwmniau Eingl-Americanaidd yn y rhestr yma, gan eu bod wedi rhyddhau nifer o recordiau, casetiau a […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Camgymeriadau

Un o’r pethau sydd wastad yn ddeniadol i gasglwyr ydi dod o hyd i fersiynnau gwahanol neu fersiynnau gwallus o recordiau. ‘Does yna ddim gymaint a hynny o enghreifftiau parod o hyn ar recordiau Cymraeg, ond dyma rhyw un neu ddau. I’r rhan fwyaf o bobl, mi fydd y rhain yn ddibwys a dim mwy […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Paul Henry (Harmonica).

Dod ar draws record fach ddiddorol gan Paul Henry, pencampwr harmonica (organ gêg). Hyd y gwn i, dyma ei unig record ar label Gymreig – Dryw WRE 1153, sef EP o 1974. Yn ol y nodiadau ar y record, ganwyd Paul Henry yn Abertawe yn 1952, a graddio hefo B.A. mewn Saesneg a Hanes yn […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Yr Arian.

Wedi derbyn record go brin at y casgliad heddiw. Grwp o Flaenau Ffestiniog oedd Yr Arian, wnaeth ryddhau eu hunig record sengl ar label Dryw/Wren yn 1974. Mae’n record eithaf prin, yn un o’r dwsin recordiau 7 modfedd olaf i Wren ryddhau cyn darfod yn 1976. I gyd fynd ag enw’r grwp, mae clawr y […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Recordiau Gwerin.

Cwmni recordiau Gwerin o Llanelli, cwmni yn gysylltiedig â Siop Y Werin, Stryd Y Farchnad Llanelli (perchennog Dyfrig Thomas). Rhyddhaodd y cwmni tua 48 o recordiau a chasetiau dan eu label eu hunain, gyda rhifau yn dechrau hefo “SYW” (“Siop Y Werin”) rhwng 1976 a 1986, a rhai eraill yn dechrau hefo’r llythrennau “PR”, ac […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Adlonni.

Wrth ymchwilio i dipyn o hanes recordiau Cymraeg ar yr hen recordiau 78cyf, mi fum yn ddigon ffodus i daro ar draws nifer o gasetiau o 1981 ar label Adlonni. Gwaith y diweddar John Davies o Y Ffor, Pwllheli oedd y rhain, lle y bu yn defnyddio ei arbenigedd ar drosglwyddo hen recordiadau i greu […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Catalog Cynnar Sain.

Cafodd record gyntaf camni Sain ei rhyddhau ar y 9ed o Hydref 1969. “Dwr” gan Huw Jones oedd y record gyntaf honno, a Huw ei hun yn yn o sefydlwyr y cwmni, gyda Dafydd Iwan a Brian Morgan Edwards. Cafodd y record hir gyntaf, “Canu’r Werin”, ei chyhoeddi yn 1972. Wrth i’r nifer o recordiau […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Paper Chains.

Record gyntaf Endaf Emlyn, ryddhawyd yn 1971 ar label Parlophone. Madryn oedd ar ochr 2 y record, gyda’r gân Saesneg Paper Chains ar yr ochr gyntaf. Fe recordiwyd y record hon yn stiwdios Abbey Road, Lerpwl, lle recordiwyd y Beatles, oedd hefyd ar label Parlophone ar y pryd. ‘Roedd hon yn un o dair record […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Rhywun Am Hysbysebu?

‘Nôl yn 1983, rhyddhawyd record gan y grwp roc o Fethesda, Maffia Mr. Huws ar y cyd rhwng y grwp a gwyl Pesda Roc. Teitl y record? Hysbysebion. Ariannwyd y record yn rhannol gan werthu gofod hysbysebu ar glawr y record. Roedd y clawr mewn arddull “gatefold”, sef clawr ddwbl, er mai un record oedd […] Parhau i ddarllen