Archives: dilyn fy nhrwyn

dilyn fy nhrwyn: Low. Epstein Theatre, Lerpwl, neithiwr. ‘Feeds my passion…

Low. Epstein Theatre, Lerpwl, neithiwr.
‘Feeds my passion for transcendence’.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Borth (31/7/2016)

Borth (31/7/2016) Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Borth (31/7/2016)

Borth (31/7/2016) Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Cwt sychu gwymon. Freshwater West (30/7/2016)

Cwt sychu gwymon. Freshwater West (30/7/2016) Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Cwt sychu gwymon. Freshwater West (30/7/2016)

Cwt sychu gwymon. Freshwater West (30/7/2016) Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Gair o dafodiaith Solfach/Tŷ Ddewi wedi ei gofnodi ar y stryd yn…

Gair o dafodiaith Solfach/Tŷ Ddewi wedi ei gofnodi ar y stryd yn Solfach.
(29/7/2016)

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Gair o dafodiaith Solfach/Tŷ Ddewi wedi ei gofnodi ar y stryd yn…

Gair o dafodiaith Solfach/Tŷ Ddewi wedi ei gofnodi ar y stryd yn Solfach.
(29/7/2016)

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Cofeb Waldo (28/7/2016) ‘Mur fy mebyd, Foel Drigarn, Carn…

Cofeb Waldo (28/7/2016)
‘Mur fy mebyd, Foel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd,
Wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn.’

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mae’n amsar da ar gyfer sgwennu Cymraeg ond mae’n teimlo’n…

Mae’n amsar da ar gyfer sgwennu Cymraeg ond mae’n teimlo’n bryderus post-Brexit…

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Sesiwn i sioe Neil Crud nos…

Sesiwn i sioe Neil Crud nos Lun.
http://link2wales.co.uk/2016/crudblog/insession-fiona-gorwel-owen/ Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Dechrau taith efo hwn ar ôl sgwrs diddorol iawn rhwng Jasmine…

Dechrau taith efo hwn ar ôl sgwrs diddorol iawn rhwng Jasmine Donahaye a Mike Parker yng Ngŵyl Arall heddiw.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

dilyn fy nhrwyn: gathering

gathering Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Gwenoliaid y Bondo. Glan gogledd o Lyn Maelog gyda’r nos.

Gwenoliaid y Bondo. Glan gogledd o Lyn Maelog gyda’r nos. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Thomas Lingham

Thomas Lingham:

Rhan pwysig iawn o dreftadaeth y pentref. Hon oedd y bad achub gyntaf, tua canrif ar ôl storiau llawer mwy anheus ynglŷn â pherthynas rhai o drigolion y pentref â llongau mewn trafferthion.
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/museum-could-step-save-historic-11524949
Cywiriad: gweler nodyn isod.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ddim yn nabod gogledd yr ynys yn dda iawn o gwbl. Siŵr mod i…

Ddim yn nabod gogledd yr ynys yn dda iawn o gwbl. Siŵr mod i wedi gyrru pasio hwn sawl gwaith heb sylwi bod o yna o’r blaen!

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Copr Parys

Copr Parys Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Wel, y bwriad oedd i bostio’n ddyddiol. Aeth hynny i’r wal ar ôl…

Wel, y bwriad oedd i bostio’n ddyddiol. Aeth hynny i’r wal ar ôl deffro i newyddion drwg bora Gwener diwethaf. Mae celf yn helpu, ac roedd nos Sul yn Galeri efo Carol Ann Duffy, Gillian Clarke, Ifor ap Glyn, Imtiaz Dharker, Jackie Kay a John Sampson yn wych. Heddiw, mae’n ddiwrnod Coleridge yng Nghaergybi.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

dilyn fy nhrwyn: Breachtán

Yn dilyn post wythnos diwethaf ynglŷn â’r cysylltiad rhwng ‘brechdan’ â’r Wyddeleg, cefais hwn drwy FB heddiw.
Breachtán: ‘mixed food, e.g., bread and butter, a roll of bread and butter, cream-cake’ (Dinneen).
(Go raibh maith agat, Breandán An Píobaire.)

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Heb gael amser i ddefnyddio Google Scholar tan rŵan. Mae’r rhan…

Heb gael amser i ddefnyddio Google Scholar tan rŵan. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith academaidd sydd wedi’i gysylltu â Rhosneigr i weld yn ymwneud â bioleg y môr. Dim llawer am hanes tan tua’r drydydd dudalen. Diddorol…

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mae’n edrych yn debyg fod cerdd John Roberts (‘Ioan Cefni’) am…

Mae’n edrych yn debyg fod cerdd John Roberts (‘Ioan Cefni’) am helynt Tywyn y Llyn, Llanfaelog, wedi’i gosod i gerddoriaeth rhywbryd. Ym 1863 fe gododd feddyg o Lerpwl westy ar y tywyn lle bu trigolion yr ardal yn arfer pori anifeiliaid a ballu. Yn fuan ar ôl adeiladu’r gwesty, roedd protest o tua 300 o bobol, ac fe chwalwyd y gwesty. Mae’r hanes wedi’i nodi’n fanwl yn William Williams ‘Cipdrem ar Hanes Plwyf Maelog’ (Gwasg Carreg Gwalch).

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Casgliad o Enwau Adar. Meirion Parry 1963. Diddorol, ond, fel…

Casgliad o Enwau Adar. Meirion Parry 1963.
Diddorol, ond, fel llyfr Iolo, dydi o ddim yn cysylltu geiriau gwahanol efo ardaloedd. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Helygen. Dod efo’r gwynt wnaeth hon a ffeindio cartref oherwydd…

Helygen. Dod efo’r gwynt wnaeth hon a ffeindio cartref oherwydd y dŵr am wn i.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

dilyn fy nhrwyn: Masarnen (neu ‘coeden helicopters’ fel oedd Taid…

Masarnen (neu ‘coeden helicopters’ fel oedd Taid Caergybi yn galw’r rhai oeddwn i’n eu dringo yn yr ardd yn Llanfawr). Tua 25 mlynedd yn ôl rhoddodd fy nhad pot hufen iâ i mi efo brigyn ynddo – dyma fo’r brigyn erbyn heddiw.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Wrth chwilio am y frechdan yn y Wyddeleg, ffeindiais…

Wrth chwilio am y frechdan yn y Wyddeleg, ffeindiais hwn!
https://cy.glosbe.com/cy/ga/brechdan Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: ‘Iaith Sir Fôn’. ‘Ceapaire’ ydi’r gair Wyddeleg dwi’n ei…

‘Iaith Sir Fôn’.
‘Ceapaire’ ydi’r gair Wyddeleg dwi’n ei nabod am ‘frechdan’. Sgwn i beth ydi’r llall?

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Robin Goch. (Fel y soniais o’r blaen, y gobaith ydi bod recordio…

Robin Goch. (Fel y soniais o’r blaen, y gobaith ydi bod recordio a fframio yn helpu’r cof.) Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Beirdd a sgwarnogod yn Nhŷ Newydd.

Beirdd a sgwarnogod yn Nhŷ Newydd.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Doeddwn i ddim yn gwybod mai dyma ydi ystyr ‘bala’….

Doeddwn i ddim yn gwybod mai dyma ydi ystyr ‘bala’. Llyfr Robert Macfarlane ‘Landmarks’ yn llawn o drysorau ieithyddol.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Titw Mawr wedi cysgu yn un o’r bocsus bob nos ers cwpl o fisoedd…

Titw Mawr wedi cysgu yn un o’r bocsus bob nos ers cwpl o fisoedd rŵan. Amlwg ddim yn nythu. Falla’n cymryd amsar i ymddiried yn y lle cyn nythu flwyddyn nesaf?

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Iolo a Coleridge

Syrffio’r we a dod ar draws y llinellau diddorol yma ym mlog Glyn Adda: ‘Y peth pwysig i’w gofio yw bod Iolo’n Gymro cwbl ddwyieithog. Dynion prin yw’r rheini […] fe ddechreuant frawddeg mewn un iaith a’i gorffen mewn iaith arall; a’r ffordd arall yn y frawddeg nesaf efallai’. Yn union fel yn llythyrau’r Morrisiaid, wrth gwrs. (Y cyd-destun ydi adolygiad o gyfrol o straeon gan Mihangel Morgan wedi’i disgrifio fel ‘Cydymaith ffuglennol i lenyddiaeth Cymru’: genre difyr – un arall i’r rhestr. Iolo a Coleridge yn cwrdd ydi’r syniad sy’n cael ei storïo (os ydi hwnnw’n air) yn ’Iolo yng Ngwlad yr Haf’.)
https://glynadda.wordpress.com/2012/05/07/adolygiad-a-stori/

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: “Tá brón orm”

“Tá brón orm”

Yn llythrennol, ‘mae tristwch arnaf’… os dwi wedi dallt yn iawn! Un o’r pethau dwi’n ei fwynhau fwyaf wrth drio dysgu iaith ydi’r cyfoeth sy’n ymddangos mewn dywediadau pob dydd. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Bydd y daith yn un hir…

Bydd y daith yn un hir…

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

dilyn fy nhrwyn: Bod (tebyg i ‘estar’)

Bod (tebyg i ‘estar’)

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Pan o’n i’n blentyn, cacwn oedd hon h.y. nid gwenynen. Enw lleol…

Pan o’n i’n blentyn, cacwn oedd hon h.y. nid gwenynen. Enw lleol yntau fi ddim yn gwrando? Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

dilyn fy nhrwyn: Nos da Lleucu.x

Nos da Lleucu.x Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Teg edrach tuag adra. Ynys Lawd ydi’r golau sy’n ymddangos ar y…

Teg edrach tuag adra.
Ynys Lawd ydi’r golau sy’n ymddangos ar y dde. Dim syniad beth ydi tarddiad yr enw. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Cerdinen yn yr awel.

Cerdinen yn yr awel. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: https://soundcloud.com/blooplondon/zoon-van-snook-presents-oddtro…

https://soundcloud.com/blooplondon/zoon-van-snook-presents-oddtronica-12-sfa-special-wspecial-guest-gorwel-owen Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Lliw’r môr ym Mhorth Trecastell.

Lliw’r môr ym Mhorth Trecastell.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mai 27ain

Mil engyl a Melangell
Trechant lu fyddin y fall. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ifan hir Llanfaelog

Hyd y cofia i, dim ond un cyfeiriad sydd at Lanfaelog yn yr Hen Benillion (neu, o leiaf, yn y rhai sydd yng nghasgliad TH Parry-Williams). Rhif 663 sy’n sôn am Ifan a’i helynt efo rhyw fath o ‘deal’ ceffylau. Fel efo llawer o’r rhain, dydi fy nychymyg methu peidio meddwl os oedd Ifan yn berson go iawn, a beth oedd ei hanes yn y pentref.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’…

Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’ llynedd. 

Mwy o wybodaeth yma: https://www.facebook.com/events/521927814654245 Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: …

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ji-binc (Zoom H2)…yn y gobaith bod recordio yn helpu’r cof.

Ji-binc (Zoom H2)
…yn y gobaith bod recordio yn helpu’r cof.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: From the Margins: Reviews: Fiona & Gorwel Owen: Releasing Birds

From the Margins: Reviews: Fiona & Gorwel Owen: Releasing Birds:

Dwi’m yn siŵr beth ydi’r blog yma eto, dim ond dilyn fy nhrwyn, trio postio pob dydd, symud – a ffeindio cysylltiadau falla – rhwng lle dwi’n byw a chelf/cerddoriaeth.
Newydd derbyn adolygiad heddiw o albwm wnes i a Fiona wneud yn 2014.

Parhau i ddarllen