Archives: dotCYM

dotCYM: dotCYM yn dirwyn i ben

Mae dotCYM wrthi’n mynd drwy’r broses o ddatymgorffori. Pledleiswyd yn y Cyfarfod Blynyddol i gau’r cwmni gan nad oes diben i’r cwmni barhau ar ôl i Llywodraeth Cymru roi perchnogaeth o enw a brand y Cymry ar-lein i gwmni preifat o Loegr nad yw’n atebol i’r Cymry.
Fwy nag unwaith rhybuddiom Ieuan Wyn […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Meini prawf y Llywodraeth yn ffafrio Nominet

Ar y 9fed o Ragfyr 2011, gwahoddodd Llywodraeth Cymru ddarpar ymgeiswyr am barth-lefel uchaf i Gymru i gyflwyno eu cynigion
Mae’r hysbysiad a’r meini prawf yn wahanol iawn i’r hyn a ddisgwylir:

Crëwyd dotCYM er mwyn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru ar barth lefel-uchaf i Gymru a’r gymuned Gymreig ledled y byd ac mae wedi bod […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Cymru Ar-lein – Swyddogaeth y Llwyodraeth

Am dros chwe blynedd mae dotCYM wedi bod yn gweithio i sicrhau na fydd Cymru a’r gymuned Gymraeg byd-eang yn colli’r cyfle i gael ei pharth lefel-uchaf (PLU) eu hunain. Byddai hyn yn galluogi gwefannau i gael cyfeiriad .cymru, fel www.enghraifft.cymru yn lle www.enghraifft.com neu www.enghraifft.co.uk. Mae wedi cydweithio gydag unigolion a chyrff […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Anhygoel! Prif Weinidog Cymru yn erbyn .cymru!

Hollol anhygoel. Dyna’r unig eiriau. Mae Prif Weinidog ein gwlad, Carwyn Jones, wedi datgan ei fod yn erbyn parth Cymraeg i Gymru!
Mewn dadl ar lawr y Cynulliad heddiw (8 Tachwedd 2011), datganodd Carwyn Jones – sy’n siarad Cymraeg wrth ddelio gyda’r wasg a’r cyfryngau – ei fod yn erbyn cais i gael .cymru. Daeth hyn […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Cefnogi’r Cais

Yn Ionawr 2012, wedi disgwyl am saith mlynedd, agorir y cyfle i gyflwyno ceisiadau am barthau lefel uchaf newydd – gan gynnwys .cymru. Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru mae dotCYM am sicrhau y cyflwynir cais .cymru.
Y cais ar gyfer parth (domain) Gymreig gan dotCYM Cyf yw’r unig gais o Gymru. Breiniwyd y tir ar gyfer […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Croeso i dotCYMRU!

.cymru yw’r enw swyddogol fydd yn cael ei ddefnyddio yn y cais i gael statws i’r gymuned Gymreig a Chymraeg ar y we.
Daw hyn yn sgil y penderfyniad gan ICANN na fyddai’r gymuned Gymreig yn gallu defnyddio’r talfyriad tair llythyren â chydnabyddiaeth fyd-eang i’r Gymraeg, CYM.
Yn dilyn ymgynghori eang gan gynnwys storïau yn y wasg […] Parhau i ddarllen

dotCYM: NEWYDDION dotCYM – Ebrill 2010

John Jones ar y Bwrdd
Mae dotCYM Cyf yn falch i gadarnhau fod John Jones wedi ymuno fel aelod newydd o Fwrdd y Cwmni.
Mae profiad John ym myd busnes a telegyfathrebu yn fawr. Bu’n gweithio i BT am bedwar degawd nes gadael yn 2003 a sefydlu ei gwmni ei hun, eLINIA. Tra bu’n […] Parhau i ddarllen

dotCYM: Cyngor Dinas Caerdydd yn cefnogi dotCYM

Mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Caerdydd wedi cefnogi cais i Gymru ennill ei pharth lefel uchaf (Top Level Domain) – .CYM. Bydd y parth newydd yn rhoi’r dewis i bobl Caerdydd ddewis .CYM neu’r enwau llai penodol fel .com, .co.uk neu .org.
Wrth ymateb i bwysau byd-eang fe penderfynodd corff llywodraethu’r rhyngrwyd, ICANN, ym Mehefin 2008 i […] Parhau i ddarllen