Archives: Dylan Iorwerth

Blog – Golwg360: 🗣 Y peth gwaetha’ i gyd am sylwadau Jacob Rees-Mogg

Dylan Iorwerth yn edrych ar ystyr dyfnach sylwadau’r gweinidog cabinet Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cytundeb dim newid, yn newid dim

Dylan Iorwerth yn ystyried oblygiadau’r cytundeb newdd ar Brexit Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cofio Keith Morris

Fore Sadwrn diwetha’ (Hydref 5), roedd yna lafn o haul yn taro pentre’r Borth ar lannau Bae Ceredigion. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tactegau Boris Johnson yn mynd yn bellach na Brexit

Dylan Iorwerth sy’n ystyried oblygiadau dyfnach y showdown yn San Steffan Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prorogio: y Goron ydi rhan o’r broblem

Dylan Iorwerth sy’n pwyso a mesur gambl fawr Boris Johnson Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Maes Eisteddfod am ddim – dyna’r rhan hawdd

Dylan Iorwerth yn cefnogi’r alwad am Faes di-dâl, ond dim ond fel man cychwyn Mi fyddai pawb yn licio Eisteddfod am ddim bob blwyddyn heb orfod talu am ddim ond y Pafiliwn, efallai, a’r cyngherddau fin nos. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 O Lanidloes 1839 at Boris Johnson 2019

Dylan Iorwerth yn tynnu sylw at 180 o flynyddoedd yn y frwydr am ddemocratiaeth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Brexit am byth!

Mae pethau’n mynd yn dda, meddai Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y Bleidlais Fawr

Dylan Iorwerth yn ceisio edrych y tu hwnt i ddigwyddiadau Tŷ’r Cyffredin heno Parhau i ddarllen

: 🗣 Ar ôl reggae – statws byd i gynghanedd a cherdd dant

Dylan Iorwerth yn dadlau bod eisio cymryd mantais o restr ryngwladol bwysig Mi ddylai Llywodraeth Cymru fod yn dechrau rŵan ar ymgyrch i gael statws treftadaeth byd i Gynghanedd a Cherdd Dant ac, efallai, yr Eisteddfod hefyd. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Ar ôl reggae – statws byd i gynghanedd a cherdd dant

Dylan Iorwerth yn dadlau bod eisio cymryd mantais o restr ryngwladol bwysig Mi ddylai Llywodraeth Cymru fod yn dechrau rŵan ar ymgyrch i gael statws treftadaeth byd i Gynghanedd a Cherdd Dant ac, efallai, yr Eisteddfod hefyd. Parhau i ddarllen