Archives: Dylan Wyn

shitclic: Gwarchod y Ddraig

Dyma bwt a ‘sgwennais ar gyfer tudalen flaen Yr Odyn, Hydref 2018 – papur bro Nant Conwy, y pentrefi Cymraeg gwledig sy’n cwmpasu ‘Dre’ (Llanrwst). Ydych chi’n gwylio cyfres gomedi newydd BBC Wales, Tourist Trap? Wedi’i hysgrifennu gan Sian Harrie… Parhau i ddarllen

: Gwarchod y Ddraig

Dyma bwt a ‘sgwennais ar gyfer tudalen flaen Yr Odyn, Hydref 2018 – papur bro Nant Conwy, y pentrefi Cymraeg gwledig sy’n cwmpasu ‘Dre’ (Llanrwst). Ydych chi’n gwylio cyfres gomedi newydd BBC Wales, Tourist Trap? Wedi’i hysgrifennu gan Sian Harrie… Parhau i ddarllen

: Fydd y chwyldro gwleidyddol ddim ar y teledu gyfaill

Bues i ar fy nhrafals yn ddiweddar. Stockholm y tro hwn. Dinas wâr, lân, gyda strydoedd coblog ag adeiladau siwgr eisin, amgueddfeydd a chaffis yn ymestyn dros 14 o fân ynysoedd. Parch i feicwyr a theuluoedd a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. A rhyw … Parhau i ddarllen

shitclic: Fydd y chwyldro gwleidyddol ddim ar y teledu gyfaill

Bues i ar fy nhrafals yn ddiweddar. Stockholm y tro hwn. Dinas wâr, lân, gyda strydoedd coblog ag adeiladau siwgr eisin, amgueddfeydd a chaffis yn ymestyn dros 14 o fân ynysoedd. Parch i feicwyr a theuluoedd a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. A rhyw … Parhau i ddarllen

shitclic: S’long Sheryl Ann!

Ro’n i wedi amau byth ers neges a llun ar gyfrif trydar un o gyfresi arfaethedig y Sianel, @35AWR1. Ynddi, roedd cast o ddeuddeg aelod o’r rheithgor mewn drama waedlyd wedi’i ’sgwennu gan Fflur Dafydd, yn eu plith, Lisa Victoria sy’n fwy enwog inni fel… Parhau i ddarllen

shitclic: Merwino’r glust

Aaaargh!Digwydd troi i wylio penawdau hwyr ITV Wales wnes i pan ddigwyddodd yr anffawd. Ynddi, roedd stori am bla o bryfed oedd yn poeni trigolion tai teras yn “Claneckley”. Anffodus iawn, meddyliais, ond lle gebyst mae’r dref sydd yng nghanol yr hunll… Parhau i ddarllen

: Merwino’r glust

Aaaargh!Digwydd troi i wylio penawdau hwyr ITV Wales wnes i pan ddigwyddodd yr anffawd. Ynddi, roedd stori am bla o bryfed oedd yn poeni trigolion tai teras yn “Claneckley”. Anffodus iawn, meddyliais, ond lle gebyst mae’r dref sydd yng nghanol yr hunll… Parhau i ddarllen

shitclic: Ewropa

Dw i’n Ewropead i’r carn. Yn bachu ar bob cyfle i adael yr ynys fach oeraidd hon sy’n hwrjio’i Phrydeindod ar bawb, a chofleidio’r cyfandir mawr amlieithog sy’n estyn croeso i eraill. Oslo sydd ar y gweill fis yma. Dramâu teledu wedyn. Unrhyw beth wedi… Parhau i ddarllen

shitclic: Chwara’ plant

“Sut beth ydi’r Stwnsh Sadwrn newydd ’ma?” holais fy nith dros y Pasg.“Iawn” atebodd Nanw Swyn mewn llais-ymhell-o-fod-yn-iawn, gan fynd ymlaen i gyhoeddi’n llawn hyder hyfryd naw mlwydd oed nad yw hanner cystal heb Anni, Owain, Tudur na Lois. Am … Parhau i ddarllen

: Cefn-gefn

Yr Heliwrsbardunodd bopeth. Y busnes cynyrchiadau cefn wrth gefn ’ma. Dw i’n cofio’r ffilm beilot ar S4C Nadolig 1991 fel ddoe, ac ymgolli’n lân yn hynt a helynt DCI Noel Bain (Philip Madoc) a’i ferch Hannah (Ffion Wilkins), wrth i lofrudd stelcian row… Parhau i ddarllen

: Cefn-gefn

Yr Heliwrsbardunodd bopeth. Y busnes cynyrchiadau cefn wrth gefn ’ma. Dw i’n cofio’r ffilm beilot ar S4C Nadolig 1991 fel ddoe, ac ymgolli’n lân yn hynt a helynt DCI Noel Bain (Philip Madoc) a’i ferch Hannah (Ffion Wilkins), wrth i lofrudd stelcian row… Parhau i ddarllen

shitclic: Cefn-gefn

Yr Heliwrsbardunodd bopeth. Y busnes cynyrchiadau cefn wrth gefn ’ma. Dw i’n cofio’r ffilm beilot ar S4C Nadolig 1991 fel ddoe, ac ymgolli’n lân yn hynt a helynt DCI Noel Bain (Philip Madoc) a’i ferch Hannah (Ffion Wilkins), wrth i lofrudd stelcian row… Parhau i ddarllen

shitclic: Tewach na dwr II

Maen nhw’n ôl. Y ddau frawd a chwaer anghymarus o ynysoedd Åland, rhwng Sweden a’r Ffindir, a orfodwyd i gallio a chymodi yn y gyfres gyntaf wrth i’w mam farw a gadael gwesty’r teulu yn eu meddiant. Gyda chyfrinach dywyll yn eu clymu i’r hen le am byth… Parhau i ddarllen

: Tewach na dwr II

Maen nhw’n ôl. Y ddau frawd a chwaer anghymarus o ynysoedd Åland, rhwng Sweden a’r Ffindir, a orfodwyd i gallio a chymodi yn y gyfres gyntaf wrth i’w mam farw a gadael gwesty’r teulu yn eu meddiant. Gyda chyfrinach dywyll yn eu clymu i’r hen le am byth… Parhau i ddarllen

shitclic: Nid Poirot mohoni

Mae ’na Ewrodditectif newydd yn y dre. Un arall o stabl ardderchog Walter Presents yn slot dramâu tramor More4 bob nos Wener am 9 – sianel sy’n well nag arlwy nos Sadwrn BBC Four ar hyn o bryd. Dyna chi ddeud mawr! Un o Fflandrys y tro hwn (Gwlad Belg … Parhau i ddarllen

: Nid Poirot mohoni

Mae ’na Ewrodditectif newydd yn y dre. Un arall o stabl ardderchog Walter Presents yn slot dramâu tramor More4 bob nos Wener am 9 – sianel sy’n well nag arlwy nos Sadwrn BBC Four ar hyn o bryd. Dyna chi ddeud mawr! Un o Fflandrys y tro hwn (Gwlad Belg … Parhau i ddarllen

: Nid Poirot mohoni

Mae ’na Ewrodditectif newydd yn y dre. Un arall o stabl ardderchog Walter Presents yn slot dramâu tramor More4 bob nos Wener am 9 – sianel sy’n well nag arlwy nos Sadwrn BBC Four ar hyn o bryd. Dyna chi ddeud mawr! Un o Fflandrys y tro hwn (Gwlad Belg … Parhau i ddarllen

shitclic: Fydd Gobaith Cariad

Ymwadiad – dw i ddim yn gapelwr.  Mi oeddwn i ers talwm, ac yn cael blas mawr ar yr ysgol Sul adra’ yng Ngharmel a’r cymdeithasu hyfryd adeg Diolchgarwch a’r Dolig pan fyddai bron pob teulu’r ardal yn cnesu’r hen feinciau treuliedig. Dw i’m yn si… Parhau i ddarllen

: Fydd Gobaith Cariad

Ymwadiad – dw i ddim yn gapelwr.  Mi oeddwn i ers talwm, ac yn cael blas mawr ar yr ysgol Sul adra’ yng Ngharmel a’r cymdeithasu hyfryd adeg Diolchgarwch a’r Dolig pan fyddai bron pob teulu’r ardal yn cnesu’r hen feinciau treuliedig. Dw i’m yn si… Parhau i ddarllen

: Fydd Gobaith Cariad

Ymwadiad – dw i ddim yn gapelwr.  Mi oeddwn i ers talwm, ac yn cael blas mawr ar yr ysgol Sul adra’ yng Ngharmel a’r cymdeithasu hyfryd adeg Diolchgarwch a’r Dolig pan fyddai bron pob teulu’r ardal yn cnesu’r hen feinciau treuliedig. Dw i’m yn si… Parhau i ddarllen

: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

shitclic: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

shitclic: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

shitclic: Alba Noir

Shetland! Croeso’n ôl, gyfaill triw. Ar ôl darllen nofelau gwreiddiol Ann Cleeves (awdures cyfresi Vera hefyd) am ymchwiliadau’r Ditectif Jimmy Perez (Douglas Henshall) a’i dîm i fwrdwrs go hyll ar yr ynys bellennig yng nghanol tonnau gwyllt Môr y Gog… Parhau i ddarllen

: Alba Noir

Shetland! Croeso’n ôl, gyfaill triw. Ar ôl darllen nofelau gwreiddiol Ann Cleeves (awdures cyfresi Vera hefyd) am ymchwiliadau’r Ditectif Jimmy Perez (Douglas Henshall) a’i dîm i fwrdwrs go hyll ar yr ynys bellennig yng nghanol tonnau gwyllt Môr y Gog… Parhau i ddarllen

shitclic: Heini

Brits waste a staggering £558m a year on unused gym memberships – with more than one in 10 people saying they hadn’t stepped foot inside their gym for a whole year…              A poll o… Parhau i ddarllen

: Heini

Brits waste a staggering £558m a year on unused gym memberships – with more than one in 10 people saying they hadn’t stepped foot inside their gym for a whole year…              A poll o… Parhau i ddarllen

: Heini

Brits waste a staggering £558m a year on unused gym memberships – with more than one in 10 people saying they hadn’t stepped foot inside their gym for a whole year…              A poll o… Parhau i ddarllen

: Gwylio neu beidio

Ychydig yn ôl, fe sgwennais i argymhellion am gyfresi dramâu da i’n cario drwy felan mis Ionawr ac anghofio am fanion Brecshitaidd a biliau’r Dolig. Roeddwn i’n edrych ymlaen at yr arlwy felly… ond pylu wnaeth y mynadd a’r diddordeb erbyn 2il bennod… Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio neu beidio

Ychydig yn ôl, fe sgwennais i argymhellion am gyfresi dramâu da i’n cario drwy felan mis Ionawr ac anghofio am fanion Brecshitaidd a biliau’r Dolig. Roeddwn i’n edrych ymlaen at yr arlwy felly… ond pylu wnaeth y mynadd a’r diddordeb erbyn 2il bennod… Parhau i ddarllen

: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno… Parhau i ddarllen

shitclic: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno… Parhau i ddarllen

shitclic: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno…. Parhau i ddarllen

shitclic: Becks ar y bocs

Dafad ddu’r teulu yn dychwelyd i fro ei mebyd, ymhell o’r ddinas fawr. Merch dridegwbath oed â rhyw ddirgelwch ynglŷn â’i chefndir. Natur a’r wlad o’i chwmpas yn ddelfrydol ar yr olwg gyntaf, ond gydag elfennau sinistr yn llechu dan yr wyneb sinemati… Parhau i ddarllen

shitclic: Iaith

Rydyn ni mewn coedwig ddu bitsh. Gwelwn ddyn tal main barfog yn camu i mewn i’w bicyp, yn tanio’r injan a chynnau’r lampau-ben-to sy’n pwysleisio’r niwl a’r glaw smwc. Heliwr falle? Ar ôl gyrru fel mellten drwy’r llaid a’r llaca, daw i stop. Â’i wynt y… Parhau i ddarllen

shitclic: Drymlwythog o ddramâu

Blwyddyn newydd, cyfresi newydd. A ’wannwl dad, mae yna gymaint ohonyn nhw dw i wedi gorfod chwynnu’r hen focs Sky+ er mwyn gwneud lle i gyswllt-cyfresi newydd. Mae gen i dri llyfr ar waith fel mae hi – 100 Lle i’w gweld cyn Brexit Aled Sam, Stalin’s G… Parhau i ddarllen

shitclic: Cracyr a thyrcwns Dolig

A dyna ni! Y job lot drosodd am flwyddyn arall. Dyna frawddeg arferol fi a’m mam am bump bnawn Dolig. Y cyfan drosodd mor gyflym ag y rhwygwyd y papurau sgleiniog oddi ar anrhegion fy neiaint a’m nith y bore hwnnw, boliau pawb yn llawnach a’r pwrs tipy… Parhau i ddarllen

shitclic: Cwmderi, Berlin, Le Tréport

Mae fwdw’r festri wedi taro eto. Flwyddyn a mwy ers i Chester ddwyn gwn Siôn White/Wncwl Gary a saethu ei fam yn ddamweiniol ganol drama’r geni, heb son am gynnau tân yn y set fawr wedyn, disgynnodd to Bethania am ben cystadleuwyr a chynulleidfa (o d… Parhau i ddarllen

shitclic: Un nos Sul

Cachu Hwch. Dyna fy ymateb cyntaf pan glywais mai Eve Myles fyddai seren cyfres gefn-wrth-gefn newydd S4C a BBC Wales. Peidiwch â ’nghamddeall i. Dw i’n ffan fawr o’r ferch o Ystradgynlais byth ers dyddiau Belonging a Torchwood – pwy all anghofio’… Parhau i ddarllen

shitclic: Danmark am byth!Mae’r hydref tamp a thywyll yn dechrau cau amdanom. Sy’n golygu mwy o ddigwyddiadau cymdeithasol ac ymarferion corau mewn festris moel a neuaddau pentref llaith gyda’r hwyr, pan mae’n llawer haws gorwedd ar wely o glustogau, troi’r gwres ‘mlaen a chynnau dwsin o ganhwyllau i gyflwyno mymryn o hygge i’n byd. Ond hyd yma, symol ar y diawl ydi’r arlwy dramatig. Mae BBC Four, cartref gwreiddiol popeth Ewro-noir yn siomedig iawn ar y funud, sy’n golygu bod *rhaid mynd i’r Fox & Hounds bob nos Sadwrn rŵan. A ’sdim byd o werth wedi’i recordio i leddfu’r penmaenmawr ar bnawniau Sul wedyn. 

Taki’r drefn felly am Walter Presents, gwefan bocsets Channel 4, gyda chyfresi gwych (a ddim mor wych) o Sweden i’r Iseldiroedd a Brasil. Arferiad diweddar ydi darlledu’r bennod gyntaf ar Channel 4 cyn gorfodi’r gwyliwr i fynd ar-lein i wylio’r gweddill. Arferiad yr oes am wn i, gyda mwy o mwy yn gwylio ar gyfrifiaduron llechi neu ffonau poced â sgrin bys bawd, ond dw i’n foi reit ffasiwn ac yn dal i ffafrio’r hen Doshiba draddodiadol yng nghornel y lolfa. Mae S4C yn ein prysur hannog i wneud yr un peth hefyd, gyda Hansh a’u tebyg ar youtube. Dw i ddim balchach.
Ond yn ôl at Norskov. Sdim dau ddarn o gorff ar ganol pont na ditectifs siwmperog mewn warysau bol buwch fel y cyfyrdryd eraill o Ddenmarc, ond hanes plismon o’r enw Tom Noack (Thomas Levin, gohebydd newyddion Borgen gynt) sy’n  dychwelyd i’w dref borthladd enedigol lle mae cyffuriau’n rhemp – ac sy’n taro’n nes adref wedi i’w gyn-gariad farw o orddos o gocên pur. Ond fel y gyfres Daneg eraill, mae ’na bolitics ynghlwm wrth y cyfan a tharo bargeinion amheus iawn tu ôl i’r wên deg a’r sbin cysylltiadau cyhoeddus. Mae’n llifo’n dda, yn cynnwys cymeriadau crwn dy’ch chi’n malio amdanynt, ac wedi’i gosod ganol gaeaf noethlwm fel pob cyfres noir gwerth ei halen. O, ac mae’r gwaith ffilmio’n dilyn yr arddull Scandi lle mae awyrluniau’n dangos goleuadau ceir yn nadreddu yn y nos. Heb sôn am ambell dŷ go chwaethus yr olwg. Mae Nordisk Film & TV Fond wedi cyhoeddi bod cyfres arall i ddod.  
Super!

Parhau i ddarllen

shitclic: 5 peth


Erthygl ysbeidiol am raglenni sy’n hoelio sylw, ac sy’n dal ar gael ar Clic ac Iplayer
Russia with Simon Reeve, BBC2
Cyfres dywysedig lle mae’r cyflwynydd hawddgar yn teithio miloedd o filltiroedd ar draws gwlad fwya’r byd, mewn hofrennydd, jetsgi eira a’r Trans-Siberian eiconig (tipyn mwy atyniadol a dibynadwy na Non-Arriva Wales). O ‘glampio’ mewn iwrt gyda ffermwyr ceirw lle mae tymheredd o -30 gradd yn gyffredin, ymweld â ‘Vegas’ Vladivostok llawn casinos i ddenu’r biliwnyddion Asiaidd, gweld effeithiau erchyll alcohol ar werin bobl, chwilio am deigrod Siberia, picied i gaffi sy’n eilunaddoli Putin, i dreulio diwrnod cyfan yn y ddalfa gyda’i griw camera gan yr FSB hynod amheus (KGB yr 21ain ganrif) – go brin fuodd Judith Chalmers ar wibdaith o’r fath. Mae’n awr diddorol dros ben (hyd yn oed os nad yw’r cyflwynydd felly), yn weledol wych ac yn agoriad llygad i wlad gyfareddol dan law haearnaidd yr Arlywydd. Jest peidiwch â sôn am Gwpan y Byd 2018.
Deuawdau Rhys Meirion, S4C
Cyfaddefiad – welais i mo’r gyfres gyntaf, ar ôl ’laru braidd efo’r hollbresennol Mr ‘Anfonaf Angel’ ar y pryd. Ac yn niffyg adloniant nos Wener, a chryn ganmoliaeth gan eraill, fe rois i gynnig ar hon. A mwynhau. Yn arw. Oce, doedd un Elin Fflur ddim cweit at fy nant, ond mi fwynheais i raglenni Daniel Lloyd (heb Mr Pinc) ac Al Lewis yn arw, a dw i’n edrych ymlaen yn fawr at yr unigryw Lleuwen Steffan o Lydaw. Cyfuniad o sioe siarad, canu a theithio – a syniad hollol wreiddiol i S4C am unwaith. Siŵr braidd y gwelwn ni CD arall erbyn Dolig?
The Deuce, Sky Atlantic
Gwylio hollol hanfodol i ffans The Wire, cyfres ddrama am fasnach gyffuriau Baltimore y 1990au. Diwydiant pornograffi Efrog Newydd y 1970au ydi’r gefnlen y tro hwn, a llond Times Square o gymeriadau brith – y pimps, y puteiniaid a’r perchnogion busnes – wedi’u gwau’n gelfydd mewn stori sy’n datgelu dow-dow a chyfres sy’n diferu o naws fanwl-gywir y cyfnod, o’r Cadillacs i’r fflêrs, y smociwrs a’r strydoedd llawn tomenni sbwriel. Dychmygwch gymeriadau Daniel Owen neu Dickens wedi’u plannu’n NYC. Gyda Maggie Gyllenhaal a James Franco yn serennu fel actorion a chynhyrchwyr. Ac na, nid pyrfyn mohonof er gwaetha’r testun coch.
Dylan ar Daith, S4C
Mae Mr Golwg wedi codi pac unwaith eto, ac ar ôl ymweld â Gwlad Yncl Sam ddwy flynedd yn ôl, y Wlad Sanctaidd oedd y gyrchfan ddiweddaraf. Hanes Lily Tobias a gawsom yn ‘O Ystalyfera i Israel’, awdur ac ymgyrchydd fu’n dyheu am diriogaeth i’w chenedl Iddewig. Ond hanes trist hefyd, gyda sawl clec personol ar y ffordd, gan gynnwys llofruddiaeth ei gwr dan law’r Arabiaid yn Hebron wrth iddi ’sgwennu golygfa debyg mewn nofel ar y pryd. Tipyn o sylwedd nos Sul, ganol X Factor a saga sebonllyd am frenhines Loegr.
Bang, S4C
Dw i’n dal i wylio, er ddim mor awchus â thrydedd cyfres 35 Diwrnod. Gweler y blogbost flaenorol am ddiffyg amynedd.

Parhau i ddarllen