Archives: elangrug

mae'r byd yn hances boced…: Cerddi Mecsico

Daw teulu fy nhaid o dalaith Yucatan, o dde’r Mexico. Mae’r cerddi hyn yn ffrwyth dwy daith ydw i wedi eu gwneud i ardal Merida, unwaith yng nghwmni fy nhaid, a’r tro arall gyda fy rheini a mrawd a’n chwaer.  Ciudad de Mexico Daw’r sierra fel drychiolaeth trwy huddug trwm y ddinas. Yr awyr yn ei gwisg o fwg yn troi o las i biws … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Graffiti- Porto

Dyma’r diweddara yn y daith fyd-eang i chwilio am gelf stryd ore’r byd. Heddiw, ryda ni’n sbio ar un ddinas yn benodol: Porto. Y ddinas fwyaf yng ngogledd Portiwgal, cartref y ddiod ‘port’, FC Porto, lot fawr o bontydd, Livreria Lello, a lot fawr iawn iawn o benfras wedi halltu. A’r francesinha. Ond mwy am hynny ryw bryd eto. Un peth sydd bron mor hollbresenol … Parhau i ddarllen

: Graffiti- Porto

Dyma’r diweddara yn y daith fyd-eang i chwilio am gelf stryd ore’r byd. Heddiw, ryda ni’n sbio ar un ddinas yn benodol: Porto. Y ddinas fwyaf yng ngogledd Portiwgal, cartref y ddiod ‘port’, FC Porto, lot fawr o bontydd, Livreria Lello, a lot fawr iawn iawn o benfras wedi halltu. A’r francesinha. Ond mwy am hynny ryw bryd eto. Un peth sydd bron mor hollbresenol … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Livreria Lello & Irmão

The world is full of beautiful bookstores, Parnassus not the least among them, but a Parnassus clan member recently had the chance to visit a giant amongst beautiful bookstores, a living legend of an institution- yes, we are talking of Livraria Lello. The bookstore is situated in the centre of Porto, a beautiful city in its own rights on the banks of the river Douro … Parhau i ddarllen

: Livreria Lello & Irmão

The world is full of beautiful bookstores, Parnassus not the least among them, but a Parnassus clan member recently had the chance to visit a giant amongst beautiful bookstores, a living legend of an institution- yes, we are talking of Livraria Lello. The bookstore is situated in the centre of Porto, a beautiful city in its own rights on the banks of the river Douro … Parhau i ddarllen

: Santiago de Compostela, 665km

Mae’r lôn i Santiago’n hir, bererin, a fydd y brain yn malio dim os ‘steddi di yn fa’ma efo fi i’w gwylio’n chwerthin yn y coed. Tyd, maedda dy drwsys yn y tywod llwyd a sbïa, fel bydd dail y coedydd almwn wedi crychu’n glustiau sgwarnog i glustfeinio ar fudandod pell Madrid. Mae’r lon yn faith a’r haul yn gras ac eira y sierra’n brathu … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Santiago de Compostela, 665km

Mae’r lôn i Santiago’n hir, bererin, a fydd y brain yn malio dim os ‘steddi di yn fa’ma efo fi i’w gwylio’n chwerthin yn y coed. Tyd, maedda dy drwsys yn y tywod llwyd a sbïa, fel bydd dail y coedydd almwn wedi crychu’n glustiau sgwarnog i glustfeinio ar fudandod pell Madrid. Mae’r lon yn faith a’r haul yn gras ac eira y sierra’n brathu … Parhau i ddarllen

: Windows

Snapshots of Prague through various windows Condensation Its sticky snow, moist and heavy. The kind that’s quick to stick but doesn’t last. I re-wipe with my coat-sleeve a little circle of vision into the thick condensation on the window, watching the fat flakes fall. Flake is too delicate a word to describe them somehow. They are more like birds, tiny, drunk birds falling tipsily to … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Windows

Snapshots of Prague through various windows Condensation Its sticky snow, moist and heavy. The kind that’s quick to stick but doesn’t last. I re-wipe with my coat-sleeve a little circle of vision into the thick condensation on the window, watching the fat flakes fall. Flake is too delicate a word to describe them somehow. They are more like birds, tiny, drunk birds falling tipsily to … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Ffenestri

Prâg drwy ffenest.   Cyddwys Eira gludiog, trwm a llaith. Y math o eira sy’n glynu’n gyflym ond sydd ddim yn para. Dwi’n sychu cylch bach o ffenest efo llawes fy ngot o gyddwys trwchus y gwydr i wylio’r plu yn syrthio. Ond mae’r gair plu yn cyfleu rhywbeth mwy cain na be ydi rhein…Read more Ffenestri Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Ffenestri

Prâg drwy ffenest.   Cyddwys Eira gludiog, trwm a llaith. Y math o eira sy’n glynu’n gyflym ond sydd ddim yn para. Dwi’n sychu cylch bach o ffenest efo llawes fy ngot o gyddwys trwchus y gwydr i wylio’r plu yn syrthio. Ond mae’r gair plu yn cyfleu rhywbeth mwy cain na be ydi rhein rywsut. Mae nhw fwy fel adar bach, adar bach meddw … Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Graffiti

Mi ddylai pawb dreulio mwy o amser yn dadleu efo plant deg oed. Dadl ffyrnig efo plentyn deg oed ynglyn a pha r’un sydd waethaf, gwm cnoi neu graffiti wnaeth fy ysbrydoli i i ysgrifennu’r canllaw yma, yr ydw i’n gobeithio bydd yn gymorth i gynyddu’r gwerthfawrogiad o sîn raffiti Ewrop. Cymru Mae gan Gymru…

Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Canllaw byr i Sbaen

Dyma rywfaint o gynghorion ar sut i fyw y vida española, i’ch hachyb rhag fuax-pas’ y tramorwr di-glem ac i’ch llywio trwy bob sefyllfa anodd.   Cyfarch-gysan: Dwy gusan, un ar bob boch, boch chwith gynta. Merched bob tro’n cusanu merched, bechgyn bob tro’n cusanu merched, bechgyn weithiau yn cusanu bechgyn, fel arfer mond os … Continue reading Canllaw byr i Sbaen Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Saith Pigyn

Roeddwn i wedi rhoi fy mryd ar gyrraedd copa y Siete Picos. Dwn i ddim pam, achos tydy’n nhw ddim uwch na chopaon eraill y Sierra o ran maint, ac o’r gwaelod does na ddim i awgrymu rhyw nodwedd arbennig o anarferol iddyn nhw. Er hynny, roeddwn i wedi rhoi fy mryd yn gadarn ar … Continue reading Saith Pigyn Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Madrid!

Wel, mi rydw i bellach wedi treulio mis yma yn Madrid, ac yn rhyw deimlo bosib ei bod hi’n amsar sgwennu rhyw bwt. Rhaid i mi gyfaddef, cyn symyd yma roedd Madrid yn un o’r llefyd ‘na oedd yn bodoli ar gyrion fy ymwybyddiaeth o’r byd. O’n, yr o ni wedi clywed am y lle, … Continue reading Madrid! Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: On the road…

Wel, dwi wedi bod yn wael iawn am gynnal y blog ma’, ond dyna ni, mi oedd gen i bethe gwell i’w gwneud beryg. A dyma ni wedi dod at […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Berlin

Berlin. Be wnewch chi efo dinas fel hon ‘dwch? Wel, mynd ar goll wnaethon ni. Ond mae’n siwr mai dyna’r ffordd ore o drafeilio yn te.   Mae hi’n ddinas […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Ostrava

(Scroll down for English ai) Wel, allith pobman yn Ewrop ddim fod yn llawn adeiladau baroque ysblennydd, cestyll mawreddog a strydoedd llewyrchus na allith? I unrhyw un sydd wedi mynd […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Mae’r hin yn tynneru- Spring is here!

Wel, mae’r gwanwyn wedi cyrraedd Prag ac mae pawb wedi diosg eu cotia gaeaf (a hyd yn oed eu dillad cyffredin mewn rhai achosion. Bicini yn mis Mawrth? Braidd yn […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Budapest

Yn mis Ionawr fe aethom ni fel criw draw i Fudapest. Ein taith olaf ni fel criw cyn i bawb chwalu a mynd nol i’w gwledydd eu hynain. Hynod drist. […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Cyllido addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt

Mae’r hen ddadl ynglŷn â chyllido addysg uwch wedi codi ei phen eto’r wythnos yma, yn benodol y cwestiwn o a ddylai llywodraeth Cymru barhau i ariannu disgyblion o Gymru […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Munich

Dinas ym Mavaria ydi Munchen, yn enwog fwy na dim mae’n siwr am fod yn gartref i’r Oktoberfest. Dinas nodweddiadol Almaenig yn yr ystyr ei bod hi wedi cael ei […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Munich

Dinas ym Mavaria ydi Munchen, yn enwog fwy na dim mae’n siwr am fod yn gartref i’r Oktoberfest. Dinas nodweddiadol Almaenig yn yr ystyr ei bod hi wedi cael ei […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: ‘When will you realize, Vienna waits for you..?’

Wedi bod yn esguluso hwn braidd ers cyn dolig, felly amser i ddal fyny dwi’n meddwl. Have not posted anything for a while here, time to sort out the backlog […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Veselé Vánoce!

Dwi’n ‘sgwennu hwn o faes awyr Dusseldorf yn yr Almaen, lle mae gen i dair awr i aros am awyren i fynd a fi adre. Teirawr fydd yn orffwysol o […] Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Karlovy Vary

Tref fach hyfryd yn y bryniau ydi Kalvy Vary, ryw le tebyg i Landudno neu Bath sy’n llawn hen bobol ar eu gwyliau. Mi ddaeth y ddinas yn enwog am […] Parhau i ddarllen

Her 100 Cerdd 2013: #95 Nos da

Mae’r nos yn chwarae fiolín tu allan i fy ystafell, ac erbyn hyn mae’r awen ‘di mynd yn beth eitha’ prin- does gen i fawr i’w ddweud. Ond alla i ddim cysgu achos mae’r telynor yn fy llofft i yn chwarae rhyw hen alawon o Gymru tra fod chwaraewr Oboe chwil wrth y drws yn […] Parhau i ddarllen

Her 100 Cerdd 2013: #92 Iaith

Carcas pydredig rhyw hen, hen iaith yn gwingo ym mhoenau olaf ei marwolaeth. Yn rhoi un gic olaf yn erbyn y tresi cyn setlo’n ôl yng ngwely’r ‘sbytu, peipen gathetr dan ei chroen yn brwydro’r baw yn ei gwythiennau a mwgwd dros ei cheg rhag iddi fygu ar ei geiriau ei hun. Parhau i ddarllen

Her 100 Cerdd 2013: #91 Cerdd i Mabli Elan

Mae’r dail yn crino’n gopr ar y coed a’r cymylau’n bygwth tywydd uwch ein pen. Ond yn Nhrerhingyll nid yw’n dymor colli dail- Mae hi’n Wanwyn, a Mabli, ti yw’r haul. Parhau i ddarllen