Archives: Emma Reese

fel y moroedd: twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ydy hi heddiw! Daeth sawl tîm ysgol uwchradd yn yr ardal i’n tref ni i chwarae gemau trwy’r dydd. Es i ynghyd â’r teulu i weld fy mab ifancaf yn chwarae yn y gêm gyntaf am 9 o’r gloch. (Roedd yn ofnadwy o oer!) Enillodd ein hysgol ni o 4-0. Fe wnaeth fy mab yn dda iawn fel amddiffynnwr. Mae o’n chwarae’r gêm olaf ar hyn o bryd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy gynnar

Mae tiwlipau Leanne newydd ymddangos eu pennau wrth wthio eu hunain drwy’r dail sych trwchus. Ydy, mae hi’n gynnes y dyddiau hyn fel gwanwyn. Ond mae hi’n rhy gynnar! Bydd y tymheredd yn disgyn i 25F/-4C nos fory. Gobeithio byddan nhw’n iawn ac yn blod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: selfie newydd

Na fydd angen breichiau hirion na ffyn er mwyn gwneud selfie o fis Mehefin ymlaen. Dyfeisiwyd clawr ffôn symudol sydd yn hedfan, gan bwy ond cwmni o Israel wrth gwrs. Mae pentwr o ddyfeisiadau’n dod o’r wlad honno bob amser er gwaethaf pawb a phopeth. Byddwn i’n hoffi iddyn nhw ddyfeisio eli wyneb i ddileu crychau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwin trump

Ceisiodd grŵp merched cenedlaethol foicotio Wegmans oherwydd bod hi’n gwerthu Gwin Trump. (Prynodd Donald Trump y gwindŷ a oedd ar fin methu, a’i droi’n fusnes llwyddiannus.) Gwrthododd y siop i blygu, e dal i’w gwerthu. Pan aeth y gair o gwmpas Talaith Virginia, dechreuodd y gwin werthu’n wallgof, ac mae’r deg siop i gyd yn y dalaeth wedi gwerthu allan yn llwyr bellach. Mae’n hen bryd i’r rhyddfrydwyr ddysgu’r wers. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

“Gawn ni fod yn oedolion. Cafodd Donald Trump ei ethol yn ddemocrataidd. Dwedodd hyd yn oed ei fod yn caru’r DU, a’i galw hi’n ffrind mawr. Bydd o’n fendith i bobl y DU yn sgil Brexit. Y Frenhines a’i wahoddodd. Lle mae’n cwrteisi ni?” meddai Nigel Far… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê nikki!

“Dw i yma er mwyn pwysleisio cefnogaeth gadarn America i Israel,” meddai Nikki Haley. Mae hi’n sefyll yn ddewr ers cychwyn fel llysgennad America i Genhedloedd Unedig, yn amddiffyn a chefnogi Israel yn erbyn llu o gynrychiolwyr eraill yn ffau’r llewod. Go dda ti, Nikki! Dw i’n siŵr ei bod hi’n cael ei chasáu ganddyn nhw’n barod. Dw i’n gweddïo’n daer drosti hi hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deutschland

Dw i newydd ddysgu sut i ddweud “Almaen” yn Almaeneg – Deutschland. Y peth diddorol ydy’r ynganiad. ドイツ(doitsu) ydy o yn Japaneg, yr hanner cyntaf o’r gair Almaeneg. Roeddwn i’n gwylio (efo cymorth is-deitl Saesneg) Geert Wilders yn annerch torf wladgarol yn yr Almaen. Populist arall o’r Iseldiroedd sydd wrthi’n ennill yr etholiad er mwyn gwarchod ei wlad rhag dinistrio. Gobeithio y bydd o’n llwyddo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jerwsalem

Cafodd Jerwsalem ei sefydlu fel prif ddinas Israel tri mil o flynyddoedd yn ôl gan y Brenin Dafydd. Er bod y deml wedi cael ei chwalu ddwywaith wedyn, a chafodd y bobl ei gwasgaru, mae Jerwsalem wedi bod yng nghalon pob Iddew drwy’r byd drwy’r canrifoedd. Mae’r fideo hwn yn esbonio’n glir beth ydy’r gwirionedd a beth sydd ddim amdani hi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffrind go iawn

“Gallwn roi ochenaid o ryddhad. Ffrind ydy’r Arlywydd, un go iawn,” meddai Boaz Bismwth o Israel Hayom wedi clywed beth ddwedodd yr Arlywydd Trump o blaen y wasg ddoe. Ydy wir. Ac un medrus hefyd sydd yn gwybod sut i ennill cytundebau gwych. Mae o wedi profi ei hun tro ar ôl tro ers iddo gychwyn llai na mis yn ôl. Bydd y perthynas rhwng America ac Israel yn ffantastig – y gorau yn hanes Israel. Mae hyn yn gwylltio rhai yn anffodus, ond dyna fo.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dwy wlad

Roeddwn i’n disgwyl am y diwrnod hwn yn eiddgar ynghyd â nifer o bobl wladgarol; heddiw cwrddodd yr Arlywydd Trump â’r Prif Weinidog Netanyahu yn Nhŷ Gwyn am y tro cyntaf yn swyddogol. Mae gan Israel ffrind go iawn yn yr Arlywydd. Edrycha’ i ymlaen at weld sut bydd y ddwy wlad yn cydweithio’n agos o hyn ymlaen. Ceith America ei bendithio drwy fendithio Israel.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 12:00:30

12:00:30, Ionawr 20, 2017 (diwrnod Inauguration) – hwn oedd yr amser roedd Mr. Trump yn bwriadu symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem, yn ôl Bob Corker, Cadeirydd Pwyllgor Cysylltiadau Tramor. Wnaeth o ddim serch hynny, nid oherwydd bod ofn ganddo ar y gwrthwynebiad chwyrn gan y gwledydd Arabaidd, ond oherwydd bod Israel ei hun yn amharod i’w gelyniaethu. Mae’r Arlywydd yn siarad efo’r Prif Weinidog Netanyahu yfory, a bydd y Senedd yn cadarnhau enwebiad David Freedman yn Llysgennad i Israel ddydd Iau. Gobeithio y bydd popeth yn symud yn gyflym wedyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwobr am ddewrder

Mae’r rhan fwyaf o Hollywood yn erbyn yr Arlywydd Trump yn chwyrn. Mae yna un gantores, fodd bynnag, sydd ddim yn ofni bod yn wahanol a mynegi ei chefnogaeth drosto fo. Aeth Joy Villa i seremoni Grammy neithiwr; dadwisgodd ei mantell wen er mwyn dangos ei ffrog orwych dani hi. Cafodd bentwr o negeseuon cas gan y rhyddfrydwyr, ond cafodd wobr fach am ei dewrder hefyd gan gefnogwyr yr Arlywydd Trump – ffrwydrodd gwerthiant ei chân gan 18,106,633% mewn oriau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: heb air

Luca Pappagallo ydy un o fy hoff gogyddion ar y we. Dw i wrth fy modd efo ei ryseitiau syml yn ogystal â’i gymeriad braidd yn swil. Mae ei acen ddeheuol yn bleserus hefyd (er bod yn well gen i acen ogleddol a dweud y gwir.) Yn aml iawn bydd o’n blasu’r canlyniad ar ddiwedd y fideo, a datgan pa mor flasus ydy’r pryd. Roedd y spaghetti efo caws a phupur hwnnw hynod o dda fel roedd o heb air y tro ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi wal

Maen nhw eisiau codi wal er mwyn amddiffyn y bobl a’r pethau gwerthfawr tu mewn rhag terfysgwyr. Cam doeth ac ymarferol. Na, dw i ddim yn sôn am wal yr Arlywydd Trump ar y ffin ddeheuol. Sôn am wal gwydr mae Ffrainc yn mynd i godi o gwmpas Twr Eiffel dw i. Wedi’r cwbl, codwyd waliau o gwmpas pob castell, Palas Buckingham, y Fatican, Tŷ Gwyn, tŷ Hillary, tŷ Obama, ayyb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cŵn glas

Cafodd Jeff Sessions ei gadarnhau fel Atwrnai Cyffredinol o’r diwedd. Buddugoliaeth arall gan yr Arlywydd Trump er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn (arall) gan y Democratiaid. Pleidleisiodd yr holl weriniaethwyr “ie” y tro ‘ma gan gynnwys y ddwy a fradychodd eu parti yn ddiweddar. Ymysg yr “ie” coch, fodd bynnag, mae yna un las. Joe Manchin ydy o – Democrat o West Verginia, un o Gŵn Glas sydd gan olwg geidwadol er mai Democratiaid ydyn nhw. Mae Manchin yn cefnogi’r Arlywydd Trump er ei fod o’n cael ei farni’n hallt gan y Democratiaid eraill. Call iawn. Dw i’n siŵr y bydd ei etholwyr yn cofio hyn pan ddaw’r etholiad nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn ciw

Beth dach chi’n ei wneud mewn ciw? Dw i ddim eisiau sbïo ar bob symudiad y cwsmeriaid o fy mlaen i’n ddiamynedd fel bod gen i beth neu ddau handi yn fy mag llaw. Dw i’n ceisio dysgu Gweddi’r Arglwydd yn Hebraeg ar yr hyn o bryd; pa well gyfle i’w ddysgu nes daw fy nhro? (Dw i’n gweithio ar y bumed linell rŵan.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis da

Mae hi’n cymryd ofnadwy o hir i enwebeion y cabinet gan yr Arlywydd Trump gael eu cadarnhau oherwydd gwrthwynebiad y Democratiaid. Heddiw, cafodd Betsy DeVos ei chadarnhau fel Ysgrifennydd Addysg o’r diwedd. Does gen i ddim barn gref amdani hi ar wahân i fy mod i’n cefnogi dewis ysgolion hefyd; ond dw i’n siŵr na fyddai’r Arlywydd Trump fod wedi ei dewis heb reswm da. Y prawf bod hi’n ddewis da ydy gwrthwynebiad chwyrn y rhyddfrydwyr dros y wlad.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu ffrangeg

“Gwrandewch ar eich hoff bynciau,” meddai Johan o Français Authentic, “er mwyn gwella’r iaith ydych chi’n ei ddysgu.” Dw i’n gwneud yr union beth ers blynyddoedd, a gwylio fideos ar goginio, iechyd, Israel ac yn y blaen yn Eidaleg a Ffrangeg. Dw i newydd ddarganfod Marine Le Pen, ymgeisydd ceidwadol ar gyfer arlywydd Ffrainc. Mae ganddi gynlluniau beiddgar ond synhwyrol dros ei gwlad. Yn anad dim, mae hi’n caru Ffrainc, ac yn brwydro ar gyfer pobl Ffrainc, yn union fel bod yr Arlywydd Trump wrthi’n gwneud ar gyfer pobl America. Dw i’n gwylio’r nifer o fideos ar ei hareithiau efo is-deitl ar You Tube. Maen nhw’n llawer mwy diddorol na gwersi diflas.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflawni’r addewidion

Cael gwared ar ddau reoliad cyn pasio un newydd – dyma un o’r addewidion a wnaeth yr Arlywydd Trump yn ystod yr ymgyrch. Gwneud hyn mae o ers cychwyn yn swyddogol. Mae gan ŵr fy merch hynaf fusnes bach ac yn brwydro ers blynyddoedd dan ormod o reoliadau. Dwedodd hi wrtha i’n gyffrous ddoe fod yr Arlywydd Trump newydd gael gwared ar y rheoliad a oedd yn rhwystro busnes ei gŵr. Mae o wrthi’n cyflawni ei addewidion eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: t-rex

Mae gan Ysgrifennydd y Wladwriaeth newydd lysenw’n barod, sef T-Rex. Rhoddodd Rex Tillerson ei araith gyntaf yn Adran Wladwriaeth. Roedd o’n sôn am ei bolisi sydd yn seiliedig ar anrhydedd, gonestrwydd a pharch tuag at y ddyletswydd. Rhaid bod hyn i gyn yn sioc fawr i’r staff sydd yn gyfarwydd â’u penaethiaid blaenorol. Mae’r amser wedi dod iddyn nhw siapio hi. Pob bendith i T-Rex. Gobeithio y bydd o’n bwrw ymlaen yn nerthol ar gyfer bobl America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffefryn newydd

Ddwy o fy ffefrynnau ydy Jeanine Pirro a Tomi Lahren. Dw i’n hoff iawn o’u barnau synhwyrol, cymeriadau bywiog a’u modd o araith glir heb ofn. Mae gen i ffefryn newydd, sef Nigel Farage, “hogyn drwg o Brexit.” Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo nes iddo ymddangos yn sydyn yn y llun efo Donald Trump chwap ar ôl yr etholiad. Dw i’n ei ddilyn ers hynny, ac wrth fy modd efo fo. Mae o’n mynegi ei farn synhwyrol heb ofn er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig o bob ochr. Gwych ei weld o’n cefnogi’r Arlywydd Trump yn gadarn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagrith

Mae protest yn erbyn gwaharddiad yr Arlywydd Trump ar fewnfudo’n parhau’n ffyrnig, yn America a thramor.  Ddwedodd y bobl hynny ddim byd yn erbyn Obama pan waharddodd bobl o Irac a Ciwba. Dydyn nhw ddim yn condemnio’r 16 gwlad sydd yn gwahardd y bobl sydd gan basbort Israel. Gwahoddodd Maer Llundain sydd yn prysur gondemnio’r Arlywydd Trump, bwysigion o 11 gwlad allan o’r 16 i’w barti. Dw i’n siŵr bod pawb sydd yn protestio yn erbyn y gorchymyn hwnnw’n cloi drysau a ffenestri eu tai yn y nos nid oherwydd bod nhw’n casáu’r bobl tu allan, ond oherwydd bod nhw eisiau amddiffyn y rhai tu mewn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lwmp du

Dydy gweld gwiwerod llwyd, adar ac ambell i ewig neu ddwy ddim yn anarferol pan fydda i’n cerdded yn y goedwig. Gwelais beth rhyfedd ddyddiau’n ôl – lwmp du braidd yn fawr ar y dail. Roeddwn i’n meddwl bod ganddo ddau driongl sydd yn debyg i glustiau. Ffoniais y gŵr a daeth o i’w weld. Cododd y lwmp du a dechrau cerdded i ffwrdd, yna eistedd unwaith eto. Llo oedd! Galwodd y gŵr yr heddlu. Daeth plismon a dweud ei fod o’n gwybod pwy sydd yn debygol o berchen ar y llo, ac felly dwedasai wrtho fo. (Does dim llawer o ffermwyr o gwmpas yma.) Dw i’n byw mewn lle braf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: braint

Braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Dylai pawb ufudd i gyfraith y wlad – ar ei hamodau hi, nid ar ei amodau o. Mae penderfyniad Arlywydd Trump i wahardd y bobl o’r saith wlad dros dro’n hollol resymol heb sôn am ddoeth. Rhaid cofio bod Obama wedi gweithredu’n debyg yn 2011 heb gael beirniadaeth hallt. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Arlywydd Trump fyddai fo’n rhoi blaenoriaeth i Gristnogion yn Syria sydd yn dioddef o erledigaeth grefyddol i ddod i America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bathodyn ar y galon

“Gwna ddaioni ond paid â sôn amdano,” dwedodd Gino Bartali, beiciwr Eidalaidd o fri. Achubodd gannoedd o Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd drwy gludo papurau adnabod ffug iddyn nhw; cuddiodd y cargo gwerthfawr yn ffrâm a chyrn ei feic, a beiciodd drwy’r Eidal. Cludwr perffaith oedd o fel roedd o’n smalio ei fod o’n hyfforddi dros y ras nesaf; gwenodd Natsïaidd a chodi llaw ato fo pan welon nhw fo. Daeth ei weithredoedd arwrol yn gyhoeddus wedi iddo farw; rhoddodd Israel wobr Righteous Among the Nations iddo yn post-mortem. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cofio holocaust

Cofiwn heddiw fwy na chwe miliwn o Iddewon a gafodd eu lladd oherwydd bod yn Iddewon. Pob bendith i Israel. Bydda i’n dal i’w chefnogi a gweddïo drosti hi. 

Dyma fideo gan Hananya Naftali. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y wal

Mae Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint mewn dyddiau wedi cychwyn fel dw i’n cael hi’n anodd dewis pwnc i sgrifennu amdano fo. Rhaid dewis fodd bynnag; felly – y wal! Ydy! Arwyddodd yr Executive Order ar gyfer y wal ar y ffin ddeheuol. Mae arlywydd Mecsico’n gwrthod talu amdano fo, wrth gwrs, ond peidiwch â phoeni; mae gan ein harlywydd ni gynllun yn barod, neu na addawodd byth yn ystod yr ymgyrch. Efallai bydd o’n codi tâl wrth borth yn y wal fel dyfalodd Nigel Farage, neu gynllun arall. Gawn ni weld! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deplorable

Y gair a ddefnyddiwyd gan Hillary Clinton yn ystod yr ymgyrch ydy hwn. Galwodd hi gefnogwyr Donald Trump yn deplorable (truenus) er mwyn eu sarhau. Roedden nhw’n troi’r gair, fodd bynnag, yn fathodyn i ddangos undod yn erbyn y rhyddfrydwyr. Heddiw ces … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siryf newydd

“Mae’r bobl yn dathlu,” meddai Jane yn Jerwsalem, “oherwydd bod gan America siryf newydd yn y dref.” Penderfynwyd ddoe fyddai cannoedd o dai yn cael eu hadeiladu yn nwyrain Jerwsalem. “Efallai bydd pobl Israel yn cael blaenoriaeth rŵan oherwydd nad oes rhaid i’r llywodraeth blesio Obama mwyach,” ychwanegodd. Fe ddoi’r prif weinidog Netanhahu i weld ein Harlywydd newydd ni mis nesaf. Gall perthynas rhwng America ac Israel fod yn gryf a chynnes iawn heb gysgod o smalio o’r diwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gweithio’n barod

Dechreuodd yr Arlywydd Trump eisoes weithio yn Swyddfa Hirgrwn chwap ar ôl yr orymdaith ddathlu ddoe. Arwyddodd sawl mesur allweddol gan gynnwys Gorchymyn Arlywyddol i ailwampio drwg-enwog Obamacare. Dydy o ddim gwastraffu amser. Ethol a gafodd er gwaethaf pawb a phopeth; ar ben hynny bydd o’n arlywydd gwych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arlywydd y bobl

Mae gan America arlywydd newydd sydd yn caru ei wlad ac yn ymroddedig i’w gwasanaethu a’i hamddiffyn. Dygodd ei glywed o’n tyngu llw arlywyddol ddagrau i fy llygaid; roedd o’n golygu beth oedd o’n dweud, pob gair. Pob bendith arno fo a’i gabinet a phob… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bikers for trump

Mae miloedd a channoedd o filoedd o bobl yn cyrraedd Washington D.C. am yr Inauguration – rhai ar gyfer dathlu a chefnogi’r arlywydd newydd, a’r lleill ar gyfer protestio yn ei erbyn. Ac mae rhai’n bygwth trais er mwyn amharu ar y diwrnod mawr. Ymhlith y cefnogwyr, mae yna Bikers for Trump, sef grŵp o feicwyr modur dros Mr. Trump. Cyn milwyr a phlismyn ydy’r rhan fwyaf ohonyn nhw, ac mae ganddyn nhw egwyddor nobl a heddychlon. Cyhoeddodd Chris Cox, arweinydd y feiciwyr, ddyddiau’n ôl na fyddai fo’n disgwyl problemau ond fydden nhw’n barod i ffurfio “wal o gig” os bydd angen er mwyn amddiffyn yr arlywydd newydd a’i gefnogwyr. Ewch amdani! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cael digon

Ces i ddigon. Unwaith eto argraffodd Yomiuri y bore ‘ma erthygl a gafwyd yn uniongyrchol gan y prif gyfryngau America ynglŷn â’r arolwg diweddaraf am boblogaeth Mr. Trump. Wrth gwrs bod o wedi cael ei drin er mwyn argyhoeddi’r bobl ansicr pa mor annheilwng ydy Mr. Trump ar gyfer y swydd. Doeddwn i ddim yn disgwyl i Yomiuri newid eu polisi oherwydd fy llythyr, ond ces i ddigon. Ddarllenaf byth mohono fe. Mae yna un gwell, sef Sankei. Er bod nhw ddim yn berffaith, maen nhw’n ymddangos yn well na Yomiuri. Ces i fy synnu’n darllen rhai llythyr call gan y darllenwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: canmolwn y du

Da iawn, y Deyrnas Unedig am wrthod arwyddo’r datganiad sydd yn galw am “two state solution” a gyhoeddwyd gan gynhadledd Paris; trwy hynny atalion nhw’r cynhadledd i’w anfon at Genhedloedd Unedig. Yn gynt, gofynnodd Mr. Trump i’r DU amddiffyn Israel ar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yfory

Aeth 70 cynrychiolydd a mwy i Baris ddoe i gynnal cynhadledd “heddwch” yn Nwyrain Canol. Chyflawnwyd ddim byd. Dim ond condemnio Israel a chefnogi Palestiniaid a wnaethon nhw. Ymunodd Ffrainc â’r lleill sydd yn beirniadu cynllun Mr. Trump ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Israel. “Mae yfory’n edrych yn wahanol; mae yfory’n agos iawn,” meddai prif weinidog Israel. Mae o’n iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mwyaf y bygwth

Doedd rhaid i Mahmoud Abbas beidio â chredu byddai Mr. Trump yn cyflawni ei addewid i symud llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Wedi’r cwbl, addawodd nifer o arlywyddion America’r un peth ond na feiddiodd neb. Wrth weld bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo’i addewid, fodd bynnag, dechreuodd Abbas apelio at bob arweinydd amlwg yn y byd gan gynnwys Putin a’r Pab Francis wrth roi awgrym treisgar. Well iddo wybod anian Mr. Trump – mwyaf y bygwth, mwyaf penderfynol. Ac mae pob Americanwr gwerth ei halen tu ôl iddo fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgrifennu at bapur newydd

Rhyddfrydwyr ydy’r rhan fwyaf o’r prif gyfryngau yn Japan fel yn nifer mawr o’r gwledydd eraill. Y broblem ydy bod y rhan fwyaf o’r bobl yno’n credu popeth maen nhw’n clywed mewn newyddion. Ac felly mae gan y cyfryngau gyfrifoldeb mawr. Dw i’n bwrw gol… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

Falch o weld cefnogaeth gan gant o weriniaethwyr yn Nhŷ’r Cynrychiolwyr ar gynllun Mr. Trump i symud Llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Er bod Obama newydd arwyddo waiver i’w atal am chwe mis, gobeithio bydd Mr. Trump yn medru goresgyn y rhwystr, a chyflawni ei addewid yn gynt na’r disgwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw ymlaen

Mae Donald Trump yn bwrw ymlaen efo’r cynllun i symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem er gwaethaf y bygythiadau gan rai pobl amlwg. Anfonodd Abbas (PA) lythyrau at arweinwyr llywodraethau’r byd yn gofyn iddyn nhw ei stopio fo hyd yn oed. Dw i’n hyno… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis doeth

Cawson ni gardiau anrheg Amazon yn anrheg Nadolig gan frawd y gŵr. Dw i a’r teulu bob amser wrth ein bodd i siopa drwy Amazon. Dyma ni’n archebu ar unwaith, a chyrhaeddodd flwch mawr yn ddiweddar:

fi: het goch tywyll, te o Israel
y gŵr: cydran haearn ar gyfer ei AR-15
y ferch ifancaf: cês lledr ar gyfer ei Mac Book
y mab ifancaf: cymysgedd bach Magic Bullet

Roedd fy mab eisiau set arall o Lego hefyd, ond dewisodd y gymysgedd yn y diwedd i baratoi smwddi iachus; gall fo ddefnyddio hwnnw ar ôl gadael adref am brifysgol hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwawr

Fel arfer bydda i’n cerdded yn y goedwig gerllaw ar ôl gweld y gŵr a’r mab gadael am ddiwrnod. Heddiw, fodd bynnag, roedd rhaid i mi fynd â’r mab i’r ysgol. Penderfynais gerdded ar drac y brifysgol sydd ar fy ffordd adref. Roedd yn dal i dywyll pan gychwynnais (7 o’r gloch.) Doedd neb yn cerdded er bod nifer o geir yn mynd heibio o gwmpas y trac. Bob tro roeddwn i’n wyneb y dwyrain, roedd gan yr awyr liw gwahanol – o binc tywyll a llwyd i oren, melyn, aur a glas ysgafn. Es i adref wedi cerdded pump chylch. Y bore Parhau i ddarllen

fel y moroedd: doron

Mae gan fy merch hynaf ffefryn newydd ar Netflix, sef Fauda, rhaglen debyg i 24 a gynhyrchwyd a ffilmiwyd yn Israel. Dyma ei gwaith diweddaraf – Doron (y prif gymeriad) mewn moment dwys; mae’r rhuban glas yn cynrychioli Israel; mae’r Hebraeg yn dw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eira

Cawson ni eira cyntaf y gaeaf dros nos. Ces i fy synnu’n gweld y blanced wen ar y dreif pan agorais y llenni. Roedd y gŵr yn y car yn y garej yn barod gan ddisgwyl y mab a oedd yn dal i frws ei ddannedd. Ffoniais fo ar yr unwaith i weld a oedd yr ysgol wedi ei chanslo. Oedd. Dim ond modfedd o eira disgynnodd, ond mae’r ysgolion yma’n barod i ganslo’r dosbarthiadau cyn gynted ag y ffyrdd yn cael eu lliwio’n wyn. Mae’r disgyblion yn hapus beth bynnag. Fe wnes i baratoi pecyn cinio i’r mab yn barod. O wel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te kosher

Dw i’n sipian paned o dde go dda (a kosher hyd yn oed) wrth sgrifennu’r pwt hwn. Cafodd Cwmni Te Wissotzky ei sefydlu yn Moscow yn 1849. Bellach mae yna nifer o ddosbarthwyr drwy’r byd. Yn Israel cafodd y paced a brynais ei gynhyrchu. Mae’r ffatri yng … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y fodrwy

Mae’r fodrwy newydd gyrraedd o Israel! Mae hi’n hardd a chain, ysgythrwyd gyda dau air Hebraeg – שמע ישראל (Sh’ma Yisrael) – Gwrando, O Israel – y ddau air cyntaf gweddi bwysicaf yr Iddewiaeth. Dw i wrth fy modd. Anfonais neges sydyn at y ddynes a greodd y fodrwy. Mae hi’n hapus fy mod i’n hapus!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi groeg

Dw i newydd ddarganfod coffi Groeg sydd yn debyg i goffi Dwrci. Mae’n hawdd a hwyl ei baratoi. Does gen i ddim sosban arbennig ac felly dw i’n defnyddio un fach gyffredin. Dywedir bod y modd hwnnw’n medru tynnu allan mwy o faetholion o’r ffa coffi. Fel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pob llwyth

Mae gan Joshua Aaron gân newydd, sef Every Tribe. Mae o’n canu efo RiverWind, pen llwyth Indiaid America sydd gan waed Iddewig. Brwdfrydig am Iesu mae’r ddau, a chrean nhw gân hynod o wych; mae alaw Iddewig yn asio’n rhyfeddol o dda efo’r drymiau a bloedd Indiaid. Cân am ail ddyfodiad Iesu ydy hon. Clywais mai digofaint Duw tuag at y drygioni ydy’r floedd. Fy ffefryn newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn newydd dda

Blwyddyn newydd Diwedd yr wyth mlynedd dywyllDiolchyr 20fed IonawrGobaithLlawenyddJerwsalemAddewid DuwTyrd, Arglwydd Iesu Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar ddiwedd y flwyddyn

Digwyddiadau pwysig (personol a chyhoeddus) y flwyddyn hon:

Ionawr – Dechreuodd fy merch ifancaf yn y brifysgol yn nhalaith Missouri.
Chwefror – Ces i anafiad difrifol ar y cefn. 
Mehefin – Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni. 
Awst – Dechreuodd fy merch arall weithio fel tiwtor Saesneg yn Japan.
Tachwedd – Enillodd Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol er gwaethaf pawb a phopeth.

Dw i’n ddiolchgar dros ben i Dduw am ei drugaredd ar America. Edrycha’ i ymlaen at y flwyddyn newydd efo llawn obaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cam hurt

Wedi methu pob modd i danseilio buddugoliaeth Donald Trump, ar y Rwsiaid mae Obama’n beio am golled yr etholiad yn ddiweddar, a chymerodd gam hurt tuag atyn nhw. Mae o wrthi’n chwalu America ers iddo gychwyn fel yr arlywydd wyth mlynedd yn ôl. Mynegodd pobl America eu barn, a chollodd o. Pe bai o’n gadael yn ddistaw, gallai fo ennill ychydig o barch. Ond dydy o ddim. Cywilydd cenedlaethol ydy o bellach. Parhau i ddarllen