Archives: Emma Reese

fel y moroedd : pob lwc

Cyhoeddodd Gweinidog Gwyddoniaeth a Thechnoleg Israel y gall y brechlyn ar gyfer firws Corona fod yn barod mewn ychydig wythnosau, ac y bydd yn barod i’w ddefnyddio gan y cyhoedd mewn cyn lleied â 90 diwrnod. Dim syndod i mi a dweud y gwir yn ystyried … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser coffi

Ces i goffi dryw’r post gan Black Rifle Coffee eto. Penderfynais brofi blas arall sydd wedi’i rostio’n ysgafnach. Mae eu coffi’n hynod o ffres a blasus, ond dw i’n hoffi rhost tywyll wedi’r cwbl. Bydda i’n gwneud newid yn y tanysgrifiad y mis nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser coffi

Ces i goffi dryw’r post gan Black Rifle Coffee eto. Penderfynais brofi blas arall sydd wedi’i rostio’n ysgafnach. Mae eu coffi’n hynod o ffres a blasus, ond dw i’n hoffi rhost tywyll wedi’r cwbl. Bydda i’n gwneud newid yn y tanysgrifiad y mis nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ti isio panad?

Nodweddiadol. Unwaith yn rhagor. Mae rhai pobl ar yr ochr chwith yn ymosod ar gwmni oherwydd bod gwleidydd ceidwadol wedi postio llun ohono fo gyda’u cynnyrch. Mae nifer mawr o gwmnïau wedi ildio i’r bwlio tebyg, ond falch i weld bod gan Yorkshire Tea … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ger ei fron

Gadawodd ysbryd Randy ei gorff ddyddiau’n ôl. Tad yng-nghyfraith i fy merch hynaf oedd Randy. Roedd o’n dioddef o ddementia a salwch yn ddiweddar. Nes iddo gael ei daro’n wael, roedd o’n rhodio’n ffyddlon i’r Arglwydd Iesu. (Gweinidog oedd o.) Cys… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pasbort japan

Mae fy merch ifancaf newydd anfon cais am basbort Japan i’r Gonswliaeth Japan yn Texas. Mae hi eisiau dilyn ei ddwy chwaer, a gweithio yn Tokyo. Roedd yn her fawr (i mi wrth gwrs oherwydd mai yn Japaneg mae popeth rhaid cael ei wneud.) Dw i’n rhy hen i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : "super bread"

Dw i’n hoffi crasu super bread sef bara maethlon heb glwten a llefrith. Mae yna ryseitiau amrywiol ar y we, a dw i wedi gwella ac addasu un sydd yn fy ffitio i. Does dim mesuriadau llym a dweud y gwir; bydda i’n cymysgu’r canlynol a’i grasu yn y popty:… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : camry

Dw i’n hoff iawn o’n car newydd ni, sef Toyota Camry 1997. Mae’r seddau’n hynod o gyfforddus, ac mae yna fwy o le o gwmpas y traed. Fedra i ddim ei yrru oherwydd bod rhaid trosglwyddo â llaw; y gŵr sydd yn yrru, ac mae o’n mwynhau. Bydda i’n hapus ei g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gweddill o’r kimono

Dyma’r gweddill o’r kimono ar gyfer y gwledydd eraill a fydd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo. Er bod nhw i gyd yn hardd, dw i’n meddwl bod rhai dylunwyr wedi ceisio cynnwys gormod o nodweddion y gwledydd. Un i Israel a fyddai’n ennill y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kimono a’r gemau olympaidd

Mae cynllun unigryw ar y gweill ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Tokyo eleni, sef creu kimono ar gyfer dros 200 o wledydd a fydd yn cystadlu. Cafodd kimono anhygoel o hardd ei ddylunio ar gyfer Israel gan Akira Akiyama, feistr ddylunio kimono. Ymgorfforwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : benkei

Mae fy merch newydd orffen ei phaentiad diweddaraf, sef Benkei a chwaraewyd gan Ebizo. Cafodd hi ei hysbrydoli pan welodd hi sioe Kabuki yn Japan yn ddiweddar. Rhaid dweud mai ardderchog ydy hwn (heb fod yn rhagfarnllyd wrth gwrs!) Dw i’n wir obeithio … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffreutur

Es i gyda’r gŵr a’r ferch i ffreutur y brifysgol eto am swper neithiwr. Roedd y bwyd yn dda a’r pris yn rhesymol. Dan ni i gyd yn hoffi’r ffaith nad oes angen cildwrn, ac mae’n cymryd ond pum munud i gyrraedd yno. Lle braf ydy o i fy merch yn enwedig o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydd sant ffolant hapus

Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i’r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. 1Ioan 4:9y llun: golwg oddi wrth ffenestr fflat fy merched yn Tokyo Parhau i ddarllen

fel y moroedd : adnod

Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd,bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau’n union.Diarhebion 3:6Pa mor aml dw i’n methu cydnabod Duw yn fy mywyd beunyddiol. Mae yna ei addewid y bydd o’n cadw fy llwybrau’n union os bydda i’n ufuddhau iddo. Bydd o’n cyflawni ei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhosod cochion

Wedi cael cyfnod poenus gyda’i wraig gyntaf a adawodd yn y diwedd, ail-briododd brawd y gŵr â dynes glên dros ben sawl blwyddyn yn ôl. Falch iawn o weld ei fod o’n ei charu hi’n angerddol. Mae o’n postio’n aml iawn lluniau’r blodau hardd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amddiffyn bywydau

Mae dros fil o bobl wedi ymgasglu ar gapitol Talaith Oklahoma heddiw er mwyn cefnogi mesur amddiffyn bywydau. Os bydd o’n pasio, bydd erthyliadau’n cael eu diddymu yn gyfan gwbl yn Oklahoma. Mae’r gŵr wedi ymuno â nhw gyda’u ffrindi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad eira

Roeddwn i’n medru gweld Lleuad Eira nos Sadwrn. Roedd yn llachar dros ben! Gan fod y gweddill o’r penwythnos yn gymylog, honno oedd yr unig gyfle.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffydd joseff

Trwy ffydd y soniodd Joseff, wrth farw, am exodus meibion Israel, a rhoi gorchymyn ynghylch ei esgyrn. – Hebreaid 11:22Doeddwn i ddim yn deall o’r blaen pam bod Joseff wedi ei ganmol am “roi gorchymyn ynghylch ei esgyrn” yn hytrach nag am ei gampiai rh… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fel y moroedd 2020-02-07 17:51:00

Roeddwn i’n chwilio ar y we am gwpan arall i fwynhau fy amser coffi, ond doedd dim wedi taro deuddeg. Yna, des i ar draws crochenwaith Pwylaidd. Dyna fo. Roeddwn i ar fin archebu un, ond wedi gweld y byddai’r gost gludiant ar yr un fath ar gyfer y nwyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fel y moroedd 2020-02-07 17:51:00

Roeddwn i’n chwilio ar y we am gwpan arall i fwynhau fy amser coffi, ond doedd dim wedi taro deuddeg. Yna, des i ar draws crochenwaith Pwylaidd. Dyna fo. Roeddwn i ar fin archebu un, ond wedi gweld y byddai’r gost gludiant ar yr un fath ar gyfer y nwyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llun newydd

Dw i newydd newid llun fy mhroffil, o Paddington i Shaloum-chan. Masgot Llysgenhadaeth Israel yn Japan ydy Shaloum-chan. Ces i hon a wnaeth fy merch hynaf yn anrheg Nadolig. Gosodais wrth ei thraed y garreg o Shtula dw i’n ei thrysori. (Milwr IDF a sgr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hysbyseb

Mae fy merch ifancaf wrthi’n gweithio fel dylunydd graffig i’w thad a’i chwaer. Dyma un o’i gwaith diweddaraf, sef hysbyseb ar gyfer cwrs reiffl a fydd o’n ei gynnig y mis yma. Ei thad ydy’r model. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffenestr

Hoffwn i ffenestr sydd yn wynebu’r dwyrain. Does gan fy nhŷ ddim ffenestri ar y wal ddwyreiniol yn anffodus. Dw i’n deffro’n gynnar yn naturiol wrth heneiddio; byddai’n braf medru gweld y wawr o’r ystafell wely.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwynhau cwmni fy merch

Mae fy merch ifancaf adref am wythnosau cyn iddi gychwyn cam nesaf ei bywyd. Gall hi fynd yn ôl i’w swydd dymhorol gyda’r theatr mis nesaf, ond mae hi’n meddwl gweithio yn Japan hefyd fel ei ddwy chwaer. (Mae ganddi ddigon o waith bob dydd yn gweithio … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : buddugoliaeth y bobl

Llongyfarchiadau mawr i bobl Brydain. Falch i weld bod nhw’n (neu byddan nhw mewn blwyddyn yn ymarferol) rhydd o’r diwedd rhag crafangau byd-eangwyr ar y chwith.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pont waterloo

Dw i newydd archebu DVD Pont Waterloo ar gyfer fy mam (97 oed) yn Japan. Gwelodd hi’r ffilm honno a drosleisiwyd yn Japaneg pan oedd hi’n ifanc, ac roedd hi’n gwirioni arni. Clywais am yr hanes cynifer o weithiau yn y gorffennol. Derbyniodd hi chwaraew… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sense and sensibility eto

Penderfynais a fy merch wylio Sense and Sensibility unwaith yn rhagor mewn dau ddiwrnod (yn ystod ei hegwyl cinio.) Gwylion ni’r hanner cyntaf heddiw. Ces i fy nharo eto pa mor hardd ydy’r ffilm a’r gerddoriaeth. Y fersiwn honno (1995) ydy’r gorau. Roe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siop de a choffi

“Ti isio panad?” bydda i’n gofyn i’r gŵr sawl tro bob dydd (yn Saesneg yn anffodus.) “Oes” ydy ei ateb bob tro (yn Saesneg.) Fel arfer mae o eisiau te Japaneaidd neu Tseiniaidd, a choffi unwaith neu dwy yr wythnos. Dw i a fy merch yn cael coffi unwaith… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen gar

Mae ffrind i ni’n gwerthu ei gar. Penderfynodd y gŵr ei brynu ar gyfer i’n mab ifancaf. (Bydd y mab yn ein talu ni’n ôl yn y dyfodol wrth gwrs.) Hen gar ydy o – 1997 Toyota Camry, ond yn rhedeg yn ardderchog. Bydd yn anodd curo’r pris hefyd – $1,500. P… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd 2

Mae’r coffi sydd gen i yn rhy dywyll i wneud coffi Twrcaidd a dweud y gwir, ac felly prynais bwys o ffa wedi’i rostio’n ganolig yn y dref y bore ‘ma. Gofynnais i’r siopwr i falu’r ffa yn fân iawn. O’r diwedd llwyddais i wneud coffi Twrcaidd yn y sosban… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byrbryd i adar

Mae’r bwydwr adar diweddaraf yn gweithio’n ardderchog. Dw i’n gosod hadau unwaith bob dydd. Mae’n braf gweld adar gwyllt yn dod ato a mwynhau byrbryd yn ystod y gaeaf. Yn aml iawn clywa’ i’w sŵn tra bydda i ger y bwydwr. Dyma luniau a dynnodd fy merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymweliad

Cafodd fy mam ymwelwr arbennig, sef cyn rheolwr Adran Farchnata Gwesty Gajoen. Aeth at fy mam o’r blaen ar gyfer y cyfweliad teledu, ond mae hi newydd ymddiswyddo’r gwesty, a bydd yn mynd yn ôl at ei thref enedigol. Roedd hi eisiau gweld fy mam un… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eira cyntaf

Codais at fore gwyn heddiw. Eira cyntaf y gaeaf hwn. Mae’n llosgwr logiau ni yn prysur gynhesu’r tŷ ers dyddiau. Roeddwn i’n meddwl mynd i siopa heddiw ond penderfynais beidio; bydda i’n aros yn y tŷ cynnes. Mae yna ddigon o fwyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : platiau trwydded gyrru

Cyflwynodd ein hannwyl Seneddwr Nathan Dahm fil yn cynnig platiau trwydded gyrru gyda Make America Great Again a Keep America Great arnyn nhw! Bydd rhan o’r elwau’n mynd at helpu’r cyn milwyr. Os bydd y Llywodraethwr yn rhoi ei lofnod ar y bi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parti yn y nefoedd

Roedd rhaid bod yna barti mawr yn y nefoedd ymysg yr angylion ddoe. Penderfynodd Keith, un o’r ffrindiau newydd, fwrw ymlaen i gyhoeddi ei ffydd yn Iesu Grist gan gael ei fedyddio (yn y cafn buwch arferol.) Roedd o’n arwain bywyd anodd, llawn o gyffuri… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te llefrith brenhinol

Des i ar draws te diddorol, sef te llefrith brenhinol. Dyfeisiwyd gan gwmni te o Japan yn 1965, mae’n cael ei wneud gyda mwy o lefrith na dŵr, yn debyg i chai. Blasus iawn. Yn ôl fy merch yn Japan, mae’r te hwnnw’n cael ei wawdio gan y Saeson, ond gwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd

Roeddwn i’n arfer defnyddio sosban bob pwrpas i hwylio coffi Twrcaidd, ond ces i fy narbwyllo gan fy merch i brynu’r un a wnaed at y diben. Dyma hi, newydd gyrraedd! Mae’n hwyl ei defnyddio, ond dw i’n gweld rŵan bydd angen coffi wedi’i falu’n fân, neu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : atami

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn Japan gyda’i gŵr. Maen nhw yn Atami am dri diwrnod i ymlacio yn y dŵr poeth enwog, ymweld â’r berllan eirin lle roeddwn i gyda hi a fy mam flynyddoedd yn ôl. Maen nhw’n aros yn yr un gwesty hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parfait

Wedi cael profiad rhyfeddol yn theatr Kabuki, aeth fy merch hynaf i Morinoen, siop de lle mae ei chwaer yn gweithio ynddi. Dyma parfait a baratôdd ei chwaer. Mae o’n cynnwys te wedi’i rostio a chynhwysion unigryw eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kabuki

Gwireddwyd breuddwyd fy merch hynaf o’r diwedd – aeth i theatr Kabuki i weld sioe Ebizo. Roedd yn werth chweil talu cymaint am ei sedd gan ei bod hi’n medru gweld o’n agos iawn ar y llwybr hwnnw. Safodd o wrthi hi am eiliadau hyd yn oed! Cafo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : distaw eto

Wedi i fy mab ifancaf fynd yn ôl at y coleg (ynghyd a’i chwaer sydd yn gyrru) ddoe, mae’r tŷ yn ddistaw iawn unwaith eto heblaw am sŵn y peiriant golchi. Roedd yn wych croesawu’r plant i gyd am fis, ond dw i ddim yn meindio dychwelyd at y bywyd distaw … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwledd

Cyrhaeddodd fy drydedd ferch ei fflat yn Tokyo yn ddiogel, a chael croeso cynnes gan ei chwaer hynaf a’i gŵr sydd wedi paratoi pryd o fwyd blasus iddi. Roedd yn wledd wedi iddi oroesi’r siwrnai hir gyda cheirch wedi’i rostio a sauerkraut. Mae’n rhyfedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golygfa

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd yn Japan. Hyd yma, mae hi’n mynd nid nepell o’i llety, sef fflat ei chwiorydd yn Tokyo, yn ymweld yr ysgol ryngwladol mae fy ail ferch yn gweithio ynddi, gweld y temlau a chysegrfeydd lleol, ac yn y blaen. Cafodd hi a’i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffarwelio

Aeth fy merch arall yn ôl i Japan. (Adawodd adref am 3 o’r gloch yn y bore.) Cafodd hi wyliau braf yn treulio amser hapus gyda’i theulu a ffrindiau. Mae ganddi alergedd bwyd difrifol, ac felly roedd rhaid paratoi pecyn bwyd ar gyfer y siwrnai. Dim ond … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nain

Un o’r pethau cyntaf a wnaeth fy merch hynaf sydd newydd gyrraedd Japan oedd ymweld â’i nain (97 oed.) Gan fod ei gŵr wedi dal annwyd ofnadwy, aeth ar ei ben ei hun, a threulio oriau gyda hi yn ei fflat. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs i weld ei wy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ces i ateb!

Gyrrais lun o dair Shaloum-chan i Lysgenhadaeth Israel yn Japan, a dw i newydd gael ateb! Dywedon nhw (yn Japaneg) :”Diolch i chi am y llun o Shalou-chan annwyl. Maen nhw’n hyfryd dros ben!” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser teuluol 8

Mae fy nwy ferch newydd gyrraedd Japan yn ddiogel. Yn y cyfamser, penderfynodd y ddwy arall yma gael brecwast ar y dec yn yr haul. Mae ei brawd yn cadw eu cwmni wedi iddo hen orffen ei frecwast. (Aeth i redeg am chwech o’r gloch y bore ‘ma gyda’i dad.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hoe fach

Mae cymaint o fynd a dod o gwmpas y tŷ yn ddiweddar. Mae’r pedwar plentyn yn ôl o Texas. Mae fy merch hynaf a’i gŵr newydd adael am Japan heddiw ar eu gwyliau o dair wythnos. Bydd fy ail ferch yn dychwelyd i Japan yfory. Bydd y gweddill (tri) yn gadael… Parhau i ddarllen