Archives: Emma Reese

fel y moroedd: canmolwn y du

Da iawn, y Deyrnas Unedig am wrthod arwyddo’r datganiad sydd yn galw am “two state solution” a gyhoeddwyd gan gynhadledd Paris; trwy hynny atalion nhw’r cynhadledd i’w anfon at Genhedloedd Unedig. Yn gynt, gofynnodd Mr. Trump i’r DU amddiffyn Israel ar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yfory

Aeth 70 cynrychiolydd a mwy i Baris ddoe i gynnal cynhadledd “heddwch” yn Nwyrain Canol. Chyflawnwyd ddim byd. Dim ond condemnio Israel a chefnogi Palestiniaid a wnaethon nhw. Ymunodd Ffrainc â’r lleill sydd yn beirniadu cynllun Mr. Trump ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Israel. “Mae yfory’n edrych yn wahanol; mae yfory’n agos iawn,” meddai prif weinidog Israel. Mae o’n iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mwyaf y bygwth

Doedd rhaid i Mahmoud Abbas beidio â chredu byddai Mr. Trump yn cyflawni ei addewid i symud llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Wedi’r cwbl, addawodd nifer o arlywyddion America’r un peth ond na feiddiodd neb. Wrth weld bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo’i addewid, fodd bynnag, dechreuodd Abbas apelio at bob arweinydd amlwg yn y byd gan gynnwys Putin a’r Pab Francis wrth roi awgrym treisgar. Well iddo wybod anian Mr. Trump – mwyaf y bygwth, mwyaf penderfynol. Ac mae pob Americanwr gwerth ei halen tu ôl iddo fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgrifennu at bapur newydd

Rhyddfrydwyr ydy’r rhan fwyaf o’r prif gyfryngau yn Japan fel yn nifer mawr o’r gwledydd eraill. Y broblem ydy bod y rhan fwyaf o’r bobl yno’n credu popeth maen nhw’n clywed mewn newyddion. Ac felly mae gan y cyfryngau gyfrifoldeb mawr. Dw i’n bwrw gol… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

Falch o weld cefnogaeth gan gant o weriniaethwyr yn Nhŷ’r Cynrychiolwyr ar gynllun Mr. Trump i symud Llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Er bod Obama newydd arwyddo waiver i’w atal am chwe mis, gobeithio bydd Mr. Trump yn medru goresgyn y rhwystr, a chyflawni ei addewid yn gynt na’r disgwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw ymlaen

Mae Donald Trump yn bwrw ymlaen efo’r cynllun i symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem er gwaethaf y bygythiadau gan rai pobl amlwg. Anfonodd Abbas (PA) lythyrau at arweinwyr llywodraethau’r byd yn gofyn iddyn nhw ei stopio fo hyd yn oed. Dw i’n hyno… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis doeth

Cawson ni gardiau anrheg Amazon yn anrheg Nadolig gan frawd y gŵr. Dw i a’r teulu bob amser wrth ein bodd i siopa drwy Amazon. Dyma ni’n archebu ar unwaith, a chyrhaeddodd flwch mawr yn ddiweddar:

fi: het goch tywyll, te o Israel
y gŵr: cydran haearn ar gyfer ei AR-15
y ferch ifancaf: cês lledr ar gyfer ei Mac Book
y mab ifancaf: cymysgedd bach Magic Bullet

Roedd fy mab eisiau set arall o Lego hefyd, ond dewisodd y gymysgedd yn y diwedd i baratoi smwddi iachus; gall fo ddefnyddio hwnnw ar ôl gadael adref am brifysgol hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwawr

Fel arfer bydda i’n cerdded yn y goedwig gerllaw ar ôl gweld y gŵr a’r mab gadael am ddiwrnod. Heddiw, fodd bynnag, roedd rhaid i mi fynd â’r mab i’r ysgol. Penderfynais gerdded ar drac y brifysgol sydd ar fy ffordd adref. Roedd yn dal i dywyll pan gychwynnais (7 o’r gloch.) Doedd neb yn cerdded er bod nifer o geir yn mynd heibio o gwmpas y trac. Bob tro roeddwn i’n wyneb y dwyrain, roedd gan yr awyr liw gwahanol – o binc tywyll a llwyd i oren, melyn, aur a glas ysgafn. Es i adref wedi cerdded pump chylch. Y bore Parhau i ddarllen

fel y moroedd: doron

Mae gan fy merch hynaf ffefryn newydd ar Netflix, sef Fauda, rhaglen debyg i 24 a gynhyrchwyd a ffilmiwyd yn Israel. Dyma ei gwaith diweddaraf – Doron (y prif gymeriad) mewn moment dwys; mae’r rhuban glas yn cynrychioli Israel; mae’r Hebraeg yn dw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eira

Cawson ni eira cyntaf y gaeaf dros nos. Ces i fy synnu’n gweld y blanced wen ar y dreif pan agorais y llenni. Roedd y gŵr yn y car yn y garej yn barod gan ddisgwyl y mab a oedd yn dal i frws ei ddannedd. Ffoniais fo ar yr unwaith i weld a oedd yr ysgol wedi ei chanslo. Oedd. Dim ond modfedd o eira disgynnodd, ond mae’r ysgolion yma’n barod i ganslo’r dosbarthiadau cyn gynted ag y ffyrdd yn cael eu lliwio’n wyn. Mae’r disgyblion yn hapus beth bynnag. Fe wnes i baratoi pecyn cinio i’r mab yn barod. O wel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te kosher

Dw i’n sipian paned o dde go dda (a kosher hyd yn oed) wrth sgrifennu’r pwt hwn. Cafodd Cwmni Te Wissotzky ei sefydlu yn Moscow yn 1849. Bellach mae yna nifer o ddosbarthwyr drwy’r byd. Yn Israel cafodd y paced a brynais ei gynhyrchu. Mae’r ffatri yng … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y fodrwy

Mae’r fodrwy newydd gyrraedd o Israel! Mae hi’n hardd a chain, ysgythrwyd gyda dau air Hebraeg – שמע ישראל (Sh’ma Yisrael) – Gwrando, O Israel – y ddau air cyntaf gweddi bwysicaf yr Iddewiaeth. Dw i wrth fy modd. Anfonais neges sydyn at y ddynes a greodd y fodrwy. Mae hi’n hapus fy mod i’n hapus!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi groeg

Dw i newydd ddarganfod coffi Groeg sydd yn debyg i goffi Dwrci. Mae’n hawdd a hwyl ei baratoi. Does gen i ddim sosban arbennig ac felly dw i’n defnyddio un fach gyffredin. Dywedir bod y modd hwnnw’n medru tynnu allan mwy o faetholion o’r ffa coffi. Fel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pob llwyth

Mae gan Joshua Aaron gân newydd, sef Every Tribe. Mae o’n canu efo RiverWind, pen llwyth Indiaid America sydd gan waed Iddewig. Brwdfrydig am Iesu mae’r ddau, a chrean nhw gân hynod o wych; mae alaw Iddewig yn asio’n rhyfeddol o dda efo’r drymiau a bloedd Indiaid. Cân am ail ddyfodiad Iesu ydy hon. Clywais mai digofaint Duw tuag at y drygioni ydy’r floedd. Fy ffefryn newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn newydd dda

Blwyddyn newydd Diwedd yr wyth mlynedd dywyllDiolchyr 20fed IonawrGobaithLlawenyddJerwsalemAddewid DuwTyrd, Arglwydd Iesu Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar ddiwedd y flwyddyn

Digwyddiadau pwysig (personol a chyhoeddus) y flwyddyn hon:

Ionawr – Dechreuodd fy merch ifancaf yn y brifysgol yn nhalaith Missouri.
Chwefror – Ces i anafiad difrifol ar y cefn. 
Mehefin – Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni. 
Awst – Dechreuodd fy merch arall weithio fel tiwtor Saesneg yn Japan.
Tachwedd – Enillodd Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol er gwaethaf pawb a phopeth.

Dw i’n ddiolchgar dros ben i Dduw am ei drugaredd ar America. Edrycha’ i ymlaen at y flwyddyn newydd efo llawn obaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cam hurt

Wedi methu pob modd i danseilio buddugoliaeth Donald Trump, ar y Rwsiaid mae Obama’n beio am golled yr etholiad yn ddiweddar, a chymerodd gam hurt tuag atyn nhw. Mae o wrthi’n chwalu America ers iddo gychwyn fel yr arlywydd wyth mlynedd yn ôl. Mynegodd pobl America eu barn, a chollodd o. Pe bai o’n gadael yn ddistaw, gallai fo ennill ychydig o barch. Ond dydy o ddim. Cywilydd cenedlaethol ydy o bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: addewid duw

Roedd o’n llechwraidd hyd at yr etholiad diwethaf, ond yn sydyn dangosodd Barak Hussein Obama ei “wir liwiau” gan helpu (neu gynllunio) datganiad y Cenhedloedd Unedig newydd yn erbyn Israel i basio. Doedd neb wedi melltithio Israel a phara’n hir pa mor… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: donut

Y diwrnod olaf yn Norman. Dw i wedi cael gwyliau braf efo’r teulu. Mae’r gwesty’n cynnig brecwast yn rhad ac am ddim. Y bwyd sydd yn fy mhlesio i ydy donut. Prin iawn bydda i’n ei fwyta’n ddiweddar, ond dw i wrth fy modd efo fo’r wythnos hon gan mai Hanukkah ydy hi, ac maen nhw’n bwyta donut yn Israel yn ystod yr ŵyl sydd yn para am wyth noson. Hanukkah Hapus! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Dw i ar fy ngwyliau braf yn Norman efo’r teulu ers dydd Sadwrn. Fy merch hynaf sydd yn coginio a dim ond ei helpu dw i’n gwneud. Wnaethon ni ddim byd arbennig ond ymlacio yn ei thŷ a mynd am dro ac yn y blaen. Dw i a’r gŵr yn aros mewn gwesty cyfagos, ac ymuno’r teulu yn ystod y dydd. Braf iawn! Heddiw dan ni’n bwriadu bwyta ramen (nwdls Tseineaidd) mewn siop boblogaidd yn Oklahoma City; yn y prynhawn dan ni’n mynd i Heddlu Norman am daith sydyn a dywysir gan gapten mae fy merch yn nabod yn dda. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seren dafydd

Ces i anrheg Nadolig hyfryd gan fy merch hynaf – crog dlos Seren Dafydd a wnaed o ddarnau rocedi Hamas a ffrwydrwyd yn Israel. Sgrifennais am y dyn sydd yn troi’r pethau erchyll i bethau hardd efo llawn obaith. Mae o’n cyfrannu rhan o’r elw i godi lloc… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nadolig, hanukkah

Diolch i Dduw sydd wedi dod i’r byd i gynnig ei hun fel yr aberth berffaith i gyflawni ei gyfraith er mwyn maddau i bawb fyddai’n credu yn ei enw o, sef Iesu. Hwn ydy Duw a greodd y nefoedd a’r ddaear, a dewis Abraham a’i ddisgynyddion i fod yn ei bobl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynllun newydd

Mae’n braf croesawi’r plant sydd yn byw’n bell ar adeg y Nadolig, ond wrth i mi dynnu ymlaen, mae hyn yn mynd yn faich braidd yn drwm. Eleni, fodd bynnag, mae gynnon ni gynllun newydd gwych; dan ni’n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman. (Y hi a gynigodd.) Dim cinio nac ystafelloedd i baratoi; dim ond teithio i’w thŷ. Hwrê! Bydda i a’r gŵr, ein mab hynaf a’i deulu yn aros mewn gwesty cyfagos tra bydd y ddau blentyn iau’n aros efo’u chwaer hŷn. Byddwn ni’n cymryd mantais ar y cynifer o dai bwyta a siopau hyfryd yn Norman. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enfys

Roedd America’n prysur chwalu ar ôl yr Arlywydd Reagan, ond rŵan mae ganddon ni obaith, er bod Mrs. Obama ddim yn cytuno. Mae Donald Trump wedi rhoi hwb i ysbryd y bobl a’r economi hyd yn oed cyn iddo gychwyn yn swyddogol. Ymddangosodd enfys hardd yn Las Vegas (lle mae Tŵr Trump) y diwrnod cwynodd Mrs. Obama nad oes ganddi obaith. Mae’n well gen i feddwl mai bendith Duw ar y llywodraeth newydd oedd o.

(y llun – tynnwyd gan fy mrawd yng-nghyfraith yn Las Vegas) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swyddogol

Mae’n swyddogol rŵan. Donald Trump fydd y 45fed Arlywydd America. Enillodd 304 pleidlais o gymharu â’r 169 a enillwyd gan Hillary Clinton. (Mae angen 270 i ennill.) Er lles y wlad, dylai’r Democratiaid atal eu hymdrech i danseilio dilysrwydd yr etholiad, a dechrau gweithio gyda’r arlywydd newydd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn ofer

Ennill a wnaeth Donald Trump. Dydy’r rhyddfrydwyr ddim eisiau cydnabod y ffaith o hyd, a dal i geisio newid y canlyniad yn ofer – crio, terfysg, rhwystro traffig, ail gyfri’r pleidleisiau, beio ar y Rwsiad, a rŵan rhwystro’r electoral college rhag pleidleisio o blaid Mr. Trump drwy fygwth eu bywydau a bywydau eu teuluoedd. Mae’n ofer. Bydd Donald Trump yn Arlywydd America Ionawr 20 ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn post

Cyrhaeddodd cerdyn post arall a bostiwyd gan fy merch yn yr Eidal bedwar mis yn ôl. Y tro ‘ma, sgrifennodd hi UDA ar y cyfeiriad, ac felly does gen i ddim syniad pam gymerodd gymaint o amser. Prynodd hi’r cerdyn yma yn Lucca, ac roedd hi’n sôn am ei phrofiad braf o feicio drwy’r dref ac ar y wal o’i chwmpas. Ces i ginio hyfryd ar y piazza hwnnw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgennad i israel

Roeddwn i’n disgwyl clywed yn eiddgar pwy fyddai’r llysgennad i Israel. Dewisodd Mr. Trump “ffrind ffyddlon Israel,” sef David Friedman, Iddew Uniongred a thwrnai o fri; mae o’n cefnogi achosion gwiw yn Israel ers blynyddoedd; gelwir yn fwy pybyr na’r … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nadolig llawen

Mae’n well gan y byd ddweud “Gwyliau Hapus” yn lle “Nadolig Llawen” yn ddiweddar. Mae Sweden yn gwahardd goleuadau Nadolig er mwyn peidio â gwylltio’r Mwslemiaid. Yn America, fodd bynnag, fe gawn ni ddweud “Nadolig Llawen” eto, meddai Mr. Trump. Hwrê! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgenhadaeth america yn jerwsalem

Mae tîm trosglwyddo Donald Trump wrthi’n chwilio’n barod am safle priodol ar gyfer llysgenhadaeth America yn Jerwsalem. Symud y llysgenhadaeth o Tel Aviv i Jerwsalem oedd un o’r addewidion pwysicaf a wnaed ganddo fo yn ystod yr ymgyrch. Pwysig iawn ydy hyn i’r Cristnogion yn America sydd yn ei gefnogi hefyd. Dw i’n hynod o falch bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo’i addewid. Disgwylir cwynion ffyrnig o bob man, rhai ymosodol, ond dim ots. Prif ddinas dragwyddol Israel ydy Jerwsalem. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar ei ffordd

“Mae Osnat newydd anfon eich modrwy,” meddai Etsy y bore ‘ma! Hwrê! Ces i sgwrs neu ddau sydyn (ar y we) efo dynes glên y siop honno yn Israel ar ôl gosod fy archeb. Roedd hi’n hapus clywed fy mod i eisiau gwisgo’r fodrwy fel modrwy briodas. Dw innau’n hapus fy mod i wedi ffeindio ei siop. Edrycha’ i ymlaen! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffin afocado/banana

Bydda i’n bwyta afocado mewn salad neu chili o bryd i’w gilydd, ond roeddwn i eisiau ei ddefnyddio fo fel cynhwysyn ar gyfer myffin. Dyma googlo a ffeindio nifer o ryseitiau (mae gan bobl eraill yr un syniad mae’n amlwg,) a cheisio dyfeisio rysáit sydd yn fy siwtio i. Fe wnes i stwnsio hanner afocado ac un fanana; ychwanegu llefrith, dau wy, siwgr, blawd (ceirch, cyflawn,) powdr pobi, halen, cnau; crasu yn y popty am ryw 20 munud ar 375F/190C gradd. Fedrwn i ddim blasu’r afocado ond y fanana. Flasus iawn a heb fenyn nac olew. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: modrwy

Ces i $90 yn anrheg fy mhenblwydd gan ddau o fy mhlant y mis diwethaf. Anfonais hanner ohono fo i helpu dioddefwyr y tanau gwyllt yn Israel, ond doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w brynu efo’r gweddill o’r pres tan yn ddiweddar. Ces i syniad gwych! Modrw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis sydd yn eu gwilltio

Cafodd un o Oklahoma ei ddewis ar gyfer y cabinet newydd, sef  y Twrnai Cyffredinol Scotto Pruitt fel pennaeth Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd. Mae’r dewis yn gwylltio’r rhyddfrydwyr unwaith yn rhagor oherwydd ei farn ar y theori newid hinsawdd, ei gefnogaeth i’r diwydiant glo a mwy. A dweud y gwir, mae pob dewis gan Mr. Trump ynghyd â’i bolisïau i gyd yn gwylltio’r rhyddfrydwyr. Maen nhw, ar y llaw arall, yn llawenhau’r mwyafrif distaw sydd yn niferus iawn. (Gweler y lliw coch ar y map.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendithiaf y rhai sy’n dy fenditio

Mae Mr. Trump yn cefnogi Israel cant y cant, yn annhebyg i’r llywodraeth gyfredol America. Dyma gasgliad o’i farn ynglŷn y pwnc. Mae o fel awyr ffres yn y byd gwleidyddiaeth. Cawn ni berthynas gwirioneddol o gryf efo’r unig wlad ddemocratig yn Nwyrain Canol dan y llywodraeth newydd. Cawn sicrhau bendith Duw ar America drwy fendithio Israel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pearl harbor a gobaith

Mae arna i gywilydd fel un o Japan o lywodraeth Japan yr adeg honno am yr hyn a wnaeth yn erbyn America 75 mlynedd yn ôl. Dw i’n ddiolchgar felly fy mod i’n cael byw yn America efo’r teulu, yn ddiogel a hapus ers dros chwarter canrif. Edrycha’ i ymlaen at weld y genedl fawr hon a oedd yn prysur waethygu’n ddiweddar yn cael ei mawredd yn ôl dan yr arweinydd newydd, ac yn fod yn fendith i’r gweddill o’r byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llythyr nadolig

Mae amser i anfon llythyr Nadolig at y teulu a ffrindiau wedi dod. Y gŵr sydd yn sgrifennu fersiwn Saesneg, a fi sydd yn sgrifennu’n Japaneg. Roedden ni’n arfer argraffu llun mawr ohono ni ar y llythyr, ond wrth i’r plant daenu dros y byd, mae’n anodd cadw’r traddodiad. A dyma’r canlyniad. Bydd rhaid ychwanegu mwy o luniau yn y dyfodol.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: na

Dw i ddim yn gwybod yn ddigon er mwyn mynegi fy marn ynghyn â chanlyniad y refferendwm yn yr Eidal. Un peth dw i’n sicr, fodd bynnag, ydy bod o’n ganlyniad da dros bobl yr Eidal, oherwydd bod Barak Hussein Obama wedi bod yn cefnogi’n daer yr ochr “Ie.” Rhaid canmol Mr. Renzi am gadw at ei air ac ymddiswyddo ar unwaith heb ofyn am ailgyfrif. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galwad ffôn

Dydy beirniadaeth y rhyddfrydwyr ddim yn poeni Donald Trump; mae o’n bwrw ymlaen ar ei egwyddor. Galwodd Prif Weinidog Taiwan Mr. Trump ddoe i’w longyfarch ar ei fuddugoliaeth. Atebodd. A dyma iddo greu hanes – siaradodd Arlywydd America a Phrif Weinidog Taiwan am y tro cyntaf ers 1979 pan drodd America gysylltiad â Taiwan er mwyn plesio Tsieina. Mae Tsieina’n gandryll. Dydy Mr. Trump ddim yn poeni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: brodio

Mae gen i farclod glas tywyll syml. Ces i syniad i frodio arni hi, a dyma brynu edau brodwaith gwyn, a dechrau gweithio. Y canlyniad – Seren Dafydd ynghyd â gair Hebraeg dani hi sydd yn dweud hatikvah – y gobaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal ati

Dyma’r tri rhifyn diweddarach o Decision gan Gymdeithas Billy Graham. Fel gwelwch chi, maen nhw i gyd am yr etholiad arlywyddol diwethaf. Wrth eu pori nhw, fedra i ddim peidio â chofio pa mor galed roeddwn ni a’r Cristnogion eraill yn America a gwledydd eraill wedi gweddïo dros yr etholiad hwnnw. A dweud y gwir, dw i erioed wedi gweddïo o galon dros etholiad o’r blaen. Drwy drugaredd atebodd Duw ein gweddi a rhoi i ni Donald Trump yn Arlywydd America yn hytrach na Hillary Clinton. Dydy’r frwydr ddim wedi drosodd fodd bynnag fel gwelir y cynnwrf dros America. Dylen ni ddal ati. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: symud i canada

Addawodd dwsinau o bobl amlwg cyn yr etholiad i adael America os byddai Mr. Trump ennill, a symud i Canada. Roeddwn i’n ceisio ffeindio pwy gadwodd yr addewid ond heb lwyddo. Trueni. Ond pe baen nhw wedi cadw at eu gair, bydden nhw’n ofnadwy o draffert… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bds

Gwelodd myfyriwr Rydychen sticer BDS ar liniadur Apple, a gadael nodyn sydyn: 

“Efallai fod ti eisiau gwybod bod flash-storage yn y cyfrifiadur hwn wedi cael ei wneud gan Anobit, cwmni technoleg Israel. Os nad wyt ti eisiau’r cyfrifiadur mwyach, gad fo ar y ddesg tu ôl i ti.”

Mae’n hynod o anodd byw yn y byd modern hwnnw os dach chi eisiau boicotio Israel yn llythrennol. Diolch i Hananya am y llun diddorol hwn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melltith a bendith

Mae’r tanau gwyllt yn Israel dan reolaeth erbyn hyn, diolch i’r dynion tân, milwyr IDF ynghyd â nifer o wledydd a ddanfonodd cymorth. Cafodd fwy nag 30 eu harestio bellach am gynnau tân yn fwriadol! 

Bendithiaf y rhai sy’n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy’n dy felltithio, ebe Arglwydd y Lluoedd. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo’r Duw byw.

Dyma fodd i fendithio dioddefwyr y derfysgaeth yn Israel:

https://donate.unitedwithisrael.org/donate/e5?a=et_1127

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio’r ŵyl

Dim ond hanner o fy mhlant a oedd wrth fwrdd cinio gŵyl Ddiolchgarwch eleni; mae fy nwy ferch yn Japan; dathlodd fy mab hynaf yr ŵyl efo teulu ei wraig. Choginiais erioed dwrci mor fach (10 pwys.) Cawson ni ginio braf beth bynnag. Es i am dro’n gynnar eto’r bore ‘ma mewn niwl oer wrth weddïo dros ein harlywydd ni newydd a oedd yn gweithio ddydd yr ŵyl hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tanau gwyllt

Mae Israel ar dân! A chafodd hanner o bron i 20 o achosion yn ddiweddar eu cynnau’n fwriadol; cafodd rhyw ddwsin eu harestio. Mae’r diffoddwyr tân wrthi’n galed ers dyddiau efo cymorth gwledydd eraill – America, yr Aifft, yr Iorddonen, Rwsia, Twrci, Gwlad Groeg, Croatia, Ffrainc. Bendith arnyn nhw, a gobeithio bydd yna fwy i ddod. Mae’n anghredadwy o erchyll bod rhai Arabaidd yn dathlu wrth ddosbarthu negeseuon efo #israelisburning!!! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl ddiolchgarwch

Mae yna gynifer o bethau fy mod i’n ddiolchgar amdanyn nhw, yn enwedig eleni – cyfle i fynd am dro bob bore cynnar; genedigaeth fy ŵyr cyntaf; y chwech o blant sydd yn rhodio’n ffyddlon wrth Dduw, Iesu Grist a roddodd ei hun yn aberth berffaith i faddau i’n pechod ni; y gobaith tragwyddol drwy ei addewid o’i ail ddyfodiad; ei drugaredd ar America ar yr 8fed o fis Tachwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y llysgennad newydd i gn

Mae Mr. Trump a’i staff wrthi’n trefnu’r llywodraeth newydd. Penodwyd sawl swydd, a dyma hi, llysgennad i Genhedloedd Unedig, sef Nikki Haley. Llywodraethwr South Carolina ydy hi; llywodraethwraig gyntaf yn y dalaith honno ac yn ferch i rieni o India. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref ers mis mai

Mae fy merch ifancaf adref am y tro cyntaf ers mis Mai. Roedd hi’n astudio a gweithio’n galed yn y brifysgol, ac o’r diwedd mae hi ar wyliau am wythnos. Mae ei brawd wrth ei fodd yn cael ei chwmni. Aethon nhw i gerdded yn y goedwig efo’i gilydd am oria… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hananya

Dyn ifanc Iddewig yn Israel sydd yn credu yn Iesu ydy Hananya Naftali. Tra ei fod o’n gweithio fel medic Lluoedd Amddiffyn, mae o’n gwneud fideo er mwyn dangos i’r byd beth sydd yn wir a beth sydd ddim ynglŷn ag Israel. Yn ddiweddar cafodd neges gan Fwslim yn yr Aifft yn ddiolch iddo fo. Roedd yr olaf yn bwriadu mynd i Israel i ladd Iddewon, ond daeth o hyd i’r fideo gan Hananya, a rhoi gorau i’r cynllun. Pob bendith i Hananya. Parhau i ddarllen