Canlyniadau Chwilio: deddf

fel y moroedd: deddf duw / deddf y byd

Deddf Duw dros fewnfudwyr – Ceisiwch heddwch y ddinas byddwch chi’n symud iddi, a gweddïwch drosti ar yr Arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chi.

Deddf y byd dros fewnfudwyr – Cymerwch fantais ar lewyrch y ddinas byddwch chi’n symud iddi, a mynnu eich cyfreithiau a diwylliannau arni hi nes i chi ei meddiannu’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dod i rym

Methais i gysgu’n dda neithiwr gan feddwl am y dyddiad cau. Codais am bump i weld newyddion Breitbart. Hwrê! Wnaeth o ddim! Na arwyddodd yr Arlywydd Trump Waiver! Mae Deddf ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem o 1995 yn dod i rym ers 12 o’r glo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhydded

Pasiodd Senedd y ddeddfwriaeth arfaethedig ddoe a fyddai’n diddymu mandad Obamacare. Bydd gan bobl America ddewis prynu neu beidio ei brynu, neu beidio prynu yswiriant iechyd o gwbl. Hyd yma dylech chi dalu dirwy os nad oes gynnoch chi yswiriant. (Mae’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y gyfraith

Hwn ydy’r gyfraith,” meddan nhw. Cyfreithlon oedd caethwasiaeth. Cyfreithlon oedd llofruddio’r Iddewon. Cyfreithlon oedd nifer o bethau erchyll, a dal i fod.

“Gwae’r rhai sy’n galw drwg yn dda, a da yn ddrwg,” meddai’r Arglwydd y Lluoedd.
“Gwae’r rhai a wnânt ddeddfau anghyfiawn,” meddai’r Brenin y Brenhinoedd. Parhau i ddarllen