Canlyniadau Chwilio: s4c

fel y moroedd: mewn ciw

Beth dach chi’n ei wneud mewn ciw? Dw i ddim eisiau sbïo ar bob symudiad y cwsmeriaid o fy mlaen i’n ddiamynedd fel bod gen i beth neu ddau handi yn fy mag llaw. Dw i’n ceisio dysgu Gweddi’r Arglwydd yn Hebraeg ar yr hyn o bryd; pa well gyfle i’w ddysgu nes daw fy nhro? (Dw i’n gweithio ar y bumed linell rŵan.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awgrym i gymru

Dw i newydd ddarganfod gwefan newydd Eidalaidd. Cewch chi weld pethau amrywiol ar y sgrin drwy’r dydd bob dydd – bwyd, llefydd, ffasiwn ac yn y blaen yn Eidaleg efo is-deitolau. Amcan y wefan ydy denu twristiaid i’r Eidal a gwerthu nwyddau a wnaed yn y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cadi

Hi a achosodd fy niddordeb yn Llanberis y lle cyntaf yn 2008. Gwelais i hi’n siarad am yr arddangosfa yn Amgueddfa Lechi (pan oedd rhaglenni S4C ar gael ar y we’n rhwydd.) Ces i fy swyno gan ei hacen ogleddol hyfryd, a bron yn y fan a’r lle dechreuais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cadi

Hi a achosodd fy niddordeb yn Llanberis y lle cyntaf yn 2008. Gwelais i hi’n siarad am yr arddangosfa yn Amgueddfa Lechi (pan oedd rhaglenni S4C ar gael ar y we’n rhwydd.) Ces i fy swyno gan ei hacen ogleddol hyfryd, a bron yn y fan a’r lle dechreuais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymru 2011 – o gwmpas y maes parcio

Byddwn i’n mynd am dro amser cinio drwy’r maes parcio yn ymyl y castell a chael picnic ar fainc yn South of France (gelwyd gan y bobl leol.) Mae awyr y môr yn wych wedi gweithio mewn lle amgaeedig am oriau.Bob tro awn i heibio’r maes parcio, byddwn i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breuddwyd americanwr

Fyddwn i ddim am drafod lefel ei Gymraeg na’i sgil actio, ond y ffaith fod o’n medru gweld Pobl y Cwm yn California. Dw i’n dal i gael trafferth gweld S4C ar y we. Byddwn i’n hoffi holi i’r Americanwr sut mae o’n gweld rhaglenni S4C. Hefyd mae’r cynhyr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymru 2010 – cricieth

Roedd gen i ddiwrnod cyfan cyn symud i’r gwely a brecwast yn Llanberis; gadawais i fy nghês yn swyddfa Iola yng Nghaernarfon a dal y bws i Gricieth.Roedd hi’n boeth! Doedd hi ddim mor boeth yn Oklahoma pan adawais yno. Yn edrych i lawr yr holl bobl o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi’n fore

Dw i mor falch fy mod i’n cael gwylio rhaglenni S4C ar y we unwaith eto er ond rhai byw sy ar gael. Mae hynny’n golygu bod rhaid i mi fynd at y cyfrifiadur amser penodol i wylio fy hoff rhaglenni. Does dim problem gyda’r newyddion ac Wedi 7 ond am ryw … Parhau i ddarllen