Archives: Emma Reese

fel y moroedd : tymor teuluol 5

Mae Hammi, y tegan mochdew’n dal i ddifyrru pawb sydd yn “ei gyfarfod.” Roedd fy merch hynaf yn ofnadwy o chwilfrydig wrth glywed yr hanes rhyfedd amdano. O’r diwedd cafodd gyfle i roi cynnig arno fo. Dyma hi wedi clywed Hammi’n siarad am y tro cyntaf!… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 5

Mae Hammi, y tegan mochdew’n dal i ddifyrru pawb sydd yn “ei gyfarfod.” Roedd fy merch hynaf yn ofnadwy o chwilfrydig wrth glywed yr hanes rhyfedd amdano. O’r diwedd cafodd gyfle i roi cynnig arno fo. Dyma hi wedi clywed Hammi’n siarad am y tro cyntaf!… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 4

Dyma fi a’r teulu’n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman dros y penwythnos. Dan ni’n cael llawer o hwyl wrth siarad, bwyta, agor anrhegion, ac yn anad dim, treulio amser gyda’n gilydd. Ces i a’r ddwy ferch anrhegion annisgwyl gan fy merch hynaf, se… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mochdew clyfar

Cawson ni anrheg arall gan frawd y gŵr, sef tegan mochdew wedi’i stwffio. Nid tegan cofleidiol cyffredin ydy o, ond un hynod o glyfar. Amlieithog ydy o! Mae o’n ailadrodd popeth dach chi’n dweud wrtho fo yn ei lais doniol. Rhoddais gynnig arni yn Gymra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg annisgwyl

Daeth fy merch ifancaf adref o Las Vegas wedi treulio amser gwych (a hollol wahanol nag arfer) gyda’i ewythr a’i modryb. Daeth ag anrhegion i ni ganddyn nhw hefyd. Ces i fy sioc bleserus i dderbyn anrheg annisgwyl gan fy chwaer yng-nghyfraith, sef gwyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,mab a roed i ni,a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.Fe’i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn,Tad bythol, Tywysog heddychlon.”Eseia 9:6 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 3

Mae fy ail ferch newydd ddod adref o Japan. Roedd yr awyren yn bum awr yn hwyr oherwydd niwl yn Dallas, ond cyrhaeddodd hi’n ddiogel. Dwedodd hi fod y peth cyntaf sylwodd wrth gamu mewn i’r derfynfa oedd bod yna lawer o le ym mhob man! Mae hi eisiau bw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanukkah hapus

Mae’r Nadolig a Hanukkah yn gorgyffwrdd ei gilydd yr eleni. Newydd gychwyn mae Hanukkah. Cynnais y gannwyll gyntaf neithiwr. “Ynddo ef yr oedd bywyd, a’r bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 2

Daeth fy merch a mab ifancaf adref yr wythnos ‘ma, ond ymweld â’i hewythr yn Las Vegas mae hi rŵan. Maen nhw’n mwynhau eu cwmni ei gilydd wrth chwarae twristiaid o dro i dro; mae fy mab yn medru ymlacio o’r diwedd wedi gorffen tymor caled arall yn y br… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sufganyiot

Mae Hanukkah ar y trothwy. Dw i’n barod i gynnau’r canhwyllau. Yn anffodus fedra i ddim bwyta sufganyiot (toesen gyda jam tu mewn) oherwydd fy alergedd. Mae’n amlwg nad yr un alergedd gan Shalom-chan (masgot Llysgenhadaeth Israel yn Japan.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cacen wych arall

Roedd fy merch hynaf eisiau darparu cacen ar gyfer parti cwmni ei gŵr neithiwr. Byddai cangen Nadolig gan la Baguette, ei hoff siop goffi yn Norman, yn costio $25 tra byddai cacen blaen yn costio $6. Dyma hi’n prynu’r un rhatach, a’i addurno gyda ffrwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kadomatsu

Dyma addurn Japaneaidd a wnaeth fy merch hynaf wrth gael mantais ar y llwyn o fambŵ yn ei hiard cefn. Gelwir kadomatsu sydd yn golygu pinwydd ar gongl yn llythrennol. Roedd ganddo ystyr crefyddol, ond erbyn hyn mae’r bobl yn ei osod fel rhan o dra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol

Mae tymor teuluol y flwyddyn newydd ddechrau wrth i fy merch ifancaf ddod adref ddoe. Bydd fy mab ifancaf yn dod ddydd Gwener ar ôl gorffen y prawf olaf. Yna, yr ail ferch ddydd Llun; y drydedd ferch ddydd Iau; bydd y ddwy’n hedfan o Japan. Byddwn ni i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cacen unigryw

Dathlodd fy merch hynaf ei phen-blwydd gyda thri ffrind sydd gan eu pen-blwyddi ym mis Rhagfyr. Heddweision ydyn nhw i gyd, ac maen nhw’n glên iawn. Fy merch a wnaeth cacen i’r pedwar – cacen enfawr ac unigryw; gosododd hi bentwr o doesenni ar blât, a’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : clustdlysau

Mae fy merch hynaf newydd greu’r clustdlysau prydferth hyn. Dyluniwyd ganddi yn ei dull nodweddiadol, a crafftiwyd â llaw gan ffrind, maen nhw’n hynod o ysgafn er bod nhw’n ymddangos i’r gwrthwyneb. Dim ond deg pâr ar gael, ac maen nhw’n gwerthu’n gyfl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ewyllys y bobl

Llongyfarchiadau mawr i bobl y DU! Bydd ewyllys y bobl yn cael ei werthfawrogi o’r diwedd. Gobeithio y bydd perthynas mwy cadarnhaol erioed rhyngddyn nhw ac UDA.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffreutur y brifysgol

Ces i swper gyda’r gŵr yn ffreutur y brifysgol neithiwr. Roeddwn i a’r plant yn arfer mynd yno’n aml o’r blaen, ond anghofio roeddwn i nes dyddiau’n ôl. Roeddwn i’n medru dewis bwyd yn ôl cyfyngiad fy alergedd. Wrth iddo ar fin talu, dyma fyfyriwr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : inswleiddio’r tŷ

Mae’r criw newydd lenwi’n atig ni gyda ffibr arbennig er mwyn inswleiddio’r tŷ. (Roedd yr hen un yn hen iawn!) Mae o i fod yn effeithiol dros ben fel byddwn ni’n cael arbed cost gwresogi ac oeri’r tŷ. Gobeitho ei fod o! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cefnogi israel

Un o’r modd ymarferol i gefnogi Israel ydy prynu nwyddau a wnaed yno. A dw i newydd wneud hyn drwy archebu gwin a gynhyrchwyd yn Uwchdir Golan. Mae’n anhygoel bod y ffermwyr yn medru gweithio mewn lle mor beryglus. Dyma nhw, fodd bynnag, wrthi’n cynhyr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl japan

Cynhaliwyd Gŵyl Japan flynyddol ym Mhrifysgol Oklahoma yn Norman dros y penwythnos. Cymerodd fy merch hynaf ran gan wneud peli reis, a helpu’r ymwelwyr gyda chaligraffeg Japaneaidd. Roedd yna ddigwyddiadau amrywiol eraill a ddenwyd nifer o bobl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cerdyn llun

Ces i gerdyn Nadolig gan fy mab hynaf a’i deulu yn Texas. Cerdyn llun ydy o, a’r pedwerydd ers iddo briodi. Dyma ei osod ar yr oergell ynghyd y tri eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tocynnau kabuki

Mae fy merch hynaf yn mynd i Japan gyda’i gŵr y mis nesaf. Mae hi’n dwlu ar Ebizo, actor Kabuki, a newydd brynu tocynnau i weld un o’i sioeau yn Tokyo. Roedd yn gamp fawr oherwydd ei fod o’n hynod o boblogaidd. Bwciodd hyd yn oed seddau wrth y llw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goffi reiffl du

Dw i newydd danysgrifio i Goffi Reiffl Du. Cyn milwyr sydd yn berchen ar y cwmni, ac mae o’n cyflogi cyn milwyr hefyd sydd yn rhedeg popeth. Bydd rhai o’i elw’n mynd at les cyn milwyr eraill. Mae’r ffa coffi’n hynod o ffres – cân nhw eu rhostio chwap a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llythyr teulu

Mae amser gyrru llythyr teulu at ffrindiau wedi cyrraedd. Dw i a’r gŵr wrthi drwy’r dydd ddoe. Mae’n anodd cyfieithu o’r Saesneg i’r Japaneg; rhaid newid cyfan gwbl yn aml. Weithiau does dim geiriau Japaneg addas i fynegi syniadau Seisnig (ac i’r gwrth… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : teithio a phaentio

Mae’n dangos bod mwyfwy o ardaloedd dros y byd yn cynnal gŵyl murlun. Mae rhai yn talu llawer i artistiaid i deithio a phaentio murluniau. Cyfuniad delfrydol i fy merch hynaf ydy hyn. Mae hi wedi rhoi cynnig i nifer ohonyn nhw gan gynnwys rhai yn Lloeg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wedi corwynt

Gadawodd pawb ddoe wedi treulio amser teuluol braf. Mae’r gŵr wedi dal annwyd ein hwyres ni, fodd bynnag, a gorffwys yn ei wely’r bore ‘ma. Dw i’n dal i daclo’r pentwr o ddillad golchi. O leiaf mae yna ddigon o fwyd ar ôl fel na fydd rhaid i mi goginio… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser gyda’r teulu

Mae’r teulu wedi cyrraedd drwy’r glaw drwm ddoe i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch (un dydd hwyrach na’r lleill.) Mae’r tŷ’ dan ei sang. Er mwyn achub fy nghefn, wnes i ddim coginio twrci, ond prynu ieir ac asennau porc wedi’u rhostio. Daeth fy merch â pha… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl diolchgarwch

Diolch i ti, yr Arglwydd am dy fendith wyt ti’n tywallt arna i bob dydd – am y teulu, am y wlad rydd dw i’n byw ynddi, am y digon o fwyd, am y dŵr glân, am yr awyr lân, am yr Arlywydd Trump. Yn anad dim, diolch i ti am faddau fy mhechodau drwy waed Ies… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl diolchgarwch

Diolch i ti, yr Arglwydd am dy fendith wyt ti’n tywallt arna i bob dydd – am y teulu, am y wlad rydd dw i’n byw ynddi, am y digon o fwyd, am y dŵr glân, am yr awyr lân, am yr Arlywydd Trump. Yn anad dim, diolch i ti am faddau fy mhechodau drwy waed Ies… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sgil ddiddorol

Mae’r mab ifancaf adref ar ei wyliau bellach, ac yn mwyhau hoe fach. (Mae ganddo waith cartref fodd bynnag.) Dangosodd i mi sgil ddiddorol dw i heb wybod amdani – mae o’n medru plicio orennau mewn modd deheuig! Mae o’n synnu ei ffrindiau yn y ffreutur … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bath arbennig

Dwedodd fy merch yn Japan iddi gymryd mantais ar ei swydd, a mwynhau bath arbennig. Casglodd bagiau te mugwort wedi’u defnyddio yn y siop de, a’u taflu nhw yn y bath yn ei thŷ’r noson honno. Swnio’n hyfryd! Dw i’n colli bath Japaneaidd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : carmen

Mae ganddi Syndrom Dawn, ond dydy hyn ddim yn atal Carmen, merch ifancaf ein gweinidog ni rhag bod yn fendith i bawb o’i chwmpas hi. Aeth yn sâl difrifol, ac roedd hi yn yr uned gofal dwys ers pythefnos. Methodd y meddygon ddarganfod beth oedd yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bydd o’n dod adref

Fe ddaw fy mab ifancaf adref heddiw. Ceith ymlacio am wythnos wedi astudio’n ofnadwy o galed yn ystod yr hanner tymor. Es i siopa ddoe i brynu pentwr o fwyd, a dw i wrthi’n paratoi ei ystafell, ayyb y bore ‘ma. Bydda i’n coginio goulash i swper heno, r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen lyfr

Des i ar draws rhan o’r llyfr hwn pan oeddwn i’n astudio Saesneg mewn coleg yn Japan llawer blynedd yn ôl. Mr. Hollowell, un o’r athrawon a roddodd rhyw dudalennau i’r dosbarth i ni eu hastudio. Astudio a wnes i, ac yn ddwys. Dw i’n dal i gofio’n dda’r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pethau syml

Fe ddaw rhan o’r teulu yma i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch yr wythnos nesaf. Dw i wedi bod yn casglu “teganau” er mwyn diddanu fy ŵyr ac wyres. Dyma nhw – capiau a modrwyau cartonau llefrith, sgwpiau powdr protein. Dw i’n sicr y bydd y babis y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gormod o halen

Methais yn llwyr. Eto. Ychwanegais ormod o halen yn y crempogau tatws a zucchini ar ddamwain. Fe wnes i ei wneud o’r blaen, a dyma fi’n ail wneud yr un camgymeriad unwaith yn rhagor. Methodd hyd yn oed y gŵr ei fwyta yn dweud bod yna ormod o halen. Doe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byw gydag alergedd

Wedi torri allan popeth ar y rhestr waharddedig FODMAP oddi ar fy niet, dechreuais ail gyflwyno un ar y tro er mwyn probi pa fwyd fedra i ei fwyta. Dw i’n gwybod bellach fy mod i’n iawn gyda garlleg, llefrith heb lactos a chaws, . Ar y llaw arall, bydd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cnau pecan

Mae’r gŵr newydd ddarganfod bod yna ddwy goeden pecan ar dir ein heglwys ni. Rhaid eu bod nhw yno am amser hir oherwydd eu bod nhw’n dal iawn, ond chlywais erioed amdanyn nhw. Dyma fo’n casglu’r cnau gwerthfawr. Doedd dim llawer ar ôl. (Mae’n amlwg bod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl at jane austen

Roeddwn i’n ceisio ymddiddori mewn nofel arall, sef Vanity Fair am sbel. Gwrandawais ar 11 pennod, ond penderfynu rhoi’r gorau iddi. Er ei bod hi un o’r llenyddiaeth fwyaf enwog, ac mai Helen Taylor sydd yn darllen, mae hi braidd yn ddiflas yn fy nhyb … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chwant cornetto

Dw i newydd gael cornetto gyda choffi (a baratowyd yn moka.) Rhaid swnio’n hollol gyffredin i’r rhan fwyaf o’r bobl, ond ddim i mi. Ers darganfod bod gen i alergedd FODMAP, roeddwn i’n osgoi glwten, ond ces i fy nhrechu gan chwant cornetto’n ddiweddar … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : beaver moon

Am ddeg munud i saith y bore ‘ma, ces i neges testun gan y gŵr a aeth i redeg gyda’i ffrindiau. “Gwelir y lleuad fawr yn yr awyr gorllewinol.” Es i allan ar y dec cefn wedi’i rewi (20F/-7C.) Er bod y golau’n wan erbyn hynny, roedd hi mor fawreddog. Fed… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i gyn-filwyr

Diolch i haelioni nifer o dai bwyta, cafodd cyn-filwyr swper yn rhad ac am ddim dros America ddoe. Cafodd y gŵr fantais ar y cynnig clên, a mynd yn ôl i Chili’s. Ymunais â fo. (Talais finnau am fy mwyd.) Ces i hamburger heb glwtyn, sef hamburger heb fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr a frwydrodd er mwyn amddiffyn eu gwlad a’u hanwyliaid. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i ddathlu

Es i Chili’s gyda’r gŵr neithiwr. Oherwydd yr alergedd FODMAP, mae’n anodd i mi fwyta allan. Maen nhw’n cynnig plât eog, a dyna’r peth a ges i. Roedd yr eog gyda saws coriander yn hynod o flasus. Yfais wyn gwyn ardderchog hefyd. Noson braf i ddathlu fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg slei

Ces i fy synnu yn gweld bag anrheg ar fwrdd bwyta’r bore ‘ma. Dwedodd y gŵr wrtha’ i am ei agor – pecyn o baprica o Hwngari! Roeddwn i’n meddwl ei archebu o’r blaen, ond penderfynais beidio, a’i osod yn y fasged “prynu yn y dyfodol” Amazon. Gwelodd y g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffôn

Pryd bynnag bydda i’n clywed y ffôn yn canu wrth iddo ddangos pwy sydd yn fy ngalw, dw i’n ddiolchgar am y dechnoleg fodern. Does dim rhaid ateb galwadau annifyr rhai sydd eisiau gwerthu pethau. Dw i’n cofio’n iawn pan oeddwn i’n meddwl pa mor braf byd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwydlen

Mae fy merch ifancaf wrthi’n gweithio i theatr yn Branson, yn y siop goffi ar hyn o bryd nes iddi gael cyfle i fynd ar y llwyfan. Darganfuwyd ei dawn arall, sef darlunio, a dyma ei bos yn gofyn iddi ddylunio’r fwydlen. Mae’n edrych yn wych! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bod yn wyliadwrus

Postiodd y gŵr lun a dynnwyd tair blynedd yn ôl cyn yr etholiad arlywyddol. Daeth myfyrwyr ac athrawon Ysgol Optometreg at ein gilydd er mwyn gweddïo dros America a’r etholiad. Dw i a’r gŵr yn gweddïo’n ddi-baid dros yr Arlywydd Trump ers hynny, ond ma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dail lliwgar

Dw i’n hoff iawn o ddail lliwgar coed masarn yn yr hydref. Yn anfoddus does dim nifer o’r coed yn y gymdogaeth hon, (does gynnon ni ddim byd) ond mae yna un prydferth dros ben dw i’n ei hedmygu bob tro pan fydda i’n mynd am dro. Mae carped coch melyn o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tai rhad ac yn ddim yn japan

Mae gan bentref ger Tokyo broblem ddiboblogi fel nifer mawr o lefydd yn Japan a gwledydd yn y byd. Cafodd y llywodraeth leol syniad gwych; os dach chi’n byw mewn un o’r tai gwag yno am 15 mlynedd, fe allwch chi berchen arno fo yn rhad ac yn ddim!  Parhau i ddarllen